englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


6 Pages123>»
cucku
#1 Posted : Friday, March 13, 2009 4:40:58 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

Chào các em !

Để giúp các em ôn luyện cho việc kỳ thi đại học sắp tới, từ hôm nay thầy sẽ cố gắng post bài mỗi ngày.Trong đó thầy sẽ trích ra những câu khó, rắc rối mà trong quá trình giảng dạy thầy thấy nhiều em hay bị sai. Sau khi đưa ra câu đề, thầy sẽ lí luận về cách giải quyết nhanh nhất sau đó nếu có cấu trúc gì liên quan thầy cũng sẽ giảng lại để các em nắm vững. Hy vọng các em sẽ có nhiều tiến bộ sau khi xem qua loạt bài này.

 

Chúng ta cùng bắt đầu nhé.

1)     He suggested going to the beach the next afternoon.

  1. “What about going to the beach tomorrow afternoon?” He said.
  2. “Why don’t you go to the beach tomorrow afternoon?” He said.
  3. “Will I go to the beach tomorrow afternoon?” He said.
  4. “Let’s go to the beach in the afternoon?” He said.

 

Không ít thí sinh gặp những câu dạng này thường “choáng” vì chúng vừa dài vừa “tùm lum tá lả” hết , mà đã choáng thì “tay chân bủn rủn” không còn đầu óc minh mẫn để làm nữa. Cho nên ngay từ bây giờ các em phải tập làm quen và trang bị “vũ khí” để trị chúng, từ đó mà tự tin khi làm bài.

 Trở lại câu đề cho, đối với các dạng này các em không nên đọc từng câu vì sẽ mất nhiều thời gian mà phải biết nhìn thoáng qua cả 4 câu một lượt để tìm xem sự khác biệt nằm ở đâu. Cả 4 chọn lựa đều khác nhau khúc đầu, riêng câu d khác đoạn cuối , ngay lập tức các em phải chụp ngay chỗ khác nhau này để xem xét coi có loại nó ra được không. Nhìn sơ qua thấy các câu đều trong ngoặc kép, tức là câu tường thuật, nhìn lên đề thấy có the next như vậy khi còn trong ngoặc nó phải là tomorrow => loại câu d

Tiếp đến ta thấy cấu trúc đề : suggest + Ving là câu “rủ rê” cùng làm gì đó , nhìn xuống thấy câu byou làm , câu cI làm cho nên loại hết cuối cùng chọn câu a : cùng làm.

 

Cấu trúc cần nhớ :

Suggest + Ving  => câu đề nghị có người nói cùng làm

Ví dụ:

Mary suggested going to the cinema. Mary đề nghị đi xem phim ( cô ấy cũng đi cùng với người nghe )

 

Suggest that S (should ) + Bare inf.  => câu đề nghị chỉ có S làm ( người nói không làm)

Ví dụ:

Mary suggested Tom (should) go to the cinema. Mary đề nghị Tom nên đi xem phim ( cô ấy không đi cùng với người Tom )

 

What about + Ving  => câu rủ có người nói cùng làm

Ví dụ:

What about going to the cinema? Cùng đi xem phim nhé ( cô ấy cũng đi cùng với người nghe )

 

Why don’t we + Bare inf.  => câu rủ có người nói cùng làm

Let’s + Bare inf.  => câu rủ có người nói cùng làm

 

Why don’t you + Bare inf.  => câu đề nghị chỉ có you làm ( người nói không làm)

Nắm vững cách sử dụng các mẫu này các em sẽ nhanh chóng loại được các câu sai khi gặp đề có nội dung tương tự.12

______________________________________________________________________________

                                      _______________________________________________________________-_

Trang 1:

1. Cách dùng suggest

2. Đảo ngữ với such

3. So sánh

4. Like  và as

5. Các hình thức của động từ làm chủ từ

6. Đảo ngữ với should trong câu điều kiện

7. Khi nào permit không đi với Ving ?

8. Too- so- either - neither.

9. Câu chẻ

10. Câu hỏi mà không phải câu hỏi.

11. Bị động của inf.

12. Prefer to

13. Both of them hay both of whom ?

14. Whose trong relative clause

15. Bí quyết "Có of có the"

16. Most - almost

17. Those đứng trước who có   nghĩa gì ?

18. What hay which ?

19. None- neither- both- all- either........

20. Dấu phẩy không nối 2 câu

21.Các dạng verb đầu câu.

22. Tính từ "hai mặt"

23. Khi nào bỏ "it" cuối câu trong cấu trúc to,o..to/ enough?

24. Phân từ đầu câu và chủ từ mệnh đề sau  có liên hệ như thế nào?

25. On my motorbike hay by my motorbike ?

26. Sau giới từ dùng Ving hay Noun ?

27. Những biến hóa của "tính từ hai mặt"

28. Suggest  + Ving hay + That clause ?

29. Cách dùng "married"

30. Khi nào dùng good at khi nào dùng good for ?

Trang 2:

31. Tính từ ghép

32. So ..that - such ...that...

33. Chữ hỏi + ever

34. Would - used to

35. Một cách dùng đặt biệt của such

36. Isn't working hay doesn't working ?

37. Cách dùng stick to

Phần ôn tập: tóm tắt vài nguyên tắc cần nhớ

38. Nguyên tắc 1 : hai câu không nối nhau bằng dấu phẩy.

39. Nguyên tắc 2: cụm Ving/ p.p luôn có chủ từ giống câu sau.

40. Nguyên tắc 3: không có chủ từ, không chia thì.

41. Nguyên tắc 4: "khác thì bỏ"

42. Ngữ âm: 13 chữ ngoại lệ đọc /ed/

43. Câu tường thuật.

44. Câu bị động.

45. Vài lưu ý về câu điều kiện ẩn

46. Although - inspite of / despite - đảo ngữ với though

47. Câu điều kiện ẩn với and
Trang 3:

48. Chiêu "hiểm" nằm trong túc từ

49. Tại sao áp dụng đúng công thức đại từ quan hệ mà vẫn sai?

50. Cái bẩy thứ nhất về câu điều kiện : sự thật + dự đoán ở quá khứ

51. Cái bẩy thứ hai về câu điều kiện : ( sự thật ở quá khứ và tương lai )

        52. Ai học câu chẻ rồi coi chừng dính "bẫy" này !!!

53. Mustn't grumble có nghĩa  gì ?

54. Given sao lại là giới từ ?

55. Lại 1 cái bẫy trong câu bị động.

56. Có now sao không dùng hiện tại tiếp diễn ?

57. Khi cả 4 chọn lựa đều có lí thì làm sao ?

58. Cái bẫy bất ngờ !

59. Of you hay to you ??

60. Câu giao tiếp cần lưu ý bẫy này

61. Bẫy thường gặp khi dùng giới từ

Trang 4:

62. Tại sao TO đi với động từ thêm S ?

63. Cách dùng đại từ sở hửu: mine khác my chỗ nào?

64. Một cách dùng hiếm gặp của if

65. Có hay không cấu trúc nào mà TO đi với AS?

66. Tại sao tháng mà dùng OF chứ không dùng IN?

67. Cụm từ make use of và chữ a tai hại.

68. Coi chừng tính từ có thêm ly.

69. Cụm từ "That is to say" có nghĩa gì?

70. Scacerly ..... when...

Trang 5:

71. Award sb for...

72. To be supposed to dùng như thế nào?

73. What that
74. Where which
75. Một cau tìm lỗi sai cực khó

Trang 6:
76. Bí quyết  phân tích câu rút gọn.
77. Một sai lầm về cách dùng từ LEARN
78. Một lưu ý về đại từ phản thân
79. Tại sao for + to inf mà không sai?

 

 

Edited by user Wednesday, March 26, 2014 8:18:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 146 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 6/29/2010(UTC), annietran on 7/1/2010(UTC), _ Ñhật¶rườñφ _ on 7/7/2010(UTC), vtd93 on 7/14/2010(UTC), dieulan93 on 7/18/2010(UTC), hoangthi_dhth on 7/26/2010(UTC), le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), Future on 8/5/2010(UTC), EnglishWorm on 10/2/2010(UTC), Mike1958 on 11/29/2010(UTC), narcissus234 on 12/31/2010(UTC), micky172 on 1/14/2011(UTC), love_my_life_09 on 1/25/2011(UTC), b4mb00_blf on 2/10/2011(UTC), tcdtcd on 5/3/2011(UTC), 213 on 5/3/2011(UTC), Chun_te on 5/14/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), mochap on 5/17/2011(UTC), miko92 on 5/19/2011(UTC), hoathuytinh93 on 5/21/2011(UTC), vesau on 5/23/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), Marmalade_girl_95 on 6/17/2011(UTC), crazygirl on 6/23/2011(UTC), HU_ak14 on 6/26/2011(UTC), meocon_bt24 on 6/27/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/29/2011(UTC), Maiphuongdo on 6/30/2011(UTC), xudu56 on 7/1/2011(UTC), BL_0110 on 7/1/2011(UTC), mi_ni1001 on 7/6/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), my_nguyen_94 on 7/28/2011(UTC), anhda109 on 8/2/2011(UTC), Aloha1412 on 8/4/2011(UTC), milu_linhyeu on 8/8/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), khanhuyen9102 on 8/22/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), kukuri on 9/21/2011(UTC), nikoniko on 9/28/2011(UTC), SooInKang on 10/6/2011(UTC), kem_94 on 10/9/2011(UTC), alexander_ftth on 10/27/2011(UTC), thuyhoa2011 on 10/28/2011(UTC), doha on 10/29/2011(UTC), phanvan on 10/29/2011(UTC), kimanhpham on 11/6/2011(UTC), nakashu on 11/8/2011(UTC), Salem on 11/17/2011(UTC), halley_94 on 12/20/2011(UTC), bachkim198 on 12/29/2011(UTC), kimcuongsang on 1/13/2012(UTC), tructruc on 2/2/2012(UTC), kieuphuongdinh on 2/21/2012(UTC), haubear on 2/29/2012(UTC), zzbabyzz93 on 3/4/2012(UTC), DuongHuong on 3/20/2012(UTC), nguyentiendat on 3/21/2012(UTC), sammy1101 on 3/22/2012(UTC), tamprvn on 3/23/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/25/2012(UTC), luatnt on 3/28/2012(UTC), virus1701 on 3/28/2012(UTC), suabo2010 on 4/1/2012(UTC), monster_9x on 4/5/2012(UTC), baohan on 4/9/2012(UTC), Tania on 4/19/2012(UTC), try_my_best on 4/21/2012(UTC), hoa anh dao on 4/24/2012(UTC), Luckway on 5/2/2012(UTC), p3mua on 5/13/2012(UTC), gioiugio on 5/15/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), pew on 5/24/2012(UTC), troll.warlord97 on 5/24/2012(UTC), banhbotloc on 5/27/2012(UTC), futhuytuka on 6/10/2012(UTC), comuaxuan on 6/22/2012(UTC), minhthi on 7/20/2012(UTC), comuaxuan233 on 8/1/2012(UTC), dako29 on 8/4/2012(UTC), hoahongtrang1661 on 8/6/2012(UTC), greemyst on 8/10/2012(UTC), violeta95 on 9/5/2012(UTC), biikeen on 9/7/2012(UTC), cobebanrom45 on 10/13/2012(UTC), minhnhichildren on 10/15/2012(UTC), ducanha7 on 10/24/2012(UTC), shinichi_172 on 11/2/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), lanpham4995 on 12/4/2012(UTC), Bình Yên on 2/15/2013(UTC), HongNhung_1402 on 3/1/2013(UTC), nguyenmai412 on 3/22/2013(UTC), oeoekhoc on 4/10/2013(UTC), lymhla on 4/10/2013(UTC), Doraemon on 4/23/2013(UTC), thanhha96 on 5/7/2013(UTC), Tribqm264 on 5/12/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), tisdadu on 5/19/2013(UTC), hocdevaodoi178 on 5/23/2013(UTC), vtuyt24 on 5/23/2013(UTC), color_of_life311 on 5/28/2013(UTC), Stronger_htct on 6/3/2013(UTC), baonghi712 on 6/27/2013(UTC), Thắm stubborn on 6/28/2013(UTC), hangle96 on 6/30/2013(UTC), cutekidtanuyen on 7/1/2013(UTC), nguyenhime on 7/3/2013(UTC), nguyenduyen on 7/8/2013(UTC), lkhphuc on 7/12/2013(UTC), yiruma asakura on 7/20/2013(UTC), never.alwaysun on 8/13/2013(UTC), inhtoan on 10/20/2013(UTC), Typhoon on 12/4/2013(UTC), thaono96 on 12/9/2013(UTC), quysam on 2/6/2014(UTC), lanh_han_bang_devil on 3/4/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 3/20/2014(UTC), lyvh on 3/21/2014(UTC), minhvuong123 on 4/4/2014(UTC), Pham Thu on 4/12/2014(UTC), titanian on 5/7/2014(UTC), familyPO on 5/16/2014(UTC), lamcrkh516 on 5/28/2014(UTC), Rikky on 5/30/2014(UTC), craus3056 on 5/31/2014(UTC), star_102 on 6/1/2014(UTC), 0123popo456 on 6/20/2014(UTC), quangteo_bg96 on 6/20/2014(UTC), tokimnguu on 6/24/2014(UTC), kimdongbang on 7/1/2014(UTC), siojun_ss on 8/5/2014(UTC), duymaster00789 on 9/14/2014(UTC), shootingstar on 10/25/2014(UTC), Meo Con on 11/14/2014(UTC), LouMintricksy on 2/1/2015(UTC), phuongsari on 2/28/2015(UTC), canhdonghoa on 3/14/2015(UTC), lamquan679 on 10/19/2015(UTC), mahpassionnyouth on 11/8/2015(UTC), Phương Thảo La on 12/24/2015(UTC)
Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Monday, March 16, 2009 4:59:38 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

2) ___________  that few buildings were left in the town.

a. Such was the strength of the earthquake

b. So strong the earthquake was

c. Such the strength of the earthquake was

d. So was the strength of the earthquake

Câu này mới xem vô cũng rối mù phải không các em?  Very Happy

Nhìn sơ vào ta cũng thấy ngay là nó thuộc cấu trúc so..that / such ...that , nhưng thấy so / such lại nằm đầu câu thì các em phải nghĩ ngay đến cấu trúc đảo ngữ của chúng, mà hễ nói đảo ngữ là phải có "đảo" cái gì đó , nhìn vô thấy có was thì các em phải biết loại ngay câu bcwas nằm phía sau , không đảo lên . Hai câu còn lại chỉ cần các em biết công thức là so luôn đi với tính/trạng từ còn such đi với danh từ , dễ dàng thấy ngay câu dso mà không có tính/trạng từ nên loại , còn lại câu a

2) ___________  that few buildings were left in the town.

a. Such was the strength of the earthquake

b. So strong the earthquake was

c. Such the strength of the earthquake was

d. So was the strength of the earthquake

Tóm lại để làm được câu dạng này các em chỉ cần nắm 2 nguyên tắc sau:

- so/such đầu câu thì phải có đảo ngữ

- so + tính/trạng từ - such + danh từ

Các em phải luyện cách làm bài dựa vào các nguyên tắc căn bản như vậy chứ không nên học chi tiết từng chút vừa mau quên, mặt khác khi làm bài nếu xét chi li sẽ rất mất thời gian

 

 Chúc các em làm bài tốt.12.153.69

Edited by user Thursday, July 16, 2009 3:22:43 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 98 users thanked cucku for this useful post.
wind176 on 5/25/2010(UTC), bphuongbg on 5/31/2010(UTC), Caterpillar on 6/29/2010(UTC), annietran on 7/1/2010(UTC), _ Ñhật¶rườñφ _ on 7/7/2010(UTC), vtd93 on 7/14/2010(UTC), hoangthi_dhth on 7/26/2010(UTC), le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), EnglishWorm on 10/2/2010(UTC), Rin02 on 12/23/2010(UTC), lovelymonster on 12/28/2010(UTC), b4mb00_blf on 2/10/2011(UTC), benan on 2/12/2011(UTC), ₦۠۠۠ѻț ₳fᵲᶏוɗ on 3/26/2011(UTC), superluon93 on 4/23/2011(UTC), crazygirl on 4/29/2011(UTC), tcdtcd on 5/3/2011(UTC), Crystal_94 on 5/6/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), vesau on 5/23/2011(UTC), toon93 on 5/24/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), moonie_148 on 5/29/2011(UTC), duka306 on 6/2/2011(UTC), cellman on 6/2/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/29/2011(UTC), xudu56 on 7/1/2011(UTC), BL_0110 on 7/1/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), quanglam123 on 7/15/2011(UTC), ss2ss501 on 7/29/2011(UTC), anhda109 on 8/2/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), Maiphuongdo on 8/23/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), nikoniko on 9/28/2011(UTC), alexander_ftth on 10/19/2011(UTC), thuyhoa2011 on 10/28/2011(UTC), doha on 10/29/2011(UTC), kimanhpham on 11/6/2011(UTC), nakashu on 11/8/2011(UTC), baprangbo-tm on 11/18/2011(UTC), bachkim198 on 12/29/2011(UTC), kimcuongsang on 1/30/2012(UTC), tructruc on 2/2/2012(UTC), kieuphuongdinh on 2/21/2012(UTC), haubear on 2/29/2012(UTC), graceteh on 3/4/2012(UTC), comuaxuan233 on 3/17/2012(UTC), cherpapiz on 3/21/2012(UTC), tamprvn on 3/23/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/25/2012(UTC), luatnt on 3/28/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), buniepham on 4/14/2012(UTC), yesterday on 4/18/2012(UTC), Tania on 4/19/2012(UTC), hoa anh dao on 4/24/2012(UTC), Luckway on 5/2/2012(UTC), tear_drop on 5/4/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), comuaxuan on 6/22/2012(UTC), chuotconngocnghech on 6/22/2012(UTC), minhthi on 7/20/2012(UTC), ctrlman on 7/25/2012(UTC), lovelygirl36 on 8/4/2012(UTC), dako29 on 8/4/2012(UTC), hoahongtrang1661 on 8/6/2012(UTC), violeta95 on 9/5/2012(UTC), heiz.gjrl on 9/18/2012(UTC), cobebanrom45 on 11/22/2012(UTC), Bình Yên on 2/15/2013(UTC), HongNhung_1402 on 3/2/2013(UTC), Tribqm264 on 5/12/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), monster_9x on 5/22/2013(UTC), hocdevaodoi178 on 5/23/2013(UTC), Stronger_htct on 6/3/2013(UTC), Blue_Rio on 6/6/2013(UTC), baonghi712 on 6/27/2013(UTC), cutekidtanuyen on 7/1/2013(UTC), thaono96 on 12/9/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), Skyer on 1/10/2014(UTC), quysam on 2/6/2014(UTC), lanh_han_bang_devil on 3/4/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 3/20/2014(UTC), lyvh on 3/21/2014(UTC), wanderer11 on 4/19/2014(UTC), titanian on 5/7/2014(UTC), familyPO on 5/16/2014(UTC), lamcrkh516 on 5/28/2014(UTC), Rikky on 5/30/2014(UTC), craus3056 on 5/31/2014(UTC), hoanghue on 7/30/2014(UTC), khactan on 5/4/2015(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#3 Posted : Thursday, March 19, 2009 4:18:50 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

3) Rice is twice_______ it was ten years ago.

a. more expensive than

b. much expensive as

c. as expensive as

d. as expensive than

Đây là dạng đề cho về so sánh tính từ, cấu trúc thường ra là :

Trộn lẫn các công thức với nhau như vừa có công thức tính từ dài vừa ngắn

Ví dụ:

more taller than ( vừa dùng more của tính từ dài vừa thêm er của tính từ ngắn)

Vừa dùng so sánh nhất vừa dùng so sánh hơn

Ví dụ:

The most beautiful than ( most của so sánh nhất, than của so sánh hơn)

Áp dụng sai đối tượng

Ví dụ:

Among Tom, Mary and Jonh, he is taller ( so sánh hơn chỉ dùng cho 2 đối tượng, trong khi câu đề cho 3 đối tượng)

Sai công thức của các cấu trúc so sánh kép, so sánh số lượng, số lần.

Như vậy, các em thấy đó, chỉ có 1 câu đơn giản thế thôi mà đòi hỏi thí sinh phải nắm vững hết các cấu trúc về so sánh mới có thể làm được.

 Trở lại câu đề nhé:

- Câu a :more expensive than

tính từ dài nên dùng more than không có gì sai => để đó

- Câu b : much expensive as

so sánh bằng mà có 1 chữ as nên sai => loại

- Câu c : as expensive as

so sánh bằng có đủ as ..as nên không có gì sai => để đó

- Câu d : as expensive than

as của so sánh bằng mà dùng chung than của so sánh hơn nên sai => loại

Như vậy còn 2 câu a c , nhìn lên câu đề có twice ( hai lần) ta nhớ ngay đến công

thức so sánh số lần => dùng so sánh bằng => chọn

c

Thầy phân tích dài dòng cho các em hiểu thôi chứ nếu vững thì các em có thể làm

nhanh khi nhìn lên thấy twice là biết ngay so sánh bằng và nhìn xuống 4 chọn lựa để chọn ngay ra đáp án đúng

 

Tóm tắt văn phạm về so sánh tính từ:

So sánh bằng: 

as adj as

not so/as adj as

So sánh hơn:

Ngắn: er than

Dài : more ..than

So sánh nhất:

Ngắn:the ...est

Dài the most

So sánh có số lần: dùng so sánh bằng

Ví dụ:

I am twice as heavy as you : tôi nặng gấp đôi bạn

So sánh có số lượng: dùng so sánh hơn

 

Ví dụ:

I am ten kilos  heavier than you : tôi nặng hơn bạn 10kg

So sánh kép : xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chúc các em học tốt 12.211.29

 

Edited by user Thursday, July 16, 2009 3:21:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 78 users thanked cucku for this useful post.
bphuongbg on 5/31/2010(UTC), Caterpillar on 6/29/2010(UTC), _ Ñhật¶rườñφ _ on 7/7/2010(UTC), vtd93 on 7/14/2010(UTC), hoangthi_dhth on 7/26/2010(UTC), le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), Mike1958 on 11/29/2010(UTC), love_my_life_09 on 1/25/2011(UTC), b4mb00_blf on 2/10/2011(UTC), tcdtcd on 5/3/2011(UTC), Chun_te on 5/14/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), marmalade_girl on 5/21/2011(UTC), vesau on 5/23/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), love_love_love on 5/28/2011(UTC), cellman on 6/2/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/29/2011(UTC), xudu56 on 7/1/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), ronaldinho845 on 7/29/2011(UTC), milu_linhyeu on 8/11/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), ss2ss501 on 9/4/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), nikoniko on 9/28/2011(UTC), thuyhoa2011 on 10/28/2011(UTC), doha on 10/29/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), kimanhpham on 11/6/2011(UTC), nakashu on 11/8/2011(UTC), Maiphuongdo on 11/20/2011(UTC), bachkim198 on 12/6/2011(UTC), halley_94 on 1/31/2012(UTC), tructruc on 2/2/2012(UTC), leduy93 on 2/6/2012(UTC), kieuphuongdinh on 2/21/2012(UTC), cherpapiz on 3/21/2012(UTC), tamprvn on 3/23/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/25/2012(UTC), luatnt on 3/28/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), phanvan on 4/5/2012(UTC), Tania on 4/20/2012(UTC), Luckway on 5/2/2012(UTC), p3mua on 5/13/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), troll.warlord97 on 5/24/2012(UTC), comuaxuan on 6/22/2012(UTC), minhthi on 7/20/2012(UTC), ctrlman on 7/25/2012(UTC), dako29 on 8/4/2012(UTC), violeta95 on 9/5/2012(UTC), biikeen on 9/7/2012(UTC), heiz.gjrl on 9/18/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), Bình Yên on 2/15/2013(UTC), kimto197 on 4/19/2013(UTC), BluOcean on 5/5/2013(UTC), Tribqm264 on 5/12/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), hocdevaodoi178 on 5/24/2013(UTC), Stronger_htct on 6/3/2013(UTC), yiruma asakura on 7/20/2013(UTC), lkhphuc on 7/20/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), quysam on 2/11/2014(UTC), lanh_han_bang_devil on 3/4/2014(UTC), lyvh on 3/21/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), micaybn on 4/22/2014(UTC), jessica Nguyễn on 4/28/2014(UTC), craus3056 on 5/31/2014(UTC), 0123popo456 on 6/20/2014(UTC), kimdongbang on 7/1/2014(UTC), phuongsari on 2/28/2015(UTC), cunbeo on 6/22/2015(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#4 Posted : Saturday, March 21, 2009 2:40:44 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

Tính dứt điểm cái mục so sánh để qua nội dung khác nhưng suy đi tính lại thấy vẫn còn những "hiểm nguy khó lường" trong đó nên thôi tiếp tục 1 bài nữa vậy  Very Happy

3b) Tom has _________ Mary.

a. twice more apples than

b. twice as many apples as

c. as many twice apples as

d. as many apples as twice

Dù đã "kinh nghiệm đầy mình" khi biết được rằng có " số lần" thì phải dùng so sánh bằng ( loại được câu a) nhưng câu này vẫn còn tới 3 câu dùng so sánh bằng ! pó tay chăng ? khà khà, đâu dễ thế phải không các em ? chỉ cần biết rằng "số lần" đứng trước as ...as thì ok liền phải không nào ? vậy thì còn chờ gì nữa mà không chọn câu b    Very Happy

a. twice more apples than

b. twice as many apples as

c. as many twice apples as

d. as many apples as twice

1220618

5) The cello is shorter and slender than the trouble bass.

Khà khà, câu này cũng khối người dính bẫy đây !

The cello   xem cũng không thấy gì sai => cho qua

shorter  tính từ ngắn so sánh hơn thêm er => đúng  => cho qua

slender  tương tự như trên => cho qua

the trouble ba "thằng" trên không có gì, vậy "thằng" cuối này chắc là có vấn đề => chọn

Logic quá phải không các em ? nhưng hởi ôi, dính bẫy rồi !

Vấn đề là ở chỗ chữ slender không phải là so sánh tính từ ( không phải tính từ slend + er ) mà cả chữ slender là một tính từ bình thường chưa có so sánh gì cả, nếu muốn so sánh thì phải thành slenderer mới đúng, vậy ra là sai chỗ này đây, rút kinh nghiệm nhé Very Happy

5) The cello is shorter and slender than the trouble bass.

Còn một cái nữa mà nhiều em hay thắc mắc là dùng much more có đúng không, đã dùng more ( so sánh của much) rồi mà sao còn much nữa ? thực sự much đứng trước more là chỉ mức độ nhiều hay ít của "sự hơn".

Ví dụ:

I am much more beautiful than you ( tôi đẹp hơn bạn nhiều)

Chúc các em vững vàng về mấy "cái vụ" so sánh này nhé !


Edited by user Saturday, June 16, 2012 9:35:33 AM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 91 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 6/29/2010(UTC), _ Ñhật¶rườñφ _ on 7/7/2010(UTC), vtd93 on 7/14/2010(UTC), hoangthi_dhth on 7/26/2010(UTC), le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), tra.le92 on 1/15/2011(UTC), benan on 2/12/2011(UTC), superluon93 on 4/23/2011(UTC), kixuhp on 4/25/2011(UTC), tcdtcd on 5/3/2011(UTC), Chun_te on 5/14/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), Mỹ Duyên on 5/17/2011(UTC), vesau on 5/23/2011(UTC), toon93 on 5/24/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), moonie_148 on 5/29/2011(UTC), PuHam on 6/13/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/29/2011(UTC), xudu56 on 7/1/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), bong.ng0c on 7/22/2011(UTC), Aloha1412 on 8/4/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), ss2ss501 on 9/4/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), nikoniko on 9/28/2011(UTC), thuyhoa2011 on 10/28/2011(UTC), doha on 10/29/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), kimanhpham on 11/6/2011(UTC), Maiphuongdo on 11/20/2011(UTC), princehaiHP on 12/29/2011(UTC), kimcuongsang on 1/30/2012(UTC), halley_94 on 1/31/2012(UTC), tructruc on 2/2/2012(UTC), leduy93 on 2/6/2012(UTC), kieuphuongdinh on 2/21/2012(UTC), haubear on 2/29/2012(UTC), cherpapiz on 3/21/2012(UTC), tamprvn on 3/23/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/25/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), phanvan on 4/5/2012(UTC), cactus106 on 4/5/2012(UTC), Bryan on 4/10/2012(UTC), Tania on 4/15/2012(UTC), Luckway on 5/2/2012(UTC), p3mua on 5/13/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), banhbotloc on 5/27/2012(UTC), bachkim198 on 6/7/2012(UTC), comuaxuan on 6/22/2012(UTC), chuotconngocnghech on 6/22/2012(UTC), ctrlman on 7/25/2012(UTC), comuaxuan233 on 7/25/2012(UTC), lovelygirl36 on 8/4/2012(UTC), dako29 on 8/4/2012(UTC), hoahongtrang1661 on 8/6/2012(UTC), heiz.gjrl on 9/18/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), Bình Yên on 2/15/2013(UTC), Minh Thư Huỳnh on 2/15/2013(UTC), HongNhung_1402 on 3/1/2013(UTC), kimto197 on 4/19/2013(UTC), hoacomuaxuan on 5/5/2013(UTC), BluOcean on 5/5/2013(UTC), thanhha96 on 5/5/2013(UTC), Tribqm264 on 5/12/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), hocdevaodoi178 on 5/23/2013(UTC), Stronger_htct on 6/3/2013(UTC), yiruma asakura on 7/20/2013(UTC), inhtoan on 10/20/2013(UTC), thaono96 on 12/9/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), quysam on 2/11/2014(UTC), lanh_han_bang_devil on 3/4/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), lyvh on 3/21/2014(UTC), sunflower_97 on 4/2/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), micaybn on 4/22/2014(UTC), jessica Nguyễn on 4/28/2014(UTC), craus3056 on 5/31/2014(UTC), phhuyam on 6/13/2014(UTC), 0123popo456 on 6/20/2014(UTC), Pham Thu on 6/28/2014(UTC), Dr.Doofenshmirtz on 5/17/2015(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC), Chu_lettly251999 on 8/15/2016(UTC)
cucku
#5 Posted : Thursday, March 26, 2009 2:26:48 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)
 


4)


I would like to go to school as the one my sister goes to.


Đa số các em khi làm câu này hay chọn c hoặc d , vì the one thấy cũng hơi "kỳ kỳ", còn câu d thì cũng " nghi nghi" chỗ chữ to. Cũng có em xem xét chữ as nhưng vì "vững lí thuyết" nên thấy không có gì sai. Lí thuyết cơ bản về dùng as là : sau nó là mệnh đề, mà thấy có goes nên là mệnh đề rồi !

 Theo "thống kê" thì có 60% chọn c , 20% chọn d, 10% chọn a và 10% chọn b

Lí luận của họ là :

60% chọn c : thấy 3 cái kia không có gì sai và c thì cũng hơi ...lạ

 20% chọn d  : nghi cái chữ to

10% chọn a : sau like phải dùng Ving

và 10% chọn b : 5% "chọn đại" và 5% hiểu bài

ĐÁP ÁN: câu b ( as => like)

Câu a sai vì sau would like dùng to inf là đúng . nhiều em không chú ý phân biệt giữa likewould like : sau like mới có thể đi với Ving còn would like thì không thể

Ẩn ý của đề : đòi hỏi thí sinh không những biết cách phân biệt và sử dụng as - like mà còn phải biết phân tích cấu trúc câu, nhận ra một mệnh đề quan hệ ngay khi nó bị lược bỏ đại từ quan hệ ( cái này mới khó )

Các em thấy đấy, đề thi đại học thường rất hóc búa, nó thường kết hợp 2 cấu trúc văn phạm trong một câu . Trở lại đề bài, như đã nói sơ ở trên as thường đi với mệnh đề, mới nhìn ta thấy có goes to tưởng là mệnh đề nhưng thật ra sau as chỉ là một danh từ ( the one) còn my sister goes to chỉ là một mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho the one mà thôi, viết đầy đủ là : the one that my sister goes to.

Cấu trúc cần nhớ :

Phân biệt like - as

1) Nếu phía sau có mệnh đề

- Dùng as

2) Nếu phía sau không có mệnh đề

- Dùng like với nghĩa : giống như

- Dùng as với nghĩa : thật sự là

Như vậy các em cũng thấy là nếu phía sau có mệnh đề thì dễ rồi vì chỉ có 1 chọn lựa, nhưng không có mệnh đề thì rất khó vì cả as like đều có khả năng sử dụng tùy theo nghĩa.

Ví dụ:

He climbed up the tree like a monkey ( anh ta leo lên cây như khỉ ) => việc leo của anh ta giống con khỉ chứ bản thân anh ta không phải là ...khỉ  !

He worked in that company as an engineer ( anh ta làm kỹ sư trong công ty đó ) => anh ta làm kỹ sư thiệt chứ không phải giống.

3) Một số cụm thành ngữ cần nhớ:

Look like : trông giống như

Sound like : nghe có vẻ như

As usual  : như thường lệ

As always : như mọi khi

Work as + nghề  : làm nghề

Be used as : được dùng làm

such as  : như là

like father like son : cha nào con nấy

 The same as : giống Edited by user Friday, September 10, 2010 5:50:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 84 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 6/29/2010(UTC), _ Ñhật¶rườñφ _ on 7/7/2010(UTC), vtd93 on 7/14/2010(UTC), hoangthi_dhth on 7/26/2010(UTC), le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), Mike1958 on 11/29/2010(UTC), micky172 on 1/14/2011(UTC), tra.le92 on 1/15/2011(UTC), benan on 2/12/2011(UTC), tranthuyettri on 3/1/2011(UTC), tcdtcd on 5/3/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), vesau on 5/23/2011(UTC), Chun_te on 5/24/2011(UTC), toon93 on 5/24/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), moonie_148 on 5/29/2011(UTC), determined on 5/29/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/29/2011(UTC), xudu56 on 7/1/2011(UTC), GiaKhanh2510 on 7/4/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), ss2ss501 on 9/4/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), nikoniko on 9/28/2011(UTC), thuyhoa2011 on 10/28/2011(UTC), doha on 10/29/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), kimanhpham on 11/9/2011(UTC), nakashu on 11/13/2011(UTC), baprangbo-tm on 11/18/2011(UTC), Maiphuongdo on 11/20/2011(UTC), kimcuongsang on 1/30/2012(UTC), halley_94 on 1/31/2012(UTC), tructruc on 2/2/2012(UTC), little.wind92 on 2/22/2012(UTC), haubear on 2/29/2012(UTC), graceteh on 3/4/2012(UTC), cherpapiz on 3/21/2012(UTC), tamprvn on 3/23/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/25/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), ABCD4 on 3/31/2012(UTC), phanvan on 4/5/2012(UTC), cactus106 on 4/5/2012(UTC), buniepham on 4/14/2012(UTC), Tania on 4/19/2012(UTC), Luckway on 5/2/2012(UTC), p3mua on 5/13/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), troll.warlord97 on 5/24/2012(UTC), banhbotloc on 5/27/2012(UTC), comuaxuan on 6/22/2012(UTC), chuotconngocnghech on 6/22/2012(UTC), comuaxuan233 on 7/25/2012(UTC), hoahongtrang1661 on 8/6/2012(UTC), biikeen on 9/7/2012(UTC), heiz.gjrl on 9/18/2012(UTC), cobebanrom45 on 11/22/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), Minh Thư Huỳnh on 2/15/2013(UTC), HongNhung_1402 on 3/1/2013(UTC), Tribqm264 on 5/12/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), hocdevaodoi178 on 5/23/2013(UTC), cutekidtanuyen on 7/1/2013(UTC), tisdadu on 9/29/2013(UTC), inhtoan on 10/20/2013(UTC), thaono96 on 12/9/2013(UTC), quysam on 2/11/2014(UTC), lanh_han_bang_devil on 3/4/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), sunflower_97 on 4/2/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), micaybn on 4/22/2014(UTC), jessica Nguyễn on 4/28/2014(UTC), Rikky on 5/31/2014(UTC), craus3056 on 5/31/2014(UTC), 0123popo456 on 6/20/2014(UTC), Pham Thu on 6/28/2014(UTC), kimdongbang on 7/1/2014(UTC), Dr.Doofenshmirtz on 5/17/2015(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#6 Posted : Sunday, March 29, 2009 2:20:05 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)Normal
0


false
false
falseMicrosoftInternetExplorer45)


That we need to increase our sales are clear; what is not so clear is how we can best carry out it

Câu này  thì các em thí sinh dễ chọn C vì thấy nó phức tạp , kế đến cũng có thể chọn A vì thấy that đầu câu kỳ quá , tuy nhiên đáp án là B ( are => is )

Giải thích:

Mệnh đề danh từ That we need to increase our sales luôn có động từ là số ít 

Cấu trúc cần nhớ:

Khi chủ từ là mệnh đề danh từ, to inf. , Ving thì động từ luôn số ít.

ví dụ:

What he says is true.

Where She has gone is unknown.

To see is to believe.

Learning English is difficult.Edited by user Friday, September 10, 2010 5:51:26 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 66 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 6/29/2010(UTC), _ Ñhật¶rườñφ _ on 7/7/2010(UTC), vtd93 on 7/14/2010(UTC), hoangthi_dhth on 7/26/2010(UTC), le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), Kassie on 10/19/2010(UTC), Mike1958 on 11/29/2010(UTC), micky172 on 1/14/2011(UTC), tra.le92 on 1/15/2011(UTC), b4mb00_blf on 2/10/2011(UTC), benan on 2/12/2011(UTC), tranthuyettri on 3/1/2011(UTC), tcdtcd on 5/3/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), vesau on 5/23/2011(UTC), Chun_te on 5/24/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), moonie_148 on 5/29/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/29/2011(UTC), xudu56 on 7/1/2011(UTC), zuzu25 on 7/2/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), ss2ss501 on 9/4/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), kimanhpham on 11/9/2011(UTC), nakashu on 11/14/2011(UTC), Maiphuongdo on 11/20/2011(UTC), doha on 1/3/2012(UTC), kimcuongsang on 1/30/2012(UTC), halley_94 on 1/31/2012(UTC), tructruc on 2/2/2012(UTC), haubear on 2/29/2012(UTC), nguyentiendat on 3/21/2012(UTC), cherpapiz on 3/21/2012(UTC), tamprvn on 3/23/2012(UTC), virus1701 on 3/29/2012(UTC), phanvan on 4/5/2012(UTC), cactus106 on 4/5/2012(UTC), buniepham on 4/14/2012(UTC), Tania on 4/20/2012(UTC), hoa anh dao on 4/24/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), troll.warlord97 on 5/24/2012(UTC), comuaxuan on 6/22/2012(UTC), chuotconngocnghech on 6/22/2012(UTC), minhthi on 7/20/2012(UTC), comuaxuan233 on 7/25/2012(UTC), hoahongtrang1661 on 8/6/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), Minh Thư Huỳnh on 2/15/2013(UTC), HongNhung_1402 on 3/8/2013(UTC), Tribqm264 on 5/12/2013(UTC), Witch107 on 6/30/2013(UTC), yiruma asakura on 7/20/2013(UTC), inhtoan on 10/20/2013(UTC), quysam on 2/11/2014(UTC), lanh_han_bang_devil on 3/4/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), sunflower_97 on 4/2/2014(UTC), lamcrkh516 on 5/28/2014(UTC), Rikky on 5/31/2014(UTC), craus3056 on 5/31/2014(UTC), 0123popo456 on 6/20/2014(UTC), sunsa on 7/4/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#7 Posted : Tuesday, March 31, 2009 3:10:57 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)
6) __________ your brother, who has worked for that company for 10 years, contract his travel agent, he may get a much better fare.
(A) if (B) unless (C) should (D) had

Câu này mới nhìn vào cũng đã thấy là có nội dung kiểm tra về câu điều kiện. Câu D dùng had là câu loại 3, ta dễ dàng loại được ngay. Tuy nhiên 3 câu còn lại khá rắc rối, đòi hỏi phải dịch nghĩa mới phân biệt được giữa ifunless. Nếu các em ngồi đó mà dịch nghĩa thì ... trúng kế người ra đề rồi ! vì cho dù cuối cùng các em chọn if hay unless thì cũng ...trật lất ! Người ra đề, trong câu này không kiểm tra về nghĩa mà về văn phạm. Câu C là chính xác, bởi vì động từ trong mệnh đề là contract, không thêm s dù chủ từ của nó là ngôi thứ 3 số ít ( your brother) do đó phải hiểu là trước nó có should nhưng do đảo ngữ nên nằm trước chủ từ.

 

 

Cấu trúc cần nhớ :

 

Thông thường theo công thức câu điều kiện các em không thấy có should nhưng thực tế ở trình độ nâng cao người ta vẫn dùng should cho nên nếu các em không nắm chỗ này thì dễ loại câu nào có should. Ngoài ra người ta còn kết hợp với việc đảo ngữ làm cho phức tạp thêm. Chưa hết, trong câu này người ta chen vào một mệnh đề quan hệ để làm chủ từ và động từ trong câu xa nhau nhằm làm cho thí sinh khó nhận ra sự mâu thuẫn của chủ từ số ít và động từ không thêm s.Edited by user Friday, September 10, 2010 5:52:55 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 88 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 6/29/2010(UTC), _ Ñhật¶rườñφ _ on 7/8/2010(UTC), vtd93 on 7/14/2010(UTC), hoangthi_dhth on 7/26/2010(UTC), le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), Kassie on 10/19/2010(UTC), Mike1958 on 11/29/2010(UTC), micky172 on 1/14/2011(UTC), tra.le92 on 1/15/2011(UTC), benan on 2/12/2011(UTC), tranthuyettri on 3/1/2011(UTC), sweet_candy_1501 on 3/10/2011(UTC), superluon93 on 4/23/2011(UTC), tcdtcd on 5/3/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), Crystal_94 on 5/16/2011(UTC), victoria on 5/19/2011(UTC), vesau on 5/23/2011(UTC), Chun_te on 5/24/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), Luno4ka on 6/20/2011(UTC), xudu56 on 6/29/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/29/2011(UTC), BL_0110 on 7/1/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), Aloha1412 on 8/4/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), ss2ss501 on 9/4/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), nikoniko on 9/28/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), nakashu on 11/14/2011(UTC), Maiphuongdo on 11/20/2011(UTC), doha on 1/6/2012(UTC), kimcuongsang on 1/28/2012(UTC), Wall_E594 on 1/29/2012(UTC), halley_94 on 1/31/2012(UTC), tructruc on 2/2/2012(UTC), little.wind92 on 2/22/2012(UTC), haubear on 2/29/2012(UTC), nguyentiendat on 3/21/2012(UTC), cherpapiz on 3/21/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/27/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), phanvan on 4/5/2012(UTC), buniepham on 4/14/2012(UTC), Tania on 4/20/2012(UTC), yentram1608 on 4/29/2012(UTC), p3mua on 5/13/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), banhbotloc on 5/27/2012(UTC), titlilom on 6/11/2012(UTC), tom_lanhlung on 6/14/2012(UTC), comuaxuan on 6/22/2012(UTC), chuotconngocnghech on 6/22/2012(UTC), comuaxuan233 on 7/25/2012(UTC), hoahongtrang1661 on 8/6/2012(UTC), biikeen on 9/7/2012(UTC), heiz.gjrl on 9/18/2012(UTC), MAYY_95 on 10/3/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), HongNhung_1402 on 3/2/2013(UTC), Tribqm264 on 5/12/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), hocdevaodoi178 on 5/23/2013(UTC), Witch107 on 6/30/2013(UTC), yiruma asakura on 7/20/2013(UTC), BG nguyen on 7/25/2013(UTC), inhtoan on 10/20/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), Skyer on 1/10/2014(UTC), quysam on 2/11/2014(UTC), lanh_han_bang_devil on 3/4/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), sunflower_97 on 4/2/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), lamcrkh516 on 5/28/2014(UTC), thieuha on 5/30/2014(UTC), craus3056 on 5/31/2014(UTC), phhuyam on 6/13/2014(UTC), 0123popo456 on 6/20/2014(UTC), Rikky on 6/30/2014(UTC), kimdongbang on 7/1/2014(UTC), sunsa on 7/4/2014(UTC), Dr.Doofenshmirtz on 5/17/2015(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC), phanvutinh3919vn on 3/22/2016(UTC), _nhaquynh19_ on 8/11/2016(UTC)
Snowman
#8 Posted : Friday, April 3, 2009 10:56:07 AM(UTC)
Snowman

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 12/30/2008(UTC)
Posts: 9

Was thanked: 36 time(s) in 3 post(s)

Vậy là thầy đã (thầm lặng) vừa định hướng vưà gỡ giùm chúng em cái trap thứ 8 có thể có trong đề thi. Em cảm ơn thầy nhiều nhiều!

 21 users thanked Snowman for this useful post.
Buzz!! on 5/15/2011(UTC), victoria on 5/19/2011(UTC), vesau on 5/23/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), moonie_148 on 5/29/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), Aloha1412 on 8/4/2011(UTC), nakashu on 11/14/2011(UTC), Maiphuongdo on 11/20/2011(UTC), kimcuongsang on 1/30/2012(UTC), nguyentiendat on 3/21/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), hoahongtrang1661 on 8/6/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), Tribqm264 on 5/12/2013(UTC), quysam on 2/11/2014(UTC), Tham stubborn on 3/9/2014(UTC), Rikky on 6/30/2014(UTC), sunsa on 7/4/2014(UTC), every night on 7/21/2016(UTC)
cucku
#9 Posted : Friday, April 3, 2009 3:57:23 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

7) We are not permitted entering the factory after 6 P.M. without authorization 

Câu này thầy nói ngay là đáp án b nhưng nhiều em vẫn "lấy làm ngạc nhiên" vì "theo như đã học" thì động từ theo sau permit phải thêm ing cho nên câu trên chỗ đó là đúng chứ đâu có gì sai ?

Đây là lỗi thường gặp khi các em học chưa "đến nơi đến chốn" . Khi chia động từ , ta luôn phải xem nó thuộc mẫu nào : VOV ( hai động từ cách nhau bằng một túc từ) hay V V ( hai động từ đứng kế nhau không có túc từ ở giữa). Đối với mẫu V V thông thường các động từ permit, allow, recommend .... sẽ được theo sau bởi một Ving. "Uả vậy câu trên càng đúng chứ sau thầy ?  " từ từ các em ! thử xem đó là mẫu gì nhé :

Đó là mẫu VOV ! 

Thiệt mà ! nhưng bởi vì là bị động nên cái O đó bị đem ra thành S rồi nên ta thấy nó giống V V vậy thôi, xem thử ví dụ nhé:

I allowed him to go out.

Mẫu VOV nên dùng to inf. ( ok chứ ?  )

Thử đổi thành bị động xem:

He was allowed to go out.

Khà khà, không có gì ngạc nhiên chứ các em ? 

 

Cấu trúc cần nhớ :

Khi thấy các động  từ đi với ving nhưng mà bị động thì sau nó phải là to inf.

Edited by user Sunday, January 3, 2010 1:39:36 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 67 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 6/29/2010(UTC), _ Ñhật¶rườñφ _ on 7/8/2010(UTC), vtd93 on 7/14/2010(UTC), hoangthi_dhth on 7/26/2010(UTC), le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), Kassie on 10/19/2010(UTC), micky172 on 1/14/2011(UTC), tra.le92 on 1/15/2011(UTC), b4mb00_blf on 2/10/2011(UTC), benan on 2/12/2011(UTC), tcdtcd on 5/3/2011(UTC), vesau on 5/23/2011(UTC), Chun_te on 5/24/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), jurie.moony on 6/27/2011(UTC), xudu56 on 6/29/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/29/2011(UTC), thaotiny on 7/10/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), ss2ss501 on 9/4/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), nakashu on 11/14/2011(UTC), doha on 1/6/2012(UTC), kimcuongsang on 1/30/2012(UTC), halley_94 on 1/31/2012(UTC), tructruc on 2/2/2012(UTC), little.wind92 on 2/22/2012(UTC), haubear on 2/29/2012(UTC), dorothy on 3/14/2012(UTC), cherpapiz on 3/21/2012(UTC), tamprvn on 3/23/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/27/2012(UTC), virus1701 on 3/29/2012(UTC), phanvan on 4/5/2012(UTC), buniepham on 4/14/2012(UTC), Tania on 4/20/2012(UTC), Luckway on 5/2/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), comuaxuan on 6/22/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), heiz.gjrl on 9/18/2012(UTC), DYtheluvffy on 9/18/2012(UTC), MAYY_95 on 10/5/2012(UTC), cobebanrom45 on 11/22/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), phungvaio on 12/18/2012(UTC), HongNhung_1402 on 3/2/2013(UTC), Tribqm264 on 5/12/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), Witch107 on 6/30/2013(UTC), yiruma asakura on 7/20/2013(UTC), inhtoan on 10/20/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), Skyer on 1/10/2014(UTC), lanh_han_bang_devil on 3/4/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), ngotung1396 on 3/23/2014(UTC), sunflower_97 on 4/2/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), lamcrkh516 on 5/28/2014(UTC), thieuha on 5/30/2014(UTC), craus3056 on 5/31/2014(UTC), sunsa on 7/4/2014(UTC), mahpassionnyouth on 11/9/2015(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
mr_ak
#10 Posted : Saturday, April 4, 2009 1:55:32 PM(UTC)
mr_ak

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 4/4/2009(UTC)
Posts: 52

Was thanked: 14 time(s) in 2 post(s)

^^ em moi' phat hien dc topic nay` ^^ e se? la` hoc tro` thuong` xuyen ^^

 13 users thanked mr_ak for this useful post.
vesau on 5/23/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), Aloha1412 on 8/4/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), kimcuongsang on 1/30/2012(UTC), halley_94 on 1/31/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), heiz.gjrl on 9/18/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), Minh Thư Huỳnh on 2/14/2013(UTC), ngotung1396 on 3/23/2014(UTC)
cucku
#11 Posted : Saturday, April 4, 2009 3:13:21 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

8 )  Tom has not completed the assignment yet, and  _______ 

 

a. Mary has, too.

b. Mary hasn't either.

c. Neither hasn't Mary.

d. So has Mary.

Câu này dễ mà cũng khó. Khó là đối với những người không biết công thức "cũng vậy, cũng không", còn dễ là những người biết công thức đó. Nói tóm lại luôn thế này: Nếu các em thấy đằng trước có not thì chỉ được phép dùng neither hoặc either mà thôi, còn ngược lại đằng trước không có not thì chỉ được dùng so, too mà thôi. Tới đây các em đã loại được câu ad rồi nhé, còn b và c thì nhớ là neither bản thân nó mang nghĩa "not' trong đó nên không dùng not nữa. Vậy là đáp án đã rõ : câu b

 

a. Mary has, too.

b. Mary hasn't either.

c. Neither hasn't Mary.

d. So has Mary.

Cấu trúc cần nhớ :

 

            Too - so :  cũng vậy
Dùng trong câu xác định.
Công thức :
Câu xác định, S [] , too
Câu xác định,
so [] S


[] : là động từ đặt biệt, hoặc trợ động từ (nhìn ở câu đầu )
I am a teacher, so is he ( tôi là giáo viên, anh ta cũng vậy )
I am a teacher, he is, too
Ghi chú : câu đầu có to be nên câu sau cũng dùng to be

He likes dogs, so do I
He likes dogs, I do, too (anh ta thích chó, tôi cũng vậy )
Ghi chú :
Câu đầu không có động từ đặt biệt, câu sau phải mựon trợ động từ.


Neither - either : cũng không

Dùng trong cho phủ định
Công thức :
Câu phủ định, neither [] S
Câu phủ định, S []
not either
[] : giống như trên

I don't like dogs, neither does he

                 I don't like dogs, he does not either (tôi không thích chó, anh ta cũng không )

Edited by user Sunday, January 3, 2010 1:45:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 59 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 6/29/2010(UTC), _ Ñhật¶rườñφ _ on 7/8/2010(UTC), vtd93 on 7/14/2010(UTC), hoangthi_dhth on 7/26/2010(UTC), le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), micky172 on 1/14/2011(UTC), tra.le92 on 1/15/2011(UTC), tcdtcd on 5/3/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), xalach on 5/20/2011(UTC), vesau on 5/23/2011(UTC), Chun_te on 5/24/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/29/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), Aloha1412 on 8/4/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), ss2ss501 on 9/4/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), nikoniko on 10/4/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), doha on 1/6/2012(UTC), kimcuongsang on 1/30/2012(UTC), halley_94 on 1/31/2012(UTC), tructruc on 2/2/2012(UTC), cherpapiz on 3/21/2012(UTC), tamprvn on 3/24/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/27/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), phanvan on 4/5/2012(UTC), buniepham on 4/14/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), comuaxuan on 6/22/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), hoahongtrang1661 on 8/6/2012(UTC), heiz.gjrl on 9/18/2012(UTC), shinichi_172 on 11/2/2012(UTC), cobebanrom45 on 11/22/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), HongNhung_1402 on 3/8/2013(UTC), Tribqm264 on 5/12/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), Witch107 on 6/30/2013(UTC), cutekidtanuyen on 9/24/2013(UTC), inhtoan on 10/20/2013(UTC), tisdadu on 11/3/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), quysam on 2/11/2014(UTC), lanh_han_bang_devil on 3/4/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), ngotung1396 on 3/23/2014(UTC), sunflower_97 on 4/2/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), micaybn on 4/22/2014(UTC), lamcrkh516 on 5/28/2014(UTC), phhuyam on 6/14/2014(UTC), Rikky on 6/30/2014(UTC), sunsa on 7/4/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#12 Posted : Sunday, April 5, 2009 4:11:34 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)
 

9) It was in this house  _______  he was born.

 

a. which

b. in which

c. that

d. where

Đối với câu này, đa số các em khi làm bài thường chọn b hoặc d vì nhìn phía sau thấy was born => sinh ra thì phải ở một nơi chốn nào đó chứ !   Mà nếu dễ vậy thì là đề thi lớp 10 rồi chứ đâu phải tú tài, đại học phải không các em ?

Thật ra, đề nó gài bẫy ở chỗ mệnh đề đầu: It was in the house, nếu ta chọn where hoặc in which thì nhìn mệnh đề sau có vẻ hợp lý => mệnh đề quan hệ. Tuy nhiên nếu là mệnh đề quan hệ thì khi xem xét về nghĩa của toàn câu ta sẽ thấy có vấn đề. Thử tách 2 câu ra xem nhé:

It was in this house. I was born in it.

It ở câu đầu mang nghĩa gì ? "nó" chăng ? "nó" nào ? "nó" nào ở trong căn nhà ? mơ hồ quá phải không ? câu hợp lý để dùng mệnh đề quan hệ sẽ là :

This was the house. I was born in it.

Khi ấy lúc nối câu sẽ thành: This was the house in which I was born.

 Vậy cấu trúc trên là gì mới hợp lý? Đó là: câu chẻ !( it was ...that...)

Khi câu chưa bị "chẻ" là :

I was born in this house.

Muốn nhấn mạnh cụm "in this house" ta chỉ việc đem nó đặt vào giữa "it was ...that.." là xong

Cuối cùng ta có đáp án:

It was in this house  _______  he was born.

 

a. which

b. in which

c. that

d. where

Cấu trúc cần nhớ :

Khi thấy đầu câu có IT thì coi chừng đó là cấu trúc câu chẻ, từ đó chọn THAT

Muốn xem thêm về cấu trúc câu chẻ thì các em VÀO ĐÂY xem nhéEdited by user Friday, September 10, 2010 5:55:42 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 58 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 6/29/2010(UTC), _ Ñhật¶rườñφ _ on 7/8/2010(UTC), vtd93 on 7/14/2010(UTC), hoangthi_dhth on 7/27/2010(UTC), le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), Kassie on 10/19/2010(UTC), micky172 on 1/14/2011(UTC), tra.le92 on 1/15/2011(UTC), tcdtcd on 5/4/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), victoria on 5/19/2011(UTC), vesau on 5/23/2011(UTC), Chun_te on 5/24/2011(UTC), toon93 on 5/24/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), xudu56 on 6/29/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/29/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), ss2ss501 on 9/4/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), thuyhoa2011 on 10/28/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), Maiphuongdo on 11/22/2011(UTC), doha on 1/6/2012(UTC), kimcuongsang on 1/30/2012(UTC), halley_94 on 1/31/2012(UTC), tructruc on 2/2/2012(UTC), little.wind92 on 2/22/2012(UTC), haubear on 2/29/2012(UTC), cherpapiz on 3/26/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/27/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), buniepham on 4/16/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), banhbotloc on 5/27/2012(UTC), comuaxuan on 6/22/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), lovelygirl36 on 8/4/2012(UTC), hoahongtrang1661 on 8/6/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), cobebanrom45 on 12/2/2012(UTC), Minh Thư Huỳnh on 2/15/2013(UTC), HongNhung_1402 on 3/8/2013(UTC), Tribqm264 on 5/12/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), Witch107 on 6/30/2013(UTC), yiruma asakura on 7/20/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), quysam on 2/11/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), ngotung1396 on 3/23/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), Rikky on 5/31/2014(UTC), phhuyam on 6/14/2014(UTC), 0123popo456 on 6/20/2014(UTC), sunsa on 7/4/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#13 Posted : Tuesday, April 7, 2009 2:49:45 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)
10) "will you please water the plants while I am away?"

 

a. He begged me to water the plants while he was away

b.  He persuaded me to water the plants while he was away

c. He asked me to water the plants while he was away

d.  He wanted to know if I would water the plants while he was away

Hôm nay chúng ta "làm việc" với câu tường thuật thử xem sao nhé

Nhìn vô thấy câu hỏi , liếc xuống thấy câu Dif nên chọn ngay ! nhưng .... sai bét rồi !  Kỳ vậy ta ? hổng lẽ đây là dạng câu mệnh lệnh ? chắc vậy vì có chữ please , nhưng dòm qua 3 đáp án còn lại đều ...dùng mẫu mệnh lệnh mới chết chứ ! Vấn đề là "ý" của câu "muốn" gì 

Câu a : beg = van nài

Câu b : persuade = thuyết phục

Câu c : ask = kêu , bảo, yêu cầu ...

Nếu chịu khó phân tích như thế thế thì các em cũng không mấy khó khăn để tìm ra đáp án là câu C phải không ? Very Happy

 

Cấu trúc cần nhớ :

Khi làm câu tường thuật mà gặp câu có dấu chấm hỏi thì phải xem xét cho kỹ xem có phải câu hỏi hay là câu mệnh lệnh, câu đề nghị "ẩn" mà chọn đáp án phù hợp

Xem thêm câu tường thuật TẠI ĐÂY nhéEdited by user Friday, September 10, 2010 5:57:41 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 47 users thanked cucku for this useful post.
_ Ñhật¶rườñφ _ on 7/8/2010(UTC), hoangthi_dhth on 7/27/2010(UTC), le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), hoanang on 11/14/2010(UTC), micky172 on 1/14/2011(UTC), tranthuyettri on 3/1/2011(UTC), tcdtcd on 5/4/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), vesau on 5/23/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), xudu56 on 6/29/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/29/2011(UTC), thaotiny on 7/10/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), thuydove on 7/31/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), ss2ss501 on 9/4/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), Maiphuongdo on 12/16/2011(UTC), doha on 1/6/2012(UTC), kimcuongsang on 1/30/2012(UTC), halley_94 on 1/31/2012(UTC), tructruc on 2/2/2012(UTC), haubear on 2/29/2012(UTC), cherpapiz on 3/26/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/27/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), cactus106 on 4/5/2012(UTC), Yan on 5/6/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), comuaxuan on 6/22/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), heiz.gjrl on 9/18/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), Tribqm264 on 5/12/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), yiruma asakura on 7/20/2013(UTC), inhtoan on 10/20/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), lanh_han_bang_devil on 3/4/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), ngotung1396 on 3/23/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), Rikky on 6/30/2014(UTC), sunsa on 7/4/2014(UTC), englishonline on 6/1/2015(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#14 Posted : Thursday, April 9, 2009 3:55:30 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

11) The police made the boat turn back.

 

a. The boat was made turn back by the police.

b.  The boat was made turning back by the police.

c. The boat was made to turn back by the police.

d.  The boat  made to turn back by the police.

Mới vô ta có thể loại ngay câu d bằng 2 lý luận sau:

- Nhìn a,b,c đều có đạo đầu giống nhau : The boat was made , chỉ có câu d là khác nên theo phương pháp "khác thì loại" . Tuy nhiên phương pháp này không bảo đảm lắm, chỉ áp dụng khi làm không kịp giờ 

- Thấy "the boat" là túc từ câu đề mà các chọn lựa lại lấy ra làm chủ từ nên biết ngay là cấu trúc bị động, mà bị động thì phải có to be nhưng câu d lại không có nên loại.

Trong 3 câu còn lại các thí sinh rất dễ chọn câu a vì thấy nó đúng với cấu trúc bị động, tuy nhiên đáp án lại là câu C. Lạ không nhỉ ? tự nhiên thêm to vào ? Very Happy

 Sự thực là vậy, như thế mới gọi là bẫy !

 

Cấu trúc cần nhớ :

Mẫu V O V

Là dạng 2 động từ cách nhau bởi 1 túc từ, ta gọi V thứ nhất là V1 và  V thứ 2 là V2, đối với mẫu này ta phân làm các hình thức sau:

a) Bình thường khi gặp mẫu VOV ta cứ việc chọn V1 làm bị động nhưng quan trọng là : V2   bare.inf.  thì khi đổi sang bị động phải đổi sang to inf. (trừ 1 trừng hợp duy nhất không đổi là khi V1 là động từ LET )

Ví dụ:

They made me go

=> I was made to go.  ( đổi go nguyên mẫu thành to go )

They let me go.

=> I was let go. ( vẫn giữ nguyên go vì V1 là let )

 

Muốn xem thêm về cấu trúc câu bị động  thì các em VÀO ĐÂY xem nhé

Edited by user Sunday, January 3, 2010 1:47:01 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 34 users thanked cucku for this useful post.
le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), Kassie on 10/19/2010(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), vesau on 5/23/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), xudu56 on 6/29/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/29/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), thuyhoa2011 on 10/28/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), nakashu on 11/14/2011(UTC), Maiphuongdo on 12/16/2011(UTC), doha on 1/6/2012(UTC), halley_94 on 1/31/2012(UTC), kimcuongsang on 2/9/2012(UTC), haubear on 2/29/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/27/2012(UTC), cherpapiz on 3/28/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), hoahongtrang1661 on 8/6/2012(UTC), heiz.gjrl on 9/18/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), yiruma asakura on 7/20/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), ngotung1396 on 3/23/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), phhuyam on 6/14/2014(UTC), sunsa on 7/4/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#15 Posted : Tuesday, April 14, 2009 3:49:03 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

12) What kind of film do you prefer ______  TV ?

 

a. in

b. on

c. to

d. at

Câu này khi làm bài thường kết quả ngược đời thế này: các thí sinh "hơi dở dở" thì làm đúng còn các thí sinh "hơi giỏi giỏi" thì lại làm sai !

"Hơi giỏi giỏi" tức là biết được động từ prefer hay đi với TO, còn "hơi dở dở" tức là không biết điều đó mà chỉ biết TV đi sau giới từ ON ( lại đúng kiểu "ăn may" mới chết ! )

Vậy vấn đề là làm sao để biết chỗ đó lệ thuộc vào chữ nào : prefer hay TV ?

Muốn hiểu rõ các em phải nắm vững kiến thức về sử dụng prefer ....to .......... ( thích ..hơn ....) từ đó xét vào nghĩa câu cụ thể . Câu trên không có nghĩa ...thích hơn TV mà là : thích loại phim gì trên TV nên không thể sử dụng to được.

 

Kinh nghiệm cần nhớ :

Không hấp tấp làm, khi chưa xem xét hết ý nghĩa của câu.

Cấu trúc cần nhớ :

Prefer + Ving / N + TO + Ving / N    ( thích .....hơn ....)

 

Edited by user Sunday, January 3, 2010 1:49:20 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 40 users thanked cucku for this useful post.
le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), Kassie on 10/19/2010(UTC), tranthuyettri on 3/1/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), toon93 on 5/24/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), xudu56 on 6/29/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/29/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), nikoniko on 9/28/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), Maiphuongdo on 12/16/2011(UTC), doha on 1/6/2012(UTC), halley_94 on 1/31/2012(UTC), tructruc on 2/2/2012(UTC), kimcuongsang on 2/11/2012(UTC), little.wind92 on 2/22/2012(UTC), haubear on 2/29/2012(UTC), graceteh on 3/4/2012(UTC), cherpapiz on 3/28/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), banhbotloc on 5/27/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), heiz.gjrl on 9/18/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), Minh Thư Huỳnh on 2/14/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), hocdevaodoi178 on 5/23/2013(UTC), yiruma asakura on 7/20/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 3/17/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), Rikky on 6/30/2014(UTC), kimdongbang on 7/1/2014(UTC), mahpassionnyouth on 11/9/2015(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#16 Posted : Thursday, April 16, 2009 2:15:00 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

13) Tom has two brothers, both of them are married.

 

a. has

b. both

c. them

d. married

 

Nhiều em khi gặp câu này nhìn mãi chẳng tìm ra lỗi sai chỗ nào cả

Mà cũng đúng thiệt nếu chỉ phân tích từng mệnh đề, có gì sai đâu! Nhưng nhìn tổng hợp thì thấy sai ở ....dấu phẩy ! thì ra nguyên tắc văn phạm không cho phép 2 câu nối nhau bằng dấu phẩy. Nhưng câu trên người ta không gạch dưới dấu phẩy thì làm sao đây? phải tìm cách biến câu sau thành mệnh đề phụ của câu trước thôi: both of them => both of whom . Vậy là chúng thành mệnh đề quan hệ rồi nhé => đúng ngữ pháp.

 

Tom has two brothers, both of them are married.

 

a. has

b. both

c. them

d. married

 

Cấu trúc cần nhớ :

Hai câu không được nối nhau bằng dấu phẩy

Edited by user Sunday, January 3, 2010 1:50:55 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 43 users thanked cucku for this useful post.
annietran on 7/2/2010(UTC), le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), Kassie on 10/19/2010(UTC), tra.le92 on 1/15/2011(UTC), tranthuyettri on 3/1/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), toon93 on 5/24/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), be_with_you on 6/8/2011(UTC), 836964 on 6/17/2011(UTC), xudu56 on 6/29/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/29/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), ss2ss501 on 9/4/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), Maiphuongdo on 12/16/2011(UTC), doha on 1/6/2012(UTC), tructruc on 2/2/2012(UTC), kimcuongsang on 2/11/2012(UTC), little.wind92 on 2/22/2012(UTC), haubear on 2/29/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/27/2012(UTC), cherpapiz on 3/28/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), Luckway on 5/2/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), heiz.gjrl on 9/18/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), Minh Thư Huỳnh on 2/14/2013(UTC), HongNhung_1402 on 3/8/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), hocdevaodoi178 on 5/23/2013(UTC), Witch107 on 6/30/2013(UTC), yiruma asakura on 7/20/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 3/17/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), sunsa on 7/4/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#17 Posted : Sunday, April 19, 2009 2:36:24 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

14) There are many people______  lives have been spoilt by that factory.

 

a. whom

b. who

c. whose

d. when

 

Câu này không mấy khó nhưng không ít thí sinh lại làm sai vì chủ quan không xem kỹ, cứ nghĩ lives là động từ nên chọn đáp án b. who

Thật ra lives ở đây là danh từ số nhiều của life ( nếu người ta cho số ít :life thì có lẽ không ai sai) , chữ này lại ít gặp mà động từ live lại gặp nhiều nên cứ tưởng lives là động từ. Nếu em nào kỹ nhìn tiếp phía sau thấy có have been  thì chắc cũng thấy ra vấn đề, biết lives là danh từ và chọn whose.

There are many people______  lives have been spoilt by that factory.

 

a. whom

b. who

c. whose

d. when

 

Kinh nghiệm cần nhớ :

Không hấp tấp làm, chịu khó nhìn rộng ra hết câu xem có gì đặc biệt không.

Cấu trúc cần nhớ :

Whose luôn kèm theo danh từ phía sau

Edited by user Sunday, January 3, 2010 1:51:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 38 users thanked cucku for this useful post.
hoangthi_dhth on 7/27/2010(UTC), le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), Kassie on 10/19/2010(UTC), micky172 on 1/14/2011(UTC), tranthuyettri on 3/1/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), toon93 on 5/24/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), be_with_you on 6/8/2011(UTC), xudu56 on 6/29/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/29/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), Maiphuongdo on 12/16/2011(UTC), tructruc on 2/2/2012(UTC), kimcuongsang on 2/11/2012(UTC), haubear on 2/29/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/27/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), Luckway on 5/2/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), hoahongtrang1661 on 8/6/2012(UTC), heiz.gjrl on 9/18/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), Minh Thư Huỳnh on 2/14/2013(UTC), HongNhung_1402 on 3/8/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), Witch107 on 6/30/2013(UTC), yiruma asakura on 7/20/2013(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 3/17/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), Rikky on 5/31/2014(UTC), kimdongbang on 7/1/2014(UTC), sunsa on 7/4/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#18 Posted : Tuesday, April 21, 2009 3:55:19 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)
15) ______  goods were sent to the exhibition.

 

a. a great deal of

b. a large number of

c. much

d. most of

Câu này kiểm tra thí sinh về kiến thức dùng các chữ chỉ định lượng như : most, much, many, a lot of, a number of ....muốn làm được các em phải hiểu rõ công thức dùng của từng nhóm, hôm nay học ngược nhé: học trước công thức rồi làm bài sau  Very Happy

Cấu trúc cần nhớ :

Đây là những từ chỉ định lượng như: some (một vài), all (tất cả), most (hầu hết), a lot of ( nhiều), a number of ( một số) ....
Ta có thể chia từ chỉ định lượng ra làm 2 nhóm
NHÓM 1 : Bao gồm những chữ sau:
SOME, ALL, MOST, MANY, MUCH, HALF...

Nhóm này có thể đi với N mà có thể có OF hoặc không có OF

Công thức như sau:
OFTHE KHÔNG OF KHÔNG THE
Tức là khi ta thấy danh từ phía sau có THE (hoặc sở hữu hay một chỉ định từ :this, that ...)thì ta phải dùng với OF
Ví dụ:
Most of books (sai)  => có of mà trước danh từ books không có the hay gì cả
Most the books (sai)
=> không có of mà trước danh từ books lại có the
Most of the books
(đúng)  => có ofthe
Ghi chú :
- Riêng đối với chữ ALL có thể lược bỏ OF
Ví dụ:
All of the books
= all the books (đã lược bỏ of)
- Nếu phía sau là đại từ (them, it....) thì phải dùng OFkhông có the
Ví dụ:
Most them (sai)
Most the them (sai)
Most of them (đúng)

NHÓM 2 : Bao gồm những chữ sau (đều có nghĩa là: nhiều)
A great/good deal/amount of
A large number of
A lot of

Lots of
CÔNG THỨC:
LUÔN LUÔN ĐI VỚI DANH TỪ ( DANH TỪ không có "the" )
Ví dụ:
A large number of the books are....(sai) => dư chữ "the"
I eat a large number of (sai) => không có danh từ phía sau
A large number of books are..(đúng)

Riêng A lot ofa great deal thì có công thức riêng là :
CÓ OF CÓ NOUN KHÔNG OF KHÔNG NOUN

Ví dụ:
I read a lot of. (sai) => có of mà không có danh từ
I read a lot of books. (đúng) =>có of có danh từ
I read a lot .(đúng) => không of thì không có danh từ

 

Trở lại bài làm nhé:

______  goods were sent to the exhibition.

 

a. a great deal of

b. a large number of

c. much

d. many of

Các em thấy danh từ phía sau là goods ( có s) nên biết là danh từ  số nhiều nên loại được a và c ( gặp chữ deal là dùng cho danh từ không đếm được nhé, much cũng vậy ), tiếp theo xét câu d : many thuộc nhóm 1 ( có of có the không of không the) nhìn lên câu trước goods không có gì cả nên loại luôn câu d. Còn lại câu b a large number of thuộc nhóm 2 ( có of có N - N không có the ) => đúng văn phạm.

Kinh nghiệm cần nhớ :

Deal, much, amount: đi với danh từ không đếm được số ít

Many, a number : đi với danh từ  đếm được số nhiềuEdited by user Friday, November 5, 2010 5:42:54 AM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 53 users thanked cucku for this useful post.
annietran on 7/2/2010(UTC), hoangthi_dhth on 7/27/2010(UTC), le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), Kassie on 10/19/2010(UTC), micky172 on 1/14/2011(UTC), tra.le92 on 1/15/2011(UTC), b4mb00_blf on 2/10/2011(UTC), wendie duyen on 2/27/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), mochap on 5/17/2011(UTC), victoria on 5/19/2011(UTC), toon93 on 5/24/2011(UTC), vesau on 5/24/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/26/2011(UTC), xudu56 on 6/29/2011(UTC), timlaichinhminh on 7/11/2011(UTC), thuydove on 7/31/2011(UTC), huong200988 on 8/21/2011(UTC), uyen on 9/2/2011(UTC), ss2ss501 on 9/4/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), nakashu on 11/14/2011(UTC), Maiphuongdo on 12/16/2011(UTC), halley_94 on 1/31/2012(UTC), tructruc on 2/2/2012(UTC), little.wind92 on 2/22/2012(UTC), haubear on 2/29/2012(UTC), dorothy on 3/14/2012(UTC), clover4 on 3/15/2012(UTC), nguyentiendat on 3/21/2012(UTC), tamprvn on 3/25/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/27/2012(UTC), PhuongShaj on 3/28/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), cactus106 on 4/5/2012(UTC), Tania on 4/20/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), tom_lanhlung on 6/14/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), hoahongtrang1661 on 8/6/2012(UTC), heiz.gjrl on 9/18/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), Minh Thư Huỳnh on 2/14/2013(UTC), HongNhung_1402 on 3/8/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), yiruma asakura on 9/3/2013(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), phhuyam on 6/14/2014(UTC), shin mi on 6/22/2014(UTC), Rikky on 6/30/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#19 Posted : Saturday, April 25, 2009 2:53:27 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

18  ) I have just given the dog ______  it wanted.

 

a. which

b. about which

c. what

d. who

Câu này cũng là một cái bẫy đây ! nhiều em không ngần ngại chọn ngay câu a : which ( không chừng còn tủm tỉm cười, nói sao đề cho dễ quá ! )

Thật ra câu này người ta muốn kiểm tra thí sinh về sự phân biệt giữa which what vì câu b và d nhìn vô là đã thấy không đúng rồi.

Muốn phân biệt giữa 2 chữ này các em làm như sau:

- Nếu trước chỗ cần điền là động từ thì không dùng which được mà phải dùng what ( vì which là đại từ quan hệ phải đứng sau danh từ)

Ví dụ:

This is _____ you like.

Trước chỗ trống là is (động từ) nên chỉ có thể dùng what mà không thể dùng which.

Nếu trước chỗ cần điền là danh từ thì các em phải dịch nghĩa như sau:

- Nếu ta dịch chỗ trống đó là "mà" thấy hợp nghĩa thì dùng which, còn dịch "cái mà" thì dùng what.

Xét bài tập trên nhé:

I have just given the dog ______  it wanted.

Tôi vừa mới cho con chó nó thích => không hợp nghĩa => không dùng which được.

Tôi vừa mới cho con chó cái mà nó thích =>  hợp nghĩa =>  dùng what được.

Ví dụ khác:

This is _____ you like.

Đây là bạn thích => không hợp nghĩa => không dùng which được.

Đây là cái mà bạn thích =>  hợp nghĩa =>  dùng what được.

Ví dụ khác:

This is the book _____ you like.

Đây là quyển sách bạn thích =>  hợp nghĩa =>  dùng which được.

Đây là quyển sách cái mà bạn thích =>  không hợp nghĩa =>  không dùng what được.

Hy vọng qua bài này các em sẽ không còn lẫn lộn giữa whatwhich nữa. Very Happy

Edited by user Saturday, April 25, 2009 3:02:01 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 47 users thanked cucku for this useful post.
le_thu2808 on 7/31/2010(UTC), micky172 on 1/14/2011(UTC), Luli on 2/7/2011(UTC), b4mb00_blf on 2/10/2011(UTC), tranthuyettri on 3/2/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), victoria on 5/19/2011(UTC), dacnhantam007 on 5/28/2011(UTC), Mato-san on 5/31/2011(UTC), Phương Thảo-BB on 6/9/2011(UTC), girl_lovely on 6/15/2011(UTC), hanphudu2010 on 6/20/2011(UTC), Chun_te on 6/21/2011(UTC), AryaJerl on 6/21/2011(UTC), BL_0110 on 7/1/2011(UTC), pacboy on 7/6/2011(UTC), vtd93 on 7/9/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), nakashu on 11/18/2011(UTC), dangmhung1 on 12/24/2011(UTC), doha on 1/9/2012(UTC), kimcuongsang on 1/20/2012(UTC), halley_94 on 2/3/2012(UTC), nguyentiendat on 3/21/2012(UTC), cherpapiz on 3/28/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/31/2012(UTC), Luckway on 5/2/2012(UTC), buniepham on 5/7/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), hoahongtrang1661 on 8/6/2012(UTC), heiz.gjrl on 9/18/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/23/2012(UTC), Minh Thư Huỳnh on 2/14/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), hocdevaodoi178 on 5/23/2013(UTC), yiruma asakura on 9/3/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), Rikky on 5/30/2014(UTC), kimdongbang on 7/1/2014(UTC), sunsa on 7/4/2014(UTC), mahpassionnyouth on 11/15/2015(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#20 Posted : Monday, April 27, 2009 4:15:44 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)
19 ) Which one would you like to have?______  of them is OK, I think.

A. Both

B. None

C. Neither

D. Either

 

Trong 4 chọn lựa A,B,C,D nếu xét về văn phạm thì đều đi được với of them, cho nên vấn đề còn lại để quyết định đúng sai là động từ theo sau (is).

Both luôn đi với số nhiều nên ta có thể loại được. Còn lại 3 chọn lựa, ta phải xem xét về nghĩa.

None : không có cái nào ( trong tổng số 3 cái trở lên)

Neither : không có cái nào ( trong tổng số 2 cái )

Nhìn lại câu hỏi: Bạn muốn cái nào? hoàn toàn không có thông tin gì về tổng số lượng là 2 hay trên 2 ( đến đây nếu chịu khó suy luận ta cũng thấy là có thể loại cả 2 phương án này theo nguyên tắc "cả 2 đều đúng = là cả 2 đều sai"

Chọn lựa cuối cùng là either, chữ này mang 2 nghĩa : một (trong 2 ) và cả 2

Cuối cùng ta thử xem xét nghĩa :

 

Chọn  B. None

Bạn muốn cái nào? - Tôi nghĩ không có cái nào được cả.

Chọn C. Neither

Bạn muốn cái nào? - Tôi nghĩ không có cái nào được cả.

Chọn D. Either

Bạn muốn cái nào? - Tôi nghĩ cái nào cũng được cả.

Ta thấy câu nào cũng nghe được hết nhưng có 2 lí do để chọn D

- B,C giống nhau nên loại

- Trong câu hỏi có ý "chọn cái nào" thì phải ưu tiên "cái nào cũng được"

Các em thấy đấy, nhiều câu không khó nhưng lại khó làm vì chúng cứ "man mán" nhau.

Cấu trúc cần nhớ :

 

None : không có cái nào ( trong tổng số 3  trở lên)

Neither : không có cái nào ( trong tổng số 2  )

Both : tất cả ( trong tổng số 2  )

All : tất cả ( trong tổng số 3  trở lên)

Either : một ( trong tổng số 2 ), cả hai
Edited by user Tuesday, March 20, 2012 12:27:19 PM(UTC)  | Reason: bỏ one

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 38 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 6/29/2010(UTC), Luli on 2/7/2011(UTC), b4mb00_blf on 2/10/2011(UTC), tranthuyettri on 3/4/2011(UTC), crazygirl on 4/30/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), toon93 on 5/24/2011(UTC), Mato-san on 5/31/2011(UTC), toi yeu Viet Nam on 6/12/2011(UTC), Chun_te on 6/21/2011(UTC), AryaJerl on 6/21/2011(UTC), zuzu25 on 7/2/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), nikoniko on 10/4/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), doha on 1/9/2012(UTC), kimcuongsang on 1/20/2012(UTC), cherpapiz on 3/28/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/31/2012(UTC), Luckway on 5/2/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), balloon227 on 11/15/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/24/2012(UTC), Minh Thư Huỳnh on 2/14/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), Witch107 on 6/30/2013(UTC), BG nguyen on 7/25/2013(UTC), yiruma asakura on 9/3/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), sunflower_97 on 4/2/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), Rikky on 6/30/2014(UTC), sunsa on 7/4/2014(UTC), phamanhminh on 8/19/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#21 Posted : Tuesday, April 28, 2009 4:00:47 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

@Minnie  câu của em cũng hay nên thầy lấy làm câu để giảng giải luôn nhé Very Happy

20 ) _____behind goverment secrecy for nearly haft a certury, the Hanford plant in central Wahsington produced plutonium for the nuclear weapons of  the Cold War " 

A.  it is hidden

B.  Hidden

C.  Which is hidden

D.  the plant is hiding

Thường gặp câu này các em sẽ thấy bối rối và có xu hướng tìm xem chỗ đó cần cấu trúc gì ? chủ động hay bị động? có be hay không ? ...v.v Trong khi ý của người ra đề hoàn toàn không phải như vậy ! Cách làm câu này cực kỳ đơn giản mà chẳng cần dịch một chữ nào, cũng chẳng cần xem xét chủ động, bị động gì hết ! các em chỉ cần biết một điều  ( và thấy - vì biết mà không thấy để áp dụng cũng như không Very Happy ) đó là : "Dấu phẩy không thể nối 2 câu " . Bây giờ thì các em đã thấy dấu phẩy rồi chứ ? vậy thì dễ dàng loại ngay : A,D vì chúng là câu, còn câu C thì là mệnh đề quan hệ không thể đứng đầu câu, còn lại B đương nhiên là đúng Very Happy

 

Kinh nghiệm cần nhớ :

Nên có cái nhìn toàn diện trong câu để tìm ra ý của người ra đề, tránh bị sa đà vào chỗ không cần thiết.

 Cấu trúc cần nhớ :

"Dấu phẩy không thể nối 2 câu "

Muốn biết thêm tại sao dùng hidden ( cụm quá khứ phân từ) thì VÀO ĐÂY xem nhé

 

@Minnie Em xem lại câu thứ hai em có viết nhầm little thành litter không ?

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 34 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 6/29/2010(UTC), micky172 on 1/15/2011(UTC), Luli on 2/7/2011(UTC), b4mb00_blf on 2/10/2011(UTC), anhminh1232002 on 2/26/2011(UTC), tranthuyettri on 3/4/2011(UTC), Mato-san on 5/31/2011(UTC), 836964 on 6/18/2011(UTC), pacboy on 7/6/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), nakashu on 11/18/2011(UTC), doha on 1/16/2012(UTC), phuonglinh305 on 2/16/2012(UTC), kimcuongsang on 2/22/2012(UTC), zexi123 on 3/5/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/31/2012(UTC), cherpapiz on 3/31/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), domajbjet on 6/1/2012(UTC), Thanh Giang on 6/18/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/24/2012(UTC), Minh Thư Huỳnh on 2/14/2013(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), yiruma asakura on 9/3/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), demdemtroi on 3/19/2014(UTC), sunflower_97 on 4/2/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), Rikky on 5/31/2014(UTC), sunsa on 7/4/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC), uyenphan on 7/6/2016(UTC)
Minnie
#22 Posted : Tuesday, April 28, 2009 1:25:42 PM(UTC)
Minnie

Rank: Distinguished Member

Groups: Member
Joined: 4/27/2009(UTC)
Posts: 18

Was thanked: 22 time(s) in 4 post(s)

Dạ ! ra là reduce relative ạh ! Em cảm ơn thầy ạh

Câu dưới em viết nhầm thật ạh , là little ,dịch ra thì thấy nghĩa phù hợp nhất  đúng , nhưng thầy ơi em chưa nhìn thấy inversion với Little bao h ạh. Thầy ơi dùng for + Ving , to +V-ing chỉ mục đìch thì khác nhau thế nào ? khi nào thì dùng for + V-ing chỉ mục đích , khi nào dùng to + Ving ạh

Câu "______ raw material into useful products is called manufacturing"

A: Transform, B : Transforming , C: Being transformed , D: When transforming

Loại câu C vì là dạng bị động, loại câu D vì nó là MĐ

Câu này có nghĩa là "_____nguyên liệu thô để sử dụng sản xuất được gọi là sự chế tạo "

Tranforming là adj nên kô được

 --> Chọn A đúng ko ạh

 

 

Edited by user Tuesday, April 28, 2009 1:28:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

[color=violet]Minnie ah ! Sarangheeyo
Minnie ! You light up my life ... thank u so much for the belief that you gave me ...
..And ... I love you color]
 6 users thanked Minnie for this useful post.
Luli on 2/8/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), Tham stubborn on 3/9/2014(UTC)
cucku
#23 Posted : Tuesday, April 28, 2009 2:36:46 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

21) "______ raw material into useful products is called manufacturing"

 

A.Transform

B.Transforming

C.Being transformed

D.When transforming

Nhìn trong câu có động từ is, như vậy cụm động từ phía trước làm chủ từ, mà động từ muốn làm chủ từ chỉ có thể ở 1 trong 2 hình thức sau: To inf. hoặc Ving => đáp án là câu B

Cấu trúc cần nhớ :

ĐỘNG TỪ ĐỨNG ĐẦU CÂU

V đầu câu có thể ở các dạng sau: to-inf , Ving , p.p, bare-inf.
+ Ving : với 2 trường hợp sau:

1) Cụm hiện tại phân từ ;
Seeing the dog, I ran away (thấy con chó, tôi bỏ chạy )
Cách nhận dạng :
Chỉ là một cụm động từ, không có chia thì - cuối cụm luôn có dấu phẩy
2) Ving làm chủ từ :
Studying English is difficult (việc học TA thì khó )
Studying English là chủ từ của is

Cách nhận dạng :
Sau cụm từ luôn có động từ chia thì
+ To-inf.
to-inf làm chủ từ :
Tương tự như ving làm chủ từ
To study English is difficult
Cách nhận dạng :
Giống như Ving làm chủ từ ( hai cấu trúc này có thể thay thế nhau.)
+P.P
Mang nghĩa bị động
Built in 1900, the house is now still in good condition.
( được xây vào năm 1900, căn nhà giờ đây vẫn còn tốt)
Cách nhận dạng :
Chỉ là một cụm động từ, không có chia thì - cuối cụm luôn có dấu phẩy - nghĩa bị động
+Bare-inf:

Duy nhất một trường hợp là câu mệnh lệnh
Take it right away! (lấy nó ngay!)
Cách nhận dạng :
Phía sau toàn bộ câu không có động từ chia thì, thường có dấu chấm cảm ở cuối.

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 22 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 6/29/2010(UTC), micky172 on 1/15/2011(UTC), Luli on 2/8/2011(UTC), tranthuyettri on 3/8/2011(UTC), Chun_te on 6/21/2011(UTC), pacboy on 7/6/2011(UTC), tuyennt_1990 on 8/28/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), halley_94 on 2/3/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/31/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), Thanh Giang on 6/18/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/24/2012(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), Witch107 on 7/6/2013(UTC), yiruma asakura on 9/3/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), demdemtroi on 3/20/2014(UTC), sunsa on 7/4/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#24 Posted : Saturday, May 2, 2009 1:43:41 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

 22) That's really an ________ man. He tells very good jokes.

 

A. amused

 

B. amusing

 

C. amusedly

 

D. amusingly

Mới nhìn vô các em cũng đã loại được C và D vì chúng là trạng từ không thể đứng trước danh từ. Còn lại 2 chọn lựa mà chúng khác nhau ở chỗ tận cùng thêm inged . Mấy cái vụ eding này cũng rắc rối lắm đây. Ở trình độ cấp 3 trở xuống thì các em chỉ cần biết : nếu phía sau có danh từ thì dùng Ing nhưng ở đây là luyện thi đại học, khó hơn nhiều đòi hỏi người làm bài phải có kiến thức sâu rộng. Nếu đem kiến thức đó vào câu này thì tiêu ngay. Câu này phải chọn đáp án B vì danh từ man là chủ thể tác động lên các đối tượng khác chứ không phải bị tác động.Tức là anh ta làm cho người khác vui cười ( bằng chứng là câu sau : anh ta kể chuyện cười rất hay)

Những tính từ loại này tôi gọi là "tính từ hai mặt ", các em xem phần tóm tắt dưới đây nhé:

Cấu trúc cần nhớ :

TÍNH TỪ HAI MẶT
Là những tính từ tận cùng bằng : "ING" hoặc "ED"
Làm sao biết tính từ nào tính từ hai mặt, tính từ nào là tính từ thường ?
Tính từ 2 mặt bao gồm những tính từ mang ý nghĩa chỉ về trạng thái tình cảm của con người như :ngạc nhiên, lo lắng, hài lòng...
CÁCH DÙNG:
Khi nào dùng mặt "ING" khi nào dùng mặt"ED" ?
- Nếu phía sau có danh từ vật thì dùng
"ING":
Ví dụ:
This is a boring film.(phía sau có danh từ film là vật)

- Nếu phía sau có danh từ người:

Thì phải xem xét người đó là chủ thể tác động lên người khác hay bị tác động.

Nếu là chủ thể tác động lên người khác: dùng "ING"

Ví dụ:

That's really a worrying boy. He sometimes steals things from the others.( đó thực sự là 1 thằng bé chuyên làm cho mọi người lo lắng. Nó thỉnh thoảng hay chôm đồ người ta)=> bản thân nó chẳng lo lắng mà lại làm cho người khác lo lắng về nó.

Nếu là chủ thể bị tác động: dùng "ED"

Ví dụ:

That's a worried boy. He has just stolen things from his father.( đó  là 1 thằng bé đang lo lắng. Nó vừa mới chôm đồ ba nóWink => bản thân nó đang lo lắng.


- Nếu phía sau không có danh từ thì nhìn phía trước : nếu gặp vật thì dùng "ING" nếu gặp người thì dùng xem xét chủ động hay bị động như cách thức bên trên.
Ví dụ:

The book is very interesting .(phía trước có book - vật)

I found the book very interesting.(chọn chữ book không chọn chữ I vì chữ book ở gần hơn )

He is very interested in games.(phía trước có he )- người - người bị games làm cho thích thú => bị tác động)

Một số tính từ hai mặt thường gặp:
SURPRISING/ED
BORING/ED
EXCITED/ING
SHOCKING/ED
INTERESTING/ED
DISAPPOINTING/ED
TIRED/ING
SATISFYING/ED
WORRYING/WORRIED
PLEASING/ED
EMBARRASSING/ED
AMAZING/ED
FRIGHTENING/ED
ANNOYING/ED
EXHAUSTING/ED
DEPRESSING/ED
TERRIFYING/TERRIFIED
HORRIFYING/HORRIFIED
IRRITATING/ED
AMUSING/ED
ASTONISHING/ED
ENCOURAGING/ED
THRILLING/ED
FASCINATING/ED

 

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 30 users thanked cucku for this useful post.
micky172 on 1/15/2011(UTC), tra.le92 on 1/15/2011(UTC), Luli on 2/8/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), Phương Thảo-BB on 6/9/2011(UTC), 836964 on 6/18/2011(UTC), Chun_te on 6/21/2011(UTC), tuyennt_1990 on 8/28/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), alexander_ftth on 11/29/2011(UTC), doha on 1/16/2012(UTC), halley_94 on 2/3/2012(UTC), phuonglinh305 on 2/16/2012(UTC), kimcuongsang on 2/17/2012(UTC), Maiphuongdo on 2/19/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/31/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), Thanh Giang on 6/18/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), ducanha7 on 11/6/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/24/2012(UTC), truongthuan07 on 5/17/2013(UTC), Witch107 on 7/6/2013(UTC), yiruma asakura on 9/3/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), Tham stubborn on 3/9/2014(UTC), demdemtroi on 3/20/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#25 Posted : Wednesday, May 6, 2009 5:03:01 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

23) The coffee was too hot for me to drink.

 

A. The coffee is so hot that I can't drink.

 

B. The coffee is so hot that I can't drink it.

 

C. The coffee was so hot that I can't drink.

 

D. The coffee was so hot that I can't drink it.

Chỉ cần áp dụng nguyên tắc "bảo toàn thì" là ta có thể loại được A,B ( câu đề quá khứ trong khi 2 chọn lựa này là hiện tại).

Xét tiếp 2 chọn lựa còn lại ta thấy chúng khác nhau chỉ ở một chỗ là có it và không có it ở cuối.

Bẫy ở đây là câu đề không có it nhưng đáp án lại phải có it ! Muôn hiểu được tại sao lại "quái " như vậy thì các em phải nắm vững cách dùng của các cấu trúc enough, too ... to...., enough, too ... to....,

Cấu trúc cần nhớ :

Với cấu trúc enough, too ... to....thì nếu chủ từ và túc từ giống nhau thì không ghi lại túc từ.

ví dụ:

The coffee was very hot. I could not drink it.

=> The coffee was too hot for me to drink.  ( bỏ it it = coffee)

Với cấu trúc so ..that.., such ...that  thì ngược lại phải giữ nguyên túc từ, cho nên lưu ý khi chuyển từ cấu trúc enough, too ... to...., sang so ..that.., such ...that ,ta phải "trả" lại túc từ (nếu có ) .

 Vậy thì các em đã biết lí do tại sao lại xuất hiện chữ it trong bài tập trên rồi chứ ?  Very Happy

 

The coffee was too hot for me to drink.

 

A. The coffee is so hot that I can't drink.

 

B. The coffee is so hot that I can't drink it.

 

C. The coffee was so hot that I couldn't drink.

 

D. The coffee was so hot that I couldn't drink it.

Edited by user Sunday, January 3, 2010 2:38:40 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 30 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 6/29/2010(UTC), sweetangel1701 on 7/5/2010(UTC), micky172 on 1/15/2011(UTC), tra.le92 on 1/15/2011(UTC), Luli on 2/8/2011(UTC), b4mb00_blf on 2/10/2011(UTC), tranthuyettri on 3/8/2011(UTC), crazygirl on 4/30/2011(UTC), toon93 on 5/30/2011(UTC), Tottochan on 6/6/2011(UTC), Chun_te on 6/10/2011(UTC), 836964 on 6/18/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), doha on 1/16/2012(UTC), halley_94 on 2/3/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/31/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 5/20/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/24/2012(UTC), kimto197 on 7/4/2013(UTC), Witch107 on 7/6/2013(UTC), yiruma asakura on 9/3/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), demdemtroi on 3/20/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), titanian on 6/15/2014(UTC), Rikky on 6/30/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#26 Posted : Thursday, May 7, 2009 3:37:12 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

24) Once known as the "Golden State" because of its gold miner,_______________

A. North California today mines fewer metallic minerals

B. fewer metallic minerals are mined in North California today

C. there are fewer metallic minerals mined in North California

D. today in California fewer metallic minerals are mined

Câu này nếu không thấy được "ý" của người ra đề giấu trong đây thì các em dễ lúng túng và làm sai. Chỉ cần các em nắm vững nguyên tắc dưới đây thì chỉ cần liếc sơ qua là ra đáp án ngay  Very Happy


Cấu trúc cần nhớ :

Khi gặp cụm phân từ đầu câu thì tự hiểu là chủ từ của câu sau cũng chính là chủ từ của động từ trong cụm phân từ đó.

Cụm phân từ bao gồm:

- Hiện tại phân từ : mang nghĩa chủ động, dùng Ving

- Qúa  khứ phân từ : mang nghĩa bị động, dùng P.P

Ví dụ :

Seeing the dog, I ran away. (Thấy con chó tôi bỏ chạy) => tự hiểu chủ từ của động từ "thấy" ( see) là "tôi" (I)

Given a new hat, Mary felt happy. ( được cho cái nón mới, Mary thấy vui) => tự hiểu là chủ tử của động từ "được cho" ( given) là Mary.

Trở lại đề bài các em thấy động từ known ( được biết đến ) là bắt đầu cụm quá khứ phân từ, cho nên ta biết chủ từ của nó cũng chính là chủ từ câu sau, mà ngay trong câu đầu các em thấy có từ "its" ( của nóWink thì càng dễ cho ta suy ra rằng chủ từ câu sau phải là số ít, mà cả ba chọn lựa B,C,D đều có động từ "are" nên loại hết ! còn lại A , dễ hôn ?  Very Happy

 

Once known as the "Golden State" because of its gold miner,_______________

A. North California today mines fewer metallic minerals

B. fewer metallic minerals are mined in North California today

C. there are fewer metallic minerals mined in North California

D. today in California fewer metallic minerals are mined

Edited by user Sunday, January 3, 2010 2:42:06 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 41 users thanked cucku for this useful post.
Mr.ping on 8/11/2010(UTC), le_thu2808 on 8/12/2010(UTC), micky172 on 1/15/2011(UTC), Luli on 2/8/2011(UTC), tranthuyettri on 3/8/2011(UTC), pepper on 4/26/2011(UTC), kixuhp on 4/26/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), miserable3112 on 5/19/2011(UTC), Chun_te on 6/10/2011(UTC), girl_lovely on 6/15/2011(UTC), 836964 on 6/18/2011(UTC), AryaJerl on 6/21/2011(UTC), pacboy on 7/6/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), alexander_ftth on 10/22/2011(UTC), doha on 1/16/2012(UTC), halley_94 on 2/3/2012(UTC), phuonglinh305 on 2/16/2012(UTC), kimcuongsang on 2/22/2012(UTC), little.wind92 on 2/22/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/31/2012(UTC), cactus106 on 4/5/2012(UTC), Luckway on 5/2/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 6/16/2012(UTC), Thanh Giang on 6/20/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), hoahongtrang1661 on 8/8/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/24/2012(UTC), Minh Thư Huỳnh on 2/14/2013(UTC), hocdevaodoi178 on 5/23/2013(UTC), Witch107 on 7/6/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), demdemtroi on 3/20/2014(UTC), sunflower_97 on 4/2/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), 0123popo456 on 6/20/2014(UTC), Rikky on 6/30/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC), mahpassionnyouth on 1/1/2016(UTC)
thanhviet_cao
#27 Posted : Friday, May 8, 2009 2:48:09 PM(UTC)
thanhviet_cao

Rank: Distinguished Member

Groups: Member
Joined: 9/6/2008(UTC)
Posts: 25

Was thanked: 17 time(s) in 4 post(s)

Cái chỗ "when"  đã làm em lúng túng lâu nay, giờ có thầy cucku giảng em đã hiểu cặn kẽ rồi! Cảm ơn thầy rất nhiều!

 7 users thanked thanhviet_cao for this useful post.
Mr.ping on 8/11/2010(UTC), Chun_te on 6/21/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), kimcuongsang on 2/16/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 6/16/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/24/2012(UTC), yiruma asakura on 9/3/2013(UTC)
cucku
#28 Posted : Sunday, May 10, 2009 1:55:45 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)
25) I usually go to work ________ bus but today I'll go ________ my motorbike..

 

A. on/on

 

B. by/on

 

C. on/by

 

D. by/by

Câu này không ít các em bị dính bẫy khi chọn câu D ( cứ thấy phương tiện đi lại là dùng by hết). Thật ra đáp án là câu B.

Cấu trúc cần nhớ :

- Nếu nói đến phương tiện đi lại chung chung thì dùng by ( trừ : on foot, on horse's back) 

- Nếu nói đến phương tiện cụ thể của ai thì dùng on. (Khi có a/the/ sở hửu)

 - Trừ 2 phương tiện cartaxi thì lại dùng in

Vd:

I go to school by car

I go to school in my car

I go to school on the trainEdited by user Thursday, March 3, 2011 6:05:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 40 users thanked cucku for this useful post.
Mr.ping on 8/11/2010(UTC), micky172 on 1/15/2011(UTC), tra.le92 on 1/15/2011(UTC), Luli on 2/8/2011(UTC), b4mb00_blf on 2/10/2011(UTC), anhminh1232002 on 3/5/2011(UTC), tranthuyettri on 3/10/2011(UTC), kixuhp on 4/26/2011(UTC), crazygirl on 4/30/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), victoria on 5/19/2011(UTC), miserable3112 on 5/19/2011(UTC), nguyenbanhat on 5/27/2011(UTC), toon93 on 5/30/2011(UTC), 836964 on 6/18/2011(UTC), Chun_te on 6/21/2011(UTC), AryaJerl on 6/21/2011(UTC), yenlinh1503 on 6/30/2011(UTC), pacboy on 7/6/2011(UTC), ss2ss501 on 9/4/2011(UTC), alexander_ftth on 10/20/2011(UTC), thuyhoa2011 on 10/30/2011(UTC), nakashu on 11/26/2011(UTC), doha on 1/16/2012(UTC), phuonglinh305 on 2/16/2012(UTC), little.wind92 on 2/22/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), Luckway on 5/2/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 6/16/2012(UTC), minhthi on 7/21/2012(UTC), tibumxinh on 7/25/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/24/2012(UTC), hanna0101 on 3/23/2013(UTC), Witch107 on 7/6/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), demdemtroi on 3/20/2014(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 3/20/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), kimdongbang on 7/1/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
thanhtruc_panda
#29 Posted : Monday, May 11, 2009 2:22:40 PM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

Ừ! Theo như giải thích của thầy Cucku thì là vậy. 
- Khi nói cụ thể là phương tiện của ai: xe của nó, xe đạp của tui, xe hơi của ổng, ... thì mình dùng on.

     He went to the meeting on his car. ( ... đi họp trên chiếc xe của mình )

     He visited his friend's house on my bicycle.

- Khi nói chung chung: xe đạp, xe máy, xe hơi, máy bay, ... thì dùng by

     He goes out by car. ( ... đi ra chơi bằng xe hơi Wink

Thường bên tiếng Việt khi nghe câu: "Tôi đi vòng vòng thành phố trên chiếc xe đạp của mình" nghe nó có vẻ khoái chí và mang ý hưởng thụ hơn. "... bằng chiếc xe đạp" chỉ cung cấp ý là mình dùng xe đạp chứ không phải loại xe khác thôi.

Vụ này mới! Em mới biết! Cám ơn thầy!

Edited by user Monday, May 11, 2009 2:30:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

 15 users thanked thanhtruc_panda for this useful post.
ThienThan on 6/29/2010(UTC), Luli on 2/8/2011(UTC), tranthuyettri on 3/10/2011(UTC), kixuhp on 4/26/2011(UTC), Chun_te on 6/21/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), alexander_ftth on 10/22/2011(UTC), nakashu on 11/26/2011(UTC), doha on 1/16/2012(UTC), phuonglinh305 on 2/16/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 6/16/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/24/2012(UTC), yiruma asakura on 9/3/2013(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC)
cucku
#30 Posted : Monday, May 11, 2009 3:49:31 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

 

26) ________ of the solar system began in the 19th century.

 

A. Explore

 

B. Exploring

 

C. Exploratory

 

D. Exploration

Câu này chắc các em cũng loại được AC, còn lại 2 câu kia đều thấy có lý vì một chữ là danh động từ một chữ là danh từ. Hai loại từ này cách dùng khác nhau ra sao?

Cấu trúc cần nhớ :

Danh động từ vì mang trong nó chức năng của động từ nên phía sau nó có thể có túc từ đi liền kề

Ví dụ:

I think of studying English.  => English là túc từ của studying

Danh  từ vì  trong nó không có chức năng của động từ nên phía sau nó phải có giới từ rồi mới tới danh từ thứ hai.

Ví dụ:

I think of the study of English.  =>  study là danh từ nên phải có giới từ of

 

Trở lại đề bài ta thấy có of nên không thể dùng Ving ( lưu ý các động từ luôn có giới từ theo sau thì lại là trường hợp khác ) => chọn D . Nếu câu đó mà dùng Ving thì phải viết lại như sau:

Exploring the solar system began in the 19th century

Edited by user Sunday, January 3, 2010 2:50:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 37 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 6/29/2010(UTC), phamson on 7/11/2010(UTC), haru_287 on 7/17/2010(UTC), micky172 on 1/15/2011(UTC), tra.le92 on 1/16/2011(UTC), Luli on 2/8/2011(UTC), b4mb00_blf on 2/10/2011(UTC), tranthuyettri on 3/10/2011(UTC), kixuhp on 4/26/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), victoria on 5/19/2011(UTC), nguyenbanhat on 5/27/2011(UTC), 836964 on 6/18/2011(UTC), Chun_te on 6/21/2011(UTC), AryaJerl on 6/21/2011(UTC), BL_0110 on 7/1/2011(UTC), zuzu25 on 7/2/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), alexander_ftth on 10/22/2011(UTC), nakashu on 11/26/2011(UTC), doha on 1/16/2012(UTC), phuonglinh305 on 2/16/2012(UTC), little.wind92 on 2/22/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 6/16/2012(UTC), ducanha7 on 11/9/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/24/2012(UTC), Witch107 on 7/6/2013(UTC), yiruma asakura on 9/3/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), demdemtroi on 3/20/2014(UTC), sunflower_97 on 4/2/2014(UTC), micaybn on 4/22/2014(UTC), 0123popo456 on 6/20/2014(UTC), tokimnguu on 6/24/2014(UTC), kimdongbang on 7/1/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#31 Posted : Tuesday, May 12, 2009 4:34:32 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)
27  ) The way he bahaves annoys me sometimes

 

A. I was annoyed with his way of behaving

B. I'm sometimes annoyed by the way he behaves

C. His behaviour is annoying to me

D. I find his behaviour very annoying

 

Câu này người ra đề còn dở ở chỗ chỉ dùng từ sometimes ở mỗi chọn lựa B ( và đó cũng là đáp án luôn) . Đây là một cách làm nhanh vì sometimes là trạng từ năng diễn chỉ sự thường xuyên của sự việc cho nên nếu câu viết lại không có chữ đó thì sẽ sai nghĩa Very Happy

 Tuy nhiên để phòng hờ gặp những câu mà người ta cho luôn chữ sometimes đi theo thì đòi hỏi các em phải hiểu về cấu trúc văn phạm trong bài này.

Cấu trúc cần nhớ :

CÁCH DÙNG TÍNH TỪ HAI MẶT

Là những tính từ tận cùng bằng : "ING" hoặc "ED"
Làm sao biết tính từ nào tính từ hai mặt, tính từ nào là tính từ thường ?
Tính từ 2 mặt bao gồm những tính từ mang ý nghĩa chỉ về trạng thái tình cảm của con người như :ngạc nhiên, lo lắng, hài lòng...

Khi không thêm ed thì tính từ hai mặt trở thành động từ và mang nghĩa "làm cho...thấy ..."

The boy worries me.     => thằng bé làm cho tôi thấy lo lắng

The film interested me => bộ phim làm cho tôi thấy thú vị

Các công thức của tính từ hai mặt được minh họa qua các ví dụ dưới đây:

I am interested in the book.  => tôi thấy quyển sách thú vị

The book interests me.        => quyển sách làm tôi thấy thú vị

The book is interesting. => quyển sách thật thú vị

I find the book interesting.   => tôi thấy quyển sách thú vị

Như vậy câu đề cho là người ta dùng động từ annoy ( làm cho ...bực mình )

Giả sử cả 4 chọn lựa đều có sometimes nhé :

A. I was annoyed with his way of behaving sometimes

B. I'm sometimes annoyed by the way he behaves

C. His behaviour is annoying to me sometimes

D. I find his behaviour very annoying sometimes

Trước tiên các em dùng phương pháp "so sánh thì" để loại các câu khác thì : loại A ( thì quá khứ), C ( thì hiện tại tiếp diễn) , còn lại B D đều đúng văn phạm nhưng câu D dư chữ "very"  làm sai nghĩa nên loại còn lại B

 ( xem thêm lí thuyết TẠI ĐÂY )Edited by user Sunday, August 21, 2011 6:06:38 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 26 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 7/1/2010(UTC), micky172 on 1/15/2011(UTC), Luli on 2/9/2011(UTC), b4mb00_blf on 2/10/2011(UTC), poj0511 on 6/12/2011(UTC), girl_lovely on 6/15/2011(UTC), Chun_te on 6/21/2011(UTC), AryaJerl on 6/21/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), thuyhoa2011 on 10/30/2011(UTC), alexander_ftth on 11/29/2011(UTC), doha on 1/16/2012(UTC), kimcuongsang on 2/22/2012(UTC), zexi123 on 2/26/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), cherpapiz on 4/1/2012(UTC), Luckway on 5/2/2012(UTC), pew on 5/24/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 6/16/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/24/2012(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), demdemtroi on 3/20/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), Rikky on 6/30/2014(UTC), sunsa on 7/4/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#32 Posted : Saturday, May 16, 2009 2:32:27 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)
28 ) "Let's go for a walk in the park," said Andrew.

 

A. Andrew suggested going for a walk in the park.

 

B. Andrew suggested that they go for a walk in the park.

 

C. Andrew suggested that they should go for a walk in the park.

 

D. All are corect.

Thường thì nếu không vững cấu trúc sẽ dễ chọn câu A, câu A thì không có gì sai nhưng cả B và C cũng đúng nên đáp án là D.

 


Cấu trúc cần nhớ :

- Suggest + Ving : đề nghị cùng làm gì đó

- Suggest that S (should ) + Bare inf.  ( có should hoặc không cũng như nhau ) 

(Xem thêm lại tại câu số 1 )Edited by user Saturday, September 24, 2011 9:16:50 AM(UTC)  | Reason: thay -> they

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 26 users thanked cucku for this useful post.
am0m on 5/24/2010(UTC), Caterpillar on 7/1/2010(UTC), micky172 on 1/15/2011(UTC), Luli on 2/9/2011(UTC), b4mb00_blf on 2/10/2011(UTC), poj0511 on 6/12/2011(UTC), Chun_te on 6/23/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), doha on 1/16/2012(UTC), kimcuongsang on 2/16/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/31/2012(UTC), cherpapiz on 4/1/2012(UTC), baotram on 4/20/2012(UTC), Luckway on 5/2/2012(UTC), Thiennga95 on 5/14/2012(UTC), pew on 5/24/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 6/16/2012(UTC), Thanh Giang on 6/20/2012(UTC), Witch107 on 7/6/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), demdemtroi on 3/20/2014(UTC), sunflower_97 on 4/2/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
cucku
#33 Posted : Tuesday, May 19, 2009 3:47:36 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)
29) Do you know that Alice is married ______ a singer ?

A. __

B. with

C. to

D. for

Thường thì theo tiếng Việt các em dễ chọn B (with ), còn em nào nhớ "mang máng" thì chọn A (không điền gì cả )  Very Happy

Chỉ có em nào biết cách dùng chữ này thì mới chọn đúng : C (to)


Cấu trúc cần nhớ :

Be married to sb ( có be to )

How long have you  been married to her ?

Marry sb ( không có be không to )

She married a rich doctor.

 Edited by user Friday, October 7, 2011 7:30:58 PM(UTC)  | Reason: SỬA C => A

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 32 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 7/1/2010(UTC), micky172 on 1/15/2011(UTC), Luli on 2/9/2011(UTC), b4mb00_blf on 2/10/2011(UTC), tranthuyettri on 3/31/2011(UTC), tcdtcd on 5/6/2011(UTC), Buzz!! on 5/15/2011(UTC), toon93 on 5/30/2011(UTC), toi yeu Viet Nam on 6/13/2011(UTC), nhung111 on 6/18/2011(UTC), Chun_te on 6/21/2011(UTC), Mỹ Duyên on 7/6/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), alexander_ftth on 10/29/2011(UTC), doha on 1/16/2012(UTC), kimcuongsang on 2/16/2012(UTC), little.wind92 on 2/22/2012(UTC), zexi123 on 2/26/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), cherpapiz on 4/1/2012(UTC), Thiennga95 on 5/14/2012(UTC), pew on 5/24/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 6/16/2012(UTC), HongNhung_1402 on 3/23/2013(UTC), hoacomuaxuan on 5/17/2013(UTC), Witch107 on 7/6/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), demdemtroi on 3/20/2014(UTC), wanderer11 on 4/20/2014(UTC), micaybn on 4/22/2014(UTC), Rikky on 6/30/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
kid0801
#34 Posted : Sunday, May 24, 2009 8:12:57 AM(UTC)
kid0801

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/23/2009(UTC)
Posts: 208
Location: HCM

Was thanked: 23 time(s) in 6 post(s)

trời, bây giờ em mới phát hiện ra 1 chỗ học AV tuyệt như thế này, trước giờ toàn lo toán lý hóa vì nghĩ mình ngon AV rồi. Giờ mới thấy TA của mình non quá, không biết em học kịp ko thầy?

 12 users thanked kid0801 for this useful post.
tcdtcd on 5/6/2011(UTC), Mato-san on 5/31/2011(UTC), Chun_te on 6/21/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), kimcuongsang on 2/17/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), cactus106 on 4/5/2012(UTC), summer rain on 4/20/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 6/16/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/24/2012(UTC), Minh Thư Huỳnh on 2/15/2013(UTC), Tham stubborn on 3/9/2014(UTC)
cucku
#35 Posted : Wednesday, May 27, 2009 1:24:56 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24699 time(s) in 7403 post(s)

30) Thank you very much. It's very________ you to help me.

A. good with

B. good of

C. good for

D. good about

Câu này đa số các em sẽ chọn C (good for) vì nghĩ rằng good thường đi với 1 trong 2 giới từ là atfor, mà trong đây không có at nên an tâm chọn for. Phạm sai lầm này bởi vì các em không nắm vững cấu trúc sau đây:


Cấu trúc cần nhớ :

 

Trong cấu trúc dùng với chủ từ giả it, cần phân biệt 2 loại sau:

1) It is + Adj + for sb + to inf.

It is very difficult for me  to answer this question.  tôi thấy khó mà trả lời câu hỏi này

2) It is + Adj of sb to inf.

It is very kind of you to help me. ( bạn rất tốt bụng khi giúp tôi )

Vấn đề rắc rối ở đây là làm sao phân biệt giữa 2 mẫu này ( for sb và of sb )

Dùng of  khi nào tính từ trong đó nói về nhận xét của người ngoài về tư chất của  người thực hiện hành động như : ngớ ngẩn ( silly ), ngu ( stupid), hào phóng ( generous) , tốt bụng ( kind), thông minh ( intelligent)....

Dùng for khi nào tính từ trong đó nói lên cảm giác của chính người thực hiện hành động đó.

Ví dụ:

It is very  generous of you to give me a lot of money. ( bạn rất hào phóng khi cho tôi nhiều tiền ) Very Happy

=> Đây là nhận xét của người tôi về bạn thông qua hành động bạn làm

It is very difficult for me  to answer this question.  tôi thấy khó mà trả lời câu hỏi này

=> Khi trả lời câu hỏi này tôi cảm thấy rất khó khăn

Edited by user Sunday, January 3, 2010 2:54:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 39 users thanked cucku for this useful post.
Caterpillar on 7/1/2010(UTC), micky172 on 1/15/2011(UTC), tra.le92 on 1/16/2011(UTC), Luli on 2/9/2011(UTC), Mrvanthu on 3/4/2011(UTC), tranthuyettri on 3/31/2011(UTC), vtd93 on 4/7/2011(UTC), kixuhp on 4/26/2011(UTC), tcdtcd on 5/6/2011(UTC), poj0511 on 6/12/2011(UTC), Chun_te on 6/21/2011(UTC), zuzu25 on 7/2/2011(UTC), Mỹ Duyên on 7/6/2011(UTC), tuyennt_1990 on 8/28/2011(UTC), pft on 9/15/2011(UTC), hangtro.unique on 9/19/2011(UTC), dianny_2010 on 10/7/2011(UTC), alexander_ftth on 10/20/2011(UTC), doha on 1/16/2012(UTC), kimcuongsang on 2/16/2012(UTC), phuonglinh305 on 2/19/2012(UTC), little.wind92 on 2/22/2012(UTC), virus1701 on 3/30/2012(UTC), hoaithanhlaem on 3/31/2012(UTC), cherpapiz on 4/1/2012(UTC), summer rain on 4/20/2012(UTC), Thiennga95 on 5/14/2012(UTC), pew on 5/24/2012(UTC), Trần Thảo Minh Anh on 6/16/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/24/2012(UTC), Witch107 on 7/6/2013(UTC), lkhphuc on 7/20/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), linh vu on 1/11/2014(UTC), demdemtroi on 3/20/2014(UTC), sunflower_97 on 4/2/2014(UTC), craus3056 on 6/1/2014(UTC), tokimnguu on 6/24/2014(UTC), Phương Thảo La on 12/25/2015(UTC)
Users browsing this topic
Guest
6 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 464 Yesterday: 28,914 Total: 66,061,994