englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


vincentchan
#1 Posted : Monday, February 21, 2011 11:34:07 AM(UTC)
vincentchan

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 2/21/2011(UTC)
Posts: 2
Location: vincent

Was thanked: 3 time(s) in 1 post(s)
thưa thầy có vấn đề này em không hiểu ,trong công thức htht là  S+have/ has +p.p, vậy sao khi làm bài tập cô lại cho công thức là S+have/has+been+p.pSponsor
English Time
rt
#2 Posted : Monday, February 21, 2011 11:40:53 AM(UTC)
rt

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 10/8/2010(UTC)
Posts: 765

Thanks: 1955 times
Was thanked: 1569 time(s) in 627 post(s)
thưa thầy có vấn đề này em không hiểu ,trong công thức htht là  S+have/ has +p.p, vậy sao khi làm bài tập cô lại cho công thức là S+have/has+been+p.p

đó là thì hiện tại hoàn thành công thức là S + have/has + V3 ed

còn S + have/has + been + V3 ed là dạng bị động của thì hiện tại hoàn thành

ex: I have just bought a car          => dạng chủ động

     A car has just been bought      => dạng bị độngImmortal
 1 user thanked rt for this useful post.
cucku on 2/21/2011(UTC)
cucku
#3 Posted : Monday, February 21, 2011 4:01:38 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24707 time(s) in 7404 post(s)
Em chỉ cần nhớ công thức của nó là S+have/ has +p.p thì theo đó mà làm, còn sau cái p.p đó là gì thì không quan tâm, trong câu trên been cũng là p.p đó em, nên cũng đúng công thức đấy chứ

I have been here for 5 minites. - Hiện tại hoàn thành (Tôi đã ở đây được 5 phút)

I have been waiting here for 5 minutes. - Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Tôi đã chờ ở đây được 5 phút)

It has been built many times. - Hiện tại hoàn thành bị động (Nó đã được xây nhiều lần)

It has been being built for 5 years. - Hiện tại hoàn thành bị động tiếp diễn (Nó đã đang được xây 5 năm nay rồi)

 VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 15,703 Yesterday: 26,014 Total: 70,484,115