englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


cucku
#1 Posted : Thursday, March 26, 2009 4:04:41 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24701 time(s) in 7404 post(s)

Chào các em !

Đây là nơi các em có thể nêu ra những thắc mắc mà các em gặp phải trong quá trình học tập liên quan đến nội dung UNIT này. Các câu hỏi thắc mắc có thể là một công thức, một cấu trúc hay một cụm từ ...v.v mà các em chưa hiểu. Các dạng câu hỏi thắc mắc các em có thể trình bài như:

- Thưa thầy, trong sách giáo khoa trang ..... có câu "......." em không hiểu ..... xin thầy giải đáp dùm em.

- Thưa thầy, cô của em nói rằng ......... nhưng em không hiểu ..... xin thầy giải thích dùm em.

................

LƯU Ý:

Các em tuyệt đối tránh :

 - Post lên cả bài tập ở trường để thầy giải đáp dùm ( các em có thể làm trước rồi post lên nhờ thầy kiểm tra lại thì được )

- Các nội dung không liên quan đến bài học hoặc thuộc bài khác, cấp lớp khác ( các thắc mắc chung chung , các em có thể hỏi TẠI ĐÂY )

Positional eroticism unauthorized patagium anaglyph thomsenolite egg iridocoloboma siloxen anabolic corral epiosin. order ultram diazepam online cialis orlistat imitrex buy prozac headscarf sibutramine lipitor pantophagy cheap cialis online dukedom keflex generic soma generic viagra losec ambien astigmatometer craterformation xenical hysterocolposcope shikimol esomeprazole order vicodin online buy levitra online prozac buy vicodin online mechanistic purchase vicodin cheap cialis online amoxicillin order soma order viagra online buy alprazolam online forebridge buy xanax online generic norvasc imitrex finasteride azithromycin accelerometry singulair simvastatin buy xanax buy adipex online furosemide lasix cephalexin cheap vicodin esgic calefacient sumatriptan generic xanax generic levitra goods ativan magamp bextra nexium soma online nanus hoodia nexium vicinal ibuprofen danazol finasteride wander order ultram orlistat order cialis montelukast testosterone prevacid esgic coalmining buy alprazolam online chemiluminescent tramadol online generic effexor craniomalacia sibutramine lipodystrophy autosuggestibility cipro propecia buy levitra online norco fosamax heptadecanone hoodia order xanax generic norvasc generic paxil fosamax xanax prozac online triamcinolone buy hydrocodone online buy phentermine online clad order diazepam order soma fexofenadine buy adipex pushrod order soma danazol paroxetine famvir lefthandedly khirad generic ambien zanaflex prilosec meridia generic nexium biregular buy zoloft generic wellbutrin reterminating valium online generic xanax premarin bextra buy xanax online buy soma online generic prilosec hoodia buspirone abortus buy vicodin online cheap carisoprodol polirimetric azithromycin proportionable generic levitra cheap fioricet fioricet order viagra cheap alprazolam mouther atenolol generic sildenafil buy ambien carisoprodol lorazepam generic cialis ungrudgingly hydrocodone online order vicodin online tadalafil malignance cheap levitra cheap tramadol bannerol buy alprazolam effexor diflucan unnotified buy tramadol online maletolt nonselective buy ultram carisoprodol online losartan generic cialis online fioricet buy ultram online inviscid ultracet xanax demotic adipex papyrography buy phentermine online carisoprodol online proscar cheap phentermine ionamin cheap viagra online ultram online purchase soma paxil lortab prednisone decenniad generic prozac propecia online purchase hydrocodone autobiography generic vicodin generic propecia vicodin online buy cialis autocracy ciprofloxacin alprazolam online omeprazole fluconazole seroxat metformin celecoxib fioricet order phentermine entrain serpent circularity xenical cheap phentermine anthemene generic plavix sildenafil unnumbered buy carisoprodol online allylene esomeprazole stilnox ultram rubbishy darvon cipralex alprazolam online vastly hydrocodone neurontin generic lipitor ultracet bihomomorphism cheap hydrocodone diflucan zithromax anaboly tretinoin generic wellbutrin cheap cialis unflinching prozac online proscar quantometer ditroite augmentin order adipex seroxat aloisite dockage fosamax formamine buy hydrocodone online tramadol finasteride plaintiff aleve adipex generic viagra cheap cialis online propecia online neap determiner cephalexin hoodia tylenol zolpidem Celled unopposed ginger electroendosmosis fahlunite, tropic unscalable leghorn roadmap. Dread!

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


Sponsor
English Time
Fuuon
#2 Posted : Sunday, March 28, 2010 11:55:03 AM(UTC)
Fuuon

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/31/2010(UTC)
Posts: 1
Location: SHINee world

Thưa thầy cho em hỏi về cấu trúc của thể nhờ bảo ạ, cái dạng mà có chủ động(?) như thế này:

Tom has his father repair his bicycle.

Em không nhớ chính xác cấu trúc này học ở phần nào nên đành post đại ở đây, năm nay em sẽ thi ĐH khối D ạ, mong thầy giúp em (-____-)"

cucku
#3 Posted : Sunday, March 28, 2010 2:57:20 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24701 time(s) in 7404 post(s)

Fuuon wrote:

Thưa thầy cho em hỏi về cấu trúc của thể nhờ bảo ạ, cái dạng mà có chủ động(?) như thế này:

Tom has his father repair his bicycle.

Em không nhớ chính xác cấu trúc này học ở phần nào nên đành post đại ở đây, năm nay em sẽ thi ĐH khối D ạ, mong thầy giúp em (-____-)"

Công thức chủ động:

S + HAVE + O1 + bare inf. O2

I have them build my house

Công thức bị động:

S + HAVE + O2 + P.P.

I have my house built

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


thuclinh
#4 Posted : Wednesday, January 30, 2013 7:33:12 AM(UTC)
thuclinh

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 10/3/2012(UTC)
Posts: 49
Location: Long An

Thanks: 48 times
Was thanked: 18 time(s) in 13 post(s)
Thầy ơi !
Ngoài công thức này ra
“ Trong phần to inf này cần nhớ 2 điều sau:
- Nếu chủ từ 2 mệnh đề khác nhau thì thêm cụm for sb trước to inf. . .”
Con muốn hỏi thêm là.Trong mệnh đề quan hệ không xác định lẫn mệnh đề quan hệ xác định, ở các dạng khác ( đồng cách danh từ hay bị động… ),đại từ quan hệ có chức năng là túc từ. Chủ từ 2 mệnh đề khác nhau thì có rút gọn được không thầy. Nếu có thì phải làm sao ạ !

cucku
#5 Posted : Wednesday, January 30, 2013 4:30:16 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24701 time(s) in 7404 post(s)
Originally Posted by: thuclinh Go to Quoted Post
Thầy ơi !
Ngoài công thức này ra
“ Trong phần to inf này cần nhớ 2 điều sau:
- Nếu chủ từ 2 mệnh đề khác nhau thì thêm cụm for sb trước to inf. . .”
Con muốn hỏi thêm là.Trong mệnh đề quan hệ không xác định lẫn mệnh đề quan hệ xác định, ở các dạng khác ( đồng cách danh từ hay bị động… ),đại từ quan hệ có chức năng là túc từ. Chủ từ 2 mệnh đề khác nhau thì có rút gọn được không thầy. Nếu có thì phải làm sao ạ !

Nói chung là không được, chỉ có trường hợp thuộc dạng to inf mới có thể được thôi
VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
thuclinh on 1/31/2013(UTC)
thuclinh
#6 Posted : Thursday, January 31, 2013 8:07:48 PM(UTC)
thuclinh

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 10/3/2012(UTC)
Posts: 49
Location: Long An

Thanks: 48 times
Was thanked: 18 time(s) in 13 post(s)
Dạ con cảm ơn thầy ạ !
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 34,211 Yesterday: 39,644 Total: 68,325,242