englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


hungleth
#1 Posted : Wednesday, July 2, 2008 11:06:57 AM(UTC)
hungleth

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/2/2008(UTC)
Posts: 3
Location: TP HCM

 

1.The government wants to accelerate the …… of Internet commerce

a.grow                 b.grows                c.growing               d.growth

2.Take the time to fully prepare yourself for interview………..

a.succeed             b.succeeding         c.success               d.sucession

3............,America depends on Africa for 40% if its oil imports

a.Interest                     b.Interested                   c.Interesting                 d.Interestingly

Những đáp án in đậm . Mình hay làm sai phần này lắm . Mình chẳng hiểu tại sao nó là như vậy ? giải thích cho mình với . nếu cần cuốn sách gì đọc thì giới thiệu cho mình để mình hiểu kỹ hơn phần điền (t ính từ , danh từ , danh động từ .......) từ nhé . cám ơn các bạn nhiều .

Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Thursday, July 3, 2008 1:54:37 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

hungleth wrote:

 

1.The government wants to accelerate the …… of Internet commerce

a.grow                 b.grows                c.growing               d.growth

2.Take the time to fully prepare yourself for interview………..

a.succeed             b.succeeding         c.success               d.sucession

3............,America depends on Africa for 40% if its oil imports

a.Interest                     b.Interested                   c.Interesting                 d.Interestingly

Những đáp án in đậm . Mình hay làm sai phần này lắm . Mình chẳng hiểu tại sao nó là như vậy ? giải thích cho mình với . nếu cần cuốn sách gì đọc thì giới thiệu cho mình để mình hiểu kỹ hơn phần điền (t ính từ , danh từ , danh động từ .......) từ nhé . cám ơn các bạn nhiều .

Sorry vì trả lời chậm trễ nhé ,mấy hôm nay không post bài được vì mạng yếu.

Về việc chia loại từ bạn có thể tham khảo sơ lược bài viết dưới đây:

DANH TỪ
- nếu phía trước có các dấu hiệu sau thì thường phải có danh từ :
THE ,A,AN,SỞ HỬU ,giới từ ....
nhưng cần nhớ là phía sau phải chưa có danh từ ,còn nếu có danh từ rồi thì thường là tính từ (đây là lổi thường găp của các bạn )
ex: the ______ of ...
nhìn phía trước là the,nên phải có danh từ ,nhưng đừng vội chọn danh từ ,mà phải nhìn phía sau xem có danh từ chưa ,ta thấy phía sau là OF vậy chưa có danh từ nên ta chọn danh từ để điền vào chổ trống ( câu 1 của bạn thuộc dạng the ...of , câu 2 có dấu hiệu giời từ FOR nên danh từ ở cuối cụm  )
ex :
A _____ house in the city.....
ta thấy phía trước có A là dấu hiệu có danh từ ,nhín phía sau thấy có house là danh từ rồi nên không chọn danh từ nữa mà phải chọn tính từ
-TÍNH TỪ
Tính từ thường có công thức cố định ,cho nên ta có thể dễ dàng kiểm tra để loại nó ra ,nếu không thỏa mản 3 công thức sau thì ta không dùng tính từ
-phía sau có danh từ
EX: A beautiful house
-phía trước có to be hoặc linking verb (như look ,feel,seem,turn,get,taste,sound,smell,remain ....)
He looked sad
-các cấu trúc như :
.....find + O + ADJ to inf
I find it difficult to do it
MAKE + O +ADJ (make có nghĩa là LÀM CHO )
THIS MAKES ME SAD ( điều này làm tôi buồn )
TRẠNG TỪ
thông thường sau khi loại các loại từ khác thì còn lại là trạng từ ,vì vị trí của nó không cố định ở chổ nào cả ,nhưng có một công thức hay bị làm sai là :
be + adv + adj
vì khi thấy trước có be nếu vội vàng không nhìn phía sau xem có tính từ chưa thì dễ đưa đến quyết định chọn tính từ
Khi không thuộc loại từ các bạn cũng có thể dựa vào cấu tạo từ để đoán ra một chữ là loại từ gì
thông thường một chữ có LY ở cuối là trạng từ ,tuy nhiên các bạn cần biết có một số chữ có LY nhưng là tính từ ,đó là các chừ sau :
LOVELY,FRIENDLY,LONELY...

Trạng từ :

bổ nghĩa cho động từ , thông thường khi bạn loại hết các loại từ kia thì còn lại là trạng từ vì trạng từ không có vị trí cố định   ( câu 3 của bạn )

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
lovemd on 1/26/2011(UTC), dangmhung1 on 11/2/2011(UTC)
hungleth
#3 Posted : Saturday, July 5, 2008 2:34:15 PM(UTC)
hungleth

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/2/2008(UTC)
Posts: 3
Location: TP HCM

cám ơn bạn nhiều nhé !

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,537 Yesterday: 24,575 Total: 71,460,023