englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


EnglishLikeShit
#1 Posted : Tuesday, March 2, 2010 2:06:02 PM(UTC)
EnglishLikeShit

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 3/2/2010(UTC)
Posts: 6

 Mình có 1 bài tập liên quan đến To- Infinitive ( to + verb )  N' Gerund ( Verb + -ing ) , các bạn hoàn thành hộ mình nhé .

Mong các bạn hoàn thành nó sớm vì đến 7h30 tối ngày 5 / 3 / 2010 mình sẽ phải nộp bài 

Chân thành cảm ơn 

Đây là em nó : 

 

Yesterday I went with my sister ( 1 ) to buy ( buy ) something for her birthday . She didn't really know what ( 2 ).........( get ) but she seemed ( 3 ).........( like ) the idea of a pet , so we went to the nearest pet shop . She started ( 4 ).........(l ook ) around at all the animals . The man in the shop let her ( 5 )..........( pick up ) the rabbits and stroke the hamsters , but when she saw some puppies ( 6 )...........( play ) in a box , she said that she would like ( 7 ).........( have ) one of them . I didn't know if we had enough money ( 8 )...........(buy) one and i hoped my mother wouldn't object ( 9 )..........( have)  a dog in the house , but my sister promised ( 10 ).........( look after ) it properly and we did have enough money , so we buoght a little brown dog . The man gave us a special breush for ( 11 )...........( brush ) him and some special food . Tomorrow we're going to take Splash to the beach . 

 

Mong các bạn ủng hộ mình ^^

 

 

Edited by user Friday, March 8, 2013 2:24:36 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Sponsor
English Time
thanhtruc_panda
#2 Posted : Tuesday, March 2, 2010 2:38:49 PM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

Yesterday I went with my sister ( 1 ) to buy ( buy ) something for her birthday . She didn't really know what ( 2 ) to get ( get ) but she seemed ( 3 ) like ( like ) the idea of a pet , so we went to the nearest pet shop . She started ( 4 ) looking (look ) around at all the animals . The man in the shop let her ( 5 ) pick up ( pick up ) the rabbits and stroke the hamsters , but when she saw some puppies ( 6 ) playing ( play ) in a box , she said that she would like ( 7 ) to have ( have ) one of them . I didn't know if we had enough money ( 8 ) to buy (buy) one and i hoped my mother wouldn't object ( 9 ) having ( have)  a dog in the house , but my sister promised ( 10 ) to look after ( look after ) it properly and we did have enough money , so we buoght a little brown dog . The man gave us a special breush for ( 11 ) brushing ( brush ) him and some special food . Tomorrow we're going to take Splash to the beach. 

(3) seem like = cỏ vẻ như

(4) Sau start có thể là V_ing hoặc to Verb. Tùy trường hợp. Giống như Finish, theo sau cũng có thể là V_ing hoặc là to Verb. Dùng V_ing khi hành động sau finish đó xảy ra trước hành động finish rồi, ví dụ: finish smoking = chấm dứt việc hút thuốc; Dùng to Verb khi hành động sau finish đó xảy ra sau hành động finish, ví dụ: finish to smoke = dừng (một việc gì đó đang làm ) để đi hút thuốc. Không biết start này phải giải thích như thế nào cho hợp lý nhưng tụi có cảm từơng dung V_ing đúng hơn.

(5) Công thức: Let + Object + Vbare

(6) Rút gọn mệnh đề, viết đầy đủ sẽ là: … some puppies which were playing in a box, …

(7) Would like + to Verb

(9) Cái này không chắc. Tui nghĩ là: Object having a dog in the house = phản đối việc có chó trong nhà. Nhưng trong từ điển có cấu trúc này: object to something/ someone -> Nếu vậy thì mình phải làm là: object to having a dog in the house.

Mấy cái kia chắc bạn hiểu sao tui dung vậy rồi ha.

 

cucku
#3 Posted : Tuesday, March 2, 2010 3:51:32 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24707 time(s) in 7404 post(s)

(9) Cái này không chắc. Tui nghĩ là: Object having a dog in the house = phản đối việc có chó trong nhà. Nhưng trong từ điển có cấu trúc này: object to something/ someone -> Nếu vậy thì mình phải làm là: object to having a dog in the house.

Không có Object + Ving đâu em, phải có TO ở giữa

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


EnglishLikeShit
#4 Posted : Wednesday, March 3, 2010 6:20:49 AM(UTC)
EnglishLikeShit

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 3/2/2010(UTC)
Posts: 6

Rất cảm ơn 2 bạn thanhtruc_panda và cucku nhé . Chúc các bạn học giỏi hơn

 

Edited by user Wednesday, March 3, 2010 6:21:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanhtruc_panda
#5 Posted : Wednesday, March 3, 2010 1:11:33 PM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

EnglishLikeShit wrote:

Rất cảm ơn 2 bạn thanhtruc_panda và cucku nhé . Chúc các bạn học giỏi hơn

 

=> BẠN thanhtruc_panda, THẦY Cucku Very Happy (Hì, cám ơn lời chúc của bạn. Tui cũng mong vậy )

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 15,801 Yesterday: 26,014 Total: 70,484,213