Most Viewed Topics
Q&A: Reading - Writing - Vocabulary -  Hỏi-Đáp những rắc rối liên quan đến cách dùng từ, kỹ năng và kinh nghiệm làm Đọc hiểu - Viết (paragraph/essay) trong kỳ thi TOEFL, TOEIC, IELTS,...<br>New Posts Bại đục lỗ2384New Posts Đọc hiểu chọn từ đúng42,172
Phân biệt "reach" and "approach"

New Posts Write a paragraph about benefits of doing exercises11,231
Benefits of doing exercisesNew Posts * Write an essay: How do you learn English at home?0190
nhận xét và chỉnh sửa


New Posts Mong mn gop y!!0449
write a paragraph about your future job?
New Posts Writing paragraph0500

New Posts Nhờ thầy và mọi người sửa giúp em với ạ :)5902
đoạn nào mà sai, dở thì cứ gạch thẳng tay nha


New Posts Word forms4734New Posts Yell, scream, shout0602
Last Post:


New Posts Viết luận0498
thầy và các bạn giúp e với ạ

New Posts Chữa bài viết0401
thầy và các bạn giúp e với ạ

New Posts I want to learn E. Help me write and speak E well1668
Help me correct my passage!
Users browsing this forum