englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


2 Pages12>
cucku
#1 Posted : Tuesday, January 13, 2009 3:31:54 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

Chào các em !

Đây là nơi các em có thể nêu ra những thắc mắc mà các em gặp phải trong quá trình học tập liên quan đến nội dung UNIT này. Các câu hỏi thắc mắc có thể là một công thức, một cấu trúc hay một cụm từ ...v.v mà các em chưa hiểu. Các dạng câu hỏi thắc mắc các em có thể trình bài như:

- Thưa thầy, trong sách gióa khoa trang ..... có câu "......." em không hiểu ..... xin thầy giải đáp dùm em.

- Thưa thầy, cô của em nói rằng ......... nhưng em không hiểu ..... xin thầy giải thích dùm em.

................

LƯU Ý:

Các em tuyệt đối tránh :

 - Post lên cả bài tập ở trường để thầy giải đáp dùm ( các em có thể làm trước rồi post lên nhờ thầy kiểm tra lại thì được )

- Các nội dung không liên quan đến bài học hoặc thuộc bài khác, cấp lớp khác ( các thắc mắc chung chung , các em có thể hỏi TẠI ĐÂY )

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
DUONGSMILE on 1/19/2013(UTC)
Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Friday, June 26, 2009 2:19:09 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)


mochap

Posted: Friday, June 26, 2009 12:00:32 AM
Rank: Ordinary Member
Groups: Member

Joined: 3/17/2009
Posts: 13
Location: Vietnam

WRITING: Rewrite the sentences, using relative clauses.

Sentence 1: Michelangelo is one of Italy’s greatest artists. He lived until he was 90.

Michelangelo, who is one of Italy’s greatest artist, lived until he was 90.
-> Michelangelo, who lived until he was 90, is one of Italy’s greatest artiss.
 
Sentence 2: Mary was staying with her friend. He has a big house in Scotland.
Mary, who was staying with her friend, has a big house in Scotland.
-> Mary, who has a big house in Scotland, was staying with her friend.
 
Làm như vậy câu nào đúng ah? Em rất hay nhầm khi nối câu kiểu này mặc dù em đã đọc ngữ pháp phần này nhiều lần.
 
Thanks thầy! ^^
 
mochap

Posted: Friday, June 26, 2009 12:05:22 AM
Rank: Ordinary Member
Groups: Member

Joined: 3/17/2009
Posts: 13
Location: Vietnam
 WRITING: Rewrite the sentences, using relative clauses.
1. Most of the people speak German. They live in Australia.
Most of the people who live in Australia speak German.
2. The bus isn’t running today. It goes to Oxford.
The bus which goes to Oxford isn’t running today.
3. I don’t like the man. He is going out with my sister.
I don’t like the man who is going out with my sister.
4. Michelangelo is one of Italy’s greatest artists. He lived until he was 90.
Michelangelo, who is one of Italy’s greatest artist, lived until he was 90.
5. Mary was staying with her friend. He has a big house in Scotland.
Mary, who was staying with her friend, has a big house in Scotland.
6. The person asked me some very difficult questions. He interviewed me.
 The person who interviewed me asked me some very difficult questions.
7. Charlie Chaplin became a very rich man. He was from a poor family.
Charlie Chaplin, who was from a poor family, became a very rich man.
8. The 1992 Olympics were held in Barcelona. It is in the north-east of Spain.
The 1992 Olympics were held in Barcelona, which is in the north-east of Spain.

Thầy check giúp em với ah! đây là cả bài ôn tập. ^^

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


mochap
#3 Posted : Friday, June 26, 2009 4:10:03 PM(UTC)
mochap

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/17/2009(UTC)
Posts: 104

Thanks: 73 times
Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)

Có reply nhưng sao em không thấy gì ah?

Mo0n
cucku
#4 Posted : Friday, June 26, 2009 5:33:22 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

Mới chuyển qua thôi chứ có trả lời đâu mà thấy ! Very Happy

 

WRITING: Rewrite the sentences, using relative clauses.

Sentence 1: Michelangelo is one of Italy’s greatest artists. He lived until he was 90.

Michelangelo, who is one of Italy’s greatest artist, lived until he was 90.
-> Michelangelo, who lived until he was 90, is one of Italy’s greatest artiss.
 
Sentence 2: Mary was staying with her friend. He has a big house in Scotland.
Mary, who was staying with her friend, has a big house in Scotland.
-> Mary, who has a big house in Scotland, was staying with her friend.
Mary là con gái mà thay cho he thế nào được ?
 
Làm như vậy câu nào đúng ah? Em rất hay nhầm khi nối câu kiểu này mặc dù em đã đọc ngữ pháp phần này nhiều lần.
 
VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


cucku
#5 Posted : Friday, June 26, 2009 5:35:33 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)


mochap

Posted: Friday, June 26, 2009 12:05:22 AM
Rank: Ordinary Member
Groups: Member

Joined: 3/17/2009
Posts: 13
Location: Vietnam
 WRITING: Rewrite the sentences, using relative clauses.
1. Most of the people speak German. They live in Australia.
Most of the people who live in Australia speak German.
2. The bus isn’t running today. It goes to Oxford.
The bus which goes to Oxford isn’t running today.
3. I don’t like the man. He is going out with my sister.
I don’t like the man who is going out with my sister.
4. Michelangelo is one of Italy’s greatest artists. He lived until he was 90.
Michelangelo, who is one of Italy’s greatest artist, lived until he was 90.
5. Mary was staying with her friend. He has a big house in Scotland.
Mary, who was staying with her friend, has a big house in Scotland.
lỗi sai đã nói ở trên, làm lại xem
6. The person asked me some very difficult questions. He interviewed me.
 The person who interviewed me asked me some very difficult questions.
7. Charlie Chaplin became a very rich man. He was from a poor family.
Charlie Chaplin, who was from a poor family, became a very rich man.
8. The 1992 Olympics were held in Barcelona. It is in the north-east of Spain.
The 1992 Olympics were held in Barcelona, which is in the north-east of Spain.

Các câu khác đều ok

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


mochap
#6 Posted : Saturday, June 27, 2009 5:44:47 AM(UTC)
mochap

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/17/2009(UTC)
Posts: 104

Thanks: 73 times
Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)

Em xem kĩ lại rồi, câu 5 là do em làm ẩu.

Còn câu này em thắc mắc là sao không dùng câu thứ 2 được ạ?

Michelangelo is one of Italy’s greatest artists. He lived until he was 90.

Michelangelo, who is one of Italy’s greatest artist, lived until he was 90.
-> Michelangelo, who lived until he was 90, is one of Italy’s greatest artiss.

Thanks ^^

Mo0n
cucku
#7 Posted : Saturday, June 27, 2009 6:09:11 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)


mochap

Posted: Friday, June 26, 2009 3:44:47 PM
Rank: Ordinary Member
Groups: Member

Joined: 3/17/2009
Posts: 15
Location: Vietnam

Em xem kĩ lại rồi, câu 5 là do em làm ẩu.

Còn câu này em thắc mắc là sao không dùng câu thứ 2 được ạ?

Michelangelo is one of Italy’s greatest artists. He lived until he was 90.

Michelangelo, who is one of Italy’s greatest artist, lived until he was 90.
-> Michelangelo, who lived until he was 90, is one of Italy’s greatest artiss.

Mệnh đề relative là dùng để thêm nghĩa cho danh từ đứng trước, còn mệnh đề chính là để đưa thông tin cần nói. Nếu em dùng câu thứ 2 thì thông tin cần nói là ông này là 1 họa vĩ đại nhất cũa Ý , đây là thông tin gần như thừa vì ai cũng biết, trong khi thông tin về tuổi thọ ông ta thì ít người biết thì lại xem là thông tin phụ.


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
julygirl1214 on 1/4/2013(UTC)
mochap
#8 Posted : Saturday, June 27, 2009 6:20:29 AM(UTC)
mochap

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/17/2009(UTC)
Posts: 104

Thanks: 73 times
Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)

Vâng, chắc bởi em hay nhầm lẫn phần thông tin chính và phụ nên hay mắc.

Còn câu 5 em cũng sửa lại rồi ạ

Mary was staying with her friend. He has a big house in Scotland.

Mary was staying with her friend whose has a big house in Scotland.

Em cám ơn thầy ^^

Edited by user Saturday, June 27, 2009 6:23:33 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mo0n
cucku
#9 Posted : Saturday, June 27, 2009 10:06:54 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

Mary was staying with her friend. He has a big house in Scotland.

Mary was staying with her friend whose has a big house in Scotland.

Lại sai ! tự nhiên dùng sở hửu vô đây em !

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


thanhtruc_panda
#10 Posted : Saturday, June 27, 2009 10:57:23 AM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

mochap wrote:

Vâng, chắc bởi em hay nhầm lẫn phần thông tin chính và phụ nên hay mắc.

Còn câu 5 em cũng sửa lại rồi ạ

Mary was staying with her friend. He has a big house in Scotland.

Mary was staying with her friend whose has a big house in Scotland.

Em cám ơn thầy ^^

=> Cần xác định đại từ quan hệ thế cho từ nào. Dịch câu: "Mary đang ở với bạn của cô ấy. Anh ta có một ngôi nhà lớn ở Scotland." Câu này có 2 yếu tố chung đó là: bạn của cô ấy = Anh ta. Bạn làm thử lại.

 

mochap
#11 Posted : Saturday, June 27, 2009 11:12:57 AM(UTC)
mochap

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/17/2009(UTC)
Posts: 104

Thanks: 73 times
Was thanked: 14 time(s) in 10 post(s)

Mary was staying with her friend who has a big house in Scotland.

Em làm lại. Lỗi sai ngớ ngẩn không chịu được. Hix hix Sad

 

Mo0n
thanhtruc_panda
#12 Posted : Saturday, June 27, 2009 11:15:19 AM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

cucku wrote:

Mệnh đề relative là dùng để thêm nghĩa cho danh từ đứng trước, còn mệnh đề chính là để đưa thông tin cần nói. Nếu em dùng câu thứ 2 thì thông tin cần nói là ông này là 1 họa vĩ đại nhất cũa Ý , đây là thông tin gần như thừa vì ai cũng biết, trong khi thông tin về tuổi thọ ông ta thì ít người biết thì lại xem là thông tin phụ.

Thầy, em thấy câu này dùng cả hai cách đều được.

Michelangelo is one of Italy’s greatest artists. He lived until he was 90.

Michelangelo, who is one of Italy’s greatest artist, lived until he was 90. => Câu này như thầy nói, trong trường hợp mà ai cũng biết Michelangelo là một hoạ sĩ vĩ đại. Câu này mang nghĩa: Michelangelo, một danh hoạ vĩ đại người Ý, sống đến 90 tuổi. Cái này theo giải thích của thầy đi nha. Câu dưới em giải thích theo ý của em
-> Michelangelo, who lived until he was 90, is one of Italy’s greatest artiss. => Trường hợp không ai biết ông này là ai (Ví dụ như em chẳng hạn ). Ví dụ như có một ông già chẳng có gì nổi bật sống trong khu xóm của em. Em khôg biết ổng tên gì, không biết lai lịch của ổng nhưng một biết là sống đến 90 tuổi rồi qua đời. Còn người bạn của em biết và giới thiệu về ổng cho em: "Michelangelo, cái mà ông 90 tuổi đó, là một trong những hoạ sĩ nổi tiếng của nước Ý"
----------------------------------------------------
Thầy, em hỏi cái này chắc bị thầy la nữa ^-^ vì hồi trước thầy nói là xét phải xét chung chung chứ xét riêng từng trường hợp thì sao mà nói hết được. Nhưng cái đó là khi làm trắc nghiệm, còn cái này là viết văn, mình muốn viết sau viết chứ thầy. Nếu như trường hợp ở trên của em thì câu thứ 2 cũng đúng, không có gì sai. Thầy thấy sao ?!?!?


cucku
#13 Posted : Saturday, June 27, 2009 4:23:26 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

Về văn phạm thì không có câu nào sai ( thậm chí còn 1 cách nữa ) nhưng vấn đề là khi nói chung chung thì phải hiểu theo đa số chứ không lấy hoàn cảnh cụ thể nào đó mà lý luận

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


thanhtruc_panda
#14 Posted : Sunday, June 28, 2009 5:05:35 AM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

Cám ơn thầy! Tại mới đầu em không biết cái ông Michelangelo là ai.

yeubongda095
#15 Posted : Friday, January 1, 2010 1:35:49 PM(UTC)
yeubongda095

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/30/2009(UTC)
Posts: 2

Thưa Thầy trong sách trang 109 phần Ex của Ex3 có ghi là sau who thì viết lại câu đầu rồi mới viết tiếp câu sau. Còn trong phần lý thuyết thầy có giảng là Đem nguyên câu sau đặt ngay phía sau danh từ đã chọn ở câu trước tại sao lại có sự khác biệt đó vậy Thầy. Rồi như vậy thì Thầy hay sách đúng, hay cả hai điều đúng. Cảm ơn thầy.

cucku
#16 Posted : Saturday, January 2, 2010 4:10:47 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

yeubongda095 wrote:

Thưa Thầy trong sách trang 109 phần Ex của Ex3 có ghi là sau who thì viết lại câu đầu rồi mới viết tiếp câu sau. Còn trong phần lý thuyết thầy có giảng là Đem nguyên câu sau đặt ngay phía sau danh từ đã chọn ở câu trước tại sao lại có sự khác biệt đó vậy Thầy. Rồi như vậy thì Thầy hay sách đúng, hay cả hai điều đúng. Cảm ơn thầy.

Thầy viết bài đó trên cơ sở căn bản từ đầu nên chỉ theo nguyên tắc chung, tuy nhiên trong khi làm bài đôi khi có những biến hóa thì các em cần phải nâng cao trình độ thì mới làm được. Thông thường mệnh đề chính ( là mệnh đề giữ nguyên) được viết ở đầu và mệnh đề phụ ( là mệnh đề mình sẽ biến thành who which... ) được viết sau. Tuy nhiên đôi khi người ta để ngược lại thì các em phải biết đổi vị trí của chúng trước khi làm. Còn làm sao để biết khi nào người ta để ngược thì do làm nhiều các em sẽ có kinh nghiệm. Một trong những cách để phát hiện ra là : mệnh đề xảy ra trước thường là mệnh đề phụ.

A girl was injured in the accident. She is now in the hospital. 

was in jured = xảy ra trước

is = xảy ra sau

Do đó ta phải đổi vị trí của chúng rồi mới làm :

A girl is now in the hospital. She was injured in the accident.

Đến đây các em cứ làm theo nguyên tắc của thầy là ra. khi nào trình độ các em đã cao, nhìn vô biết liền thì có thể làm ngay mà không cần chuyển đổi gì.

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
anhtuan150179 on 4/13/2011(UTC)
yeubongda095
#17 Posted : Saturday, January 2, 2010 1:47:10 PM(UTC)
yeubongda095

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/30/2009(UTC)
Posts: 2

Cảm ơn lời giải đáp của Thầy! Em đã hiểu rồi ạ!

buithiminhphuong
#18 Posted : Monday, January 11, 2010 1:05:38 PM(UTC)
buithiminhphuong

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/11/2010(UTC)
Posts: 7

thầy ơi em có một số thắc mắc về mệnh đề quan hệ với từ whose,thầy giải đáp hộ em

trong sách có một số câu

- parents whose children are betwen four and six are being asked to take part in the survey.(mệnh đề quan hệ ở giữa câu sao không dùng dấu phẩy)

-my aunt,whose first job was filling shelves in a supermarket,is now manager of a department store.(

-the newspapaer is owned by the Mears group, whose chairperson is sir james bex.(câu này không có từ sở hữu, ss nhất '... sao ại dùng dấu phẩy)khó hiểu quá thầy ơi

thay oi
evil_genius_experiment626
#19 Posted : Monday, January 11, 2010 1:37:03 PM(UTC)
evil_genius_experiment626

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 6/11/2008(UTC)
Posts: 349
Location: Lilo and Stitch movies

Was thanked: 38 time(s) in 33 post(s)

buithiminhphuong wrote:

thầy ơi em có một số thắc mắc về mệnh đề quan hệ với từ whose,thầy giải đáp hộ em

trong sách có một số câu

- parents whose children are betwen four and six are being asked to take part in the survey.(mệnh đề quan hệ ở giữa câu sao không dùng dấu phẩy)

-- Không cần phải thêm dấu phẩy nếu như cụm mệnh đề quan hệ cần thiết cho câu. Nói cách khác cụm mệnh đề quan hệ đó là một restrictive relative clause. Chỉ có những cha mẹ mà có con cái từ lứa tuổi 4 tới 6 mới tham gia vào cuộc khảo sát còn những cha mẹ có con lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì không. Vì vậy cụm whose children are between four and six là quan trọng ta không cần dùng dấu phẩy

-my aunt,whose first job was filling shelves in a supermarket,is now manager of a department store.

-the newspapaer is owned by the Mears group, whose chairperson is sir james bex.(câu này không có từ sở hữu, ss nhất '... sao ại dùng dấu phẩy)khó hiểu quá thầy ơi

-- Trái với câu đầu tiên, cụm mệnh đề quan hệ của 2 câu sau chỉ dùng để bổ sung, nói thêm, tăng màu sắc cho danh từ được đề cập tới.

Tóm lại nếu relative clause là quan trọng thì không dùng dấu phẩy ngăn cách với mệnh đề chính

Nếu không cần thiết, chỉ có vai trò bổ sung ý cho mệnh đề chính thì ta sủ dụng dấu phẩy

cucku
#20 Posted : Monday, January 11, 2010 3:09:13 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

buithiminhphuong wrote:

thầy ơi em có một số thắc mắc về mệnh đề quan hệ với từ whose,thầy giải đáp hộ em

trong sách có một số câu

- parents whose children are betwen four and six are being asked to take part in the survey.(mệnh đề quan hệ ở giữa câu sao không dùng dấu phẩy)

-my aunt,whose first job was filling shelves in a supermarket,is now manager of a department store.(

-the newspapaer is owned by the Mears group, whose chairperson is sir james bex.(câu này không có từ sở hữu, ss nhất '... sao ại dùng dấu phẩy)khó hiểu quá thầy ơi

Không có gì khó hiểu đâu em, em xem bên phần relative của thầy viết chưa ? cứ nằm trong 4 trường hợp đó thì dùng dấu phẩy, không có thì không dùng, không cần biết giữa câu hay cuối câu.

Câu đầu của em, parents không nằm trong 4  trường hợp phải dùng dấu phẩy nên không dùng, câu 2 thì Mears group vì là danh từ riêng nên dùng, vậy thôi

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


buithiminhphuong
#21 Posted : Tuesday, January 12, 2010 12:20:44 PM(UTC)
buithiminhphuong

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/11/2010(UTC)
Posts: 7

cám ơn thầy và các bạn đã giải đáp cho em

thay oi
buithiminhphuong
#22 Posted : Wednesday, January 13, 2010 11:43:11 AM(UTC)
buithiminhphuong

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/11/2010(UTC)
Posts: 7

whoever wins will go to play barcelona in the final.

i'm sure that keith will do well at university,whichever one he goes to .

hai câu trên sao không dung who và which như thường mà lại dùng whoever và whichever hả thầy ?

thầy có thể nói rõ cách dùng mấy từ đó giúp em nha thầy

còn câu này nữa ạ

subscribers to the magazine can take advantage of this special offer(câu này theo em nghĩ là phải dùng sunscribe thui vì subscriber la danh từ , nhưng trong sách lại làm khác , thầy giúp em với )

 

 

 

Edited by user Wednesday, January 13, 2010 11:47:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thay oi
evil_genius_experiment626
#23 Posted : Wednesday, January 13, 2010 12:23:56 PM(UTC)
evil_genius_experiment626

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 6/11/2008(UTC)
Posts: 349
Location: Lilo and Stitch movies

Was thanked: 38 time(s) in 33 post(s)

buithiminhphuong wrote:

whoever wins will go to play barcelona in the final. -- 'Bất cứ người nào nếu chiến thắng sẽ được đến Barcelona để tham dự trận chung kết'. Nếu đặt who ở đó thì cũng được nhưng câu có vẻ chủ quan hơn. Cụm bất cứ người nào cho thấy một sự công bằng không thiên vị trong cách nói

i'm sure that keith will do well at university,whichever one he goes to . -- 'Tôi chắc rằng Keith sẽ học tốt tại trường đại học, dù là ngôi trường nào đi chăng nữa'. Không đặt which ở đây được vì which one ~ cái nào.

hai câu trên sao không dung who và which như thường mà lại dùng whoever và whichever hả thầy ?

thầy có thể nói rõ cách dùng mấy từ đó giúp em nha thầy

còn câu này nữa ạ

subscribers to the magazine can take advantage of this special offer(câu này theo em nghĩ là phải dùng sunscribe thui vì subscriber la danh từ , nhưng trong sách lại làm khác , thầy giúp em với ) -- Subscribers há có thành vấn đề nào bạn. Danh từ số nhiều thêm -s

 

 

 

cucku
#24 Posted : Wednesday, January 13, 2010 1:15:43 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

buithiminhphuong wrote:

whoever wins will go to play barcelona in the final.

i'm sure that keith will do well at university,whichever one he goes to .

hai câu trên sao không dung who và which như thường mà lại dùng whoever và whichever hả thầy ?

thầy có thể nói rõ cách dùng mấy từ đó giúp em nha thầy 

Khi dùng ever sau các chữ hỏi như who, which ... sẽ mang nghĩa "bất cứ", tức là nhấn mạnh mọi sự chọn lựa đều được. Whoever = any person who

còn câu này nữa ạ

subscribers to the magazine can take advantage of this special offer(câu này theo em nghĩ là phải dùng sunscribe thui vì subscriber la danh từ , nhưng trong sách lại làm khác , thầy giúp em với )

 Đây là cách dùng của từ subscriber : thường hay đi với to

Subscribers to the magazine  : những người đặt báo

Subscribers to cable television : các thuê bao truyền hình cáp

 

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


buithiminhphuong
#25 Posted : Saturday, January 16, 2010 11:52:07 PM(UTC)
buithiminhphuong

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/11/2010(UTC)
Posts: 7

cám ơn mọi người

 

thay oi
tuithanki93
#26 Posted : Monday, February 8, 2010 11:19:42 AM(UTC)
tuithanki93

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/4/2010(UTC)
Posts: 13
Location: trường thpt eahleo,đăklăk

thầy ơi em mún hỏi

sao câu:

the firm,which employs five hundred people,makes video recorder...(ko có this,that,....ko có my,his,....ko phải danh từ duy nhất ...sao lại có dấu phẩy ạ....em lấy trong sbt trang 60 lớp 11 đó thầy...huhu

cả cái câu:

the work,which increases a lot when the boss is away,is always interesting

Edited by user Monday, February 8, 2010 1:47:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

có những khi bỗng dưng mún khóc!!!
cucku
#27 Posted : Monday, February 8, 2010 1:42:55 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

tuithanki93 wrote:

thầy ơi em mún hỏi

sao câu:

the firm,which employs five hundred people,makes video recorder...(ko có this,that,....ko có my,his,....ko phải danh từ duy nhất ...sao lại có dấu phẩy ạ....em lấy trong sbt trang 60 lớp 11 đó thầy...huhu

cả cái câu:

the work,which increases a lot when the boss is away,is always interesting

Nguyên tắc chung khi dùng dấu phẩy là khi nào danh từ đó xác định, nói ra là người nghe biết liền. Bình thường ta áp dụng theo 4 cách nhận dạng đó bởi vì ta không biết ngữ cảnh lúc đó ra sao. Còn như ta biết trong ngữ cảnh cụ thể thì có thể dùng dấu phẩy mà không cần có các dấu hiệu trên.

Trong câu của em, the work là công việc cụ thể trong công ty đó nên là cụ thể xác định rồi nên dùng dấu phẩy đó em

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


tuithanki93
#28 Posted : Monday, February 8, 2010 1:49:35 PM(UTC)
tuithanki93

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/4/2010(UTC)
Posts: 13
Location: trường thpt eahleo,đăklăk

thầy ơi zậy làm sao mà nhận dạng đc hả thầy.....zậy em rất dễ nhầm

the firm,which employs five hundred people,makes video recorder

 

Edited by user Monday, February 8, 2010 1:51:11 PM(UTC)  | Reason: Not specified

có những khi bỗng dưng mún khóc!!!
cucku
#29 Posted : Monday, February 8, 2010 2:13:02 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

tuithanki93 wrote:

thầy ơi zậy làm sao mà nhận dạng đc hả thầy.....zậy em rất dễ nhầm

the firm,which employs five hundred people,makes video recorder

 

Khi làm bài tập nếu không có ngữ cảnh thì người ta sẽ chấm điểm theo dấu hiệu thôi, còn khi em đọc thấy người ta viết thì hiểu vậy thôi chứ đâu ai kêu mình làm mà lo em

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


tuithanki93
#30 Posted : Tuesday, February 9, 2010 12:47:09 AM(UTC)
tuithanki93

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/4/2010(UTC)
Posts: 13
Location: trường thpt eahleo,đăklăk

 thầy ơi....trên trưeờng bọn em chỉ học who,whom,which,whose ,ko thấy cô em nhắc tới where,why,when nên khi có nơi chốn,lí do,....  em dùng which phải  ko hả thầy....

có những khi bỗng dưng mún khóc!!!
cucku
#31 Posted : Tuesday, February 9, 2010 1:30:04 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

tuithanki93 wrote:

 thầy ơi....trên trưeờng bọn em chỉ học who,whom,which,whose ,ko thấy cô em nhắc tới where,why,when nên khi có nơi chốn,lí do,....  em dùng which phải  ko hả thầy....

Lớp 11 phải biết dùng đủ hết các loại này chứ em, chắc tại bài đó chủ yếu dùng which + giới từ nên không nhắc đến when where, nhưng em nên học đầy đủ vì đi thi người  ta không  chừa cái nào ra đâu

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


thanhtri2710
#32 Posted : Saturday, February 20, 2010 8:14:48 AM(UTC)
thanhtri2710

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/31/2010(UTC)
Posts: 14

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

Chon cai nao thi dung  vay thay ?

Post office is a place ________you can buy stamps, mail letters and packages, and receive mail.

a. that              b. which                 c. where                d. in which.

Theo em nghi la c va d deu dung, vi where = in which, dung ko thay ?

thanhtri2710
#33 Posted : Saturday, February 20, 2010 9:32:52 AM(UTC)
thanhtri2710

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/31/2010(UTC)
Posts: 14

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

Thay giai thich giup em 1 cau nua, cam on thay nhieu :

Summer is my favoutite time ___________I can enjoy many sporting games.

a. that            b. which              c. in which             d. in when

Dap an o day la c. in which dung ko thay ?ngoai ra trong cau nay em dung a. that duoc ko a ?

cucku
#34 Posted : Saturday, February 20, 2010 4:20:09 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

thanhtri2710 wrote:

Thay giai thich giup em 1 cau nua, cam on thay nhieu :

Summer is my favoutite time ___________I can enjoy many sporting games.

a. that            b. which              c. in which             d. in when

Dap an o day la c. in which dung ko thay ?ngoai ra trong cau nay em dung a. that duoc ko a ?

Chỗ này cần điền thời gian where  hoặc giới từ + which , không dùng that được vì that    cũng tương đương which không thôi

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


thuytien09
#35 Posted : Saturday, February 20, 2010 7:23:35 PM(UTC)
thuytien09

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/1/2009(UTC)
Posts: 826

Thanks: 274 times
Was thanked: 943 time(s) in 378 post(s)

Post office is a place in/at which you can buy stamps, mail letters and packages, and receive mail.

Post office is a place where you can buy stamps, mail letters and packages, and receive mail.

Cả hai đều đúng, nhưng gọn nhất là:

Post office is where you can buy stamps, mail letters and packages, and receive mail.

Edited by user Saturday, February 20, 2010 7:24:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

The important thing about any word is how you understand it. (Publius Syrus)
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 1,654 Yesterday: 21,903 Total: 72,119,494