englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


English for Nghiên cứu sinh - ĐH Bách Khoa
  Topics Replies Views Last Post
Announcement [ Announcement ] lời nhắn nhủ
cucku , 8/14/2009 7:48:35 AM(UTC)
0 2,964 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 7:48:35 AM(UTC)
Announcement [ Announcement ] Vài mẹo nhỏ khi làm bài trắc nghiệm
cucku , 8/11/2009 5:45:39 AM(UTC)
1 14,535 cucku Go to last post Go to first unread
8/11/2009 3:27:34 PM(UTC)
Announcement [ Announcement ] LỜI GIỚI THIỆU
admin , 8/4/2009 1:38:13 AM(UTC)
0 3,100 admin Go to last post Go to first unread
8/4/2009 1:38:13 AM(UTC)
Sticky (New Posts) [ Sticky ] TEST 26 - NCS (Listening)
cucku , 8/13/2009 5:40:29 PM(UTC)
1 3,498 cachcach Go to last post Go to first unread
8/14/2009 4:26:44 AM(UTC)
Sticky (New Posts) [ Sticky ] TEST 25 - NCS (Listening) [+1]
cucku , 8/13/2009 5:37:03 PM(UTC)
1 3,306 cachcach Go to last post Go to first unread
8/14/2009 3:57:31 AM(UTC)
New Posts (Locked) de thi
KTOAN , 8/25/2009 3:31:29 AM(UTC)
1 12,079 cucku Go to last post Go to first unread
8/25/2009 7:41:16 AM(UTC)
New Posts TEST 28 - NCS (Listening) ( đã có key)
cucku , 8/13/2009 5:45:57 PM(UTC)
2 4,324 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 2:31:26 PM(UTC)
New Posts GIẢI ĐỀ THI NCS 2008
ChipChip , 8/13/2009 9:06:18 AM(UTC)
10 9,499 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 2:27:44 PM(UTC)
New Posts TEST 27 - NCS (Listening) ( đã có key)
cucku , 8/13/2009 5:44:29 PM(UTC)
2 3,434 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 5:40:13 AM(UTC)
New Posts TEST 22 - NCS ( cloze test) ( đã có key) [+1]
cucku , 8/12/2009 5:28:52 PM(UTC)
3 7,694 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 5:34:05 AM(UTC)
New Posts TEST 20 - NCS ( grammar & structure) ( đã có key)
cucku , 8/12/2009 2:42:55 PM(UTC)
3 5,940 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 2:35:09 AM(UTC)
New Posts TEST 19 - NCS ( vocabulary) ( đã có key)
cucku , 8/12/2009 2:39:39 PM(UTC)
2 3,572 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 2:16:59 AM(UTC)
New Posts TEST 21 - NCS ( grammar & structure)( đã có key)
cucku , 8/12/2009 4:25:19 PM(UTC)
4 4,066 cucku Go to last post Go to first unread
8/13/2009 4:50:27 PM(UTC)
New Posts TEST 18 - NCS ( vocabulary) (đã có key)
cucku , 8/12/2009 4:21:23 PM(UTC)
2 3,890 cucku Go to last post Go to first unread
8/13/2009 4:34:37 PM(UTC)
New Posts TEST 24 ( sentence building) ( đã có key)
cucku , 8/13/2009 1:50:17 AM(UTC)
4 9,449 cucku Go to last post Go to first unread
8/13/2009 9:57:22 AM(UTC)
New Posts TEST 23 NCS (Comprehension) ( đã có key)
cucku , 8/12/2009 5:34:26 PM(UTC)
4 8,021 cucku Go to last post Go to first unread
8/13/2009 9:04:53 AM(UTC)
New Posts DD
KTOAN , 8/13/2009 4:49:32 AM(UTC)
1 3,128 cucku Go to last post Go to first unread
8/13/2009 5:39:13 AM(UTC)
New Posts TEST 17 NCS (Listening) ( đã có key)
admin , 8/10/2009 6:01:29 PM(UTC)
3 4,030 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 4:01:41 PM(UTC)
New Posts TEST 16 NCS (Listening) ( đã có key)
admin , 8/10/2009 5:58:44 PM(UTC)
2 3,728 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 3:56:48 PM(UTC)
New Posts TEST 13 (Comprehension) ( đã có key) [+1]
admin , 8/9/2009 1:38:58 PM(UTC)
3 9,393 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 3:09:57 PM(UTC)
New Posts TEST 15 - NCS (Listening) ( đã có key)
admin , 8/10/2009 5:57:39 PM(UTC)
3 2,803 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 2:04:31 PM(UTC)
New Posts TEST 14 NCS (Listening) ( đã có key)
admin , 8/10/2009 5:56:01 PM(UTC)
2 2,579 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 5:31:03 AM(UTC)
New Posts TEST 12 (Comprehension) ( đã có key)
admin , 8/9/2009 1:37:02 PM(UTC)
3 13,131 cachcach Go to last post Go to first unread
8/12/2009 4:38:35 AM(UTC)
New Posts TEST 11 (Comprehension) ( đã có key)
admin , 8/9/2009 1:29:58 PM(UTC)
3 6,225 cachcach Go to last post Go to first unread
8/12/2009 4:23:15 AM(UTC)
New Posts TEST 9 (Comprehension) ( đã có key)
admin , 8/9/2009 1:16:55 PM(UTC)
3 6,900 cachcach Go to last post Go to first unread
8/12/2009 4:10:25 AM(UTC)
New Posts TEST 10 (Comprehension) ( đã có key)
admin , 8/9/2009 1:20:08 PM(UTC)
2 8,714 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 4:00:04 AM(UTC)
New Posts TEST 8 (Comprehension) ( đã có key) [+1]
admin , 8/9/2009 1:13:23 PM(UTC)
4 12,997 cachcach Go to last post Go to first unread
8/12/2009 3:15:22 AM(UTC)
New Posts TEST 7 NCS (Sentence Building Practice 1) ( đã có key) [+1]
admin , 8/8/2009 6:21:05 PM(UTC)
3 4,929 cucku Go to last post Go to first unread
8/10/2009 4:51:19 AM(UTC)
New Posts test 5 ( đã có key)
minhtt , 8/9/2009 6:49:36 AM(UTC)
1 2,139 cucku Go to last post Go to first unread
8/10/2009 4:45:08 AM(UTC)
New Posts TEST 6 NCS (Sentence Transformation Practice 1) ( đã có key)
admin , 8/8/2009 5:17:59 PM(UTC)
3 11,105 cucku Go to last post Go to first unread
8/10/2009 1:19:44 AM(UTC)
New Posts TEST 5 NCS ( luyện nghe ) ( đã có key)
cucku , 8/8/2009 2:26:09 PM(UTC)
4 5,361 cucku Go to last post Go to first unread
8/9/2009 5:23:30 PM(UTC)
New Posts TEST 4 NCS ( đã có key )
cucku , 8/7/2009 5:05:21 PM(UTC)
2 2,543 cucku Go to last post Go to first unread
8/9/2009 5:10:29 PM(UTC)
New Posts TEST 3 NCS ( đã có key)
cucku , 8/6/2009 2:00:29 PM(UTC)
4 3,158 cucku Go to last post Go to first unread
8/7/2009 4:28:54 PM(UTC)
New Posts TEST 2 NCS ( đã có key)
cucku , 8/5/2009 8:43:55 AM(UTC)
4 7,382 cucku Go to last post Go to first unread
8/6/2009 5:22:55 PM(UTC)
New Posts Nơi giải đáp thắc mắc - lớp Nghiên cứu sinh - ĐH Bách Khoa [+1]
cucku , 8/5/2009 8:26:14 AM(UTC)
2 2,541 cucku Go to last post Go to first unread
8/5/2009 3:15:56 PM(UTC)
Users browsing this forum
Guest (3)
Show Topics Mark this forum as read
Search Forum    OK
Forum Jump  
New Posts No New Posts
Hot Topic (New Posts) Hot Topic
New Posts (Locked) No New Posts (Locked)
Announcement (New Posts) Announcement
Sticky (New Posts) Sticky
Poll (New Posts) Poll
Moved
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 20,234 Yesterday: 21,579 Total: 74,084,089