englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


English for Nghiên cứu sinh - ĐH Bách Khoa
  Topics Replies Views Last Post
Announcement [ Announcement ] lời nhắn nhủ
cucku , 8/14/2009 7:48:35 AM(UTC)
0 2,936 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 7:48:35 AM(UTC)
Announcement [ Announcement ] Vài mẹo nhỏ khi làm bài trắc nghiệm
cucku , 8/11/2009 5:45:39 AM(UTC)
1 14,494 cucku Go to last post Go to first unread
8/11/2009 3:27:34 PM(UTC)
Announcement [ Announcement ] LỜI GIỚI THIỆU
admin , 8/4/2009 1:38:13 AM(UTC)
0 3,072 admin Go to last post Go to first unread
8/4/2009 1:38:13 AM(UTC)
Sticky (New Posts) [ Sticky ] TEST 26 - NCS (Listening)
cucku , 8/13/2009 5:40:29 PM(UTC)
1 3,466 cachcach Go to last post Go to first unread
8/14/2009 4:26:44 AM(UTC)
Sticky (New Posts) [ Sticky ] TEST 25 - NCS (Listening) [+1]
cucku , 8/13/2009 5:37:03 PM(UTC)
1 3,285 cachcach Go to last post Go to first unread
8/14/2009 3:57:31 AM(UTC)
New Posts (Locked) de thi
KTOAN , 8/25/2009 3:31:29 AM(UTC)
1 11,959 cucku Go to last post Go to first unread
8/25/2009 7:41:16 AM(UTC)
New Posts TEST 28 - NCS (Listening) ( đã có key)
cucku , 8/13/2009 5:45:57 PM(UTC)
2 4,303 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 2:31:26 PM(UTC)
New Posts GIẢI ĐỀ THI NCS 2008
ChipChip , 8/13/2009 9:06:18 AM(UTC)
10 9,388 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 2:27:44 PM(UTC)
New Posts TEST 27 - NCS (Listening) ( đã có key)
cucku , 8/13/2009 5:44:29 PM(UTC)
2 3,410 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 5:40:13 AM(UTC)
New Posts TEST 22 - NCS ( cloze test) ( đã có key) [+1]
cucku , 8/12/2009 5:28:52 PM(UTC)
3 7,600 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 5:34:05 AM(UTC)
New Posts TEST 20 - NCS ( grammar & structure) ( đã có key)
cucku , 8/12/2009 2:42:55 PM(UTC)
3 5,875 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 2:35:09 AM(UTC)
New Posts TEST 19 - NCS ( vocabulary) ( đã có key)
cucku , 8/12/2009 2:39:39 PM(UTC)
2 3,552 cucku Go to last post Go to first unread
8/14/2009 2:16:59 AM(UTC)
New Posts TEST 21 - NCS ( grammar & structure)( đã có key)
cucku , 8/12/2009 4:25:19 PM(UTC)
4 4,044 cucku Go to last post Go to first unread
8/13/2009 4:50:27 PM(UTC)
New Posts TEST 18 - NCS ( vocabulary) (đã có key)
cucku , 8/12/2009 4:21:23 PM(UTC)
2 3,872 cucku Go to last post Go to first unread
8/13/2009 4:34:37 PM(UTC)
New Posts TEST 24 ( sentence building) ( đã có key)
cucku , 8/13/2009 1:50:17 AM(UTC)
4 9,321 cucku Go to last post Go to first unread
8/13/2009 9:57:22 AM(UTC)
New Posts TEST 23 NCS (Comprehension) ( đã có key)
cucku , 8/12/2009 5:34:26 PM(UTC)
4 7,802 cucku Go to last post Go to first unread
8/13/2009 9:04:53 AM(UTC)
New Posts DD
KTOAN , 8/13/2009 4:49:32 AM(UTC)
1 3,071 cucku Go to last post Go to first unread
8/13/2009 5:39:13 AM(UTC)
New Posts TEST 17 NCS (Listening) ( đã có key)
admin , 8/10/2009 6:01:29 PM(UTC)
3 3,990 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 4:01:41 PM(UTC)
New Posts TEST 16 NCS (Listening) ( đã có key)
admin , 8/10/2009 5:58:44 PM(UTC)
2 3,664 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 3:56:48 PM(UTC)
New Posts TEST 13 (Comprehension) ( đã có key) [+1]
admin , 8/9/2009 1:38:58 PM(UTC)
3 9,279 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 3:09:57 PM(UTC)
New Posts TEST 15 - NCS (Listening) ( đã có key)
admin , 8/10/2009 5:57:39 PM(UTC)
3 2,780 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 2:04:31 PM(UTC)
New Posts TEST 14 NCS (Listening) ( đã có key)
admin , 8/10/2009 5:56:01 PM(UTC)
2 2,561 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 5:31:03 AM(UTC)
New Posts TEST 12 (Comprehension) ( đã có key)
admin , 8/9/2009 1:37:02 PM(UTC)
3 12,874 cachcach Go to last post Go to first unread
8/12/2009 4:38:35 AM(UTC)
New Posts TEST 11 (Comprehension) ( đã có key)
admin , 8/9/2009 1:29:58 PM(UTC)
3 6,072 cachcach Go to last post Go to first unread
8/12/2009 4:23:15 AM(UTC)
New Posts TEST 9 (Comprehension) ( đã có key)
admin , 8/9/2009 1:16:55 PM(UTC)
3 6,797 cachcach Go to last post Go to first unread
8/12/2009 4:10:25 AM(UTC)
New Posts TEST 10 (Comprehension) ( đã có key)
admin , 8/9/2009 1:20:08 PM(UTC)
2 8,564 cucku Go to last post Go to first unread
8/12/2009 4:00:04 AM(UTC)
New Posts TEST 8 (Comprehension) ( đã có key) [+1]
admin , 8/9/2009 1:13:23 PM(UTC)
4 12,876 cachcach Go to last post Go to first unread
8/12/2009 3:15:22 AM(UTC)
New Posts TEST 7 NCS (Sentence Building Practice 1) ( đã có key) [+1]
admin , 8/8/2009 6:21:05 PM(UTC)
3 4,862 cucku Go to last post Go to first unread
8/10/2009 4:51:19 AM(UTC)
New Posts test 5 ( đã có key)
minhtt , 8/9/2009 6:49:36 AM(UTC)
1 2,119 cucku Go to last post Go to first unread
8/10/2009 4:45:08 AM(UTC)
New Posts TEST 6 NCS (Sentence Transformation Practice 1) ( đã có key)
admin , 8/8/2009 5:17:59 PM(UTC)
3 10,871 cucku Go to last post Go to first unread
8/10/2009 1:19:44 AM(UTC)
New Posts TEST 5 NCS ( luyện nghe ) ( đã có key)
cucku , 8/8/2009 2:26:09 PM(UTC)
4 5,313 cucku Go to last post Go to first unread
8/9/2009 5:23:30 PM(UTC)
New Posts TEST 4 NCS ( đã có key )
cucku , 8/7/2009 5:05:21 PM(UTC)
2 2,527 cucku Go to last post Go to first unread
8/9/2009 5:10:29 PM(UTC)
New Posts TEST 3 NCS ( đã có key)
cucku , 8/6/2009 2:00:29 PM(UTC)
4 3,130 cucku Go to last post Go to first unread
8/7/2009 4:28:54 PM(UTC)
New Posts TEST 2 NCS ( đã có key)
cucku , 8/5/2009 8:43:55 AM(UTC)
4 7,131 cucku Go to last post Go to first unread
8/6/2009 5:22:55 PM(UTC)
New Posts Nơi giải đáp thắc mắc - lớp Nghiên cứu sinh - ĐH Bách Khoa [+1]
cucku , 8/5/2009 8:26:14 AM(UTC)
2 2,522 cucku Go to last post Go to first unread
8/5/2009 3:15:56 PM(UTC)
Users browsing this forum
Guest
Show Topics Mark this forum as read
Search Forum    OK
Forum Jump  
New Posts No New Posts
Hot Topic (New Posts) Hot Topic
New Posts (Locked) No New Posts (Locked)
Announcement (New Posts) Announcement
Sticky (New Posts) Sticky
Poll (New Posts) Poll
Moved
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 19,281 Yesterday: 22,232 Total: 72,802,466