englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


3 Pages123>
CAPTAIN BEAR
#1 Posted : Tuesday, March 31, 2009 9:10:25 AM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)
Như đã đề cập ở bài trước,

 
Phần thi WRITING của IELTS (60 phút) được chia làm 2:
TASK 1: Viết 1 bài REPORT (20 phút): ít nhất là 150 từ
TASK 2: Viết 1 bài ESSAY (40 phút): ít nhất là 250 từ
 
Hôm nay, Bear nói về TASK 1 của phần WRITING:
I. Tập làm quen với tên gọi của biểu đồ:
a. Line graph
b. Bar chart (column chart)
c. Pie chart
d. Table
e. Diagram (pictures)
f. Flow chart
Nếu gọi ‘lộn’ tên của biểu đồ thì cũng mất điểm như chơi.

II. Cũng phải biết qua tiêu chuẩn chấm điểm của giám khảo (giống phần ESSAY):
 
1/ TASK FULFILLMENT: tức là mình phải nhìn vào biểu đồ, có 2 chiều hướng rất rõ ràng là: TĂNG và GIẢM, mà mình chỉ phân tích 1 mặt TĂNG mà thôi, tức là chưa đáp ứng được TASK FULFILLMENT này.
 
2/ REPORT STRUCTURE: tức là phần này người ta sẽ chấm xem cấu trúc nguyên bài REPORT của mình thế nào. Đoạn văn có mạch lạc ý hay không. Đoạn này , đoạn trước và đoạn sau đó, có match nhau hay không. Rồi nhìn tổng quát thì bài REPORT của mình có đẹp không. Đẹp ở đây là thế này, ví dụ:
a/ mở bài,
b/ thân bài thường gồm 2 đoạn:
1 đoạn nói về chiều hướng TĂNG, 1 đoạn nói về chiều hướng GIẢM
c/ kết luận

=> Tức là nhìn vào bài REPORT, thấy bài cân đối.
 
3/ VOCABULARY: Khi làm REPORT TĂNG / GIẢM này, nhất định phải sử dụng những từ sau đây:
 
a/ TRẠNG TỪ - ĐỘNG TỪ:
VERBSTĂNG
Went up
Increased
Rose
Grew
Improved
 
GIẢM
Went down
Decreased
Fell
Dropped
declined

 
 ADVERBS đi kèm:
Dramatically
Sharply = steeply
Gradually = steadily
Slightly = a little
 
b/ TÍNH TỪ - DANH TỪTĂNG
A rise
An increase
Growth
Improvement
GIẢM
A fall
A decrease
A decline

 
TÍNH TỪ ĐI KÈM:
Dramatic (nhớ là không có dramatical nhéWink
Considerable
Sharp
Steady
Slight
Gradual
 
Ví dụ cho cấu trúc: ĐỘNG TỪ - TRẠNG TỪ:
The number of dogs eaten in Korea fell sharply in 2002.
 
Ví dụ cho cấu trúc: TÍNH TỪ - DANH TỪ:
 There was a sharp fall in number of dogs eaten in Korea in 2002.
 
c/ 1 số từ để chỉ sự ổn định (tức là sau 1 thời gian tăng vọt, thì đứng yên lại, không tăng nữa):
Beer sales rose sharply and then leveled out / leveled of / remained the same / remained stable and there was no change / reached a plateau
 
d/ 1 số từ khác:
reached a peak : đạt tới đỉnh điểm
fell to a dip/trough: chạm đáy (điểm đáy)
Constituted = made up = accounted for : chiếm (bao nhiêu %)
A constituted 33% of the total
B made up also 33%
C accounted for the highest percentage which was 34%
 
4/ GRAMMAR – SENTENCE GRAMMAR: phần này người ta chấm xem trình độ grammar của mình thế nào. Nếu sai grammar nhiều thì không thể nào qua nổi 5.0.
Đa số phần report, mình sử dụng động từ ở thì quá khứ đơn. Do đó, phải thật cẩn thận với động từ.
 
III. Nhắm mắt lại và enjoy số ly thuyết này, rồi cùng nhau phân tích 1 bài mẫu ha Smile


Edited by user Tuesday, March 1, 2011 7:50:05 AM(UTC)  | Reason: Not specified

 17 users thanked CAPTAIN BEAR for this useful post.
cucku on 8/11/2010(UTC), fresha22004 on 1/1/2011(UTC), anncherish on 3/1/2011(UTC), thuydung89hcm on 6/1/2011(UTC), nhocrong93 on 6/25/2011(UTC), trasua on 10/4/2011(UTC), nuongcute93 on 1/26/2012(UTC), camellia on 3/14/2012(UTC), justpur on 3/18/2012(UTC), killua142 on 10/25/2012(UTC), aptx91 on 1/28/2013(UTC), Mr. Bigcat on 9/1/2013(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 8/9/2014(UTC), BúnMe on 11/26/2014(UTC), tisdadu on 12/16/2014(UTC), everyday on 9/3/2015(UTC), BigSheep on 2/26/2017(UTC)
Sponsor
English Time
leotran
#2 Posted : Wednesday, April 1, 2009 10:31:59 AM(UTC)
leotran

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 2/3/2009(UTC)
Posts: 19

Thank BEAR very much.

CAPTAIN BEAR
#3 Posted : Friday, April 10, 2009 6:39:18 AM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)

 

WRITING TASK 1
The table shows sources of student income over a ten-year period in the United Kingdom.
Write a report for a university lecturer describing the information shown below.
You should write at least 150 words.
Sources of student income (aged under 26 in higer education)United Kingdom
 
 
 
Percentages
 
1988/89
1992/93
1995/96
1998/99
Student loan
 
8
14
24
Parental contribution
32
26
22
16
Grant
38
38
23
14
Earnings
6
7
14
12
Other
24
21
27
34
All income (=100%) (£ per student per year at July 1999 prices)
4,395
4,048
4,951
5,575

Source: Student income and Expenditure Survey, Department for Education and Employment.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Viết report cũng dễ thôi, mọi người đừng sợ. Chỉ cần cùng Bear làm xong bài mẫu này, bảo đảm.. mọi người sẽ ‘ghiền’ viết report thôi Wink [Những ai đang học thi TOEFLibt thì đừng có đọc nhé.. bởi vì.. đọc xong.. coi chừng.. thấy easy quá.. chuyển sang thi IELTS luôn không chừng] Razz
 
1.    Paragraph 1: Intro what the diagram shows (do not copy the question)
Trong phần mở bài, mình có thể bắt chước cấu trúc này:
The diagram shows the trend / a rise / a fall / a change / the percentage.
Nhớ là đừng copy nguyên xi cái đề bài, mà phải biến đổi chút chút:
     Ví dụ:
The table shows the trend which took place in student income in the United Kingdom during the ten-year period from 1988 to 1999. (23 words)
 
2.    Paragraph 2 or 3: The body of the report – giving details, numbers
Phần thân bài này, nên chia thành 2 đoạn: 1 đoạn nói về sự gia tăng, 1 đoạn nói về việc giảm xuống. Nhớ sử dụng những từ ‘tăng-giảm’ và cấu trúc ‘tính từ-danh từ’ , ‘trạng từ-động từ’ như đã đề cập ở bài trước.
Nhớ là chỉ pick up những con số nào tiêu biểu để report thôi, không phải report hết tất cả các con số. Vì mình chỉ có 20 phút để làm mà thôi.
Ví dụ:
Even though the data of student loan is not presented in 1988/89, there was a dramatic increase from 8% in 1992/93 to 24% in 1998/99. The percentage of earnings also rose sharply from 6% in 1988/89 and reached the peak at 14% in 1995/96, then fell slightly by 2% in 1998/99. (51 words)
 
On the other hand, there was a steep fall in parental contribution from 32% in 1988/89 to 16% in 1998/99. At the same time, grant went down by 24% from 38% in 1988/89 to 14% in 1998/99. (37 words)
 
3.    Paragraph 4 (conclusion): Overall statement about the trend (analysis)
Phần kết luận, mình sẽ nói tóm tắt lại xu hướng chung. Có thể bắt chước cấu trúc này:
Overall,… went up… while… went down
Ví dụ:
Overall, the annual income per student rose gradually from 4,395 pounds in 1988/89 to 5,575 pounds in 1998/99, and there was a shift from being dependent to independent of the students at that period. (34 words)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Bear trình bày lại nguyên bài để mọi người dễ theo dõi:
 
The table shows the trend which took place in student income in the United Kingdom during the ten-year period from 1988 to 1999. (23 words)
Even though the data of student loan is not presented in 1988/89, there was a dramatic increase from 8% in 1992/93 to 24% in 1998/99. The percentage of earnings also rose sharply from 6% in 1988/89 and reached the peak at 14% in 1995/96, then fell slightly by 2% in 1998/99. (51 words)
On the other hand, there was a steep fall in parental contribution from 32% in 1988/89 to 16% in 1998/99. At the same time, grant went down by 24% from 38% in 1988/89 to 14% in 1998/99. (37 words)
Overall, the annual income per student rose gradually from 4,395 pounds in 1988/89 to 5,575 pounds in 1998/99, and there was a shift from being dependent to independent of the students at that period. (34 words)
=> Total: 145 words (mặc dù đề yêu cầu là ít nhất 150 từ, nhưng mình làm trên 141 từ là ok. Thầy Nick nói, nếu mình làm 140 từ thì sẽ thua người 141 từ 0.5 điểm)
Như vậy, bài này đạt 4 yêu cầu:
1.    Task fulfillment
2.    Report structure
3.    Vocabulary
4.    Grammar
    => Marks: 8 Wink
Còn nhiều dạng của TASK 1 lắm: process, changes.. Enjoy phần easy này trước nhé Wink
Nice weekend..
P/S: @ leotran: you’re welcome Smile
 
 

Edited by user Monday, October 5, 2009 4:23:22 PM(UTC)  | Reason: Not specified

 4 users thanked CAPTAIN BEAR for this useful post.
cucku on 8/11/2010(UTC), thuydung89hcm on 6/1/2011(UTC), locpeter on 7/14/2011(UTC), trasua on 10/4/2011(UTC)
CAPTAIN BEAR
#4 Posted : Friday, April 17, 2009 4:23:42 PM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)

 

Hôm nay Bear xin nói về cách viết A PROCESS REPORT. Đây cũng là 1 dạng report, thuộc WRITING – TASK 1. Như vậy, mình cũng làm trong vòng 20 phút và viết ít nhất là 150 từ.
Đề bài là: người ta cho mình nhiều hình nói về tiến trình của 1 việc nào đó. Mình nhìn vào những hình đó và viết report về những steps của quy trình đó.
Ví dụ:
1/ mở gói lipton ra ; 2/ đổ vào ly ; 3/ cho nước vô, khuấy lên; 4/ cho thêm đá; 5/ uống Wink
I . Như vậy, nhất định bài report phải sử dụng 2 cấu trúc quan trọng sau đây:
1.     Sequence markers: Firstly (first of all), in the first step, Next, After that, In the second stage, Finally, In the final step.
Vì mình đang diễn tả 1 quy trình, nên phải sử dụng sequence markers này để nói lên trình tự bước thứ 1, bước thứ 2, etc.
Nhưng cũng có 1 số quy trình, không có điểm dừng và không có điểm kết thúc (mưa => rơi xuống đất/ biển => bốc hơi lên => mây => mưa) thì mình sẽ không dùng FIRST và FINALLY. Chỉ chọn đại 1 mốc nào đó, rồi mô tả tiếp. Bear sẽ post bài này sau để mọi người rõ.
2.     Passive
Sử dụng càng nhiều càng tốt.
II  . Cấu trúc của bài process report:
Thường thì chỉ cần 2 phần:
1.     Introduction: phần này cũng giống như những phần khác: không được copy y chang đề, mà phải biến đổi. Có thể dùng mẫu này cho bất kỳ process report nào:
The diagram shows the process of making a cup of tea with a lipton teabag. This report will discuss the process in stages / in detail.
2.     Body: chỉ cần 1 đoạn cho phần thân bài, mô tả rõ từng step của quy trình.
First of all, water is boiled. Next, a tea bag is put in a cup. After that the water is poured into the cup. After a minute, milk and sugar are added and stirred. In the final step, the cup of tea is served.
3.     Conclusion:
Nếu vẫn chưa đủ 150 words thì mới cần đến phần conclusion này:
Finally, there are 5 steps in making a cup of tea with a lipton tea bag.
Đây chỉ là ví dụ để mọi người rõ cách làm easy như thế nào. Chứ thi mà viết như vậy thì chưa đủ 150 từ.
Enjoy ly thuyet trước nhé. Lần sau Bear post bài mẫu.
Ah, có thể tham khảo nhiều sách dạy viết WRITING dành cho IELTS rất hay:
1.     ACADEMIC WRITING PRACTICE FOR IELTS (Tác giả Sam McCarter, chú giải tiếng Việt: Nguyễn Thành Yến, nhà xuất bản tổng hợp TPHCM, 42.000VNĐ)
2.     A BOOK ON WRITING (Tác giả Sam McCarter, chú giải tiếng Việt: Nguyễn Thành Yến, nhà xuất bản tổng hợp TPHCM, 42.000VNĐ)
3. A BOOK FOR IELTS (Tác giả Sam McCarter, chú giải tiếng Việt: Nguyễn Thành Yến, nhà xuất bản tổng hợp TPHCM, 78.000VNĐ)

Edited by user Friday, April 17, 2009 4:25:00 PM(UTC)  | Reason: Not specified

 2 users thanked CAPTAIN BEAR for this useful post.
sparrow on 6/1/2011(UTC), trasua on 10/4/2011(UTC)
emma89
#5 Posted : Friday, May 22, 2009 5:48:09 PM(UTC)
emma89

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 5/22/2009(UTC)
Posts: 3
Location: HCM

chị bear ơi em mới học ietls 1 tuần thôi,chị cho em hỏi từ dramatic có phải là "đáng kinh ngạc" ko? ,như dramatic rose là tăng 1 cách ấn tượng?

Ah cái biểu đồ chị vd về U.K í,có phải nếu mình vẽ ra thì cột vertical là %,còn horizon là số năm ko chị? rồi mấy cái catelogies là những cái cột?vì em nhìn mãi cũng ko biết vẽ biểu đồ ấy như thế nào?xin chị giúp cho

 

Edited by user Friday, May 22, 2009 5:49:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

CAPTAIN BEAR
#6 Posted : Saturday, May 23, 2009 2:40:32 PM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)

 

Tăng và giảm
Dùng động từ:
1/ Tăng (increase): rise, augment, grow, go up (v), to be up
- tăng nhanh: soar (v), sky-rocket (v), shoot up (v)
- tăng chậm, nhích từng chút một: inch up (v)
- leo thang: escalate (v, escalation (n)), climb (v)
- lên tới đỉnh: to reach a peak, peak (v)
 
2/ Giảm (decrease): fall (v, n), drop (v, n), tumble (v), slump (v), decline (v), go down (v), to be down
- giảm nhanh: plunge (v), nose-dive (v), plummet
- Thu hẹp (e.g., thị phần): diminish, shrink, contract
- Chạm đáy: to reach/hit rock-bottom, a trough (điểm đáy)
Reduce khác với fall, hay drop ở chỗ to reduce là transitive verb (to reduce ST) trong khi fall và drop là intransitive verb. Vd: The company reduced their prices, but their prices fell.
 
3/ Ổn định: level out (v)
 
Dùng thêm tính từ/trạng từ:
Chúng ta có thể dùng adj hay adverbs để bổ sung cho động từ.
 
+ Để chỉ cường độ:
Mạnh: dramatic (dramatically), sharp (sharply), huge (hugely), enormous (enormously), steep (steeply), tremendous (tremendously)
Nhiều, đáng kể: substantial (substantially), considerable (considerably), significant (significantly), marked (markedly)
Vừa phải: moderate (moderately)
Nhẹ: slight (slightly)
Ít: small, little
Tối thiểu: minimal (minimally)
 
+ Để chỉ tốc độ:
Nhanh, thình lình: rapid (rapidly), quick (quickly), swift (swiftly), sudden (suddenly)
Đều: steady (steadily), constant (constantly). Thường dùng kiểu như to remain unchanged/stable/steady, to stay constant
Dần dần: gradual (gradually)
Chậm: slow (slowly)
 
 
Chiếm/bao gồm
Chi tiêu cho quần áo chiếm 20% tổng chi tiêu. Chiếm dịch là: to represent, to constitute, to make up, to comprise. Bao gồm: to be made up of, to be composed of, to consist of.
 
Trích blog của Thầy DUSYR:
 3 users thanked CAPTAIN BEAR for this useful post.
cucku on 8/11/2010(UTC), trasua on 10/4/2011(UTC), everyday on 9/3/2015(UTC)
CAPTAIN BEAR
#7 Posted : Saturday, May 23, 2009 3:23:51 PM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)

1/ Dramatic rise (chứ không phải là 'dramatic rose'): tăng đáng kể, tăng mạnh (ví dụ trong bài này, 'there was a dramatic increase (hoặc dramatic rise) from 8% in 1992/93 to 24% in 1998/99

2/ vì em nhìn mãi cũng ko biết vẽ biểu đồ ấy như thế nào?

=> Đi thi, mình write report chứ không có vẽ biểu đồ, nên mình đâu cần vẽ làm gì.

=> Em đừng căng thẳng quá, chỉ việc nhìn vào cái table của đề bài, nhìn theo xu hướng tăng/ giảm. Ví dụ:

* student loan: năm 1992/93 chỉ có 8%, mà năm 1998/99 lên đến 24% tức là tăng nhiều rồi

3/ Emma89 chỉ cần đọc kỹ lại bài mẫu Bear phân tích, vừa đọc vừa nhìn lại các con số, sẽ thấy easy.

4/ Vẫn chưa rõ thì cứ hỏi, ha Smile

 

 1 user thanked CAPTAIN BEAR for this useful post.
cucku on 8/11/2010(UTC)
emma89
#8 Posted : Friday, June 5, 2009 4:37:09 PM(UTC)
emma89

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 5/22/2009(UTC)
Posts: 3
Location: HCM

chi oi cho em hoi cai tu which took place/that took place trong mo? bai nghia la gi vay a?

Chi co biet cho nao luyen thi ietls cap toc trong 3 thang ko? em can ietls 6. gap vi thang 1 em nhap hoc ben Uc roi

 

CAPTAIN BEAR
#9 Posted : Wednesday, June 10, 2009 3:59:28 AM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)

chi oi cho em hoi cai tu which took place/that took place trong mo? bai nghia la gi vay a? => dien ra

Chi co biet cho nao luyen thi ietls cap toc trong 3 thang ko? => 90 An Duong Vuong, Quan 5. Luyen trong vong 6 tuan.

em can ietls 6. gap vi thang 1 em nhap hoc ben Uc roi => Noi cong em thâm hậu sẵn thì luyện ở đây 6 tuần là có thể đi thi được rồi.

emma89
#10 Posted : Sunday, June 14, 2009 9:47:37 AM(UTC)
emma89

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 5/22/2009(UTC)
Posts: 3
Location: HCM

em có đọc bài task mẫu của chị và học đc cụm " reached the peak at" nhưng khi em làm bài trên lớp thì cô gạch và bảo sai,cô nói truoc h chưa nghe tới vụ này,mà chị có "peak the top"?rồi  từ "doubled" cô sửa thành two times hoặc twice.( trong khi những bài mẫu trên Net đều ghi doubled,em ko biết nghe ai nữa

Rồi về thời gian,có những biểu đồ em muốn nói là "tăng trưởng nhanh trong 2 năm sau năm 1990" em ghi là " there was a sharp increse for two years after 1990" nhưng cô cũng bảo là ko đc ghi dạng " period time AFTER time"...Theo như chị thì câu trên em ghi thế có sai ko?

Em đang học ở đại học sư phạm.hic

 

Edited by user Sunday, June 14, 2009 9:52:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

CAPTAIN BEAR
#11 Posted : Wednesday, July 15, 2009 4:20:36 AM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)

 

1. em có đọc bài task mẫu của chị và học đc cụm " reached the peak at" nhưng khi em làm bài trên lớp thì cô gạch và bảo sai,cô nói truoc h chưa nghe tới vụ này ,mà chị có "peak the top"? => Có 'reached the peak at' (Bear hoc o Thay Nick + sách) + có 'reach the top' luôn. Emma cứ chịu khó đọc bài mẫu trong mấy quyển sách Bear giới thiệu ở trên, sẽ rõ.
 
 
2. rồi  từ "doubled" cô sửa thành two times hoặc twice.( trong khi những bài mẫu trên Net đều ghi doubled, => cũng tùy, em cho truong hợp cụ thể xem nào.  em ko biết nghe ai nữa =>umm.. nghe sách đi em Wink
 
3. Rồi về thời gian,có những biểu đồ em muốn nói là "tăng trưởng nhanh trong 2 năm sau năm 1990" em ghi là " there was a sharp increse for two years after 1990" nhưng cô cũng bảo là ko đc ghi dạng " period time AFTER time"...Theo như chị thì câu trên em ghi thế có sai ko?
=> câu trên em ghi không sai.
 
Thật ra, như Bear đã nói, thi IELTS writing không khó đâu. Phần report, quan trọng là emma nói rõ được hết đặc tính tăng bao nhiêu, giảm bao nhiêu, số liệu cụ thể bao nhiêu, thời gian từ năm nào đến năm nào. Viết làm sao mà khi người ta đọc bài viết của mình, mà người ta có thể vẽ ngược lại cái biểu đồ là được.
 
Và nhớ là: đọc nhiều bài mẫu, bắt chước cách sử dụng của người ta Wink
 
Có gì không hiểu thì hỏi tiếp nhé. (Sorry for my late response)
 
 1 user thanked CAPTAIN BEAR for this useful post.
thuydung89hcm on 6/1/2011(UTC)
minhnhatp2000
#12 Posted : Tuesday, September 8, 2009 3:06:29 PM(UTC)
minhnhatp2000

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 9/5/2009(UTC)
Posts: 4

CAptain Bear oi, minh da tim duoc cuon 22000 tu vung thi TOEFL roi, minh doc thay viet kha de hieu. Nhung ma nhuoc diem lon nhat cua no la ko co phien am. Neu muon doc thi lai phai do tu dien... hix

ah ma trong 3 cuon sach Bear suggest cho phan writing:

1.     ACADEMIC WRITING PRACTICE FOR IELTS (Tác giả Sam McCarter, chú giải tiếng Việt: Nguyễn Thành Yến, nhà xuất bản tổng hợp TPHCM, 42.000VNĐ)

2.     A BOOK ON WRITING (Tác giả Sam McCarter, chú giải tiếng Việt: Nguyễn Thành Yến, nhà xuất bản tổng hợp TPHCM, 42.000VNĐ)3. A BOOK FOR IELTS (Tác giả Sam McCarter, chú giải tiếng Việt: Nguyễn Thành Yến, nhà xuất bản tổng hợp TPHCM, 78.000VNĐ)

Neu chi chon 1 trong 3 thi BEAR thay cuon nao hay nhat? Vi minh khong co time de on nhieu va doc nhieu sach nen chi muon chon cuon nao key nhat thoi.

 

CAPTAIN BEAR
#13 Posted : Wednesday, September 9, 2009 5:06:45 AM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)

Hi,

1. Sach 22.000 IELTS words khong co' phan phien am: Do' la thieu sot cua sach, nhung cung nho vay ma` nguoi xem .. active hon trong viec tra tu dien Wink

2. Neu khong co thoi gian, Bear nghi, ban xem quyen ACADEMIC WRITING PRACTICE FOR IELTS la ok.

minhnhatp2000
#14 Posted : Friday, September 11, 2009 4:09:56 PM(UTC)
minhnhatp2000

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 9/5/2009(UTC)
Posts: 4

Cám ơn Bear nhiều nhé!

Ms.Right
#15 Posted : Thursday, September 24, 2009 10:19:50 AM(UTC)
Ms.Right

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 9/23/2009(UTC)
Posts: 7

nếu chỉ describe trends không thì em viết cũng tạm tạm , nhưng làm sao để cho nó hay hả chị.

vd như sử dụng conjunctions, hay là so sánh rồi làm thế nào để k bị lặp lại các structures. hồi lớp 10 e học cứ chỉ mtả nó lên rồi xuống,... nghe nó cứ đều đều sao ý.

e xem các chị lớp trên & sample essays thì thấy hay (hơn bt) vì trong bài còn có thêm mấy cái nt, rồi có thể nói thêm về những cái dẫn tới changes,etc.

--> làm sao để viết tốt đến mức ấy ạh ( em học để thi QG chứ chưa định thi IELTS Very Happy)

CAPTAIN BEAR
#16 Posted : Sunday, October 4, 2009 6:24:07 AM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)

nếu chỉ describe trends không thì em viết cũng tạm tạm , nhưng làm sao để cho nó hay hả chị.=> Chiu kho' doc bai mau, roi bat chuoc. Hoc thuoc long cau truc cua nguoi ta luon cang tot.

vd như sử dụng conjunctions, hay là so sánh rồi làm thế nào để k bị lặp lại các structures. hồi lớp 10 e học cứ chỉ mtả nó lên rồi xuống,... nghe nó cứ đều đều sao ý.=> La` do em chua doc qua cac bai sample khoang 8.0 or 9.0, neu doc duoc nhung bai do' (trong may quyen sach ma Bear gioi thieu) em se khong nghe no' deu deu nua, ma` chi nghe no' 'hay hay' thoi Wink

e xem các chị lớp trên & sample essays thì thấy hay (hơn bt) vì trong bài còn có thêm mấy cái nt, rồi có thể nói thêm về những cái dẫn tới changes,etc.=> Do', em da nhan ra duoc su khac biet giua bai cua em va bai mau roi do'.. Vay thi bat chuoc thoi na`o. Bat chuoc y chang cung duoc (thay doi so lieu), hoac che bien 1 chut (giu nguyen cau truc, nhung thay doi danh tu, dong tu..)

De viet tot, truoc tien: phai bat tay vao viet, roi so sanh voi cac bai mau, xem min`h co' the hoc hoi gi tu nhung bai do'. Va quan trong nhat van la: phai co' nguoi cham bai cho em, va cho em biet level cua em den dau, can cai thien nhu the nao.

Chuc em hoc tot va thi tot.

 

 

Ms.Right
#17 Posted : Monday, October 5, 2009 9:03:16 AM(UTC)
Ms.Right

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 9/23/2009(UTC)
Posts: 7

Smile em cảm ơn chị ạ Smile

CAPTAIN BEAR
#18 Posted : Monday, October 5, 2009 4:20:15 PM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)

Hôm nay, Bear post vài bài mẫu dạng DESCRIPTIVE.

Các bạn đọc kỹ phần lý thuyết về PROCESS REPORT ở trên, sẽ rõ.

Chú ý: (1) Sequence markers, (2) passive voice.

 
HOW TO DEVELOP A FILM
          After all the photographs on a film have been taken, the reel or cassette is removed from the camera to be processed.
          First, the film itself must be stripped from its backing paper in complete darkness. It is then immediately loaded into a developing tank, in a spiral to avoid contact between its surfaces. The tank is tightly closed to keep out light.
          Next, the tank is filled with developer, which is a dilute solution of hydroquinone and sodium sulphite and other chemicals. A thermometer is needed as the developing time depends on the temperature as well as on the strength of the solution. The film is turned round from time to time in the developing tank, or the tank is inverted and the developer must be poured off at the right moment, to avoid over- or under-developing. Some developers can be reused.
          The developed film, which has light and dark parts, must now be wahsed in a 2% solution of acetic acid to remove all the developer. It is then treated with fixing solution to remove any undeveloped silver bromide. Before the film is removed from the developing tank to dry, it is washed in running water. The negatives, when thoroughly dry, are now finally ready for printing.


HOW TO MEND A FLAT BICYCLE TYRE
          Flat tyres are often caused by punctures which leak air with varying degrees of speed. Punctures which are not huge holes can be repaired. You’ll need a tube patch kit containing patches, glue, an abrasive surface, e.g. sandpaper, tyre irons and chalk.
          You should begin by deflating the tyre. But first of all, it would be a good idea to check if the flat tyre is just due to a faulty valve. You can do this by replacing a drop of spit or water on the end of the valve stem. A leaky valve will bubble or spit back. In this case, just tighten the valve. However, if there is no fault in the valve, you should begin, as mentioned before, by deflating the tyre. Then you should work the tyre back and forth with your hands to get the edge of the tyre free of the rim. If this doesn’t work, use the tyre irons as levers to free the tyre. When the edge is off the rim, you should push the valve stem up into the tyre, and remove the tube. At this stage, you should inflate the tube and rotate it past your ear. If you can find the puncture through the hiss of escaping air, it is a good idea to mark the spot with chalk. If you can’t, then you should place all of the tube in the water, look for escaping air bubbles, and then mark the spot with the chalk.
          You can use the sandpaper to rub the spot rough enough and then apply glue to the spot. You will wait for two or three minutes. When the glue is dry enough, you take out a piece of patch and put it right on the spot, then press it hard. This is the whole process of mending a flat tyre.


HOW TO MAKE PAPER
          Modern paper is manufactured from a mixture of various fibres like rags, linen, wood, waste paper. The main ingredient is, of course, wood pulp produced from complete trees after the bark has been removed. The main ares of production are Findland and Canada, where the trees are cut down, taken to the saw mill, and chopped up. The pieces fo wood are then ground up and mixed with other substances, such as glue, to make a paper fibre mixture, and then poured out onto wire screens. These are large areas of wire mesh – sheets of metal with a large number of holes in them. Here the water is extracted from the mixture, which is dried and passed through many rollers to press it into shape. This process produces one continuous sheet of paper, which is wound into a large roll at the end of the manufacturing process.


HOW A CAMERA WORKS
          A camera is basically a simple instrument. Its name comes from its most important part, the camera obscura (Latin for dark chamber). Photographs are produced when rays of light enter this chamber through a small opening (the aperture), and strike against a sensitive film. The aperture contains a convex lens which refracts the light. The surface of the film is covered with silver bromide emulsion. This captures the image which is brought in by the rays of light. The aperture is closed or opened by a shutter, which is the only moving part in a simple camera. This is mounted behind the lens. It is, of course, usually closed. In more refined cameras, the speed of the shutter and size of the aperture can be adjusted, to vary the length of an exposure and the quantity of light to be allowed in. shorter exposures are needed to photograph moving objects, and a wider aperture lets in more light on a dull day.


HOW A REFRIGERATOR WORKS
          A refrigerator is really nothing more than a box in which articles can be kept at a cool temperature. The temperature inside the box is regulated by means of thermostat. Apart from the thermostat, the refrigerator mechanism includes a motor-driven compressor, a condenser and a set of thin, metal evaporator coils, into which is pumped a liquid refrigerant called Freon.
          When a liquid evaporates, it absorbs heat. The refrigerant used in a refrigerator has a very low boiling point and it evaporates in the metal coils. As this happens, it absorbs heat and, as a result, the evaporator coils cool down.
          As soon as the temperature inside the refrigerator rises above a predetermined level, the thermostat causes the motor to start. Freon vapour is drawn from the evaporator coils by the compressor, reducing the pressure and allowing liquid refrigerant to move into them. This liquid in its turn evaporates, absorbing heat and cooling the refrigerator. The cool refrigerant passes through the condenser, where it is changed back into a liquid form and is eventually forced back into the evaporator coils.

          The process continues until a pre-set temperature is reached. At this point,

 the thermostat cuts out the compressor and the refrigerator remains idle. When

the temperature rises above the pre-determined level, the thermostat triggers the

compressor into action once more and the cooling cycle recommences.

 2 users thanked CAPTAIN BEAR for this useful post.
cucku on 8/11/2010(UTC), thuydung89hcm on 6/1/2011(UTC)
bingopham
#19 Posted : Saturday, October 17, 2009 3:20:28 AM(UTC)
bingopham

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/16/2009(UTC)
Posts: 4
Location: Binh Duong

cảm ơn chị Bear nhìu nha, những tài liệu này thật hữu ích, e mới vừa đăng ký luyện IELTS ở ADV mà thầy chưa chỉ mấy phần này. thú thật lúc đầu nhìn biểu đồ là e sợ ngẫm nghĩ k bít làm gì, mà h đọc bài của chị thấy "thấm" dc vài chỗ ròi Very Happy. Em cảm ơn chị lần nữa nha. Hi vọng chị sẽ tiếp tục share cho tụi e những kinh nghiệm bổ ích. thanx so much and have a nice day

bumbumn
#20 Posted : Monday, October 19, 2009 11:45:16 AM(UTC)
bumbumn

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/19/2009(UTC)
Posts: 1
Location: HCM city

Chị bear cho em hỏi cách làm report của bài có dạng 2 in 1 ( 2 graph/table in 1 topic). Em không biết phải phát triển nó ra làm sao hết,mặc dù em biết graph,table,process được hết

nhaduy99
#21 Posted : Thursday, October 29, 2009 9:10:36 AM(UTC)
nhaduy99

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/28/2009(UTC)
Posts: 5

Chào chị Bear! Bài viết của chị đã giúp em rất nhiều trong Report. Thanks alot

Em ở Cần Thơ, em đã luyện thi IELTS ở CT nhưng em ko dược dạy phần PROCESS REPORT, em thấy mấy đề thi mẫu cũng ko có phần này(một số sách preperation thì có nhưng rất it)  thường là cho loại graph hay chart. Thường em thấy phần PROCESS  REPORT cần đòi hỏi những thuật ngữ mang tính chuyên môn nhiều, như vậy khó khăn khi gặp cho những chủ đề khó như "Viết về chu trình sinh sản của loài bướm"-Chủ đề này em thấy trên mạng. Vậy nếu vô thi gặp mấy chủ đề ko biết nhiều từ vựng như thế thì có hướng giải quyết nào ko?

Em cũng đang gặp rắc rối giữa việc kết hợp 2 -3 graph trong 1 report, mong chị post bài hướng dẫn

Thanks in advance

CAPTAIN BEAR
#22 Posted : Monday, November 9, 2009 4:50:55 PM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)

@bumbumn: Khi gap bai co' graph+table, thi` minh` cũng vẫn làm bình thường: focus vào cái gì nổi bật nhất (nhiều nhất, ít nhất, tăng/giảm cực độ, ở mức dộ thăng bằng..)

Trong tuần này, Bear post bài mẫu, sẽ rõ.

@nhaduy: Thường em thấy phần PROCESS  REPORT cần đòi hỏi những thuật ngữ mang tính chuyên môn nhiều, như vậy khó khăn khi gặp cho những chủ đề khó như "Viết về chu trình sinh sản của loài bướm"-Chủ đề này em thấy trên mạng. Vậy nếu vô thi gặp mấy chủ đề ko biết nhiều từ vựng như thế thì có hướng giải quyết nào ko?

=> Thường thì người ta cho mình hình vẽ, mình nhìn vô rồi mô tả.

Đúng thật là phần này hơi khó, nhưng cách khắc phục là: mình phải làm nhiều dạng này để quen với nó thôi. Không khó nếu như mình chịu khó luyệnWink

Bear post lên trước bài này THE LIFE CYCLE OF CHISTOSOME,

(Bear sẽ scan hình lên sau)

Edited by user Monday, November 9, 2009 4:53:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

CAPTAIN BEAR
#23 Posted : Monday, November 9, 2009 4:52:58 PM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)

 

THE LIFE CYCLE OF CHISTOSOME
 
The life-cycle of schistosome can be divided into two main stages.
The first stage takes place in the water. When the eggs hatch, the embryoes enter the bodies of water snails. They develop into worms inside the snails. Eventually, the worms return to the water.
 
The second stage takes place in the water, too. The worms penetrate the skin of any person who happens to be standing in the water. Once inside the human body, they move through the blood vessels to the liver. They remain in the liver until they are adults, and then move to the bladder, where they lay their eggs, causing severe inflammation. Finally, the eggs are exreted into the water. At this stage, the life-cycle of schistosome begins all over again.
 2 users thanked CAPTAIN BEAR for this useful post.
jenny210294 on 8/4/2010(UTC), thuydung89hcm on 6/1/2011(UTC)
CeruleanSky
#24 Posted : Saturday, November 21, 2009 2:52:07 PM(UTC)
CeruleanSky

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 11/21/2009(UTC)
Posts: 3

bear ơi, nose-dive là danh từ mà? thế từ này thì dùng vs động từ nào?

 

Trang Mua Thu
#25 Posted : Monday, December 21, 2009 12:54:46 AM(UTC)
Trang Mua Thu

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 12/16/2009(UTC)
Posts: 1

Chị Bear ơi,

Em đã thi IELTS 1 lần cách nay 4 năm. Bây giờ em phải thi lại vì cái bằng của em hết hạn rồi ạ. Ngày xưa em học Thầy Nick ở Lê Hồng Phong dạy rất hay. Em đang review phần writing task 1. Em nhớ ngày xưa Thầy Nick phát tài liệu phần này gồm mấy trang giấy tóm lược lại và có các mẫu câu dài để được điểm cao. Khoảng 1, 2 trang gì đó. Không biết chị hay bạn nào có tài liệu có thể upload trên mạng được không ạ?

Cảm ơn chị và các bạn rất nhiều.

CAPTAIN BEAR
#26 Posted : Wednesday, December 23, 2009 12:35:01 PM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)

@CeruleanSky

nose dive

n
1. (Engineering / Aeronautics) a sudden plunge with the nose or front pointing downwards, esp of an aircraft
2. Informal a sudden drop or sharp decline prices took a nose dive
vb nose-dive
1. (Engineering / Aeronautics) to perform or cause to perform a nose dive
2. (intr) Informal to drop suddenly
 
(http://www.thefreedictionary.com/nose+dive)
 
 
Chắc đến thời Bear đi học, Thầy .. mất bí kiếp đó hay sao mà không thấy phát em ơi Wink Sorry khong giup duoc gi cho em nhe.
 
MERRY XMAS.
 
 
thuthuy87
#27 Posted : Friday, January 15, 2010 4:03:55 PM(UTC)
thuthuy87

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/15/2010(UTC)
Posts: 1

hic làm thế nào so sánh 4 lines graph với nhau hả trời, chít mất, khó wa!!!

CAPTAIN BEAR
#28 Posted : Friday, February 5, 2010 2:46:45 PM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)

@ thuthuy87: Bạn scan hình bài đó lên đi, Bear sẽ hướng dẫn.

Hanh Coi
#29 Posted : Tuesday, April 6, 2010 9:39:22 AM(UTC)
Hanh Coi

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/22/2010(UTC)
Posts: 3
Location: 00084

i295.photobucket.com/albums/mm122/lacoste910/task1.jpg cho em hoi , phan tich cai table nay the nao a?

em k biet nen transfer no ra line graph hay bar chart de phan tich cho de

nhieu so' qua' a =.=

 

naluc
#30 Posted : Wednesday, July 21, 2010 7:24:20 AM(UTC)
naluc

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/21/2010(UTC)
Posts: 1
Location: Ho chi minh

Sis Bear oi, may bai` viet cua sis cong nhan hay that y', cang doc cang` hoc dc nhieu` thu'. Em cam on ss nhiu`.

Nhan day, ss cho em hoi, khi writing task 1 ay', neu' nhu de bai` no' cho so lieu trong qua' khu va` du bao tuong lai, thi` khi viet minh` pai su dung cau truc cau the nao` ha sis?

neu' bao la` " the diagram show the trend took place .... " -> thi` no' k chinh xac'.

Vi du de bai the nay : The table below gives information about the use of different modes of transport in Shanghai in 1996, and one possible projection for their use in 2020 !

Help me ! thanks !!CAPTAIN BEAR
#31 Posted : Tuesday, July 27, 2010 7:20:39 PM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)
@ Hanh Coi:

Em khong can phai transfer no' ra linegraph hay barchart.

Nguoi ta cho tables thi em phai phan tich theo tables.

Dung so khi thay nhieu so lieu. Em phai nho 'phan tich cai nao cao nhat, thap nhat, trung binh; thay doi nhieu, thay doi it, va khong thay doi'.

Vay, theo so lieu bai nay, em co' the chia thanh 3 doan:

1 doan noi ve: nhung nam ma PREDICTED IMMIGRATION FIGURES < ACTUAL IMMIGRATION FIGURES (vi du nhu nam 1984, 1985, 1988, 1990, 1991, 1994, 1995, 1998, 200). Trong doan nay, em cung noi den nhung nam NOI BAT la nhung nam ma ACTUAL chenh lech nhieu nhat / it nhat so voi PREDICTED.

Tuong tu, doan 2 noi ve: nhung nam PREDICTED FIGURES < ACTUAL FIGURES

Doan 3, noi ve: nhung nam PREDICTED FIGURES = ACTUAL FIGURES.

=> Easy ma, dung khong. Lam thu xem the nao ha.


@ naluc: 'the diagram show the trend took place' -> khong chinh xac la dung roi, vi SAI NGU PHAP Wink

Cau nay, neu muon dung , phai la:

The diagram SHOWS the trend WHICH took place in...

- Dong tu SHOW / ILLUSTRATE su dung thi hien tai don.

- Neu bai cho so lieu trong qua khu va tuong lai thi khi nao noi den SO LIEU TRONG QUA KHU thi dung QUA KHU . Con SO LIEU TRONG TUONG LAI thi dung o TUONG LAI nhe.cakegirl
#32 Posted : Wednesday, August 11, 2010 7:11:15 PM(UTC)
cakegirl

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/30/2009(UTC)
Posts: 2

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
 

 

IELTS 6, Writing test 2                                                                                                                        

The table below gives information about changes in modes of travel in England between 1985 and 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Average distance in miles travelled per person per year, by mode of travel 

1985

2000

Walking

255

237

Bicycle

51

41

Car

3199

4806

Local bus

429

274

Long distance bus

54

134

Train

289

366

Taxi

13

42

Other

450

585

All modes

4740

6475

.

 

The table shows how the modes of travel change in England between 1985 and 2000.

Generally, average distance in miles travelled per person per year by kinds of travel rose sharply from 4740 miles in 1985 to 6475 miles in 2000. Among all kinds of modes of travel, there was a decrease in miles traveled by walking, bicycle and local bus, namely the slight falls in walking (from 255 miles to 237 miles), bicycle (from 51 miles to 41 miles) and a considerable decline in miles traveled by local bus (from 429 miles to 274 miles).

In contrast, there was an increase in miles traveled in the majority of modes of travel. Specifically, miles travelled by long distance bus and taxi grew dramatically from 54 miles to 124 miles and from 13 miles to 42 miles respectively. Miles travelled by car, train and other grew gradually from 3199 miles to 4806 miles, from 289 miles to 366 miles and from 450 miles to 585 miles respectively.

Overall, travellers in England tend to travel by moderner modes like taxi, car, long distance bus, etc  as life has improved.Edited by user Wednesday, August 11, 2010 7:12:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

 1 user thanked cakegirl for this useful post.
cucku on 8/11/2010(UTC)
CAPTAIN BEAR
#33 Posted : Wednesday, August 11, 2010 7:58:08 PM(UTC)
CAPTAIN BEAR

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 10/15/2008(UTC)
Posts: 184
Location: DISTRICT 9

Thanks: 96 times
Was thanked: 227 time(s) in 68 post(s)
Tu hom nay, ban cakegirl se giup post reports , essays va ca phan speaking.

Thanks, cakegirl nhieu nhe!hopetit
#34 Posted : Thursday, August 12, 2010 6:47:09 AM(UTC)
hopetit

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 8/12/2010(UTC)
Posts: 1
Location: Ho chi minh

Doc may bi quyet cua Bear me man qua, ko kiem che duoc phai register ngay, cam on Bear nhieu lam nhen
timtoi
#35 Posted : Monday, August 16, 2010 10:48:27 AM(UTC)
timtoi

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/22/2010(UTC)
Posts: 13
Location: HaNoi

Thanks: 7 times
 

 

Chào Bear,

Bear có thể cung cấp cho mình thêm một số cách làm đối với từng loại trong writing task 1 được không. Khi viết một bài writing task 1 mà giống với một số dạng mà Bear đã cung cấp, mình làm rất nhanh. Thế nhưng khi một số dạng khác (biểu đồ tròn, cột, đồ thị đường &hellipWink; hoặc là có 2 biểu đồ, 2 đồ thị (tóm lại là những dạng mới) thì mình lại rất lung túng, mất nhiều thời gian, không định hướng rõ lắm làm thế nào là tốt nhất. hihi. Bear có thể cho mình vài định hướng cụ thể với từng loại được không.

Cám ơn  Bear rất nhiều!
Users browsing this topic
Guest
3 Pages123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 15,733 Yesterday: 26,014 Total: 70,484,145