englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


silentsoul
#1 Posted : Wednesday, July 9, 2008 4:12:36 AM(UTC)
silentsoul

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 4/4/2008(UTC)
Posts: 11

Mọi người chỉ giúp tớ cách dùng của: Would rather , would prefer với. Tớ thường hay bị nhầm khi dùng 2 cụm từ này mãi. Có cách nào dễ nhớ chỉ tớ với?

Ah tớ còn muốn hỏi thêm cái này nữa, cách dùng của prefer là như thế nào vậy?? Sau prefer là To_Vinf or V_ing? help me please!!

Thanks so much!!

Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Wednesday, July 9, 2008 5:09:51 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24707 time(s) in 7404 post(s)

 

silentsoul wrote:
Mọi người chỉ giúp tớ cách dùng của: Would rather , would prefer với. Tớ thường hay bị nhầm khi dùng 2 cụm từ này mãi. Có cách nào dễ nhớ chỉ tớ với?
Ah tớ còn muốn hỏi thêm cái này nữa, cách dùng của prefer là như thế nào vậy?? Sau prefer là To_Vinf or V_ing? help me please!!
Thanks so much!!
Các chữ này đều có nghĩa tương tự nhau là thích hơn
Tiện đây mình đưa ra luôn các chữ khác có nghĩa tương tự để bạn học luôn :
Các diễn tả chữ thích ..hơn ..
1) LIKE...BETTER THAN...
Công thức :

LIKE + to inf.(hoặc N ) BETTER THAN + to inf.(hoặc N )
ex:
I like to play soccer better than to learn English.
(tôi thích đá bóng hơn học tiếng Anh )
I like orange better than lemon (tôi thích cam hơn chanh )
2)PREFER.... TO....
Công thức :
PREFER + Ving (hoặc N) TO + Ving (hoặc N)
EX:
I prefer playing soccer to learning English.(tôi thích đá bóng hơn học tiếng Anh )
I prefer soccer to English.(tôi thích bóng đá hơn tiếng Anh )
3) WOULD   PREFER
Khi nói đến sở thích nhất thời nào đó ta dùng would prefer :
Công thức :
WOULD   PREFER + to inf. RATHER THAN+ Bare inf.
ex:
I would prefer to watch TV tonight rather than go out. tối nay tôi thích xem TV hơn là đi chơi => trong hoàn cảnh cụ thể , chứ không phải lâu dài.
4)WOULD RATHER...THAN...
Công thức :
WOULD RATHER + Bare inf. THAN + Bare inf.
ex:
I would rather play soccer than learn English.(tôi thích đá bóng hơn học tiếng Anh )
 

Edited by user Wednesday, July 9, 2008 2:17:44 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 6 users thanked cucku for this useful post.
Maiphuongdo on 7/1/2011(UTC), tarop1412 on 10/13/2011(UTC), trang_199330 on 3/4/2012(UTC), Desert on 3/4/2012(UTC), huonglovely on 3/19/2014(UTC), VyVy on 5/25/2014(UTC)
thuong_tet
#3 Posted : Sunday, March 4, 2012 3:22:48 PM(UTC)
thuong_tet

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/12/2011(UTC)
Posts: 58

Thanks: 222 times
Was thanked: 42 time(s) in 24 post(s)
 e bổ sung từ Topic khác ạ:

8.She’d prefer to go out…….home
a.than to stay b.than staying c.rather than staying d.rather than to stay
câu này chọn đ/a nào, e chỉ nhớ cấu trúc would prefer to V rather than V

=> Khi mệnh đề chính có động từ nguyên thể CÓ to thì rather than thường có động từ nguyên thể KHÔNG to theo sau. Nhưng đôi khi dạng -ing cũng có thể được dùng, đặc biệt là ở đầu câu.

=> Câu trên ta có thể viết rather than stay/ rather than staying đều được

nếu đúng thì thầy reply lại nha thầy
SẮP THI ĐẠI HỌC RỒI, CỐ LÊN !
Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.
Without work, all life goes rotten. But when work is soulless, life stifles and dies.
Albert Camus
 2 users thanked thuong_tet for this useful post.
trang_199330 on 3/4/2012(UTC), denbac on 3/22/2012(UTC)
hthanh1990
#4 Posted : Tuesday, May 8, 2012 3:40:17 PM(UTC)
hthanh1990

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/9/2011(UTC)
Posts: 1
Location: LA

cucku wrote:

 

[quote=silentsoul]
Mọi người chỉ giúp tớ cách dùng của: Would rather , would prefer với. Tớ thường hay bị nhầm khi dùng 2 cụm từ này mãi. Có cách nào dễ nhớ chỉ tớ với?
Ah tớ còn muốn hỏi thêm cái này nữa, cách dùng của prefer là như thế nào vậy?? Sau prefer là To_Vinf or V_ing? help me please!!
Thanks so much!!
Các chữ này đều có nghĩa tương tự nhau là thích hơn
Tiện đây mình đưa ra luôn các chữ khác có nghĩa tương tự để bạn học luôn :
Các diễn tả chữ thích ..hơn ..
1) LIKE...BETTER THAN...
Công thức :

LIKE + to inf.(hoặc N ) BETTER THAN + to inf.(hoặc N )
ex:
I like to play soccer better than to learn English.
(tôi thích đá bóng hơn học tiếng Anh )
I like orange better than lemon (tôi thích cam hơn chanh )
2)PREFER.... TO....
Công thức :
PREFER + Ving (hoặc N) TO + Ving (hoặc N)
EX:
I prefer playing soccer to learning English.(tôi thích đá bóng hơn học tiếng Anh )
I prefer soccer to English.(tôi thích bóng đá hơn tiếng Anh )
3) WOULD   PREFER
Khi nói đến sở thích nhất thời nào đó ta dùng would prefer :
Công thức :
WOULD   PREFER + to inf. RATHER THAN+ Bare inf.
ex:
I would prefer to watch TV tonight rather than go out. tối nay tôi thích xem TV hơn là đi chơi => trong hoàn cảnh cụ thể , chứ không phải lâu dài.
4)WOULD RATHER...THAN...
Công thức :
WOULD RATHER + Bare inf. THAN + Bare inf.
ex:
I would rather play soccer than learn English.(tôi thích đá bóng hơn học tiếng Anh )
Mình chưa hiểu rõ lắm. Khi nào prefer + V-ing và khi nào dùng prefer + to V bare inf
EX: We prefer (swim).................in the summer.
Câu ví dụ này dùng thêm ing hay dùng to + inf


cucku
#5 Posted : Tuesday, May 8, 2012 6:46:52 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24707 time(s) in 7404 post(s)

Chữ này rất rắc rối, em cứ xem bài dưới đây rồi tự suy nghĩ ra kết luận nhé.

Trong từ điển thì họ cho dùng cả 2 cách.

Trong chương trình cũ lúc chưa cải cách thì chỉ dùng Ving

Trong chương trình bây giờ lớp 8 thì chỉ dùng Ving

Trong các chương trình lớp khác thì không dạy cái này

Trong các đề thi thì lại dùng cả 2

Tóm lại là rối tung cả lên.

Cách giải quyết: Ta đang ở đâu, đang học chương trình gì.... thì tùy cơ mà ứng biến. Ví dụ ta đang học lớp 8 thì nên dùng Ving. Ta đang sử dụng ngoài đời thì vô tư dùng. Ta đang làm bài thi thì tùy cơ ứng biến, nếu trắc nghiệm cho cái nào thì ta chọn cái nấy, cho cả 2 đều đúng thì ta chọn câu đó, bắt buộc chọn 1 trong 2 thì ta chọn Ving.


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
that'swhy on 8/2/2012(UTC)
khackhiempk
#6 Posted : Monday, July 30, 2012 6:44:19 AM(UTC)
khackhiempk

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 5/18/2012(UTC)
Posts: 3

Thanks: 5 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
thưa thầy cucku, e muốn hỏi ctrúc:
S1 + would rather + S2 +..
thầy chỉ giúp e đc ko ạ
cucku
#7 Posted : Monday, July 30, 2012 9:46:08 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24707 time(s) in 7404 post(s)

khackhiempk wrote:
thưa thầy cucku, e muốn hỏi ctrúc:
S1 + would rather + S2 +..
thầy chỉ giúp e đc ko ạ

Thông thường vế sau sẽ dùng quá khứ giả định nhé


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 15,793 Yesterday: 26,014 Total: 70,484,205