englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


StevenVu
#1 Posted : Sunday, July 12, 2009 12:10:23 PM(UTC)
StevenVu

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF_‌Moderator
Joined: 6/8/2009(UTC)
Posts: 1,094

Was thanked: 456 time(s) in 154 post(s)

Những mẫu câu tiếng Anh (English Sentence Patterns)

 

1. Dẫn luận.

Trước đây, người học tiếng Anh tuân theo các quy ước nghiêm nhặt của Văn phạm quy tắc (Prescriptive Grammar). Trong đó, sách ngữ pháp chú trọng đến phép biến đổi từ loại (accidence) và cú pháp (syntax), đồng thời quan tâm đến việc mô tả các loại từ và sự phát triển của ngôn ngữ. Loại văn phạm cổ điển này chỉ giúp học sinh biết về ngôn ngữ chứ không hữu dụng trong việc giúp họ học cách dùng ngôn ngữ. Ngày nay, việc dạy và học Anh ngữ đã chuyển sang một bước ngoặt mới, đó là học tập Văn phạm miêu tả (Descriptive Grammar). Một trong những ưu điểm của loại hình này là nó đòi hỏi học sinh tìm hiểu sâu hơn đến cách kiến trúc một câu. Họ cần làm quen với các mẫu câu tiếng Anh. Bởi lẽ, việc thành thạo vị trí của các từ, nhóm từ, mệnh đề trong câu góp phần quan trọng trong sự hình thành kĩ năng Viết, Đọc, thậm chí Nghe, Nói tốt. Xuất phát từ mục tiêu đó, Thread được thành lập!

 

2. Nội dung.

Dựa trên từ loại trong tiếng Anh, người viết bài tuyển chọn những bài học cần thiết từ các sách để mang đến cho các bạn thành viên một cái nhìn tổng quan và những bài tập ứng dụng về mẫu câu trong tiếng Anh. Cụ thể là các quyển:

- A Guide to Patterns And Usage in English (A. S. Hornby; Oxford)

- A Comprehensive Grammar of the English Language (R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik; Longman)

- Những mẫu câu tiếng Anh (H. V. Bửu; Tổng hợp TP. HCM)

 

3. Kết luận.

Hi vọng rằng Thread nho nhỏ này có thể giúp ích được tất cả các thành viên của diễn đàn English Time trong sự học ngữ của mình, đặc biệt là các bạn học chuyên Anh!

 

Thân chào,

Vũ Tường Thịnh (StevenVu)

Edited by user Tuesday, July 14, 2009 7:17:53 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Bình thường thôi...

No parties lasts for good; the most important thing is how the guests leaving actually feel.
Sponsor
English Time
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 1,976 Yesterday: 21,903 Total: 72,119,816