englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


Amy
#1 Posted : Friday, August 7, 2009 3:07:20 PM(UTC)
Amy

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 3/19/2009(UTC)
Posts: 12

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

I like cooking and eating at home very much. In weekend, I will eat lunch with my family. Before I like go to restaurant, it is quick and convenient. Now I like eating at home because I am living far away home and boring many foods outside. Athough they look attractive, they are not good for health. Beside that, my mother cooks very well and deliciously. My mother usually teaches me to cook many foods when I come back home every Saturday. Finally, we eat at home because it is guarantee hygiene. In addition, foods cook at home are good for our health. This ia reason, I like cooking and eating at home.

Edited by user Thursday, April 25, 2013 9:39:15 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Sponsor
English Time
thanhtruc_panda
#2 Posted : Friday, August 7, 2009 4:25:01 PM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

Amy wrote:

I like cooking and eating at home very much. In weekend, I will eat lunch with my family (Ý của bạn là lập một kế họach cho tuần này ?!?! -> In this weekend, I will ...). Before I like go to restaurant, it is quick and convenient (Câu này là sao không hiểu. Với lại sau like hoặc là dùng Ving hoặc là to Verb. Dùng Ving như bạn có nghĩa là nói về sở thích của mình. Dùng to verb chỉ nói về một sở thích nhất thời. À, hiểu rồi, theo như nghĩa của câu sau thì câu này ý của bạn là: "Trước đây, tôi thích ăn ở nhà hàng vì nó nhanh chóng và tiện lợi" ). Now I like eating at home because I am living far away home and boring many foods outside (Vậy nói chung ý của 4 câu đầu là: Tôi rất thích nấu ăn và ăn buổi cơm gia đình. Tuần này, tôi có kế họach ăn trưa với gia đình tôi. Trước đây, tôi chỉ thích ăn tiệm vì nó nhanh và gọn. Nhưng giờ thì tôi thèm có một bữa cơm gia đình vì tôi đã sống xa nhà và cảm thấy ngán ngẩm với những món ăn ở tiệm = Cooking and eating at home is my favourite hobbies. I used to love eating outside my home because it is quick and convenient. I did not have spend a lot of time for cooking. But now I like eating at home because I am living far away from home and bored by many outside foods ). Athough they look attractive, they are not good for health. Beside that, (Hì hì, chữ beside that này nhiều người sai lắm. Chỉ dùng beside thôi thì cũng đã có nghĩa là: Bên cạnh đó ) my mother cooks very well and deliciously. My mother (Nên dùng she thay vì my mother vì câu trước đã có mother rồi ) usually teaches me to cook many foods (Food không đếm được, không dùng mạo từ an/ a khi chia số ít và cũng không thêm -s khi chia số nhiều )  when I come back home every Saturday. Finally, we eat at home because it is guarantee hygiene. In addition, foods cook at home are good for our health. This is reason (Reason là danh từ đếm được. Vì đã nói về những cái lý do mà bạn thích ăn ở nhà ở trên rồi nên tui nghĩ dùng that đúng hơn. Those are reasons I like ... hoặc là That's why I like ...   ), I like cooking and eating at home.

billy
#3 Posted : Monday, August 10, 2009 3:52:21 AM(UTC)
billy

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 11/12/2006(UTC)
Posts: 480
Man
Viet Nam
Location: Tan Binh District

Thanks: 4 times
Was thanked: 88 time(s) in 50 post(s)

[quote=Amy]

I like cooking and eating at home very much. In weekend, I will eat lunch with my family. Before I like go to restaurant, it is quick and convenient. Now I like eating at home because I am living far away home and boring many foods outside. Athough they look attractive, they are not good for health. Beside that, my mother cooks very well and deliciously. My mother usually teaches me to cook many foods when I come back home every Saturday. Finally, we eat at home because it is guarantee hygiene. In addition, foods cook at home are good for our health. This ia reason, I like cooking and eating at home.

[/quote

IMHO,

1 đề nghị khác:

I like cooking and eating at home very much. In weekend On a weekend/ At weekends, I will normally eat lunch with my family. Before Previously, Formerly I liked to go to restaurant, it is/was quick and convenient. Now I like eating at home because I am living far away home and boring sick of eating streetfood outside. Athough they look attractive and enticing, they are hygienically not good for health. Besides that, my mother cooks very well and deliciously. My mother usually teaches (coaches) me how to cook many types of food when I come back home every Saturday. Finally, we prefer to eat at home because it is guarantee hygiene wholesome and clean. In addition, foods cook at home are home-made food is good for our health. Above are the reasons why I like cooking and eating at home.

 

Edited by user Monday, August 10, 2009 3:52:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

wwww.facebook.com/avbeckman
http://avbeckman.com
Cogito ergo sum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 15,715 Yesterday: 26,014 Total: 70,484,127