englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


cucku
#1 Posted : Saturday, February 28, 2009 1:40:44 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

Trong bài này các em chủ yếu học về cụm to inf. / in order to / so as to  chỉ mục đích, nhưng nhiều thầy cô ở trường có thể cho nâng cao về so that / in order that  nên tôi viết ra đây cả 2 cách dùng để các em có nâng cao thì cũng hiểu được bài.

 

SO THAT  /  IN ORDER THAT


IN ORDER TO /  SO AS TO / TO

để mà


Công thức như sau:
1) Mệnh đề + SO THAT / IN ORDER THAT + S can/could/will/would + V ...

Lưu ý: Thông thường nếu không có NOT thì dùng can /could còn có NOT thì dùng won't / wouldn't ,trừ những trường hợp có ý ngăn cấm thì mới dùng can't/couldn't.
I study hard so that I can pass the exam.

I study hard so that I won't fail the exam.
I hide the toy so that my mother can't see it. ( tôi giấu món đồ chơi để mẹ tôi không thể thấy nó -> ngăn không cho thấy )

2) Mệnh đề + IN ORDER TO/SO AS TO/TO + Inf.

Lưu ý:
Nếu có NOT thì để NOT trước TO, tuy nhiên mẫu TO không áp dụng được trường hợp có NOT.

I study hard. I want to pass the exam.
-> I study hard in order to / so as to /to pass the exam.
I study hard. I don't want to fail the exam.
-> -> I study hard in order not to pass the exam. đúng
-> I study hard so as not to /to pass the exam.đúng
-> I study hard not to pass the exam. sai


Cách nối câu :

1) Dùng SO THAT/IN ORDER THAT :
Trong câu thứ hai nếu có các động từ : want, like, hope... thì phải bỏ đi rồi thêm can/could/will/would vào
-Nếu sau các chữ want, like, hope..có túc từ thì lấy túc từ đó ra làm chủ từ.
I give you the book .I want you to read it.
-> I give you the book so that you can read it.
2) Dùng IN ORDER TO/SO AS TO/TO :
- Chỉ áp dụng được khi 2 chủ từ 2 câu giống nhau
- Bỏ chủ từ câu sau, bỏ các chữ want, like, hope...giữ lại từ động từ sau nó.

I study hard .I want to pass the exam.

I study hard .I want to pass the exam.
-> I study hard in order to pass the exam.

 

Đối với câu hỏi cho cấu trúc này, các em dùng : what.......for? ( để làm gìWink

Ví dụ:

What do you study English for ?  bạn học tiếng Anh để làm gì ?

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 3 users thanked cucku for this useful post.
dangmhung1 on 10/4/2011(UTC), o0benam0o on 1/6/2012(UTC), hoangminh.007 on 4/8/2012(UTC)
Sponsor
English Time
LongTime
#2 Posted : Monday, March 9, 2009 3:24:39 AM(UTC)
LongTime

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 3/9/2009(UTC)
Posts: 6

Thanks: 1 times

-Thưa thầy , bài này còn 1 phần là Wh-Question , vậy thầy có thể post Grammar của nó lên được không ạ ?

- Ngoài ra thầy có thể cho chúng em một số bài tập để thực hành được không ạ ?

cucku
#3 Posted : Monday, March 9, 2009 5:17:53 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

Thầy tưởng phần đó dễ, các em hiểu hết rồi chứ   Very Happy  .Thôi vậy để thầy ôn lại cho các em luôn nhé. Nhưng muốn làm được câu hỏi WH thì các em phải nắm vững các làm câu hỏi YES / NO.

CÁCH ĐỔI SANG CÂU NGHI VẤN ( YES / NO QUESTION )
 
 Ở đây chúng ta cứ tạm hiểu câu nghi vấn là câu có nội dung là muốn hỏi xem có phải như thế không ,và câu trả lời là :có ,đúng ,phải (yes) hoặc là : không phải, không có (no)
  Các em có bao giờ gặp cách đổi sang nghi vấn như thế này không ?
 He liked it
 -> Was he like it?
  Thầy thì gặp hoài à! Very Happy Nhất là những người mới học tiếng Anh. Vậy làm sao giúp tránh những lổi này ? Hãy nắm vững phương pháp dưới đây nhé !
 Làm câu nghi vấn tức là phải chuyển động từ ra trước chủ từ ,nhưng nếu chỉ có vậy thì đơn giản quá phải không các em ? khổ nỗi là chỉ có một số động từ là có thể di chuyển ra trước chủ từ, còn lại hầu hết không thể di chuyển được .Trong trường hợp này người ta phải tìm những chữ nào đó "thế thân " cho động từ để đem ra trước chủ từ. Và trong tiếng Anh có 3 chữ như vậy, đó là " DO, DOES DID,( thường gọi là trợ động từ )
 Vậy khi nào phải dùng chữ nào trong 3 trợ động từ đó ?
 - Nếu thì hiện tại mà chủ từ là số nhiều (tức là từ 2 người / vật trở lên) hoặc chủ từ là I ,You thì dùng DO
  Ví dụ:
  They like it.
 ->Do they like it ?
 
 -Nếu chủ từ là số ít (một người /vật ) thì dùng DOES
  Ví dụ:
 she likes it
 -> Does she like it?
 Nếu thì quá khứ thì dùng DID (số ít số nhiều gì cũng vậy)
  Ví dụ:
 she liked it
 ->Did she like it ?
 Lưu ý khi có mượn trợ động từ thì động từ phải trở về nguyên mẫu (không thêm s, es, ed )
 Tóm tắt cách làm như sau :
 Hãy nhìn phía sau chủ từ xem có động từ đặt biệt không, nếu có thì chuyển ra trước chủ từ, nếu không có thì mượn trợ động từ :
do does ,did
 Các động từ đặt biệt có thể chuyển ra trước chủ từ để làm thành câu nghi vấn là :
 IS , AM , ARE , WAS , WERE.
 WILL , WOULD.
 CAN , COULD.
 MAY , MIGHT .
 SHALL , SHOULD.
 MUST

HAVE, HAS , HAD  ( riêng những chữ này thì nếu phía sau có p.p. thì mới là động từ đặc biệt còn nếu không có thì không phải là động từ đạc biệt)
  Ví dụ:

They have to go  ( sau have là to inf. )

=> Do they have to go?

They have gone out  ( phía sau là p.p.)

=> Have they gone out ?


  Ví dụ cho các trường hợp khác:
  She was good.
  Nhìn sau chủ từ thấy có WAS là động từ đặt biệt, ta chuyển ra trước :
 -> Was she good ?
 she likes it .
 nhìn trong câu không có động từ đặt biệt nên phải mượn trợ động từ, vì là thì hiện tại, chủ từ là she  (số ít ) nên ta mượn does
 -> Does she like it ? (nhớ bỏ s sau chữ like )

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


cucku
#4 Posted : Monday, March 9, 2009 5:46:05 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI CHO TỪ GẠCH DƯỚI ( WH QUESTION )

Như vậy ở phần trên các em đã nắm vững các đổi sang câu nghi vấn, bây giờ làm câu hỏi cho từ gạch dưới đã trở nên dễ dàng hơn rồi nhé. Cách làm như sau:

Bước 1:

Đổi sang nghi vấn

Bước 2:

Thay thế từ gạch dưới bằng từ hỏi ( what, when, why...)

Một số cách thay thế thường dùng:

Người                        =>                   Who

Vật                            =>                   What

Thời gian                   =>                   When

Nơi chốn                    =>                   Where

Giờ                           =>                   What time

Số lượng                    =>                   How many / how much

Mệnh đề because       =>                   Why

khoảng cách               =>                   How far

Once/ every...( tần xuất)  =>               How often

khoảng thời gian          =>                   How long

Động từ                      =>                   What ( thêm do /doing vào chỗ động từ)

Mệnh đề chỉ mục đích/ cụm động từ chỉ mục đích   =>                   What ....for 

 

Bước 3:

Đem chữ hỏi đặt đầu câu, bỏ cụm từ gạch dưới đi

Lưu ý:

Nếu cụm từ gạch dưới là chủ từ thì bỏ bước 1

Edited by user Monday, March 9, 2009 5:55:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


cucku
#5 Posted : Friday, February 25, 2011 11:41:33 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
1) LIKE...BETTER THAN...
Công thức :

LIKE + to inf.(hoặc N ) BETTER THAN + to inf.(hoặc N )
ex:
I like to play soccer better than to learn English.
(tôi thích đá bóng hơn học tiếng Anh )
I like orange better than lemon (tôi thích cam hơn chanh )
2) PREFER.... TO....
Công thức :
PREFER + Ving (hoặc N) TO + Ving (hoặc N)
EX:
I prefer playing soccer to learning English.(tôi thích đá bóng hơn học tiếng Anh )
I prefer soccer to English.(tôi thích bóng đá hơn tiếng Anh )

3) WOULD   PREFER
Khi nói đến sở thích nhất thời nào đó ta dùng would prefer :
Công thức :
WOULD   PREFER + to inf. RATHER THAN+ Bare inf.
ex:
I would prefer to watch TV tonight rather than go out. tối nay tôi thích xem TV hơn là đi chơi => trong hoàn cảnh cụ thể , chứ không phải lâu dài.
4) WOULD RATHER...THAN...
Công thức :
WOULD RATHER + Bare inf. THAN + Bare inf.
ex:
I would rather play soccer than learn English.(tôi thích đá bóng hơn học tiếng Anh )


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 3 users thanked cucku for this useful post.
dangmhung1 on 10/4/2011(UTC), quangnam_01 on 3/30/2012(UTC), hoangminh.007 on 4/3/2012(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 1,592 Yesterday: 21,903 Total: 72,119,432