englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


the_sun
#1 Posted : Friday, October 23, 2009 7:51:09 AM(UTC)
the_sun

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/21/2009(UTC)
Posts: 7

cho mình hỏi một số quy tắc để sử dụng ON, IN, INTO, AT, ABOVE,...

Sponsor
English Time
thanhtruc_panda
#2 Posted : Friday, October 23, 2009 10:56:40 AM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

the_sun wrote:

cho mình hỏi một số quy tắc để sử dụng ON, IN, INTO, AT, ABOVE,... 

Đối với thời gian

Đối với nơi chốn

ON

- Dùng cho ngày: On Monday

- Dùng cho những đồ vật để ở trên bề mặt cuả một cái gì đó: The book is on the table.

- Dùng trước hành tinh: On the Eearth

IN

- Dùng cho những thời gian có độ dài từ BUỔI trở lên:

* In the evening

* In July

* In 1998

* In 20th cencurty

- Dùng cho những vật nằm ở trong một vật khác: Ouch! Salt in my eye.

- Dùng khi nói đến những điạ điểm to to từ quận trở lên:

* In district 3

* In Ho Chi Minh city

* In the U.S

INTO

 

- Cũng là nói về một cái gì đó ở bên trong một cái khác nhưng IN chỉ mang nghiã nơi chốn (Dịch là: trong, bên trong) còn INTO thì mang nghiã hướng: The toxic releases into the air. (Dịch là: vào trong)

AT

- Dùng cho GIỜ: At five o’clock

- Dùng cho một nơi chốn nhỏ nhỏ:

* At the bus stop

* At Disney Land

* At home

ABOVE

 

Cái này thì tui nhớ không rõ lắm. So sánh nó với ON thì cả ABOVE và ON đều là giới từ chỉ vị trí cuả vật gì đó ở phiá trên nhưng:

ON: vật đó nằm ở trên mặt cuả vật khác luôn: Ví dụ như Cuốn sách (nằm ) ở trên (bề mặt cuả ) cái bàn.

ABOVE: vật đó ở phiá trên nhưng không tiếp xúc với bề mặt cuả vật: Ví dụ: Máy bay bay ở (phiá ) trên đầu tôi.

 

Edited by user Friday, October 23, 2009 10:57:32 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 15,998 Yesterday: 28,649 Total: 70,546,317