englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


nhuhanhtn2003
#1 Posted : Friday, August 7, 2009 3:40:38 AM(UTC)
nhuhanhtn2003

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 8/3/2009(UTC)
Posts: 5

Em chưa rõ về cách đọc số đếm. VD như 514.000VND, 75.250VND, 1.567.251VND,35.265.789VND, 65.250.000VND...........

Anh chị có thể chỉ em dùm nha.Mỗi lần có hóa đơn tiền e chẳng biết đọc thế nào cả.Cám ơn nhiều nhiều

Sponsor
English Time
StevenVu
#2 Posted : Friday, August 7, 2009 4:01:06 AM(UTC)
StevenVu

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF_‌Moderator
Joined: 6/8/2009(UTC)
Posts: 1,094

Was thanked: 456 time(s) in 154 post(s)

Có thể bài học sau sẽ giúp được bạn:

 

Common ways to count (những cách đếm thông thường)

Các con số từ 1 đến 20:

1 one

2 two

3 three

4 four

5 five

6 six

7 seven

8 eight

9 nine

10 ten

11 eleven

12 twelve

13 thirteen

14 fourteen

15 fifteen

16 sixteen

17 seventeen

18 eighteen

19 nineteen

20 twenty

Các con số từ 20 trở lên:

21 twenty one

22 twenty two

23 twenty three

24 twenty four

25 twenty five

Các con số hàng chục:

10 ten

20 twenty

30 thirty

40 forty

50 fifty

60 sixty

70 seventy

80 eighty

90 ninety

Các con số hàng trăm:

100 one hundred

200 two hundred

300 three hundred

400 four hundred

500 five hundred

600 six hundred

700 seven hundred

800 eight hundred

900 nine hundred

Các con số hàng nghìn:

1000 one thousand

2000 two thousand

3000 three thousand

4000 four thousand

5000 five thousand

6000 six thousand

7000 seven thousand

8000 eight thousand

9000 nine thousand

10000 ten thousand

Những con số trên cho chúng ta thấy cách đếm của tiếng Anh không khác gì cách đếm của tiếng Việt. Trong tiếng Anh khi đọc các con số lớn hơn hàng trăm chúng ta thêm từ and vào giữa hàng trăm và hàng chục, hoặc nếu không có hàng chục thì hàng đơn vị, giữa hàng nghìn và hàng chục, hoặc nếu không có hàng chục thì hàng đơn vị. Thí dụ:

150 a hundred and fifty

108 a hundred and eight

2,155 two thousand, one hundred and fifty-five.

2,001,082 two million, one thousand and eighty-two

Xin các bạn lưu ý tới sự khác nhau về cách dùng của từ a và từ one.

162 a hundred and sixty two

1045 a thousand and forty five

1,000,045 a million and forty five

1162 one thousand, one hundred and sixty-two

1,001,000 one million, one thousand

---------------

Vậy những con số bạn đưa ra làm thí dụ có thể được đọc như sau:

514,000VND : five hundred (and) fourteen thousand VND

75,250VND : seventy-five thousand, two hundred (and) fifty VND

1,567,251VND : one million, five hundred (and) sixty-seven thousand, two hundred (and) fifty-one VND

35,265,789VND : thirty-five million, two hundred (and) sixty-five thousand, seven hundred (and) eighty-nine VND

65,.250,000VND : sixty-five million, two hundred (and) fifty thousand VND

 

Bình thường thôi...

No parties lasts for good; the most important thing is how the guests leaving actually feel.
nhuhanhtn2003
#3 Posted : Friday, August 7, 2009 4:19:35 AM(UTC)
nhuhanhtn2003

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 8/3/2009(UTC)
Posts: 5

cám ơn bạn lắm

wildduck09
#4 Posted : Thursday, October 1, 2009 3:28:27 AM(UTC)
wildduck09

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/25/2008(UTC)
Posts: 40

Thanks: 19 times
Was thanked: 12 time(s) in 6 post(s)

It's really the best answer to the honest and natural question.

It's also very useful for us to review the English knowleges. Thank you so much.

By the way, as you note, the different usages of "a" and "one" in the countable numbers. Colud you please clarify what are the differences between them?

Thank you,

wildduck09

StevenVu wrote:

 

 

Có thể bài học sau sẽ giúp được bạn:

 

Common ways to count (những cách đếm thông thường)

Các con số từ 1 đến 20:

 

 

Các con số từ 20 trở lên:

 

 

Các con số hàng chục:

 

 

Các con số hàng trăm:

 

 

Các con số hàng nghìn:

 

 

Những con số trên cho chúng ta thấy cách đếm của tiếng Anh không khác gì cách đếm của tiếng Việt. Trong tiếng Anh khi đọc các con số lớn hơn hàng trăm chúng ta thêm từ and vào giữa hàng trăm và hàng chục, hoặc nếu không có hàng chục thì hàng đơn vị, giữa hàng nghìn và hàng chục, hoặc nếu không có hàng chục thì hàng đơn vị. Thí dụ:

 

 

Xin các bạn lưu ý tới sự khác nhau về cách dùng của từ a và từ one.

 

162 a hundred and sixty two

1045 a thousand and forty five

1,000,045 a million and forty five

1162 one thousand, one hundred and sixty-two

1,001,000 one million, one thousand

---------------

Vậy những con số bạn đưa ra làm thí dụ có thể được đọc như sau:

514,000VND : five hundred (and) fourteen thousand VND

75,250VND : seventy-five thousand, two hundred (and) fifty VND

1,567,251VND : one million, five hundred (and) sixty-seven thousand, two hundred (and) fifty-one VND

35,265,789VND : thirty-five million, two hundred (and) sixty-five thousand, seven hundred (and) eighty-nine VND

65,.250,000VND : sixty-five million, two hundred (and) fifty thousand VND

 

It's really the best answer to the honest and natural question.

It's also very useful for us to review the English knowleges. Thank you so much.

 

150 a hundred and fifty

108 a hundred and eight

2,155 two thousand, one hundred and fifty-five.

2,001,082 two million, one thousand and eighty-two

 

1000 one thousand

2000 two thousand

3000 three thousand

4000 four thousand

5000 five thousand

6000 six thousand

7000 seven thousand

8000 eight thousand

9000 nine thousand

10000 ten thousand

 

100 one hundred

200 two hundred

300 three hundred

400 four hundred

500 five hundred

600 six hundred

700 seven hundred

800 eight hundred

900 nine hundred

 

10 ten

20 twenty

30 thirty

40 forty

50 fifty

60 sixty

70 seventy

80 eighty

90 ninety

 

21 twenty one

22 twenty two

23 twenty three

24 twenty four

25 twenty five

 

1 one

2 two

3 three

4 four

5 five

6 six

7 seven

8 eight

9 nine

10 ten

11 eleven

12 twelve

13 thirteen

14 fourteen

15 fifteen

16 sixteen

17 seventeen

18 eighteen

19 nineteen

20 twenty

shiloh
#5 Posted : Tuesday, October 6, 2009 2:00:04 PM(UTC)
shiloh

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 8/7/2009(UTC)
Posts: 43

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)

Đây là bài mình trả lời cho 1 bạn, bạn tham khảo thử xem nhé:

^0^ đọc  và viết số thì nhiều loại lắm, thôi, post tổng quát lên cho bạn, có gì vướng ở phần nào kêu nhé Very Happy Bạn mua từ điển Oxford Dictionary về mà xem, mua hẳn bản gốc của nó khổ to, giấy trắng thì >= 200K (lâu ùi không nhớ??) Bản khổ bé của VN tái "sản xuất" giá rẻ hơn, mỗi tội giấy không đẹp bằng, còn nội dung  y sì


1/ Số đếm

- Chú ý tới dấu phẩy, dấu chấm (ngược với Việt Nam mình)

- Với số đếm nhiều con số, "and" được đặt trước chữ số cuối cùng. Giữa "thousand" và "hundred" không có "and"

eg: 823: eight hundred and twenty-three

4,602: four thousand, six hundred and two

2,033,911: Two million and thirty-three thousand, nine hundred and eleven.

1600: sixteen hundred

Khi viết số có 4 chữ số, có 3 cách viết: 1234 hoặc 1,234 hay 1(cách)234 đều ổn.


Lưu ý: người Mỹ bỏ "and". Ví dụ: $150 đọc là one hundred fifty dollars; năm 2006 đọc là two thousand six

Khi chia động từ, nếu ta dùng bất cứ số đếm nào (trừ số 1) khi dứng trước danh từ, thì ta chia hình thức số nhiều cho danh từ và động từ.

Khi nói về lượng tiền, số thời gian, khoảng cách, tốc độ, ta dùng động từ số ít


2. Cách đọc số điện thoại, niên hiệu, các số không:

* Số điện thoại: đọc từng số một

234 567 8911: two three four - five six seven - eight nine one one

Nếu có hai số liên tiếp giống nhau, người Anh đọc "double", người Mỹ vẫn đọc từng số một

* Trong trường hợp khác:

1984: nineteen eighty-four

526 B.C.: five twenty-six before Christ

Trong các niên hiệu, người ta không dùng dấu phẩy hay dấu chấm để phân cách

eg: In the year 2005 chứ không phải là In the year 2,005

* Đọc số 0 (không)

Chỉ nhiệt độ, thuế, lãi suất, tỷ lệ lỗ lãi: Anh và Mỹ đọc là "zero"

Số học: Anh đọc là "nought", Mỹ đọc là "zero". Khi đọc từng con số, số 0 thường được đọc là "oh"

Thể thao: Anh đọc là "nil", Mỹ đọc là "zero"/""nothing"

Riêng môn tennis, số 0 đọc là "love" ^0^

eg: Thirty-love, Ann to serve (tỷ số 30-0, Ann giao bóng)


3. Số thứ tự

Thường thì thêm "th" sau số đếm. Ở số ghép, chỉ có số cuối cùng nhận số thứ tự mà thôi.

Cách viết tắt: viết tắt 2 chữ cuối cùng của số thứ tự

Mạo từ "the" đứng trước số thứ tự để xếp loại (the first time,..); viết ngày tháng; để viết sau tên các vị vua và nữ hoàng (King Charles the Third); để ghi chương mục, tên hiệp ước;...


4. Cách đọc phân số, số thập phân (có nhiều lắm, mình không nhớ hết luôn ==" Nao coi lại sau Very Happy)

Phân số, tử đọc số đếm, mẫu đọc số thứ tự. Tử số lớn hơn 1 thì mẫu số là số nhiều.

eg: 1/3: one third

6/10 mile: six tenths of a mile

1/2: one half

1/4: a quarter, one fourth

Nếu là hỗn số, dùng liên từ "and"

5 3/4: five and three fourths

Số thập phân:

0.248 nought point two four eight (Anh) hay Zero point two fourth eight (Mỹ)


5. Một số từ ngữ khác:

Tính từ chỉ sự nhân lên:

double, twofold (gấp đôi)

treble, triple, threefold (gấp ba)

quadruple, fourfile (gấp bốn)

Ngoài ra còn có vài danh từ chỉ sự nhân lên (sinh đôi Twins, sinh ba Triplets, sinh tư Quadruplets...)


6: Số La Mã

Ở Mỹ, nếu tên con trùng tên bố, thì viết tên bố rồi thêm số La Mã đằng sau tên đó.

Cách viết: bạn có thể thấy rất nhiều cách viết trong các loại sách báo với kiểu in hoa, in thường, in nghiêng... (mình không nhớ rõ lắm)


libra18p
#6 Posted : Tuesday, October 6, 2009 3:15:13 PM(UTC)
libra18p

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 8/8/2009(UTC)
Posts: 310
Woman
Location: Quy Nhon City

Thanks: 3 times
Was thanked: 37 time(s) in 27 post(s)

Vậy khi nào dùng a và khi nào dùng one hả bạn. Mình vẫn hay đọc số nhưng ko chú ý đến điều đó lắm. Bây giờ thấy mấy bạn nói mình mới nhớ.

AFTER ALL, TOMORROW IS ANOTHER DAY !
InterU
#7 Posted : Tuesday, October 6, 2009 3:56:47 PM(UTC)
InterU

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 9/4/2009(UTC)
Posts: 35
Location: SGC

"a": khi ban khong quan tam so luong. I buy a book (khong can bit a book, hay two books....)

"one": thi nguoc lai.

libra18p
#8 Posted : Tuesday, October 6, 2009 4:10:45 PM(UTC)
libra18p

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 8/8/2009(UTC)
Posts: 310
Woman
Location: Quy Nhon City

Thanks: 3 times
Was thanked: 37 time(s) in 27 post(s)

Ko, ý mình nói là khi nào mình dùng a thousand ( hundred,..) và khi nào dùng one thousand ( hundred,..)

AFTER ALL, TOMORROW IS ANOTHER DAY !
thanhtruc_panda
#9 Posted : Tuesday, October 6, 2009 5:00:18 PM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

libra18p wrote:

Ko, ý mình nói là khi nào mình dùng a thousand ( hundred,..) và khi nào dùng one thousand ( hundred,..)

=> Chăc là như vầy: 

162 a hundred and sixty two

1045 a thousand and forty five

1,000,045 a million and forty five

Còn one thì không có and để nối đơn vị trước với đơn vị sau.

1162 one thousand, one hundred and sixty-two => Cái này không dùng and vì Shiloh nói là giưã thousand hundred không dùng and. Mà không có and thì dùng one

1,001,000 one million, one thousand

Edited by user Tuesday, October 6, 2009 5:01:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

libra18p
#10 Posted : Wednesday, October 7, 2009 10:18:27 AM(UTC)
libra18p

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 8/8/2009(UTC)
Posts: 310
Woman
Location: Quy Nhon City

Thanks: 3 times
Was thanked: 37 time(s) in 27 post(s)

 

 

Thank thanhtruc_panda nhiều lắm .

AFTER ALL, TOMORROW IS ANOTHER DAY !
wildduck09
#11 Posted : Tuesday, October 20, 2009 9:00:27 AM(UTC)
wildduck09

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/25/2008(UTC)
Posts: 40

Thanks: 19 times
Was thanked: 12 time(s) in 6 post(s)

thanhtruc_panda wrote:

libra18p wrote:

Ko, ý mình nói là khi nào mình dùng a thousand ( hundred,..) và khi nào dùng one thousand ( hundred,..)

=> Chăc là như vầy: 

162 a hundred and sixty two

1045 a thousand and forty five

1,000,045 a million and forty five

Còn one thì không có and để nối đơn vị trước với đơn vị sau.

1162 one thousand, one hundred and sixty-two => Cái này không dùng and vì Shiloh nói là giưã thousand hundred không dùng and. Mà không có and thì dùng one

1,001,000 one million, one thousand

unquote,

First of all, thank you so much for the useful imnformation on the basical English knowledges of "ordinal number", "cardinal number", ect. to be supplied by "Shiloh"

Secondly, thanks for the ideas of "thanhtruc" on the usages of "a" and "one" in cardinal number.

However, I think that Thanhtruc's ways of explanation has no any basics in English. It's really not convincing at all.

I'm waiting for a reconfirmation on the above-mentioned matters from our teacher "cucu", billy, thuytien09, ect. so that we will put them in our memories Smile

Thank you,

wildduck09 

 

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 1,948 Yesterday: 21,903 Total: 72,119,788