englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


MisaChick
#1 Posted : Sunday, August 2, 2009 2:45:31 PM(UTC)
MisaChick

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 7/20/2009(UTC)
Posts: 41

Thanks: 1 times
Was thanked: 4 time(s) in 2 post(s)

Cô giáo em có nói thế này:"Trong cách dùng của thì Tương lai tiếp diễn, có một cách dùng là Diễn tả một hành động là kết quả của một chuyện thường ngày". Như vậy có đùng không ạ? Nếu đúng cho em xin một vài VD và giải thích giúp em được không? Em Cảm ơn nhiều!

Edited by user Tuesday, April 9, 2013 10:20:42 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Sponsor
English Time
quocthang
#2 Posted : Sunday, August 2, 2009 3:23:54 PM(UTC)
quocthang

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/18/2008(UTC)
Posts: 375
Man
Location: Cần-Thơ

Thanks: 86 times
Was thanked: 151 time(s) in 68 post(s)

 

Bạn xem thử nhé !  

 

 

Thì tương lai tiếp diễn  

Định nghĩa:

Thì tương lai tiếp diễn được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

            Ví dụ:  We'll be having lunch on the beach this time next week.

Cách dùng:

 

Hành động diễn ra tại 1 thời điểm xác định trong tương lai

Ví dụ:  They won't (will not) be living in Paris this time next year.

 

Các từ thường đi kèm:  

This time next (week, month, year)/ tomorrow, in X's time (two week's time),

 

Cấu trúc

Khẳng định

S+will+ be +V-ing

I'll (will) be cooking dinner when you arrive

Phủ định

S+will not (won’t) + be+ V-ing

They won't (will not) be living in Paris this time next year.

Nghi vấn

Will+ S+ be+ V-ing?

                         What will you be doing next week at this time?

cucku
#3 Posted : Sunday, August 2, 2009 4:00:46 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

Diễn tả một hành động là kết quả của một chuyện thường ngày".

Câu này ngay cả tiếng Việt cũng khó mà hiểu được, tôi nghĩ thà để nguyên định nghĩa bằng tiếng Anh chứ dịch ra không khéo lại làm khó hiểu thêm mà thôi.

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


StevenVu
#4 Posted : Tuesday, August 4, 2009 9:24:00 AM(UTC)
StevenVu

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF_‌Moderator
Joined: 6/8/2009(UTC)
Posts: 1,094

Was thanked: 456 time(s) in 154 post(s)

Cung cấp thêm 2 cách dùng chính yếu của thì Tương lai liên tiến:

(1) The future continuous used as an ordinary continuous tense. Thì tương lai liên tiến dùng như một thì liên tiến bình thường.

Như các thì tiếp diễn khác, thì này thường được dùng với một thời điểm và diễn đạt một hành động bắt đầu trước thời điểm đó và hẳn là còn tiếp diễn sau đó. Về cách dùng thì này, tốt nhất là minh họa bằng ví dụ. Hãy tưởng tượng ra một lớp học vào lúc này: 9 giờ 30 sáng. Ta có thể nói:

     Now they are sitting in their classroom. They are listening to a tape. This time tomorrow they will be sitting in the cinema. They will be watching a film. On Saturday there is no class. So on Saturday there is no class. So on Saturday they will not be sitting in the classroom. They will be doing other things. Bill will be playing tennis. Ann will be shopping. George will still be having breakfast.

(2) The future continuous used to express future without intention. Thì tương lai liên tiến dùng để diễn đạt tương lai không có ý định.

Thí dụ: I will be helping Mary tomorrow. Ngày môi tôi sẽ giúp Mary.

Câu này không hàm ý người nói đã thu xếp để giúp Mary hay người nói mong muốn giúp đỡ cô ta. Nó chỉ nói là, hành động đó sẽ diễn ra. Thì tương lai liên tiến dùng theo cách trên thì tương đối giống với hiện tại liên tiến, nhưng khác ở các điểm sau.

Thì hiện tại liên tiến bao hàm ý về một hành động cố ý trong tương lai. Thì tương lai tiếp diễn thường hàm ý về một hành động sẽ diễn ra theo tiến trình bình thường. Vì vậy, nó ít chắc chắn hơn và bình thường hơn là thì hiện tại tiếp diễn:

     I am seeing Tom tomorrow. Ngày mai tôi sẽ gặp Tom.
     I will be seeing Tom tomorrow.

Câu đầu hàm ý là Tom hoặc người nói đã có thu xếp buổi gặp, nhưng câu sau hàm ý là Tom và người nói sẽ gặp nhau như là chuyện bình thường (có lẽ họ làm chung).

(Reference: A Practical English Grammar, Translated by Nguyễn Trung Tánh, M.A. - Khoa Anh ĐH Sư Phạm TP. HCM)


Theo các thầy cô Nguyễn Huỳnh Đạt Phó Phương Dung, khoa Ngữ văn Anh, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM, thì Tương lai liên tiến cũng có thể hiểu đơn giản như sau:

The future continuous tense is used: Thì tương lai liên tiến được dùng để:

(1) to add the temporary meaning of the continuous to the future meaning of the simple future. thêm vào ý nghĩa tạm thời của một thì liên tiến cho nghĩa của thì tương lai đơn thuần.

     Don't call her at seven o'clock. She'll be eating dinner at that time.

(2) to denote a "future-as-a-matter-of-course" (or pure future: future action without no other implications). biểu thị một hành động tương lai hiển nhiên (hoặc là biểu thị tương lai đơn thuần, không chứa đựng ngụ ý nào)

Compare: Hãy so sánh

     He'll do his best. (It's certain that he will do his best)
     Hắn chắc chắn sẽ làm hết sức mình. (Chắc chắn là hắn sẽ làm vậy - ngụ ý người nói)

     He'll be doing his best. (mere information with future interpretation only)
     Hắn sẽ làm hết sức mình. (người nói đơn thuần chỉ đưa thông tin ra thôi)

(3) Notes: Chú ý

Because of the "pure future" meaning of this tense, it is usually used to convey greater tact and consideration than the simple future. Bởi vì thì này chỉ một "hành động tương lai đơn thuần", nên nó thường được dùng hơn là thì tương lai đơn giản để chỉ sự khéo léo trong giao tiếp và tính cảm thông từ người nói.

Compare: Hãy so sánh

     When will you come? (question)
     Bao giờ anh đến? (Câu hỏi)

     When will you be coming? (question with great tact)
     Bao giờ anh đến ạ? (Câu hỏi tế nhị hơn)

     When will you visit us again?
     When will you be visiting us again?

Bình thường thôi...

No parties lasts for good; the most important thing is how the guests leaving actually feel.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,246 Yesterday: 24,575 Total: 71,459,732