englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


2 Pages12>
cucku
#1 Posted : Saturday, November 15, 2008 2:01:46 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
CÂU ĐIỀU KIỆN

Chào các em ! từ lớp 9 các em đã bắt đầu học về câu điều kiện, sau đó lên cấp 3 mỗi năm các em đều học lại cấu trúc này nhưng chương trình càng lúc càng nâng cao. Trong phần này sẽ được chia làm 2 cấp độ : cấp độ cơ bản và cấp độ nâng cao. Các em nhất thiết phải học theo thứ tự, chỉ khi nào nắm vững cấp cơ bản thì mới học phần nâng cao, nếu không sẽ bị rối và không hiểu được bài.

Cấp độ cơ bản
 
Loại 1:
Công thức :


IF S   + V (hiện tại) , S + WILL ( CAN, MAY) + V (nguyên mẫu)

Cách dùng:
Chỉ sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Ví dụ:
If it is sunny, I will go fishing.  ( nếu trời nắng, tôi sẽ đi câu)
Loại 2:
Công thức :


IF S   + V (quá khứ) , S + WOULD ( COULD, MIGHT ) + V (nguyên mẫu)

( be luôn dùng were dù chủ từ số ít hay nhiều )
Cách dùng:

Chỉ sự việc không thể hoặc khó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ:
If I were you, I would go abroad. ( nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi nước ngoài)

Chuyện này không thể xảy ra được vì tôi đâu thể nào biến thành bạn được.

Loại 3:
Công thức :


IF S   +HAD +P.P , S + WOULD ( COULD, MIGHT ) HAVE + P.P
Cách dùng:
Chỉ sự việc đã không xảy ra ở quá khứ.
Ví dụ:

If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. ( nếu hôm qua tôi không vắng mặt thì tôi đã gặp anh ta rồi) => nhưng thực sự tôi đã vắng mặt

LƯU Ý:

+ Unless = if … not : trừ phi

+ Bên mệnh đề có if, chữ had trong loại 3, chữ were trong loại 2 và chữ should trong loại 1 có thể đem ra đầu câu thế cho if.

( chữ should đôi khi có thể dùng trong loại 1 với nghĩa làm cho câu mơ hồ hơn)

Ví dụ:
- If he should call, …. ( nếu mà anh ta có gọi, …    ) => không biết có gọi hay không
= Should he call,…. ( nếu mà anh ta có gọi, …     )
- If I were you, …
= Were I you, ….
- If she had gone there, …..
= Had she gone there,…..
(kỳ sau: cách giải các dạng bài tập dạng cơ bản)

Edited by user Saturday, November 15, 2008 2:42:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 68 users thanked cucku for this useful post.
NhocCrazy on 5/18/2010(UTC), Desert on 9/26/2010(UTC), bob127 on 10/17/2010(UTC), thanglangtu_87 on 10/19/2010(UTC), pooh2101 on 10/22/2010(UTC), d_phuong1995 on 12/7/2010(UTC), nhanntvista on 2/28/2011(UTC), tranthuyettri on 3/31/2011(UTC), alice on 6/9/2011(UTC), Crystal_94 on 6/14/2011(UTC), tranghuyen on 8/25/2011(UTC), doha on 9/12/2011(UTC), nikoniko on 9/27/2011(UTC), Light42 on 10/23/2011(UTC), pussycat115 on 10/23/2011(UTC), windy_senjo on 10/26/2011(UTC), Salem on 10/27/2011(UTC), SooInKang on 10/27/2011(UTC), phanvan on 10/29/2011(UTC), billhs on 10/29/2011(UTC), Maiphuongdo on 11/1/2011(UTC), hungnt on 12/18/2011(UTC), kimcuongsang on 2/11/2012(UTC), virus1701 on 3/28/2012(UTC), monster_9x on 4/11/2012(UTC), b0y_drag0n on 4/12/2012(UTC), wisky96 on 4/14/2012(UTC), aliceshuu on 4/24/2012(UTC), kpt2511 on 5/6/2012(UTC), p3mua on 5/19/2012(UTC), banhbotloc on 5/26/2012(UTC), nguyễn thảo on 5/26/2012(UTC), chungmkt on 5/27/2012(UTC), try_my_best on 6/17/2012(UTC), cherpapiz on 6/27/2012(UTC), khackhiempk on 7/23/2012(UTC), shin mi on 8/13/2012(UTC), kidsitber on 9/14/2012(UTC), thuclinh on 10/20/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/17/2012(UTC), cece218 on 11/22/2012(UTC), tkf on 12/22/2012(UTC), nhoclovely26 on 12/22/2012(UTC), tamy138 on 2/15/2013(UTC), shiren_3110 on 3/7/2013(UTC), tra.le92 on 4/5/2013(UTC), !moon! on 5/5/2013(UTC), sonycorp on 8/5/2013(UTC), ruykyo on 8/8/2013(UTC), KimLena on 8/25/2013(UTC), hahuynh95 on 10/3/2013(UTC), kimdongbang on 10/21/2013(UTC), mapbeo on 11/25/2013(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 12/24/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), VyVy on 3/7/2014(UTC), babyxu95 on 3/13/2014(UTC), vitcon on 6/26/2014(UTC), LouMintricksy on 7/7/2014(UTC), bich1012 on 9/24/2014(UTC), thanhphuoc1 on 10/18/2014(UTC), qaszxc on 11/28/2014(UTC), Heli on 11/29/2014(UTC), siojun_ss on 11/29/2014(UTC), mimi on 12/3/2014(UTC), joy on 3/16/2015(UTC), oriontk on 4/6/2015(UTC), toaninja on 5/6/2015(UTC)
Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Tuesday, November 25, 2008 1:36:03 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Các dạng bài tập về câu điều kiện (cấp độ cơ bản)

1)     Dạng chia động từ:

Ở cấp độ cơ bản thông thường người ta chia một vế cho mình rồi nên các em chỉ việc quan sát xem đó là loại mấy mà áp dụng công thức cho đúng.

Ví dụ:

If I meet him, I (give) him this book.

Nhìn thấy câu đề cho bên if là thì hiện tại nên ta biết đó là loại 1 nên ta chia loại 1:

If I meet him, I will give him this book.

Cũng có trường hợp hơi khó hơn là người ta sẽ đóng ngoặc cả hai bên. Trong trường hợp này trước tiên các em xem sự việc có phải xảy ra ở quá khứ không, Nếu phải thì chia loại 3, nếu không có dấu hiệu nào của quá khứ thì các em phải dịch nghĩa : nếu thấy không có khả năng hoặc khó có khả năng xảy ra thì dùng loại 2, nếu có khả năng xảy ra thì dùng loại 1.

Ví dụ:

If he (go) there yesterday, he (meet) her.

Thấy có dấu hiệu của quá khứ (yesterday) nên ta chia loại 3:

If he had gone there yesterday, he would have met her.

I (go) there if I (be) you.

Không có dấu hiệu quá khứ nên ta dịch nghĩa: ...nếu tôi là bạn => chuyện không thể xảy ra nên dùng loại 2:

I would go there if I were you.

2)     Dạng viết lại câu dùng IF:

Dạng này người ta sẽ cho 2 câu riêng biệt hoặc nối với nhau bằng các chữ như : so = that’s why (vì thế), because ( bởi vì )

Đối với dạng này nếu các em thấy :

-        Cả 2 câu đều chia thì tương lai thì dùng loại 1 (không phủ định)

-        Một bên hiện tại, một bên tương lai / hiện tại thì dùng loại 2 (phủ định)

-        Nếu có quá khứ trong đó thì dùng loại 3 (phủ định)

 

-        Ghi chú:

-        Phủ định là câu đề có not thì ta dùng không có not và ngược lại

-        Nếu có because thì để if ngay vị trí because

-        Nếu có so, that’s why thì để if ngược với vị trí của chúng.

-         

Ví dụ:

I will go there. I will buy you a dog.

=> If I go there, I will buy you a dog.

I can’t go out because it is raining.

=> If it weren’t raining, I could go out. ( người ta can thì mình dùng, không đổi thành will )

 

3)     Dạng viết lại câu đổi từ câu có if sang dùng unless:

Unless sẽ thế vào chỗ chữ if, bỏ not, vế kia giữ nguyên.

Ví dụ:

If you don’t speak loudly, he won’t hear.

Unless….

=> Unless you speak loudly, he won’t hear.

Edited by user Tuesday, December 27, 2011 4:04:01 AM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 56 users thanked cucku for this useful post.
NhocCrazy on 5/18/2010(UTC), Desert on 9/26/2010(UTC), thanglangtu_87 on 10/19/2010(UTC), pooh2101 on 10/22/2010(UTC), beedrill on 10/23/2010(UTC), mualanh_2812 on 11/15/2010(UTC), nhanntvista on 2/28/2011(UTC), tranthuyettri on 3/31/2011(UTC), alice on 6/9/2011(UTC), Crystal_94 on 6/14/2011(UTC), Clover32 on 6/29/2011(UTC), kthuy9d2 on 7/4/2011(UTC), huyhuy1334 on 8/24/2011(UTC), tranghuyen on 8/25/2011(UTC), doha on 9/12/2011(UTC), pussycat115 on 10/23/2011(UTC), phanvan on 10/29/2011(UTC), billhs on 10/29/2011(UTC), halley_94 on 10/29/2011(UTC), Maiphuongdo on 11/1/2011(UTC), chi_90 on 4/3/2012(UTC), kimcuongsang on 4/11/2012(UTC), monster_9x on 4/11/2012(UTC), b0y_drag0n on 4/12/2012(UTC), wisky96 on 4/14/2012(UTC), chungmkt on 5/27/2012(UTC), cherpapiz on 6/27/2012(UTC), khackhiempk on 7/23/2012(UTC), manhthieugia95 on 10/14/2012(UTC), thuclinh on 10/20/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/17/2012(UTC), cece218 on 11/22/2012(UTC), tkf on 12/22/2012(UTC), nhoclovely26 on 12/22/2012(UTC), tamy138 on 2/15/2013(UTC), tra.le92 on 4/5/2013(UTC), !moon! on 5/5/2013(UTC), sonycorp on 8/5/2013(UTC), ruykyo on 8/8/2013(UTC), KimLena on 8/25/2013(UTC), hahuynh95 on 10/3/2013(UTC), kimdongbang on 10/21/2013(UTC), lkhphuc on 10/25/2013(UTC), mapbeo on 12/6/2013(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 12/24/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), armymen on 2/13/2014(UTC), phongvietnam on 2/18/2014(UTC), VyVy on 3/9/2014(UTC), nguyencongthinh0908 on 6/18/2014(UTC), leloan on 6/26/2014(UTC), HaMinh on 7/29/2014(UTC), qaszxc on 11/28/2014(UTC), Heli on 11/29/2014(UTC), mimi on 12/3/2014(UTC), joy on 3/16/2015(UTC)
cucku
#3 Posted : Tuesday, March 24, 2009 5:19:27 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

4)     Dạng viết lại câu đổi từ câu có without sang dùng if :

 

Dùng if…. not…., bên kia giữ nguyên ( tùy theo nghĩa mà có câu cụ thể)

Ví dụ:

Without your help, I wouldn’t pass the exam.  ( không có sự giúp đỡ của bạn ,…   )

If you didn’t help, I wouldn’t pass the exam. ( nếu bạn không giúp,…  )

Without water, we would die.  ( không có nước,…   )

If there were no water, we would die. ( nếu không có nước,..   )

 

5)     Dạng viết lại câu đổi từ câu có Or, otherwise sang dùng if :

Dạng này thường có cấu trúc là câu mệnh lệnh + or, otherwise + S will

Cách làm như sau:

If you don’t ( viết lại, bỏ or, otherwise )

Ví dụ:

Hurry up, or you will be late. ( nhanh lên, nếu không bạn sẽ trễ)

If you don’t hurry, you will be late. ( nếu bạn không nhanh lên,  bạn sẽ trễ)

 

6)     Dạng viết lại câu đổi từ câu có But for sang dùng if :

Dùng : if it weren’t for thế cho but for, phần còn lại giữ nguyên

Ví dụ:

But for your help, I would die.

If it weren’t for your help, I would die.

 

Các dạng câu điều kiện ám chỉ:

Provided (that), providing (that)  ( miễn là ) = if

In case = phòng khi

 

 Mọi thắc mắc về câu điều kiện hỏi TẠI ĐÂY nhé

Edited by user Tuesday, December 1, 2009 4:23:57 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 46 users thanked cucku for this useful post.
NhocCrazy on 5/18/2010(UTC), Desert on 9/26/2010(UTC), thanglangtu_87 on 10/19/2010(UTC), pooh2101 on 10/22/2010(UTC), beedrill on 10/23/2010(UTC), nhanntvista on 2/28/2011(UTC), tranthuyettri on 3/31/2011(UTC), alice on 6/9/2011(UTC), meocon_bt24 on 6/27/2011(UTC), Clover32 on 6/29/2011(UTC), kthuy9d2 on 7/4/2011(UTC), huyhuy1334 on 8/24/2011(UTC), tranghuyen on 8/25/2011(UTC), jiyong1808 on 8/25/2011(UTC), doha on 9/12/2011(UTC), nikoniko on 9/27/2011(UTC), anhda109 on 9/30/2011(UTC), Iu Key Umma Taeminnie Pumkin Sungmin on 10/12/2011(UTC), Light42 on 10/23/2011(UTC), pussycat115 on 10/23/2011(UTC), phanvan on 10/29/2011(UTC), billhs on 10/29/2011(UTC), Maiphuongdo on 11/1/2011(UTC), nhocluvmoney on 3/16/2012(UTC), hoangminh.007 on 4/10/2012(UTC), monster_9x on 4/11/2012(UTC), b0y_drag0n on 4/12/2012(UTC), wisky96 on 4/14/2012(UTC), cherpapiz on 6/27/2012(UTC), thuclinh on 10/20/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/17/2012(UTC), cece218 on 11/22/2012(UTC), tamy138 on 2/16/2013(UTC), tra.le92 on 4/5/2013(UTC), sonycorp on 8/5/2013(UTC), ruykyo on 8/8/2013(UTC), hahuynh95 on 10/3/2013(UTC), kimdongbang on 10/21/2013(UTC), lkhphuc on 10/25/2013(UTC), mapbeo on 12/6/2013(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 12/24/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), linkloor on 5/17/2014(UTC), leloan on 6/26/2014(UTC), Heli on 11/29/2014(UTC), mimi on 12/3/2014(UTC)
cucku
#4 Posted : Thursday, September 24, 2009 5:36:33 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

KHI NÀO DÙNG WILL/WOULD SAU IF ?

Will  đứng sau if :

Thông thường chúng ta không dùng thì tương lai đơn với will sau if. Tuy nhiên, mặc dú rất ít khi được dùng đến, người ta có thể dùng hình thức này khi muốn nhấn mạnh đến ý " không phải bây giờ mà là sau này" . Hãy so sánh:

If it suits you, I will change the date of our meeting.  nếu anh thấy thuận tiện thì tôi sẽ đổi ngày họp của chúng ta lại.

If it will suit you, I will change the date of our meeting.  nếu anh thấy thuận tiện ( không phải bây giờ mà là sau này )  thì tôi sẽ đổi ngày họp của chúng ta lại.

Will và would đứng sau if :

- Muốn nhấn mạnh đến sự bằng lòng và không bằng lòng:

+ Khi yêu cầu người khác làm việc gì/ đáp ứng đề nghị giúp đỡ.

Ví dụ 1 :

Shall I hold the door open for you ? anh có muốn tôi để cửa mở cho anh không?

Yes, if you will/would. vâng, xin anh vui lòng.

Ví dụ 2 :

If you will/would/could wait a moment, I will fetch the money. anh vui lòng chờ một chút, tôi sẽ đi lấy tiền.

+ Khi nói về người nào khác:

If he will/would/could only try harder, I am sure he'd do well    : nếu anh ta chỉ chĩu cố gằng hơn nữa, tôi chắc anh ta sẽ thành công.

+ Trong các hình thức lịch sự nhất trong các mạch văn trang trọng:

Ví dụ 1 :

I'd be grateful if you will/would let me know soon.: tôi sẽ lấy làm biết ơn nếu ông vui lòng cho tôi biết sớm.

Ví dụ 2 :

If you will/would follow me, I will show you the way.  nếu anh chịu đi theo tôi thì tôi sẽ chỉ đường cho anh.

+ Trong những câu nói trực tiếp chỉ sự bằng lòng/ không bằng lòng.

Ví dụ 1:

If you will/would agree to pay us compensation, We will/would agree not to take the matter any further  : nếu anh chịu bồi thường cho chúng tôi thì chúng tôi bằng lòng không đá động gì đến vấn đề đó nữa.

Ví dụ 2:

If you won't stop smoking, you can only expect to have a bad cough : nếu anh không chịu ngưng hút thuốc thì anh thì anh sẽ bị ho dữ lắm đấy.

( Theo Longman)

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 53 users thanked cucku for this useful post.
NhocCrazy on 5/18/2010(UTC), belyly on 6/18/2010(UTC), Desert on 9/26/2010(UTC), bob127 on 10/17/2010(UTC), peterparker3979t on 10/17/2010(UTC), thanglangtu_87 on 10/19/2010(UTC), beedrill on 10/23/2010(UTC), rt on 10/24/2010(UTC), mualanh_2812 on 11/15/2010(UTC), Liz' Joker on 11/22/2010(UTC), tranthuyettri on 3/31/2011(UTC), alice on 6/9/2011(UTC), meocon_bt24 on 6/27/2011(UTC), Clover32 on 6/29/2011(UTC), kthuy9d2 on 7/4/2011(UTC), tranghuyen on 8/25/2011(UTC), jiyong1808 on 8/25/2011(UTC), doha on 9/12/2011(UTC), anhda109 on 9/30/2011(UTC), Light42 on 10/23/2011(UTC), phanvan on 10/29/2011(UTC), billhs on 10/29/2011(UTC), windy_senjo on 11/3/2011(UTC), Maiphuongdo on 11/23/2011(UTC), nhocluvmoney on 3/16/2012(UTC), virus1701 on 3/28/2012(UTC), hoangminh.007 on 4/10/2012(UTC), kimcuongsang on 4/11/2012(UTC), monster_9x on 4/11/2012(UTC), b0y_drag0n on 4/12/2012(UTC), wisky96 on 4/14/2012(UTC), thuong_tet on 5/2/2012(UTC), chungmkt on 5/27/2012(UTC), cherpapiz on 6/27/2012(UTC), LinhTran004 on 8/20/2012(UTC), kidsitber on 9/14/2012(UTC), thuclinh on 10/20/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/17/2012(UTC), cece218 on 11/22/2012(UTC), shiren_3110 on 3/7/2013(UTC), tra.le92 on 4/5/2013(UTC), nhanet55 on 4/30/2013(UTC), ruykyo on 8/8/2013(UTC), VyVy on 9/30/2013(UTC), lkhphuc on 10/17/2013(UTC), kimdongbang on 10/21/2013(UTC), mapbeo on 12/6/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), pagepro on 3/6/2014(UTC), linkloor on 6/11/2014(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 8/13/2014(UTC), Heli on 11/29/2014(UTC), mimi on 12/3/2014(UTC)
belyly
#5 Posted : Friday, June 18, 2010 6:36:49 PM(UTC)
belyly

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 4/14/2010(UTC)
Posts: 1

Thanks: 1 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
cảm ơn thầy cucku nhiều lắm ạ!! 1 user thanked belyly for this useful post.
cece218 on 11/22/2012(UTC)
EnglishWorm
#6 Posted : Friday, September 10, 2010 10:24:49 AM(UTC)
EnglishWorm

Rank: Distinguished Member

Groups: Member
Joined: 8/8/2010(UTC)
Posts: 22
Location: HCM

Thanks: 36 times
Was thanked: 4 time(s) in 3 post(s)
Thầy viết tiếp dạng nâng cao đi ạ Very Happy
Dawn melody
#7 Posted : Sunday, October 24, 2010 4:09:31 AM(UTC)
Dawn melody

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 10/16/2010(UTC)
Posts: 29

Thanks: 101 times
Was thanked: 8 time(s) in 7 post(s)
Đúng rồi đó! Thầy viết tiếp dạng nâng cao đi ạ! Trong quá trình làm bài tập thỉnh thoảng em gặp những cấu trúc câu điều kiện rất lạ, em chẳng hiểu gì cả, mà tìm trong sách nâng cao của em cũng không thấy họ đề cập đến.Thầy ơi, thầy mau post tiếp đi ạ!!!!!!!!!!!
 1 user thanked Dawn melody for this useful post.
teenet
#8 Posted : Tuesday, November 2, 2010 5:25:03 PM(UTC)
teenet

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 4/13/2009(UTC)
Posts: 41
Man

Thanks: 8 times
Was thanked: 28 time(s) in 12 post(s)
em thưa thầy, thầy post tiếp dạng nâng cao đi ạ, lớp em học tới đây rồi
Ôn thi không phải để giỏi.
Ôn thi là để tự tin đi thi và tin là không bao giờ thất bại
pinkitty0204
#9 Posted : Tuesday, November 2, 2010 5:35:28 PM(UTC)
pinkitty0204

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/18/2010(UTC)
Posts: 140

Thanks: 128 times
Was thanked: 173 time(s) in 85 post(s)
em thưa thầy, thầy post tiếp dạng nâng cao đi ạ, lớp em học tới đây rồi

Đúng rồi đó thầy,thầy post tiếp đi,nhất là dạng câu điều kiện hỗn hơp,lớp con cô k dạy phần ấy mà bt thì có.thầy ráng post đi thầy ơi =.="♥[Impossible = i'm possible]♥
teenet
#10 Posted : Wednesday, November 3, 2010 12:38:26 PM(UTC)
teenet

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 4/13/2009(UTC)
Posts: 41
Man

Thanks: 8 times
Was thanked: 28 time(s) in 12 post(s)
hu hu, em nhiệt tình post lên xin thầy post tiếp dạng nâng cao Sad(, tài liệu có nhưng em thích của thầy hơn Sad(
Ôn thi không phải để giỏi.
Ôn thi là để tự tin đi thi và tin là không bao giờ thất bại
cucku
#11 Posted : Wednesday, November 3, 2010 1:25:17 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Chà, "biểu tình" dữ quá- chắc phải viết thôiVÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 4 users thanked cucku for this useful post.
Mrvanthu on 3/4/2011(UTC), hoangminh.007 on 4/10/2012(UTC), mapbeo on 11/25/2013(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 12/26/2013(UTC)
teenet
#12 Posted : Wednesday, November 3, 2010 4:13:09 PM(UTC)
teenet

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 4/13/2009(UTC)
Posts: 41
Man

Thanks: 8 times
Was thanked: 28 time(s) in 12 post(s)
dạ vâng ạ, thầy post đi ạ, bởi vì bài nè em bữa thứ 7 là em language focus mất rùi ạ, mà thì em chỉ quý thầy thôi, ko quý cô trên lớp đâu ( dù cô hay diện váy ngắn ) , nên thầy post lẹ lẹ giúp em( và hàng nghìn bạn khác ) nhé nhé thầy
Ôn thi không phải để giỏi.
Ôn thi là để tự tin đi thi và tin là không bao giờ thất bại
 1 user thanked teenet for this useful post.
cucku
#13 Posted : Monday, November 8, 2010 12:55:14 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
CÂU ĐIỀU KIỆN NÂNG CAO:


Chào các em, sau khi đã nắm vững các công thức cơ bản rồi, sau đây các em sẽ tiếp tục xem phần nâng cao của câu điệu kiện nhé.
Dùng were to bên mệnh đề có if:
Để diễn tả một hoàn cảnh tưởng tượng ở tương lai:
Ví du:
If the government were to cut V.A.T, prices would fall. ( Tưởng tưởng vậy đi cho nó thư giản trang thời buổi “gạo châu củi quế” này  )
If he were to win the game, he would be rich. (Tưởng tượng thôi chứ không dễ gì anh ta thắng đâu).
Để đề nghị một cách lịch sự:
Ví dụ:
If you were to ask him, he might help you. (Nếu bạn mà nhờ đến thì anh ta sẽ giúp bạn)
If you were to move over, we could all sit on the sofa.
Lưu ý:
Công thức này không áp dụng cho các động từ chỉ tình trạng như: know, like, remember, understand…
Ví dụ:
If I were to remember… ( sai)
If I remembered… ( đúng)
Trong công thức này were có thể đem ra ngoài thế if, nhưng nếu có not thì không được đem not theo mà phải để lại sau chủ từ nhé.

Ví dụ:

Weren’t  the government to cut… (sai)
Were  the government not to cut… (đúng)
Dùng it was/were not for + noun bên mệnh đề if
Người ta dùng cấu trúc này để diễn tả một hoàn cảnh này lệ thuộc vào một hoàn cảnh hay một người nào khác.
Ví dụ:
If it were not for you, I would die. (Nếu không có bạn là tôi “tiêu” rồi)
Đối với chuyện trong quá khứ ta dùng: if it hadn’t been for
Các em cũng có thể dùng but for để thay thế công thức này mà không thay đổi nghĩa:
Ví dụ:
If it were not for you,… = but for you,…

Phân biệt if not và unless:
Thông thường, ở cấp độ cơ bản các em có thể thay thế if not bằng unless. Tuy nhiên, ở cấp độ nâng cao các em sẽ gặp những trường hợp chúng không thể thay thế nhau.
Không thể dùng unless thay cho if not trong những trường hợp sau:
Trong những tình huống không thật. (thường là câu loại 2 và 3)
Ví dụ:
She would be a good friend if she were not selfish.
She would be a good friend unless she were selfish. (sai)
If he had not been absent, he would have known that.
Unless he had been absent, he would have known that. (sai)
Khi nói về cảm xúc:
I will be disappointed, if you don’t pass the exam.
I will be disappointed, unless you pass the exam.
(sai)
Trong hầu hết các câu hỏi:
Ví dụ:
What do you think if I don’t come?
What do you think unless I come? (sai)
Không thể dùng if not thay cho unless trong những trường hợp sau:
Khi ta nhắc đến việc đã qua với nhận xét về nó. Cách nhận ra tình huống này là có dấu gạch nối trước unless.
Ví dụ:
I couldn’t have gone to school on time – unless I had got up earlier. (Tôi đã không thể đi học đúng giờ- Trừ khi tôi dậy sớm hơn.)
Trong tính huống này, thực tế tôi đã không đi học đúng giờ và tôi đã không dậy sớm.
So sánh với câu này khi dùng if not.
I couldn’t have gone to school on time, if I had not got up earlier. (Tôi đã không thể đi học đúng giờ nếu tôi không thức dậy sớm hơn)
Trong trường hợp này thực tế tôi đã dậy sớmđi học đúng giờ. Nghĩa hoàn toàn ngược với câu trên.
Khi ta nói xong một câu, sau đó thêm vào một ý. Trường hợp này cũng phải có dấu gạch nối.
Ví dụ:
Because my secretaty is in the hospital, the work can’t continue – Unless you take up her position, of course. (Vì thư kí tôi nằm viện, công việc không thể tiếp tục – Dĩ nhiên trừ khi cô thay thế vị trí của cô ấy.)
Because my secretaty is in the hospital, the work can’t continue if you don’t take up her position, of course. (sai)

( Kì sau: câu điều kiện loại zero, 4, 5...)Edited by user Monday, November 8, 2010 6:15:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 55 users thanked cucku for this useful post.
nho_ha on 11/8/2010(UTC), rt on 11/8/2010(UTC), pinkitty0204 on 11/8/2010(UTC), nghuyenthu on 11/9/2010(UTC), nghiadaica on 11/10/2010(UTC), Dawn melody on 11/14/2010(UTC), trongdai on 11/16/2010(UTC), kidlove on 11/17/2010(UTC), thuytinhxanh on 11/18/2010(UTC), Desert on 11/22/2010(UTC), Liz' Joker on 11/22/2010(UTC), EnglishWorm on 11/25/2010(UTC), tranthuyettri on 3/31/2011(UTC), alice on 6/9/2011(UTC), Crystal_94 on 6/14/2011(UTC), meocon_bt24 on 6/27/2011(UTC), Clover32 on 6/29/2011(UTC), kthuy9d2 on 7/4/2011(UTC), Aloha1412 on 8/4/2011(UTC), Katie Pham on 8/9/2011(UTC), nikoniko on 9/27/2011(UTC), BaoTranDo on 10/9/2011(UTC), phanvan on 10/29/2011(UTC), billhs on 10/29/2011(UTC), doha on 10/31/2011(UTC), thuong_tet on 11/19/2011(UTC), Maiphuongdo on 11/23/2011(UTC), jusmine on 12/15/2011(UTC), virus1701 on 3/28/2012(UTC), hoangminh.007 on 4/10/2012(UTC), b0y_drag0n on 4/12/2012(UTC), wisky96 on 4/14/2012(UTC), kpt2511 on 5/6/2012(UTC), chungmkt on 5/27/2012(UTC), cherpapiz on 7/1/2012(UTC), shin mi on 8/13/2012(UTC), thuclinh on 10/20/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/17/2012(UTC), tamy138 on 2/17/2013(UTC), nhanet55 on 4/30/2013(UTC), sonycorp on 8/5/2013(UTC), ruykyo on 8/8/2013(UTC), hahuynh95 on 10/3/2013(UTC), mapbeo on 12/6/2013(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 12/26/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), pagepro on 3/6/2014(UTC), linkloor on 5/17/2014(UTC), thieuha on 5/20/2014(UTC), Tường Nguyên on 8/28/2014(UTC), vitcon on 10/8/2014(UTC), qaszxc on 11/28/2014(UTC), Heli on 11/29/2014(UTC), mimi on 12/3/2014(UTC), nhatdac10286@gmail.com on 6/15/2015(UTC)
teenet
#14 Posted : Monday, November 8, 2010 4:29:21 PM(UTC)
teenet

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 4/13/2009(UTC)
Posts: 41
Man

Thanks: 8 times
Was thanked: 28 time(s) in 12 post(s)
thêm 1 lần nữa em cảm ơn thày ạ. ( à mà em thưa thầy, câu nè dịch sao aj Very Happy)
Ôn thi không phải để giỏi.
Ôn thi là để tự tin đi thi và tin là không bao giờ thất bại
mualanh_2812
#15 Posted : Tuesday, November 16, 2010 12:03:55 PM(UTC)
mualanh_2812

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/2/2010(UTC)
Posts: 16
Location: phu yen

Thanks: 24 times
Was thanked: 10 time(s) in 6 post(s)
thầy viết tiếp câu điều kiện loại zero, 4, 5 đi ạh 1 user thanked mualanh_2812 for this useful post.
thuthao_2910
#16 Posted : Sunday, November 21, 2010 2:32:37 PM(UTC)
thuthao_2910

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 11/21/2010(UTC)
Posts: 4
Location: Can Tho

Thanks: 4 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
thay oi co the cung cap cho con cau dieu kien dang hon hop duoc ko ah? con dang can gap lam, cam on thay truoc 1 user thanked thuthao_2910 for this useful post.
pinkitty0204
#17 Posted : Sunday, November 21, 2010 3:19:57 PM(UTC)
pinkitty0204

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/18/2010(UTC)
Posts: 140

Thanks: 128 times
Was thanked: 173 time(s) in 85 post(s)
Câu điều kiện hỗn hợp à bạn?

Mình cũng đang học đên đây,theo như mình làm bài thì thấy dịch nghĩa là chủ yếu,bạn phải dịch mới biết đc.

Ví dụ nha:

Nếu bạn k ăn bánh bạn sẽ k đau bụng.

If you had not eaten this cake,you wouldn't have a stomachache

Dịch ra bạn thấy ăn là ăn rùi mà ăn rùi tức là ở quá khứ,bây h mình phủ định lại nó thì sẽ là loại 3.Còn cái đau thì bây h đang đau nên mình phủ định k đau tức là k xảy ra ở hiện tại nên dùng loại 2

Nói chung lại thì vẫn là dịch nghĩa bạn ạ =.="♥[Impossible = i'm possible]♥
 1 user thanked pinkitty0204 for this useful post.
cucku
#18 Posted : Monday, November 22, 2010 2:42:16 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)


Câu điều kiện loại zero.
Người ta gọi tên nó là “zero” có lẽ vì thấy 2 vế đều chia hiện tại đơn.
Cách dùng:
Diễn tả một chân lí, qui luật:
Ví dụ:
If water is frozen, it expands. Nếu nước bị đông đặc nó nở ra. (Đây là sự thật, chân lí lúc nào cũng vậy nên dùng loại zero)
Phân biệt:
If the water is frozen, it will expand. Nếu nước này bị đông đặc nó sẽ nở ra. (Đây là một hoàn cảnh cụ thể, một khối nước cụ thể nào đó xác định nên không dùng loại zero)
Diễn tả một thói quen:
Ví dụ:
If it rains, I go to school by taxi. (Đây là thói quen chứ không phải một hoàn cảnh cụ thể nào nên dùng loại zero)
Phân biệt:
If it rains this evening, I will go to school by taxi. (Đây là hoàn cảnh cụ thể chứ không phải thói quen nên không dùng loại zero)


Câu điều kiện loại hổn hợp.
Loại hổn hợp là loại câu điều kiện mà 2 vế khác loại nhau.
Ví dụ:
If you had not spent too much yesterday, you would not be broke now. (Nếu hôm qua bạn không xài quá nhiều tiền thì hôm nay đâu có sạch túi như vầy) => Loại 3 + loại 2.
If you liked animals, I would have taken you to the zoo. => Loại 2+ loại 3
If she arrived there yesterday, she can come here tomorrow. => Loại 2 + loại 1
Như vậy các em sẽ thấy loại hổn hợp rất đa dạng. Vấn đề đặt ra là làm sao biết chia vế nào loại nào. Để làm được loại hổn hợp này các em cần nắm vững bí quyết sau:
Trước tiên các em phải hiểu bản chất của câu điều kiện là nếu cái gì đúng sự thật thì chia động từ theo đúng thời gian của nó, còn cái gì không có thật, khó xảy ra hoặc chỉ giả sử thôi thì lùi về một thì.
Khi nắm nguyên tắc này rồi các em cứ lần lượt xem xét từng vế riêng biệt mà chia thì chư không được chia vế này xong thấy loại mấy thì vội vàng chia vế kia như vậy là rất dễ sai.
Thử lấy các ví dụ trên phân tích xem nhé.
If you had not spent too much yesterday, you would not be broke now.
Vế đầu là chuyện xảy ra ở quá khứ không có thật (nếu hôm qua không xài quá nhiều tiền => thực tế đã xài quá nhiều tiền) Bình thường động từ ở quá khứ sẽ chia quá khứ đơn nhưng vì không thật nên ta giảm thì xuống thành QKHT.
Vế sau là chuyện ở hiện tại và cũng không có thật nên từ will giảm thành would ( hiện tại nhưng vẫn dùng will vì đây là công thức của câu điều kiện).
If you liked animals, I would have taken you to the zoo.
Vế đầu là nói về sở thích chung chung nên bình thường là chia hiện tại nhưng vì không thật nên giảm xuống quá khứ. Vế sau là sự việc ở quá khứ nên giảm xuống thành would have p.p
Tóm lại:
Các em không nên học chi tiết từng loại hổn hợp mà chỉ cần nhớ nguyên tắc trên rồi chiếu theo đó mà xem xét từng vế. Lưu ý là phải đọc kỹ các manh mối cho trong câu đề để quyết định thời gian cũng như biết nó có xảy ra hay không. Thông thường có 3 cơ sở để các em xét:
-Thời gian ở quá khứ.
-Thời gian ở hiện tại/tương lai.
-Thói quen.

Đảo ngữ trong câu điều kiện

Các chữ : HAD trong câu ĐK loại 3, chữ WERE, trong loại 2, chữ SHOULD trong loại 1 có thể đem ra trước chủ từ thế cho IF
Ví dụ:
If I were you, I would ....
= Were I you , I would....
If I had gone to school......
= Had I gone to school...
if I should go....
= Should I go.....

Lưu ý: Nếu có NOT thì vẫn để NOT ở lại chứ không được đem ra đầu.


Edited by user Thursday, November 22, 2012 4:40:19 AM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 45 users thanked cucku for this useful post.
pinkitty0204 on 11/22/2010(UTC), vthung on 11/22/2010(UTC), nho_ha on 11/22/2010(UTC), Liz' Joker on 11/22/2010(UTC), EnglishWorm on 11/25/2010(UTC), kidlove on 11/27/2010(UTC), mualanh_2812 on 11/30/2010(UTC), lovelymonster on 1/18/2011(UTC), tranthuyettri on 3/31/2011(UTC), thuthao_2910 on 4/3/2011(UTC), tcdtcd on 5/7/2011(UTC), alice on 6/9/2011(UTC), Crystal_94 on 6/14/2011(UTC), Clover32 on 6/29/2011(UTC), kthuy9d2 on 7/4/2011(UTC), huongsen on 8/20/2011(UTC), Desert on 9/9/2011(UTC), Learner on 10/24/2011(UTC), billhs on 10/29/2011(UTC), halley_94 on 10/29/2011(UTC), doha on 10/31/2011(UTC), Maiphuongdo on 11/7/2011(UTC), jusmine on 12/15/2011(UTC), virus1701 on 3/28/2012(UTC), hoangminh.007 on 4/10/2012(UTC), monster_9x on 4/11/2012(UTC), b0y_drag0n on 4/12/2012(UTC), wisky96 on 4/14/2012(UTC), aliceshuu on 4/24/2012(UTC), nguyễn thảo on 5/16/2012(UTC), carolquang on 6/11/2012(UTC), cherpapiz on 7/1/2012(UTC), khackhiempk on 7/23/2012(UTC), thuclinh on 10/20/2012(UTC), tkf on 11/6/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/18/2012(UTC), tamy138 on 2/17/2013(UTC), nhanet55 on 5/18/2013(UTC), ruykyo on 8/8/2013(UTC), hahuynh95 on 10/3/2013(UTC), mapbeo on 12/6/2013(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 12/26/2013(UTC), vananhva on 1/1/2014(UTC), vitcon on 10/8/2014(UTC), Heli on 11/29/2014(UTC)
EnglishWorm
#19 Posted : Monday, December 6, 2010 2:23:40 AM(UTC)
EnglishWorm

Rank: Distinguished Member

Groups: Member
Joined: 8/8/2010(UTC)
Posts: 22
Location: HCM

Thanks: 36 times
Was thanked: 4 time(s) in 3 post(s)
Thầy nói rõ hơn về dạng thêm were đi ạh, vế sau chắc chắn chia thời quá khứ đúng không ạh?
knightngoclong
#20 Posted : Friday, May 18, 2012 10:02:25 PM(UTC)
knightngoclong

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 4/5/2012(UTC)
Posts: 2
Location: ha noi

Thanks: 2 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

ở trường hợp này theo mình biết là quá khứ giả định bạn ak

không phải là quá khứ thông thường

quá khứ giả định thì dùng tương tự như qk bt nhưng riêng động từ tobe thì chỉ chia là were thôi!!!!

thầy cucku ơi!!! thầy post lun câu điều kiện loại 4,5 đi ạ


Edited by user Friday, May 18, 2012 10:04:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified

 1 user thanked knightngoclong for this useful post.
chunin1103
#21 Posted : Friday, June 8, 2012 7:24:15 AM(UTC)
chunin1103

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 6/8/2012(UTC)
Posts: 1
Location: Hà Nội

Em thưa thầy, thầy có thể giảng cho chúng em về sự biến đổi của câu điều kiện không ạ? và khi nào thì dùng đến nó ạ?


Edited by user Friday, June 8, 2012 7:30:20 AM(UTC)  | Reason: Not specified

cucku
#22 Posted : Friday, June 8, 2012 8:29:22 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

chunin1103 wrote:

Em thưa thầy, thầy có thể giảng cho chúng em về sự biến đổi của câu điều kiện không ạ? và khi nào thì dùng đến nó ạ?

Biến đổi gì em? Em chỉ cần nắm những nguyên lí căn bản của nó thì nó có biến hóa đi đâu mình cũng làm được thôi.


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


heolovegau4ever
#23 Posted : Monday, July 2, 2012 6:45:08 PM(UTC)
heolovegau4ever

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 5/5/2012(UTC)
Posts: 3
Location: Viet Nam

Was thanked: 3 time(s) in 2 post(s)

Em cảm ơn thầy rất nhiều

Em đã hỏi 1 số cô giáo và nhận thấy rằng cô chủ nhiệm em đã dạy sai

Sau hè này em sẽ tiếp tục gặp cô giáo và cãi lý tiếp

Cảm ơn thầy rất nhiều

^^

 

 

 


 2 users thanked heolovegau4ever for this useful post.
mapbeo on 12/6/2013(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 12/26/2013(UTC)
neyu96
#24 Posted : Thursday, August 2, 2012 7:14:26 AM(UTC)
neyu96

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 6/1/2012(UTC)
Posts: 13
Location: Bien Hoa City

Thanks: 2 times
Was thanked: 6 time(s) in 5 post(s)
thầy ơi k có loại 4,5 hả thầy
 1 user thanked neyu96 for this useful post.
Trịnh Thùy Liên on 11/18/2012(UTC)
dauquangphuc
#25 Posted : Thursday, November 22, 2012 1:29:15 AM(UTC)
dauquangphuc

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 8/10/2012(UTC)
Posts: 5
Location: Đậu

Thay oi! vay phan dao ngu thì sao

 


cucku
#26 Posted : Thursday, November 22, 2012 4:41:15 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

dauquangphuc wrote:

Thay oi! vay phan dao ngu thì sao

 

Em coi ở trang trước, bài kế cuối nhé.


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


vanngat
#27 Posted : Thursday, December 27, 2012 3:06:45 PM(UTC)
vanngat

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 12/20/2012(UTC)
Posts: 12
Location: brvt

Thanks: 15 times
T cucku cho e hoi cach lam bài tập câu điều kiện dựa có 2 ng tắc:
1. xem thì
2. xem mệnh đề If thật thì Mđ chính cũng thật và nếu mđ IF k thật thì Mđ chính k thật??????????? Cái này luôn luôn đúng hả thầy
vanngat
#28 Posted : Thursday, December 27, 2012 5:12:20 PM(UTC)
vanngat

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 12/20/2012(UTC)
Posts: 12
Location: brvt

Thanks: 15 times
Em thay viec xac dinh thoi gian cua cau khi k co từ chỉ thời gian thật khó, 

cau if k that thi mệnh đề chính cũng k thật fai k thay
cucku
#29 Posted : Monday, April 15, 2013 5:38:39 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Originally Posted by: vanngat Go to Quoted Post
Em thay viec xac dinh thoi gian cua cau khi k co từ chỉ thời gian thật khó, 
cau if k that thi mệnh đề chính cũng k thật fai k thay


Lúc đó em phải dựa vào nội dung để biết em à. Qui luật : Thật/ không thật lúc nào cũng đúng nhé.
VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
VyVy
#30 Posted : Monday, September 30, 2013 9:28:41 PM(UTC)
VyVy

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 9/29/2013(UTC)
Posts: 201
Woman
Viet Nam
Location: HCM

Thanks: 199 times
Was thanked: 52 time(s) in 48 post(s)
Thầy ơi cái ví du của thầy ở trên phần điều kiện hỗn hợp thầy cho con hỏi ti nha 
If you had not spent too much yesterday, you would not be broke now. (Nếu hôm qua bạn không xài quá nhiều tiền thì hôm nay đâu có sạch túi như vầy) => Loại 3 + loại 2
cái này con nghĩ là loại 3 +1 đúng không thầy tai hiện tai là hết tiền mà ^^?? con ko biết suy nghĩ vậy có phù hop vs tr hợp này không con cám on thầy trước
con đoc phần giải thích bên dưới của thầy thấy thày ghi là cái này ỡ hiện tai  dùng will cái đó là sao thầy? 

Edited by user Monday, September 30, 2013 9:32:08 PM(UTC)  | Reason: Not specified

nhóm 1_ 103-96
cucku
#31 Posted : Tuesday, October 1, 2013 12:47:54 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Originally Posted by: VyVy Go to Quoted Post
Thầy ơi cái ví du của thầy ở trên phần điều kiện hỗn hợp thầy cho con hỏi ti nha 
If you had not spent too much yesterday, you would not be broke now. (Nếu hôm qua bạn không xài quá nhiều tiền thì hôm nay đâu có sạch túi như vầy) => Loại 3 + loại 2
cái này con nghĩ là loại 3 +1 đúng không thầy tai hiện tai là hết tiền mà Đúng là ht hết tiền nhưng câu trên họ nói "không hết" chứ có nói hết đâu mà con nói loại 1 chứ ^^?? con ko biết suy nghĩ vậy có phù hop vs tr hợp này không con cám on thầy trước
con đoc phần giải thích bên dưới của thầy thấy thày ghi là cái này ỡ hiện tai  dùng will cái đó là sao thầy?hỏng hiểu con nói gì luôn
VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 3 users thanked cucku for this useful post.
VyVy on 10/1/2013(UTC), mapbeo on 12/6/2013(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 12/26/2013(UTC)
VyVy
#32 Posted : Tuesday, October 1, 2013 6:38:07 PM(UTC)
VyVy

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 9/29/2013(UTC)
Posts: 201
Woman
Viet Nam
Location: HCM

Thanks: 199 times
Was thanked: 52 time(s) in 48 post(s)
ah ah con hiểu cái đó rồi đó thầy mà ha vậy cái con muốn hỏi là cái này sao con thấy mâu thuẫn tai thầy ghi là will giảm thành would vậy sao khúc này nà thầy
Vế sau là chuyện ở hiện tại và cũng không có thật nên từ will giảm thành would ( hiện tại nhưng vẫn dùng will vì đây là công thức của câu điều kiện).
nhóm 1_ 103-96
cucku
#33 Posted : Tuesday, October 1, 2013 9:19:54 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Originally Posted by: VyVy Go to Quoted Post
ah ah con hiểu cái đó rồi đó thầy mà ha vậy cái con muốn hỏi là cái này sao con thấy mâu thuẫn tai thầy ghi là will giảm thành would vậy sao khúc này nà thầy
Vế sau là chuyện ở hiện tại và cũng không có thật nên từ will giảm thành would ( hiện tại nhưng vẫn dùng will vì đây là công thức của câu điều kiện).

Đâu có mâu gì đâu con

Ý thầy ghi "hiện tại vẫn dùng will" là lúc chưa giảm thì á, chứ còn giảm xuống thì thành would rồi
VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
VyVy on 10/1/2013(UTC), mapbeo on 12/6/2013(UTC)
VyVy
#34 Posted : Tuesday, October 1, 2013 10:29:53 PM(UTC)
VyVy

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 9/29/2013(UTC)
Posts: 201
Woman
Viet Nam
Location: HCM

Thanks: 199 times
Was thanked: 52 time(s) in 48 post(s)
da con cam on thay ^^''
nhóm 1_ 103-96
huonglovely
#35 Posted : Thursday, October 31, 2013 4:36:42 PM(UTC)
huonglovely

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 9/12/2013(UTC)
Posts: 170

Thanks: 89 times
Was thanked: 4 time(s) in 3 post(s)

 

5)     Dạng viết lại câu đổi từ câu có Or, otherwise sang dùng if :

Dạng này thường có cấu trúc là câu mệnh lệnh + or, otherwise + S will

Cách làm như sau:

If you don’t ( viết lại, bỏ or, otherwise )

Ví dụ:

Hurry up, or you will be late. ( nhanh lên, nếu không bạn sẽ trễ)

If you don’t hurry, you will be late. ( nếu bạn không nhanh lên,  bạn sẽ trễ)

câu trên em viết theo cách này 
if you hurry,you won't be late .cách này vẫn đúng chứ ạ?


Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 2,930 Yesterday: 24,180 Total: 71,482,596