englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


cucku
#1 Posted : Wednesday, August 19, 2009 10:07:34 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,308
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7456 times
Was thanked: 24577 time(s) in 7367 post(s)
Dưới đây là phần thực tập nghe

Phần 1:

Trong giấy thi của các em sẽ có những bức tranh dạng như trong video, vừa nghe các em vừa chọn đáp án đúng

Phần 2: nghe đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng

Edited by user Tuesday, August 16, 2011 5:07:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

cucku495@yahoo.com ( khi add nick vui lòng giới thiệu nick trên diễn đàn )

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY

Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Wednesday, August 19, 2009 10:31:27 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,308
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7456 times
Was thanked: 24577 time(s) in 7367 post(s)
 

Phần 3:

Edited by user Tuesday, August 16, 2011 5:05:59 PM(UTC)  | Reason: Not specified

cucku495@yahoo.com ( khi add nick vui lòng giới thiệu nick trên diễn đàn )

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY

cucku
#3 Posted : Wednesday, August 19, 2009 10:33:47 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,308
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7456 times
Was thanked: 24577 time(s) in 7367 post(s)
Phần 4:

 Edited by user Tuesday, August 16, 2011 5:08:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

cucku495@yahoo.com ( khi add nick vui lòng giới thiệu nick trên diễn đàn )

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 10,614 Yesterday: 21,901 Total: 51,934,102