englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


the_sun
#1 Posted : Friday, November 6, 2009 8:43:16 AM(UTC)
the_sun

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/21/2009(UTC)
Posts: 7

cho mình hỏi về cách dùng câu cảm thán, khi nào dùng "what" hay "how".

Cám ơn!

Edited by user Tuesday, April 9, 2013 2:02:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Sponsor
English Time
evil_genius_experiment626
#2 Posted : Friday, November 6, 2009 8:51:51 AM(UTC)
evil_genius_experiment626

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 6/11/2008(UTC)
Posts: 349
Location: Lilo and Stitch movies

Was thanked: 38 time(s) in 33 post(s)

Tuỳ thôi cậu ạ. Khó mà nói cụ thể được.

How terrible she is!

How lazy you are!

How crazy I am!

How beautiful she is!

What the hell it is! (Nó là cái quái gì vậy) diễn đạt ý kinh miệt

Mình chỉ thường thấy câu cảm thán sử dụng how thôi. Cậu có thể đưa ra một vài ví dụ để mình tham khảo được không.

 

 1 user thanked evil_genius_experiment626 for this useful post.
joy on 3/26/2015(UTC)
the_sun
#3 Posted : Friday, November 6, 2009 8:59:10 AM(UTC)
the_sun

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/21/2009(UTC)
Posts: 7

Không có quy tắc à. Thế trong câu này thì làm chọn WHAT hay HOW vậy?  __________ naughty boys they are!
thanhtruc_panda
#4 Posted : Friday, November 6, 2009 9:53:08 AM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

How naughty boys they are! = Sao mấy cái thằng nhỏ này nó quậy dữ vậy trời!

the_sun
#5 Posted : Friday, November 6, 2009 10:05:17 AM(UTC)
the_sun

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/21/2009(UTC)
Posts: 7

Đáp án là WHAT mà?

thanhtruc_panda
#6 Posted : Friday, November 6, 2009 2:43:18 PM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

Ừ, xin lỗi bạn. Dùng what mới đúng.

Tui xem trên mạng thì người ta có nguyên tắc đơn giản thế này: Dùng What trong câu cảm thán thì theo sau nó là tính từ + danh từ (Có thể có thêm cụm S + V ); còn How thì chỉ có tính từ theo sau và có cả cụm S + V nưã ).

Ví dụ như:   What a beautiful girl!

                   What a good presentation you have given!

                   How cold it is!

                   How interesting you are!

-----------------------------------------------------------

Vậy công thức tổng quát là:

What + adjective + noun (số nhiều) + S + V [Nếu danh từ số ít thì dung a/ an như bình thường.]

How + adjective + S + V

 

Edited by user Saturday, November 7, 2009 3:00:34 PM(UTC)  | Reason: Not specified

 3 users thanked thanhtruc_panda for this useful post.
mochap on 5/3/2011(UTC), jakelong98 on 6/22/2013(UTC), joy on 3/26/2015(UTC)
the_sun
#7 Posted : Friday, November 6, 2009 3:07:12 PM(UTC)
the_sun

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/21/2009(UTC)
Posts: 7

thank you very much!

 

cucku
#8 Posted : Friday, November 6, 2009 3:58:40 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

How đi với tình từ/ trạng từ , còn dính danh từ vô thì dùng what

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
demdemtroi on 4/4/2014(UTC), lylapelia on 8/27/2014(UTC)
thuytien09
#9 Posted : Saturday, November 7, 2009 2:42:24 PM(UTC)
thuytien09

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/1/2009(UTC)
Posts: 826

Thanks: 274 times
Was thanked: 943 time(s) in 378 post(s)

Trong tiếng Anh , câu cảm thám được xử dụng với what, how hay là so, such.

What a lovely dinner we had last night!

How well she is playing today!

You are so kind!

He's such a nice boy!

Có vài điều chúng ta cần nhớ là:

Với what:

Khi đi với danh từ đếm được số ít (singular countable noun), sẽ có a/an.  Thí dụ:

What a surprise! (NOT What surprise!)

What a lovely dress!

Khi đi với danh từ số nhiều (plural noun) hay danh từ không đếm được (uncountable noun), sẽ không có a/an.  Thí dụ:

What beautiful weather! (NOT  what a lovely weather!)

What lovely flowers!

Những điều này cũng được áp dụng với such.

You have such a good bike!

They're such kind people!

Bạn có thể  sẽ xử dụng  những cấu trúc này trong bài tập rewrite mà thầy cô thường khảo sát bạn.

What a good bike you have! = You have such a good bike!

How beautifully she sings! = She sings so beautifully!

How lucky you are to have such a good friend! = You are so lucky to have such a good friend!

 

The important thing about any word is how you understand it. (Publius Syrus)
 1 user thanked thuytien09 for this useful post.
anhminh1232002 on 4/3/2011(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 1,870 Yesterday: 21,903 Total: 72,119,710