englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


3 Pages123>
cucku
#1 Posted : Friday, May 15, 2009 4:15:05 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

 


Inversion construction (cấu trúc đảo ngữ)

Cấu trúc thông thường của 1 câu là :chủ từ đứng trước động từ ,nhưng có trường hợp ngược lại: động từ lại đứng trước chủ từ .Trong trường hợp này người ta gọi là đảo ngữ
Đảo ngữ được sử dụng trong nhiều trường hợp, thông dụng nhất là trong cấu trúc câu hỏi
Ví dụ:
He is nice
=> Is he nice ?
Nhưng câu hỏi mà đảo ngữ là chuyện bình thường rồi, ai mà không biết phải không các em ? Hôm nay tôi sẽ trình bày những câu mà không phải là câu hỏi nhưng lại có đảo ngữ mới lạ chứ !

Về hình thức đảo ngữ có thể chia làm 2 loại:

1) đảo ngữ như câu hỏi

Là hình thức đem động từ đặc biệt (hoặc trợ động từ )ra trước chủ từ.
khi nào dùng đảo ngữ như câu hỏi ?
+ khi gặp các yếu tố phủ định ở đầu câu
( not , no, hardly, little, never, seldom , few, only, rarely .....)

Ví dụ::
I never go to school late
Chữ never bình thường nằm trong câu thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi đem nó ra đầu câu thì sẽ có đảo ngữ.
Never do I go to school late
+ khi có các chữ sau ở đầu câu
so, such, often, much, many, many a, tính từ

Ví dụ::

He read many books yesterday.
Many books did he read yesterday ( đảo many ra đầu )

The trees are beautiful in their colors.
Beautiful are the trees in their autumn colors (đảo tính từ ra đầu)

The days when we lived in poverty are gone .( gone là tính từ)

Gone are the days when we lived in poverty. ( đảo gone ra đầu)

The doctor was so angry that he went away.
=> So angry was the doctor that .....( so + adj + be + S + that + clause)

So nice a girl was she  that .... ( so + adj + a N +be + S + that + clause )

Such a noise was there that I couldn’t work

Many a time has he helped me with my experiment

2) Đảo ngữ nguyên động từ

Là hình thức đem nguyên động từ ra trước chủ từ (không cần mượn trợ động từ )
- Khi nào dùng đảo ngữ loại này ?
Khi có cụm trạng từ chỉ nơi chốn ở đầu câu :
on the ...., in the.... , here, there, out, off...

Ví dụ::
His house stands at the foot of the hill
-> At the foot of the hill stands his house .(đem nguyên động từ stands ra trước chủ từ )
The bus came there
-> There came the bus(đem nguyện động từ came ra ,không mượn trợ động từ did)

lưu ý :trong cách này chủ ngữ phải là danh từ thì mới đảo ngữ được, đại từ không đảo ngữ

Ví dụ:
Here came the bus
Nhưng chủ từ là đại từ thì không được
Here it came (không đảo came ra trước )

3) Đảo ngữ trong câu điều kiện

Loại này chỉ áp dụng riêng cho câu điều kiện mà thôi
Các chữ : HAD trong câu ĐK loại 3, chữ WERE, trong loại 2, chữ SHOULD trong loại 1 có thể đem ra trước chủ từ thế cho IF

Ví dụ:
If I were you, I would ....
= Were I you , I would....
If I had gone to school......
= Had I gone to school...
if I should go....
= Should I go.....

Edited by user Wednesday, August 28, 2013 11:32:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 61 users thanked cucku for this useful post.
vkien on 5/19/2010(UTC), Mr.Heaven on 5/27/2010(UTC), beedrill on 6/19/2010(UTC), pinkitty0204 on 6/23/2010(UTC), ngocluvbb on 7/28/2010(UTC), thanhtruc_panda on 10/23/2010(UTC), kidlove on 10/25/2010(UTC), bob127 on 11/6/2010(UTC), choclate_chou on 1/6/2011(UTC), EnglishWorm on 1/24/2011(UTC), tra.le92 on 1/24/2011(UTC), hoshina_akira on 3/22/2011(UTC), Chun_te on 5/8/2011(UTC), toi yeu Viet Nam on 6/10/2011(UTC), Maiphuongdo on 7/22/2011(UTC), ss2ss501 on 8/31/2011(UTC), billhs on 10/4/2011(UTC), nakashu on 10/18/2011(UTC), thuong_tet on 11/12/2011(UTC), doha on 12/25/2011(UTC), kajma1022 on 12/28/2011(UTC), sunriver0201 on 2/9/2012(UTC), vaniukyu on 2/23/2012(UTC), phanvan on 3/20/2012(UTC), virus1701 on 3/28/2012(UTC), comuaxuan on 3/30/2012(UTC), monster_9x on 4/10/2012(UTC), vinhmap on 5/11/2012(UTC), chris_scofield on 5/14/2012(UTC), Katie Pham on 5/20/2012(UTC), titlilom on 6/20/2012(UTC), comrang123 on 8/14/2012(UTC), newcomer119 on 12/23/2012(UTC), Doraemon on 1/6/2013(UTC), Bình Yên on 2/14/2013(UTC), tkf on 4/13/2013(UTC), Trịnh Thùy Liên on 4/16/2013(UTC), lanpham4995 on 5/2/2013(UTC), tieuut.kun on 6/20/2013(UTC), vananhva on 6/29/2013(UTC), !moon! on 8/3/2013(UTC), quysam on 2/8/2014(UTC), oac0000 on 3/3/2014(UTC), kimdongbang on 3/8/2014(UTC), minhvuong123 on 3/8/2014(UTC), star_102 on 3/8/2014(UTC), lkhphuc on 3/8/2014(UTC), ngotung1396 on 3/25/2014(UTC), nhoxpirate on 6/8/2014(UTC), tiktok on 6/13/2014(UTC), phoenix_fang on 6/26/2014(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 8/13/2014(UTC), gogo on 8/29/2014(UTC), siojun_ss on 9/7/2014(UTC), Muasamac on 1/21/2015(UTC), ry_flyhigh on 1/22/2015(UTC), haanhheo on 3/7/2015(UTC), joy on 3/16/2015(UTC), Chu_lettly251999 on 7/8/2015(UTC), lamquan679 on 10/14/2015(UTC), Luuly on 4/17/2017(UTC)
Sponsor
English Time
lananh3012
#2 Posted : Tuesday, July 21, 2009 8:52:53 PM(UTC)
lananh3012

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/21/2009(UTC)
Posts: 2

Was thanked: 3 time(s) in 2 post(s)

It's helpful

 2 users thanked lananh3012 for this useful post.
kimcuongsang on 2/21/2012(UTC), Tham stubborn on 6/8/2014(UTC)
saigontechwriting1
#3 Posted : Wednesday, October 14, 2009 12:42:44 AM(UTC)
saigontechwriting1

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 3/13/2008(UTC)
Posts: 31

Thanks: 5 times
Was thanked: 9 time(s) in 4 post(s)

Thầy ui, có người ăn cắp bản quyền của thầy mà không ghi đường link gốc nè: http://forum.mait.vn/anh-van/12526-dao-ngu-inversion.html

 1 user thanked saigontechwriting1 for this useful post.
sunriver0201 on 2/9/2012(UTC)
cucku
#4 Posted : Wednesday, October 14, 2009 4:25:56 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

saigontechwriting1 wrote:

Thầy ui, có người ăn cắp bản quyền của thầy mà không ghi đường link gốc nè: http://forum.mait.vn/anh-van/12526-dao-ngu-inversion.html

Nhìn dưới góc độ nào đó thì việc "ăn cắp" này cũng làm mình buồn nhưng dưới góc độ khác thì cũng thấy vui ví bài viết phải có một giá trị hửu ích nào đó người ta mới "chôm" . Thời đại internet này việc sao chép là không thể tránh khỏi, còn ghi nguồn hay không thì tùy vào "đạo đức" của họ. cám ơn em đã chỉ ra link này.

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 11 users thanked cucku for this useful post.
beedrill on 6/19/2010(UTC), bob127 on 11/6/2010(UTC), virus1701 on 3/26/2012(UTC), prettysun95 on 4/18/2013(UTC), !moon! on 8/3/2013(UTC), minhvuong123 on 3/8/2014(UTC), lkhphuc on 3/8/2014(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 1/16/2015(UTC), Muasamac on 1/21/2015(UTC), ry_flyhigh on 1/22/2015(UTC), Luuly on 4/17/2017(UTC)
Rakoon
#5 Posted : Monday, December 28, 2009 1:06:12 PM(UTC)
Rakoon

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 12/24/2009(UTC)
Posts: 2

Was thanked: 2 time(s) in 1 post(s)

Thầy ơi!

Về phần đảo ngữ này, có những dạng bài tập nào để áp dụng không ạ? Nếu có thầy post lên cho bọn e tham khảo với! Sợ lý thuyết không ăn vào đầu lâu được!!!

 2 users thanked Rakoon for this useful post.
bob127 on 11/6/2010(UTC), ss2ss501 on 8/31/2011(UTC)
kirimi
#6 Posted : Monday, December 28, 2009 1:46:20 PM(UTC)
kirimi

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 9/8/2009(UTC)
Posts: 105

Was thanked: 29 time(s) in 11 post(s)

 Rewrite these sentences, using inversion with NOT.
1. He is my friend as well as yours.
……………………………………………………………………………………
2. He booked tickets for the afternoon performance and the evening performance as well.
……………………………………………………………………………………
3. Burglars stole a thousand pounds’ worth of electrical goods, and left the flat in an awful mess.
……………………………………………………………………………………
4. Tony was not only late, but he had left all his books behind.
……………………………………………………………………………………
5. You will enhance your posture and improve your acting ability on this course.
……………………………………………………………………………………
6. It isn’t worth considering his suggestion for a moment.
……………………………………………………………………………………
7. She didn’t shed a tear when the story ended in tragedy.
……………………………………………………………………………………
8. The manager not once offered us an apology.
……………………………………………………………………………………
9. She made no sound as she crept upstairs.
……………………………………………………………………………………
10.He only thought about having a holiday abroad after he retired.
…………………………………………………………………………………

 Rewrite these sentences, using inversion with ONLY.
1. I only realized how dangerous the situation had been when I got home.
……………………………………………………………………………………

2. It wasn’t until last week that the Agriculture Minister admitted defeat.
……………………………………………………………………………………

3. I understood Hamlet only after seeing it on the stage.
……………………………………………………………………………………
4. They didn’t get round to business until they had finished eating.
……………………………………………………………………………………
5. They had to wait for twelve hours before their flight left.
……………………………………………………………………………………
6. I didn’t realize who he was until later.
……………………………………………………………………………………
7. The door could not be opened without using force.
……………………………………………………………………………………
8. I won’t agree until Tom’s apologized.
……………………………………………………………………………………
9. To get the 40% discount, you must buy all twelve books at the same time.
……………………………………………………………………………………
10.The only way you can become a good athlete is by training hard every day.
……………………………………………………………………………………

 Rewrite these sentences, using inversion with SHOULD.
1. If the Government were forced into another election, it would be the favourite to win.
……………………………………………………………………………………
2. If you should wish to make an appointment to see Dr Simons, she is available between 9.00 and 11.00.
……………………………………………………………………………………
3. If you should have further problems with your printer, contact your dealer for advice.
……………………………………………………………………………………
4. If you should decide to accept the post, you will be expected to start work on 1st April.
……………………………………………………………………………………
5. If we hear any further news, we will be in touch immediately.
…………………………………………………………………………………
6. If you wish to take advantage of the offer, kindly tick the box on your order form.
……………………………………………………………………………………
7. If the film should be a post office success, they may be sequel.
……………………………………………………………………………………
8. If you should change your mind, there will always be a job for you here.
……………………………………………………………………………………

Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.
1. He spent all his money. He even borrowed some from me.

"Not only______________________________________________ _________
2. He had hardly left the office when the telephone rang.
" No sooner __________________________________________________ ___
3. I had only just put the phone down when the boss rang back.
" Hardly __________________________________________________ _____
4. He didn’t finish his work until the bell rang.
" Not until __________________________________________________ ____
5. We only began to see the symptoms of the disease after several months.
" Only __________________________________________________ _______
6. I have never seen anyone in my life drink as much as you.
" Never __________________________________________________ ______
7. A sleeping dog was lying under the table.
" Under the table _________________________________________________
8. His brother had rarely been more excited.
"Rarely____________________________________________ _____________
9. The facts were not all made public until later.
"Only______________________________________________ ____________
10. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.
"Had_______________________________________________ ____________
Source:  misshue@tienganh.com

Các bạn cứ làm nha, có gì thắc mắc thầy và các staff tụi mình sẽ giải đáp cũng như học hỏi thêm củng cố kiến thức tiếng anh cùng với các bạn

Những bài tập này mình đã từng phải làm rất nhiều, vì vậy mình nghĩ cách để vững phần này thì.............các bạn cứ làm nhiều bài tập vào, riêt rồi tự dưng quen à, gặp phải dạng nào là làm luôn không phải định dạng dạng ấy nữa.

Chúc mọi người học tốt.

Thầy ơi em có ghi source rồi nhưng không biết có bị xem là...........chôm chỉa không nữa ^_^

 

 

Edited by user Monday, December 28, 2009 1:47:15 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Có một câu nói: " Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng bước vào thánh đường làm lễ cưới? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ ? ".

Và câu trả lời :" Vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run rẩy lắm rồi những vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ niềm yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến. Đúng vậy, trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất " .Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương
 9 users thanked kirimi for this useful post.
bob127 on 11/6/2010(UTC), toi yeu Viet Nam on 6/10/2011(UTC), Katie Pham on 8/24/2011(UTC), nakashu on 10/18/2011(UTC), sunriver0201 on 2/9/2012(UTC), vaniukyu on 2/23/2012(UTC), !moon! on 8/3/2013(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 1/16/2015(UTC), Muasamac on 1/21/2015(UTC)
marshmallow
#7 Posted : Wednesday, March 31, 2010 2:37:53 PM(UTC)
marshmallow

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/27/2010(UTC)
Posts: 10
Location: marshmallow

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

em xin bo sung: neu la gioi tu,sau khi dao len dau cau ta dao ca dong tu len sau do them chu tu

vd:up jumped the dog when it saw its master

dancing167
#8 Posted : Thursday, April 1, 2010 3:38:54 AM(UTC)
dancing167

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 4/1/2010(UTC)
Posts: 2
Location: Hai Phong

Was thanked: 2 time(s) in 1 post(s)

Mong thầy và mọi người check dùm e nha. Thanks!

Rewrite these sentences, using inversion with NOT.
1. He is my friend as well as yours.
Not only is he my friend but also yours.
2. He booked tickets for the afternoon performance and the evening performance as well.
Not only did he book tickets for the afternoon performance but also the evening performance.
3. Burglars stole a thousand pounds’ worth of electrical goods, and left the flat in an awful mess.

Not only did the burglars steal a thousand pounds'worth of electrical goods but also left the flat in an awful mess.
4. Tony was not only late, but he had left all his books behind.
Not only was Tony late but also he had left all his books behind.
5. You will enhance your posture and improve your acting ability on this course.
Not only will you enhance your posture but also improve your acting ability on this course.
6. It isn’t worth considering his suggestion for a moment.

Not worth is it considering his suggestion for a moment.
7. She didn’t shed a tear when the story ended in tragedy.

Didn't she shed a tear when the story ended in tragedy.
8. The manager not once offered us an apology.
Not once did the manager offer us an apology.
9. She made no sound as she crept upstairs.

No sound did she make as she crept upstairs.
10.He only thought about having a holiday abroad after he retired.
Only did he think about having a holiday abroad after he retired.
 Rewrite these sentences, using inversion with ONLY.
1. I only realized how dangerous the situation had been when I got home.
Only when I got home did I realize how dangerous the situation had been.

2. It wasn’t until last week that the Agriculture Minister admitted defeat.
Only until last week did the Agriculture Minister admit defeat

3. I understood Hamlet only after seeing it on the stage.
Only after seeing Hamlet on the stage did I understand it.
4. They didn’t get round to business until they had finished eating.
Only until the had finished eating did they get around to business.
5. They had to wait for twelve hours before their flight left.

Only after they had waited for 12 hours did their flight leave.
6. I didn’t realize who he was until later.
Only later did I realize who he was.
7. The door could not be opened without using force.

Only using force could the door be opened.
8. I won’t agree until Tom’s apologized.

Only until Tom's apologized will I agree.
9. To get the 40% discount, you must buy all twelve books at the same time.

Only when you buy all 12 books at the same time will you get the 40% discount.
10.The only way you can become a good athlete is by training hard every day.
Only by training hard everyday can you become a good athlete.

 Rewrite these sentences, using inversion with SHOULD.
1. If the Government were forced into another election, it would be the favourite to win.
Were the Government forced into another election, it'd be the favorite to win.
2. If you should wish to make an appointment to see Dr Simons, she is available between 9.00 and 11.00.
Should you wish to make an appointmen to see DR Simons, she is available between 9 and 11
3. If you should have further problems with your printer, contact your dealer for advice.

Should you have further problems with your printer, contact your dealet for advice.
4. If you should decide to accept the post, you will be expected to start work on 1st April.

Should you decide to accept the post, you'll be expected to start work on 1st April.
5. If we hear any further news, we will be in touch immediately.

Should we hear any further news, we'll be in touch immediately.
6. If you wish to take advantage of the offer, kindly tick the box on your order form.

Should you wish to take advantage of the offer, kindly tick the box on your order form.
7. If the film should be a post office success, they may be sequel.

Should the film be a post office success, they may be sequel.
8. If you should change your mind, there will always be a job for you here.
Should you change your mind, there'll always be a job for you there.

Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.
1. He spent all his money. He even borrowed some from me.

"Not only_did he spend all his money but also he borrowed some from me____

2. He had hardly left the office when the telephone rang.
" No sooner _had he left the office, the telephone rang_________________________________________________ ___
3. I had only just put the phone down when the boss rang back.
" Hardly ___had he just put the phone down when the boss rang back____________
4. He didn’t finish his work until the bell rang.
" Not until _the bell rang did he finish his work_________________________________________________ ____
5. We only began to see the symptoms of the disease after several months.
" Only _after several months did we begin to see the symptoms of the disease______________________
6. I have never seen anyone in my life drink as much as you.
" Never _in my life have I seen anyone drink as much as u_____________________________
7. A sleeping dog was lying under the table.
" Under the table _was lying a sleeping dog________________________________________________
8. His brother had rarely been more excited.
"Rarely_had his brother been more exited___________________________________________ _____________
9. The facts were not all made public until later.
"Only__later were the facts made public____________________________________________ ____________
10. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.
"Had__I realized what would happen, I wouldn't have accepted the job____________________
Source:  misshue@tienganh.com

 2 users thanked dancing167 for this useful post.
bob127 on 11/6/2010(UTC), Chu_lettly251999 on 7/11/2015(UTC)
mingoan248
#9 Posted : Tuesday, October 19, 2010 10:02:11 AM(UTC)
mingoan248

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/18/2010(UTC)
Posts: 13
Location: danang

Thanks: 1 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Thầy ơi, có cấu trúc này không?

Such + a/an + Adj + N + aux.V + S + V + that + clause

ex: This is such a dirty restaurant that no one wants to eat there.

--> Such a dirty restaurant is this that no one wants to eat there.

Có thể đảo ngữ như vậy được không?cucku
#10 Posted : Tuesday, October 19, 2010 1:27:51 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Thầy ơi, có cấu trúc này không?

Such + a/an + Adj + N + aux.V + S + V + that + clause

ex: This is such a dirty restaurant that no one wants to eat there.

--> Such a dirty restaurant is this that no one wants to eat there.

Có thể đảo ngữ như vậy được không?

 

Có đó em, cuối phần 1 đó ( đảo ngữ như câu hỏi)  Very HappyVÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
bob127 on 10/26/2010(UTC)
kidlove
#11 Posted : Monday, October 25, 2010 4:16:22 PM(UTC)
kidlove

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 9/12/2010(UTC)
Posts: 7
Woman
Location: DaNang city

Thanks: 14 times
oa trời ơi.if i were you..= were i you.... vay ma em ngơ người luôn. lần đầu em thấy "hiện tượng" này ^^! em cảm ơn thầy ạhEnglishWorm
#12 Posted : Monday, January 24, 2011 5:12:35 AM(UTC)
EnglishWorm

Rank: Distinguished Member

Groups: Member
Joined: 8/8/2010(UTC)
Posts: 22
Location: HCM

Thanks: 36 times
Was thanked: 4 time(s) in 3 post(s)
Thầy cucku ơi, thế nếu trong câu có cả seldom và such, ví dụ như câu : "I have seldom heard such a talented single.", thì mình đảo ngữ thế nào ạ. "Seldom have I heard..." hay "Such a talented single have I seldom heard" ?
 1 user thanked EnglishWorm for this useful post.
kimcuongsang on 2/22/2012(UTC)
cucku
#13 Posted : Monday, January 24, 2011 5:35:26 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
EnglishWorm wrote:
Thầy cucku ơi, thế nếu trong câu có cả seldom và such, ví dụ như câu : "I have seldom heard such a talented single.", thì mình đảo ngữ thế nào ạ. "Seldom have I heard..." hay "Such a talented single have I seldom heard" ?

Kiểu nào cũng được em à, tùy theo người nói muốn nhấn mạnh yếu tố nào thì đảo yếu tố đó.VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 4 users thanked cucku for this useful post.
EnglishWorm on 1/25/2011(UTC), kimcuongsang on 2/22/2012(UTC), PhuongShaj on 4/14/2012(UTC), !moon! on 8/3/2013(UTC)
taoxanh
#14 Posted : Thursday, February 10, 2011 10:55:41 AM(UTC)
taoxanh

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 2/9/2011(UTC)
Posts: 1
Location: vietnam

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
thầy cucku ơi, cho em hỏi, trong câu điều kiện, nếu muốn đảo ngữ mà ở điều kiện loại 1 không có should, loại 2 không có were thì làm sao ạ?

  1 user thanked taoxanh for this useful post.
kimcuongsang on 2/22/2012(UTC)
cucku
#15 Posted : Thursday, February 10, 2011 11:24:10 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
thầy cucku ơi, cho em hỏi, trong câu điều kiện, nếu muốn đảo ngữ mà ở điều kiện loại 1 không có should, loại 2 không có were thì làm sao ạ? Không có 2 cái đó thì người ta đâu kêu em đảo đâu mà em, còn nếu vẫn kêu đảo thì em đổi ra câu có were rồi đảo lên nhé

 Edited by user Wednesday, April 27, 2011 4:20:38 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 3 users thanked cucku for this useful post.
kimcuongsang on 2/22/2012(UTC), PhuongShaj on 4/14/2012(UTC), !moon! on 8/3/2013(UTC)
hoshina_akira
#16 Posted : Tuesday, March 22, 2011 1:40:21 AM(UTC)
hoshina_akira

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 7
Location: Viet Nam

Thanks: 31 times
Was thanked: 12 time(s) in 4 post(s)
t

 ơ thày ơi em tưởng vẫn đảo bt, loại 1 thì mượn should V k chia , loại 2 mượn were nhưng thêm "to" mà ( theo cấu trúc Were + S + to V,....)

Eg: If she fails the exam,....

=> Should she fail the exam

If I had one billion dollars,...

Were I to have one billion dollars,....Edited by user Wednesday, April 27, 2011 4:21:15 PM(UTC)  | Reason: Not specified

 2 users thanked hoshina_akira for this useful post.
sunriver0201 on 2/9/2012(UTC), kimcuongsang on 2/22/2012(UTC)
trang_199330
#17 Posted : Tuesday, July 5, 2011 8:40:54 AM(UTC)
trang_199330

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/2/2011(UTC)
Posts: 379
Location: Hưng Yên

Thanks: 655 times
Was thanked: 742 time(s) in 334 post(s)
Em bổ sung thêm thầy coi có đúng không nhé: Khi gặp các câu bắt đầu bằng: Only after, only when, only if,... hay not until/till... có hình thức đảo ngữ ở mệnh đề chính.

Ex: Only if the teacher has given permission are students allowed to enter the room.

 Học như nghịch thủy hành chu bất tiến thoái
Tâm tự bình nguyên tẩu mã dị phóng nan thu

ISTJ
 5 users thanked trang_199330 for this useful post.
cucku on 7/5/2011(UTC), sunriver0201 on 2/9/2012(UTC), kimcuongsang on 2/22/2012(UTC), yiruma asakura on 11/18/2012(UTC), !moon! on 8/3/2013(UTC)
ngoinhaconhieuocua
#18 Posted : Saturday, July 16, 2011 11:54:34 AM(UTC)
ngoinhaconhieuocua

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/13/2011(UTC)
Posts: 14

Thanks: 8 times
Was thanked: 17 time(s) in 6 post(s)
thầy ơi ,Đảo ngữ là để nhấn mạnh thành phần nào trong câu a.Trong một câu thường có nhiều thành phân:chủ ngữ,tính tinh,trạng từ,tân ngữ.Với mỗi phần đó ta có những cấu trúc nhấn mạnh nào ạ 1 user thanked ngoinhaconhieuocua for this useful post.
kimcuongsang on 2/22/2012(UTC)
cucku
#19 Posted : Saturday, July 16, 2011 12:48:06 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)thầy ơi ,Đảo ngữ là để nhấn mạnh thành phần nào trong câu a.Trong một câu thường có nhiều thành phân:chủ ngữ,tính tinh,trạng từ,tân ngữ.Với mỗi phần đó ta có những cấu trúc nhấn mạnh nào ạ

 

Thông thường thì  chữ nào đem ra là nhấn chữ đó đấy emVÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
kimcuongsang on 2/22/2012(UTC), !moon! on 8/3/2013(UTC)
kimcuongsang
#20 Posted : Wednesday, February 22, 2012 10:09:37 AM(UTC)
kimcuongsang

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 11/30/2011(UTC)
Posts: 61
Location: Viet NAM

Thanks: 567 times
Was thanked: 51 time(s) in 32 post(s)
 thầy giúp em câu này nha thầy (đảo ngữ )

1.  our profits this year are higher than they have ever been.

đáp án=> Never have our profits been higher than/ as higher as they are this year.

em ko hiểu vì sao "our profits " ở câu đề chia động từ là "are " mà câu đảo ngữ lại chia "been" ạ

khi làm câu đảo ngữ ,mình có cần phải lùi thì ko ạ.khi đưa trợ động từ ra trước thì động từ phía sau ta đưa về infinitive  hay là viết lại như câu gốc ạ 

   Thầy sửa giúp em các câu này luôn nhé:

2.one rarely find good service these days.

=> Rarely do one find good service these days.

3.She has rarely traveled more than fifty miles from her village.

=> Rarely had she trveled more than fifty miles from her village.

4.It is very usual for a military campaign to have been fought with so little loss of life. 

=> Little loss of life is it very usual for a military campaign to have been foughtEdited by user Wednesday, February 22, 2012 10:35:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Nhóm: DỰ BỊ
Mã số: 41
Senna
#21 Posted : Wednesday, February 22, 2012 12:48:06 PM(UTC)
Senna

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/13/2010(UTC)
Posts: 326
Location: Vung Tau

Thanks: 137 times
Was thanked: 1219 time(s) in 306 post(s) 

kimcuongsang wrote:

thầy giúp em câu này nha thầy (đảo ngữ )

1.  our profits this year are higher than they have ever been.

đáp án=> Never have our profits been higher than/ as higher as they are this year.

em ko hiểu vì sao "our profits " ở câu đề chia động từ là "are " mà câu đảo ngữ lại chia "been" ạ

Vì câu đề nằm ở ngữ cảnh thì HTĐ, còn câu đảo ngữ nằm ở ngữ cảnh thì HTHT. Em xem nghĩa sẽ hiểu:

* Câu đề: Lợi nhuận trong năm nay của chúng ta cao hơn từ trước tới giờ.

* Câu đảo ngữ: Lợi nhuận của chúng ta chưa bao giờ cao như năm nay. => Ý nói từ trước tới giờ chưa bao giờ cao được như vậy => hành động, sự việc kéo dài từ quá khứ cho đến hiện tại => chia HTHT

khi làm câu đảo ngữ ,mình có cần phải lùi thì ko ạ.khi đưa trợ động từ ra trước thì động từ phía sau ta đưa về infinitive  hay là viết lại như câu gốc ạ 

Khi làm cấu trúc đảo ngữ ta không lùi thì em nhé. Đối với trường hợp mượn trợ động từ để đảo ngữ thì động từ chính ta phải đưa về nguyên mẫu chứ em. Nên nhớ bất cứ khi nào ta mượn trợ động từ rồi thì động từ chính ta phải đưa về nguyên mẫu hết.

   Thầy sửa giúp em các câu này luôn nhé:

2.one rarely find good service these days.

=> Rarely do one find good service these days.

3.She has rarely traveled more than fifty miles from her village.

=> Rarely had => has she traveled more than fifty miles from her village.

4.It is very usual for a military campaign to have been fought with so little loss of life. 

=> Little loss of life is it very usual for a military campaign to have been fought

Tất cả các câu em hỏi trên đây đều là trường hợp đảo ngữ đầu tiên (đảo ngữ như câu hỏi) trong phần lý thuyết ở bên trên của thầy Cucku, em chịu khó xem lại sẽ hiểu ngay nhé. 4 users thanked Senna for this useful post.
kimcuongsang on 2/22/2012(UTC), cucku on 2/25/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 4/16/2013(UTC), !moon! on 8/3/2013(UTC)
kimcuongsang
#22 Posted : Wednesday, February 22, 2012 3:18:12 PM(UTC)
kimcuongsang

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 11/30/2011(UTC)
Posts: 61
Location: Viet NAM

Thanks: 567 times
Was thanked: 51 time(s) in 32 post(s)
Em cảm ơn chị sena nhiều.vậy là năm trc chị thi đại học rồi đúng ko? em học còn lơ tơ mơ lắm.có gì chắc phải nhờ mọi người quan tâm giúp đỡ nhiều.

Em thấy phần đảo ngữ thật ko dễ xơi chút nào.Như chị đã nói thì khi mình đảo ngữ 1 câu ,ta phải xem lại ngữ cảnh để chia thì cho đúng,rồi phải dịch câu ra nữa hả chị?

 Nhóm: DỰ BỊ
Mã số: 41
Senna
#23 Posted : Wednesday, February 22, 2012 5:19:47 PM(UTC)
Senna

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/13/2010(UTC)
Posts: 326
Location: Vung Tau

Thanks: 137 times
Was thanked: 1219 time(s) in 306 post(s)
 Không phải lúc nào làm dạng đảo ngữ cũng phải dịch nghĩa từng câu đâu em à. Chỉ 1 số trường hợp - chẳng hạn như câu em hỏi - thì mới cần phải tìm ngữ cảnh mỗi câu để hiểu tại sao câu đề chia HTĐ mà câu đảo ngữ lại chia HTHT. Còn đa phần thì em cứ đảo như câu hỏi bình thường thôi. Nếu em thấy còn lơ mơ thì ráng học cho kỹ phần lý thuyết của thầy Cucku nhé. Chúc em học tốt! 2 users thanked Senna for this useful post.
cucku on 2/22/2012(UTC), !moon! on 8/3/2013(UTC)
kimcuongsang
#24 Posted : Friday, February 24, 2012 1:31:53 PM(UTC)
kimcuongsang

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 11/30/2011(UTC)
Posts: 61
Location: Viet NAM

Thanks: 567 times
Was thanked: 51 time(s) in 32 post(s)
 em có xem kĩ phần lí thuyết của thầy rồi,nhưng khi áp dụng vào bài tập thì em lại ko biết cách nên làm sai nhiều lắm chị ơi.lí thuyết là lí thuyết còn thực hành thì phải khó hơn chứNhóm: DỰ BỊ
Mã số: 41
binhgiangbabycute
#25 Posted : Monday, April 9, 2012 3:37:58 PM(UTC)
binhgiangbabycute

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/1/2011(UTC)
Posts: 14
Location: Quang Binh

Thanks: 10 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Thầy ơi cấu trúc đảo ngữ câu Not only, Not until,

                                             Hardly,barel....when,

                                             No sooner....than

thì như thế nào ạ?????????????rt
#26 Posted : Monday, April 9, 2012 3:53:44 PM(UTC)
rt

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 10/8/2010(UTC)
Posts: 765

Thanks: 1955 times
Was thanked: 1569 time(s) in 627 post(s)Thầy ơi cấu trúc đảo ngữ câu Not only, Not until,

                                             Hardly,barel....when,

                                             No sooner....than

thì như thế nào ạ?????????????

 

- ĐẢO NGỮ VỚI ONLY:

- Only after N/V-ing: chỉ sau khi. - Only later: Chỉ sau này

- Only once: chỉ một lần - Only then : chỉ đến lúc đó

- Only when clause : chi đến khi - Only if clause : chỉ nếu

- Only by N/V-ing : chỉ bằng cách - Only with N/V-ing: chỉ với.

- Only in this/that way : chỉ bằng cách này/đó

 

Ví dụ:  She will love him only when she understands him.=> Only when she understands him will she love him.

 

 

- ĐẢO NGỮ VỚI: NOT UNTILL/TILL (THEN/LATER)

Ví dụ: I didnt recognize him untill later.=> Not untill later did I recognize him.

 

No sooner had S PP/V3 than clause (QKĐ) và  Hardly/Barely/Scarcely had S PP/V3 when/before clause (QKĐ)

Ví dụ: I had no sooner arrived home than the phone rang

        => No sooner had I arrived home than the phone rang.

Ví dụ: I had hardly arrived home when/before the phone rang.

        => Hardly had I arrived home when/before the phone rang.

 

 

 Immortal
 5 users thanked rt for this useful post.
binhgiangbabycute on 4/19/2012(UTC), cucku on 4/23/2012(UTC), yiruma asakura on 11/18/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 4/16/2013(UTC), !moon! on 8/3/2013(UTC)
chris_scofield
#27 Posted : Monday, April 23, 2012 1:46:02 PM(UTC)
chris_scofield

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 4/23/2012(UTC)
Posts: 3
Location: Heaven

Thanks: 6 times
Hồi học bồi dưỡng, em sợ nhât vụ đảo ngữ này, giờ co' bi' kip rồi, mừng quá.

 aydaly
#28 Posted : Tuesday, May 8, 2012 9:15:36 AM(UTC)
aydaly

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/27/2011(UTC)
Posts: 2
Location: TPHCM

Thưa Thầy Cucku!

Thầy dạy: Khi có cụm trạng từ chỉ nơi chốn ở đầu câu :
on the ...., in the.... 
thì đảo ngữ nhưng em đọc sách có một câu: At the Italian restaurant the food was too spicy for my taste.

Mong Thầy hương dẫn trường hợp này ạ! Cám ơn Thầy.


TrầnHảiAnh
#29 Posted : Thursday, May 10, 2012 4:42:39 PM(UTC)
TrầnHảiAnh

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 5/10/2012(UTC)
Posts: 3
Location: viet nam

Thanks: 3 times

Thầy ơi xem cho em câu này với : Never accept cheques without proof of identity  

Tại sao đảo ngữ lãi đem nguyên cả đong tu ra ma khong đảo trợ đong từ


cucku
#30 Posted : Thursday, May 10, 2012 5:38:45 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

aydaly wrote:

Thưa Thầy Cucku!

Thầy dạy: Khi có cụm trạng từ chỉ nơi chốn ở đầu câu :
on the ...., in the.... 
thì đảo ngữ nhưng em đọc sách có một câu: At the Italian restaurant the food was too spicy for my taste.

Mong Thầy hương dẫn trường hợp này ạ! Cám ơn Thầy.

Không phải lúc nào có cụm nơi chốn đầu câu cũng đảo hết em à. Thường ta đảo khi động từ chỉ hành động như đứng, nằm, ngồi, ....còn động từ to bethì chỉ đảo ngữ khi mang nghĩa "ở"


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
Katie Pham on 5/20/2012(UTC), !moon! on 8/3/2013(UTC)
cucku
#31 Posted : Thursday, May 10, 2012 5:40:55 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

TrầnHảiAnh wrote:

Thầy ơi xem cho em câu này với : Never accept cheques without proof of identity  

Tại sao đảo ngữ lãi đem nguyên cả đong tu ra ma khong đảo trợ đong từ

Cái này là câu mệnh lệnh chứ không phải đảo ngữ em à.


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 3 users thanked cucku for this useful post.
TrầnHảiAnh on 5/11/2012(UTC), Katie Pham on 5/20/2012(UTC), !moon! on 8/3/2013(UTC)
quynhbui.96
#32 Posted : Monday, June 11, 2012 7:02:36 AM(UTC)
quynhbui.96

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 6/11/2012(UTC)
Posts: 1
Location: HCM

Thanks: 1 times
Thầy ơi xem cho em câu này với :If you've finished before time, you will be given extra marks.
Đảo ngữ như thế nào vậy thầy? Em cám ơn thầy nhiều nha!
cucku
#33 Posted : Monday, June 11, 2012 5:20:54 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

quynhbui.96 wrote:
Thầy ơi xem cho em câu này với :If you've finished before time, you will be given extra marks.
Đảo ngữ như thế nào vậy thầy? Em cám ơn thầy nhiều nha!

Có thể làm thế này:

Should you  finish before time, you will be given extra marks.


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 3 users thanked cucku for this useful post.
quynhbui.96 on 6/12/2012(UTC), yiruma asakura on 11/18/2012(UTC), !moon! on 8/3/2013(UTC)
sammy
#34 Posted : Tuesday, July 17, 2012 7:33:47 PM(UTC)
sammy

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/17/2012(UTC)
Posts: 3
Location: Kiên Giang

Thanks: 2 times

kimcuongsang wrote:

 

 


 thầy giúp em câu này nha thầy (đảo ngữ )

1.  our profits this year are higher than they have ever been.

đáp án=> Never have our profits been higher than/ as higher as they are this year.

em ko hiểu vì sao "our profits " ở câu đề chia động từ là "are " mà câu đảo ngữ lại chia "been" ạ 

 

Nếu câu này mình đão ngữa thành: Never before are our profits higher than this year . Được không ạh..???

Và trong cấu trúc đão ngữ với Not until, No sooner....than, hardly...when...: mình phải chú chú ý ngữ cảnh để lùi về quá khứ hoàn thành đúng không ạh ( sự việc xảy xa trước sau )

VD  : Three days passed before we arrived at the first oasis .

        => Not until three days had passed did we arrive at the first oasis.

Vậy những lưu ý khi gặp những câu cần phải lùi thì là gì...?? hay phải dựa vào ngữ cảnh..???

Cám ơn thầy và mọi người.

 


Edited by user Tuesday, July 17, 2012 7:43:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

cucku
#35 Posted : Wednesday, July 18, 2012 8:19:38 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

sammy wrote:

kimcuongsang wrote:

 

 

 

 


 thầy giúp em câu này nha thầy (đảo ngữ )

1.  our profits this year are higher than they have ever been.

đáp án=> Never have our profits been higher than/ as higher as they are this year.

em ko hiểu vì sao "our profits " ở câu đề chia động từ là "are " mà câu đảo ngữ lại chia "been" ạ 

 

Nếu câu này mình đão ngữa thành: Never before are our profits higher than this year . Được không ạh..???

Khi chưa đảo, câu sẽ có never before ở cuối câu nên nó phải chia HTHT, không dùng HT được

 

Và trong cấu trúc đão ngữ với Not until, No sooner....than, hardly...when...: mình phải chú chú ý ngữ cảnh để lùi về quá khứ hoàn thành đúng không ạh ( sự việc xảy xa trước sau ) ok

VD  : Three days passed before we arrived at the first oasis .

        => Not until three days had passed did we arrive at the first oasis.

Vậy những lưu ý khi gặp những câu cần phải lùi thì là gì...?? hay phải dựa vào ngữ cảnh..???

Cám ơn thầy và mọi người.

 

Lưu ý thì mỗi vấn đề đều có riêng lưu ý của nó, không thể dùng chung cho mọi vấn đề được. Nói chung về thì ta phải nắm cái nguyên lí sâu xa của nó, nắm rồi thì vận dụng vào nhiều trường hợp sẽ thấy đúng thôi.


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
sammy on 7/18/2012(UTC), !moon! on 8/3/2013(UTC)
Users browsing this topic
Guest
3 Pages123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,249 Yesterday: 24,575 Total: 71,459,735