Most Viewed Topics
Sub-forums
Làm giàu vốn từ vựng qua báo chí 107581
 Các chủ đề mang tính thời sự trên báo chí sẽ giúp bạn làm giàu vốn từ vựng. Ban admin của ETF biên soạn.
 Diễn đàn EFT cũng đánh giá rất cao sự đóng góp bài vở của các bạn.

Kể truyện Từ Vựng 2297
 Những câu chuyện về nguồn gốc xuất hiện của một từ hay một cụm từ tiếng Anh.

Chọn từ đúng - Dùng từ suông 63193
Kiến thức liên quan đến việc dùng từ đúng văn cảnh (tình huống nào phải dùng từ nào thì phù hợp)
Five-star Vocabulary (Hiểu và Dùng từ vựng) -  Học để biết: Học những <b>từ vựng thông dụng ở mức "5 sao"</b> để hiểu người khác. <br>  Học để dùng: Trao đổi cách dùng từ đúng văn cảnh, đúng manner và collocations.
Users browsing this forum