englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


koala
#1 Posted : Monday, June 26, 2006 3:47:33 PM(UTC)
koala

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 4/5/2006(UTC)
Posts: 70

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

Cấu trúc một bài thi TOEFL qua mạng

Để hoàn thành một bài thi TOEFL qua mạng, thí sinh sẽ phải trải qua 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc hiểu và Viết trong thời gian 4 tiếng. Tổng số điểm của 4 phần thi tối đa là 120.

1. Nghe: phần thi kỹ năng nghe gồm 4 - 6 bài giảng bằng tiếng Anh, trong đó có bài trình bày theo hình thức thảo luận trên lớp. Mỗi bài dài 3 - 5 phút, và có 6 câu hỏi trong 2 - 3 đoạn hội thoại. Mỗi đoạn dài 3 phút, có 5 câu hỏi.

Thi bằng hình thức này, thí sinh sẽ có thời gian đàm thoại lâu hơn, rõ ràng hơn và được nháp thi. Thêm vào đó, dạng câu hỏi mới cũng sẽ giúp thí sinh hiểu được ý của người nói, đoán được mức độ chính xác của câu hỏi, của mục đích đối thoại.

2. Nói: kỹ năng nói gồm 6 phần. Tại 2 phần độc lập, thí sinh sẽ phải nêu quan điểm của mình về một vấn đề quen thuộc. 4 phần còn lại là 4 bài nói sử dụng tổng hợp các kỹ năng đọc và nghe. Các thí sinh sẽ có 30 giây để chuẩn bị và 1 phút để trả lời. Thời gian cho toàn bộ phần thi nói là 20 phút. Thang điểm tối đa cho phần thi này là 30.

3. Đọc hiểu: phần này bao gồm từ 3 - 5 đoạn văn, dài khoảng 700 từ. Trong đó có các đoạn văn kết hợp so sánh/đối chiếu, quan hệ nhân - quả. Mỗi đoạn văn có 12 - 14 câu hỏi. Thời gian cho phần đọc hiểu từ 60 - 100 phút với thang điểm tối đa là 30.

4. Viết: thí sinh sẽ phải hoàn thành và đánh máy 2 bài viết. Một bài kết hợp, được viết dựa trên những thông tin trong phần Nghe và Đọc hiểu. Một bài viết độc lập theo chủ đề cụ thể. Thời gian giới hạn chung cho cả 2 bài viết là 50 phút. Thang điểm cho phần thi này là 30.

Ngoài 4 kỹ năng trên, những thí sinh thi TOEFL qua mạng còn được hướng dẫn cách trả lời câu hỏi trong mỗi phần thi, được ký hiệu minh họa ở một số phần quan trọng trong bài và được phép sử dụng nháp thi.


Trí Kiên

(Tổng hợp)

Edited by user Wednesday, March 11, 2009 5:59:11 AM(UTC)  | Reason: Not specified

 1 user thanked koala for this useful post.
Kimthuy on 7/24/2015(UTC)
Sponsor
English Time
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 15,751 Yesterday: 26,014 Total: 70,484,163