englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


Thu phuong
#1 Posted : Thursday, July 16, 2009 9:47:57 AM(UTC)
Thu phuong

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 7/15/2009(UTC)
Posts: 34

Ai cho mình hỏi cách dùng các cụm từ trên như nào được ko.mình cảm ơn

Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Thursday, July 16, 2009 10:03:12 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

Thu phuong wrote:

Ai cho mình hỏi cách dùng các cụm từ trên như nào được ko.mình cảm ơn

A great/good deal of
A large number of
A lot of

CÔNG THỨC:
lUÔN LUÔN ĐI VỚI DANH TỪ (không có "the"  )
Ví dụ:
A large number of the books are....(sai)-> dư chữ "the"
I eat a large number of (sai) -> không có danh từ phía sau
A large number of books are..(đúng)

Riêng A lot of thì có công thức riêng là :
OFNOUN KHÔNG OF KHÔNG NOUN

Ví dụ:
I read a lot of. (sai)-> có of mà không có danh từ )
I read a lot of books. (đúng)->có ofdanh từ
I read a lot .(đúng)-> không of thì không có danh từ

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
chichbong2010 on 8/9/2015(UTC)
Thu phuong
#3 Posted : Thursday, July 16, 2009 11:54:18 AM(UTC)
Thu phuong

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 7/15/2009(UTC)
Posts: 34

Em cảm ơn

Thu phuong
#4 Posted : Thursday, July 16, 2009 12:37:01 PM(UTC)
Thu phuong

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 7/15/2009(UTC)
Posts: 34

Nhưng e k biết cái nào dùng cho danh từ đếm được, danh từ k đếm được. Ai trả lời giúp e với

thanhtruc_panda
#5 Posted : Thursday, July 16, 2009 2:12:49 PM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

Thu phuong wrote:

Nhưng e k biết cái nào dùng cho danh từ đếm được, danh từ k đếm được. Ai trả lời giúp e với

- A great deal of dùng với danh từ không đếm được (Cái này không chắc. Tui nhớ là vậy.)

- A large number of: dùng với danh từ đếm được

- A lot of: dùng được cho cả 2: danh từ đếm được và không đếm được.

Edited by user Thursday, July 16, 2009 2:16:05 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Thu phuong
#6 Posted : Thursday, July 16, 2009 2:14:24 PM(UTC)
Thu phuong

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 7/15/2009(UTC)
Posts: 34

e cảm ơn nha

yenlinh1503
#7 Posted : Wednesday, July 6, 2011 5:45:34 PM(UTC)
yenlinh1503

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 5/11/2011(UTC)
Posts: 5
Location: vietnam

Thanks: 41 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
 A LARGE NUMBER OF = MANY + N đếm được

A GREAT DEAL OF = MUCH + N không đếm được

A SUM OF + N không đếm được

THE LARGE NUMBER OF + V (luôn chia ở dạng số ít)chichbong2010
#8 Posted : Sunday, August 9, 2015 4:39:12 PM(UTC)
chichbong2010

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 4/19/2012(UTC)
Posts: 40

Thanks: 72 times
Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
Originally Posted by: cucku Go to Quoted Post

Thu phuong wrote:

Ai cho mình hỏi cách dùng các cụm từ trên như nào được ko.mình cảm ơn

A great/good deal of
A large number of
A lot of

CÔNG THỨC:
lUÔN LUÔN ĐI VỚI DANH TỪ (không có "the"  )
Ví dụ:
A large number of the books are....(sai)-> dư chữ "the"
I eat a large number of (sai) -> không có danh từ phía sau
A large number of books are..(đúng)

Riêng A lot of thì có công thức riêng là :
OFNOUN KHÔNG OF KHÔNG NOUN

Ví dụ:
I read a lot of. (sai)-> có of mà không có danh từ )
I read a lot of books. (đúng)->có ofdanh từ
I read a lot .(đúng)-> không of thì không có danh từ


Vậy có "the" + danh từ thì có bằng có tính từ sở hữu + danh từ không hả thầy?
vd a large number of his lessons có đúng không thầy?


cucku
#9 Posted : Sunday, August 9, 2015 10:20:35 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Originally Posted by: chichbong2010 Go to Quoted Post
Originally Posted by: cucku Go to Quoted Post

Thu phuong wrote:

Ai cho mình hỏi cách dùng các cụm từ trên như nào được ko.mình cảm ơn

A great/good deal of
A large number of
A lot of

CÔNG THỨC:
lUÔN LUÔN ĐI VỚI DANH TỪ (không có "the"  )
Ví dụ:
A large number of the books are....(sai)-> dư chữ "the"
I eat a large number of (sai) -> không có danh từ phía sau
A large number of books are..(đúng)

Riêng A lot of thì có công thức riêng là :
OFNOUN KHÔNG OF KHÔNG NOUN

Ví dụ:
I read a lot of. (sai)-> có of mà không có danh từ )
I read a lot of books. (đúng)->có ofdanh từ
I read a lot .(đúng)-> không of thì không có danh từ


Vậy có "the" + danh từ thì có bằng có tính từ sở hữu + danh từ không hả thầy?
vd a large number of his lessons có đúng không thầy?The là thầy nói tượng trưng vậy thôi, sở hửu, chỉ định từ như this, that, these, those... đều được
VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
chichbong2010 on 8/10/2015(UTC), ngangiang on 8/14/2015(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 1,801 Yesterday: 21,903 Total: 72,119,641