englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


English for Nghiên cứu sinh - ĐH Bách Khoa
  Topics Replies Views Last Post
Announcement [ Announcement ] lời nhắn nhủ
cucku , 8/14/2009 7:48:35 AM(UTC)
0 2,920 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 7:48:35 AM(UTC)
Announcement [ Announcement ] Vài mẹo nhỏ khi làm bài trắc nghiệm
cucku , 8/11/2009 5:45:39 AM(UTC)
1 14,456 cucku Go to last post Go to first unread
8/11/2009 3:27:34 PM(UTC)
Announcement [ Announcement ] LỜI GIỚI THIỆU
admin , 8/4/2009 1:38:13 AM(UTC)
0 3,048 admin Go to last post Go to first unread
8/4/2009 1:38:13 AM(UTC)
Sticky (New Posts) [ Sticky ] TEST 26 - NCS (Listening)
cucku , 8/13/2009 5:40:29 PM(UTC)
1 3,432 cachcach Go to last post Go to first unread
8/14/2009 4:26:44 AM(UTC)
Sticky (New Posts) [ Sticky ] TEST 25 - NCS (Listening) [+1]
cucku , 8/13/2009 5:37:03 PM(UTC)
1 3,265 cachcach Go to last post Go to first unread
8/14/2009 3:57:31 AM(UTC)
New Posts (Locked) de thi
KTOAN , 8/25/2009 3:31:29 AM(UTC)
1 11,870 cucku Go to last post Go to first unread
8/25/2009 7:41:16 AM(UTC)
New Posts TEST 28 - NCS (Listening) ( đã có key)
cucku , 8/13/2009 5:45:57 PM(UTC)
2 4,285 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 2:31:26 PM(UTC)
New Posts GIẢI ĐỀ THI NCS 2008
ChipChip , 8/13/2009 9:06:18 AM(UTC)
10 9,271 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 2:27:44 PM(UTC)
New Posts TEST 27 - NCS (Listening) ( đã có key)
cucku , 8/13/2009 5:44:29 PM(UTC)
2 3,389 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 5:40:13 AM(UTC)
New Posts TEST 22 - NCS ( cloze test) ( đã có key) [+1]
cucku , 8/12/2009 5:28:52 PM(UTC)
3 7,526 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 5:34:05 AM(UTC)
New Posts TEST 20 - NCS ( grammar & structure) ( đã có key)
cucku , 8/12/2009 2:42:55 PM(UTC)
3 5,798 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 2:35:09 AM(UTC)
New Posts TEST 19 - NCS ( vocabulary) ( đã có key)
cucku , 8/12/2009 2:39:39 PM(UTC)
2 3,530 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 2:16:59 AM(UTC)
New Posts TEST 21 - NCS ( grammar & structure)( đã có key)
cucku , 8/12/2009 4:25:19 PM(UTC)
4 4,021 cucku Go to last post Go to first unread
8/13/2009 4:50:27 PM(UTC)
New Posts TEST 18 - NCS ( vocabulary) (đã có key)
cucku , 8/12/2009 4:21:23 PM(UTC)
2 3,855 cucku Go to last post Go to first unread
8/13/2009 4:34:37 PM(UTC)
New Posts TEST 24 ( sentence building) ( đã có key)
cucku , 8/13/2009 1:50:17 AM(UTC)
4 9,158 cucku Go to last post Go to first unread
8/13/2009 9:57:22 AM(UTC)
New Posts TEST 23 NCS (Comprehension) ( đã có key)
cucku , 8/12/2009 5:34:26 PM(UTC)
4 7,637 cucku Go to last post Go to first unread
8/13/2009 9:04:53 AM(UTC)
New Posts DD
KTOAN , 8/13/2009 4:49:32 AM(UTC)
1 3,018 cucku Go to last post Go to first unread
8/13/2009 5:39:13 AM(UTC)
New Posts TEST 17 NCS (Listening) ( đã có key)
admin , 8/10/2009 6:01:29 PM(UTC)
3 3,934 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 4:01:41 PM(UTC)
New Posts TEST 16 NCS (Listening) ( đã có key)
admin , 8/10/2009 5:58:44 PM(UTC)
2 3,641 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 3:56:48 PM(UTC)
New Posts TEST 13 (Comprehension) ( đã có key) [+1]
admin , 8/9/2009 1:38:58 PM(UTC)
3 9,007 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 3:09:57 PM(UTC)
New Posts TEST 15 - NCS (Listening) ( đã có key)
admin , 8/10/2009 5:57:39 PM(UTC)
3 2,759 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 2:04:31 PM(UTC)
New Posts TEST 14 NCS (Listening) ( đã có key)
admin , 8/10/2009 5:56:01 PM(UTC)
2 2,540 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 5:31:03 AM(UTC)
New Posts TEST 12 (Comprehension) ( đã có key)
admin , 8/9/2009 1:37:02 PM(UTC)
3 12,331 cachcach Go to last post Go to first unread
8/12/2009 4:38:35 AM(UTC)
New Posts TEST 11 (Comprehension) ( đã có key)
admin , 8/9/2009 1:29:58 PM(UTC)
3 5,654 cachcach Go to last post Go to first unread
8/12/2009 4:23:15 AM(UTC)
New Posts TEST 9 (Comprehension) ( đã có key)
admin , 8/9/2009 1:16:55 PM(UTC)
3 6,459 cachcach Go to last post Go to first unread
8/12/2009 4:10:25 AM(UTC)
New Posts TEST 10 (Comprehension) ( đã có key)
admin , 8/9/2009 1:20:08 PM(UTC)
2 7,861 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 4:00:04 AM(UTC)
New Posts TEST 8 (Comprehension) ( đã có key) [+1]
admin , 8/9/2009 1:13:23 PM(UTC)
4 12,209 cachcach Go to last post Go to first unread
8/12/2009 3:15:22 AM(UTC)
New Posts TEST 7 NCS (Sentence Building Practice 1) ( đã có key) [+1]
admin , 8/8/2009 6:21:05 PM(UTC)
3 4,805 cucku Go to last post Go to first unread
8/10/2009 4:51:19 AM(UTC)
New Posts test 5 ( đã có key)
minhtt , 8/9/2009 6:49:36 AM(UTC)
1 2,107 cucku Go to last post Go to first unread
8/10/2009 4:45:08 AM(UTC)
New Posts TEST 6 NCS (Sentence Transformation Practice 1) ( đã có key)
admin , 8/8/2009 5:17:59 PM(UTC)
3 10,689 cucku Go to last post Go to first unread
8/10/2009 1:19:44 AM(UTC)
New Posts TEST 5 NCS ( luyện nghe ) ( đã có key)
cucku , 8/8/2009 2:26:09 PM(UTC)
4 5,285 cucku Go to last post Go to first unread
8/9/2009 5:23:30 PM(UTC)
New Posts TEST 4 NCS ( đã có key )
cucku , 8/7/2009 5:05:21 PM(UTC)
2 2,510 cucku Go to last post Go to first unread
8/9/2009 5:10:29 PM(UTC)
New Posts TEST 3 NCS ( đã có key)
cucku , 8/6/2009 2:00:29 PM(UTC)
4 3,105 cucku Go to last post Go to first unread
8/7/2009 4:28:54 PM(UTC)
New Posts TEST 2 NCS ( đã có key)
cucku , 8/5/2009 8:43:55 AM(UTC)
4 6,852 cucku Go to last post Go to first unread
8/6/2009 5:22:55 PM(UTC)
New Posts Nơi giải đáp thắc mắc - lớp Nghiên cứu sinh - ĐH Bách Khoa [+1]
cucku , 8/5/2009 8:26:14 AM(UTC)
2 2,504 cucku Go to last post Go to first unread
8/5/2009 3:15:56 PM(UTC)
Users browsing this forum
Guest (2)
Show Topics Mark this forum as read
Search Forum    OK
Forum Jump  
New Posts No New Posts
Hot Topic (New Posts) Hot Topic
New Posts (Locked) No New Posts (Locked)
Announcement (New Posts) Announcement
Sticky (New Posts) Sticky
Poll (New Posts) Poll
Moved
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 1,868 Yesterday: 24,120 Total: 71,432,779