englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


congtu SGT
#1 Posted : Thursday, June 29, 2006 2:50:56 AM(UTC)
congtu SGT

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 6/29/2006(UTC)
Posts: 1
Location: Truong Dinh Campus

Em có hai câu hỏi mong "Quân sư" giúp em.

- Xin chỉ em cách viết một Đơn Xin Phép Nghỉ Học bắng tiếng Anh.

- Dùng 'to' hay 'for' theo sau 'necessary'?

Thanks in advance.
Sponsor
English Time
admin
#2 Posted : Thursday, June 29, 2006 3:12:35 AM(UTC)
admin

Rank: Administration

Groups: Administrators, ETF Admin (English Time Forum)
Joined: 9/26/2005(UTC)
Posts: 328

Thanks: 21 times
Was thanked: 314 time(s) in 64 post(s)
1) Đơn xin việc bằng tiếng Anh

Về hình thức trình bày, nói chung, là giống với các mẫu trình bày của LETTERS. Nói là Cách viết Đơn nhưng thực ra đó là Cách viết một FORMAL LETTER.

Yêu cầu chung của một lá thư trang trọng (a formal letter) thì chắc Congtu SGT đã biết. Ở đây chúng tôi chỉ đưa ra một trong nhiều Đơn Xin Nghi Học mẫu (a possible sample).


REQUEST FOR ABSENCE FROM SCHOOL


Congtu SGT
ID number: _____
Class:____

June 29th, 2006


Office of Academic Affairs
(school)
(address)
Dear .....,

I will be absent from school next Thursday and Friday, July 6th and 7th. These days are important religious holidays in our faith.

If it is possible to give me assignments that will allow me to make up the work covered by the class during these days, I will attempt to catch up on my studies over the weekend.

Thank you very much indeed.

Sincerely yours,

(name)NTT

Edited by user Thursday, June 29, 2006 3:24:23 AM(UTC)  | Reason: Not specified

admin
#3 Posted : Thursday, June 29, 2006 3:42:14 AM(UTC)
admin

Rank: Administration

Groups: Administrators, ETF Admin (English Time Forum)
Joined: 9/26/2005(UTC)
Posts: 328

Thanks: 21 times
Was thanked: 314 time(s) in 64 post(s)
2) Cách dùng giới từ for / to sau necessary

Xét 2 câu:

a) Oxygen is necessary for life.
b) Books are necessary to me.

Hai câu này không thay đổi nghĩa của necessary chút nào cả. Chẳng qua khi áp dụng vào câu nói, ta thuận dùng giới từ 'to' hay 'for' sau chữ necessary đều được cả. Tuy nhiên, có vài người chủ trương nên dùng 'to' và 'for' khi nào túc từ (object) chỉ người hay đại từ nhân xưng (Personal pronouns), còn nếu túc từ đó chỉ đồ vật thì nên dùng giới từ 'to'. Song, đây chỉ là ý kiến của một số người mà thôi.

Nếu túc từ đứng sau giới từ là danh động từ (gerund/V-ing) thì phải dùng 'for' hoặc 'in'.

Ex:

c) Oxygen is necessary for supporting animal life.
d) Care is necessary in handing this matter.

NTK


kstncokhi
#4 Posted : Thursday, June 29, 2006 4:02:23 AM(UTC)
kstncokhi

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 3/31/2006(UTC)
Posts: 3

Chào thầy NTK. Nếu em đổi hai câu thí dụ c) và d) ở phần trả lời bên trên của thầy thành:

Oxygen is necessary to support animal life.
Care is necessary to handle this matter.


thì có được không?
admin
#5 Posted : Thursday, June 29, 2006 4:16:12 AM(UTC)
admin

Rank: Administration

Groups: Administrators, ETF Admin (English Time Forum)
Joined: 9/26/2005(UTC)
Posts: 328

Thanks: 21 times
Was thanked: 314 time(s) in 64 post(s)
Có thể được!

Phần nhiều Gerund chỉ định cho một tác dụng riêng thì dùng giới từ 'for', nhưng cũng có thể đổi làm động từ nguyên thể (infinitive).

Trong 2 câu Oxygen is necessary to support animal lifeCare is necessary to handle this matter, chữ 'to' có nghĩa là 'để...'

Tuy nhiên có điểm này Kstncokhi cũng cần lưu ý: Nếu gerund không chỉ định một tác dụng rõ rệt thì nên dùng 'in' và cũng không đổi thành nguyên thể. Nguyên tắc này cũng còn trong vòng trừu tượng. Tốt hơn hết nên nhớ là nêu sau necessary có infinitive-clause thì tất nhiên phải dùng 'for' như câu: It is necesary for us to do this.


NTK

Edited by user Thursday, June 29, 2006 4:18:36 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,237 Yesterday: 24,575 Total: 71,459,723