englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


cucku
#1 Posted : Thursday, February 12, 2009 4:07:15 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

 

Divided into : chia ra

Part : vùng

Pacific : Thái bình dương

Atlantic : Đại tây dương 

Indian : Ấn độ dương 

Antarctic : Nam băng dương

Arctic Oceans : Bắc băng dương

Bay : vịnh

Form : hình thành 

Altogether : cùng nhau 

Cover : che phủ

Percent :   phần trăm 

Surface : bề mặt

For centuries : trong nhiều thể kỷ

Challenge : thách thức

Mysteries :điều kỳ bí

Lie : nằm 

Beneath : bên dưới

Scientist : nhà khoa học

Overcome : vượt qua

Depth : độ sâu

Device:   dụng cụ

Investigate : cuộc triều tra

Seabed : đáy biển

Sample : mẫu

Marine life : sự sống ở biển

Back to : trở về

For further study : để nghiên cứu sâu hơn

Satellite photograph : ảnh chụp từ vệ tinh

Provide : chu cấp

Wire range : đa dạng

Including : bao gồm

Temperature : nhiệt độ

Exist : tồn tại

Precious : quí giá

Plant : thực vật

Major :chính 

Bottom : đáy

Like : như

Such as : như là

Independently : một cánh độc lập

Water current : dòng nước

Tiny : nhỏ bé

Oversized : quá khổ

Contribute to : đóng góp

Maintain :   duy trì

Mammal :động vật có vú

Blue whale : cá voi xanh

Male : con đực

Female :con cái

Calf : cá voi con

Life pan : tuổi thọ

Brain : bộ não

Fishing net : lưới đánh cá

Be fed up with : chán ngấy với

Resign : từ chức

Migrate :   di cư

Especially : nhất là

Edited by user Thursday, February 12, 2009 4:22:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
Sponsor
English Time
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 1,792 Yesterday: 21,903 Total: 72,119,632