englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


cunconhamhoc
#1 Posted : Friday, June 20, 2008 3:41:19 AM(UTC)
cunconhamhoc

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 10/29/2007(UTC)
Posts: 32
Location: hcm

Was thanked: 8 time(s) in 4 post(s)

 Nói về cách nói giờ thì có lẽ trong các bạn ai cũng đã học qua hết rồi thậm chí thấy rất quen nhưng đôi khi chúng ta nói chuyện hoặc trả lời cho ai đó nếu họ hỏi bạn về giờ giấc thì bạn sẽ không nhớ cách nói thỉnh thoảng còn nói sai giữa hơn và kém. Hôm nay minh giới thiệu lại cho các bạn một chút về cách nói giờ.

1. Cách nói giờ hơn ( số phút hơn
Để nói giờ hơn, trong tiếng Anh dùng từ "past". Công thức của nó như sau:

số phút + past + số giờ

Ví dụ : 7h20 => twenty past seven
10h10 => ten past ten
3h15 => a quarter past three (15 phút = a quarter )

2. Cách nói giờ kém ( số phút >30)

Đối với giờ kém chúng ta dùng từ "to". Công thức của nó như sau:

số phút + to + số giờ

Ví dụ:
8h40 => twenty to nine
1h55 => five to two  
11h45 => a quarter to eleven

Chú ý: đối với cách nói giờ kém, các bạn cần xác định rằng:
số phút (tiếng Anh) = 60 - số phút (tiếng Việt)
số giờ (tiếng Anh) = số giờ (tiếng Việt) + 1

** Cách nói chung cho cả giờ hơn và giờ kém

số giờ + số phút

Ví dụ: 
1h58 => one fifty-eight 
3h45 => three fory-five 

 2 users thanked cunconhamhoc for this useful post.
Pi_ on 7/29/2012(UTC), ruykyo on 11/1/2013(UTC)
Sponsor
English Time
n_kevin
#2 Posted : Sunday, September 21, 2008 5:42:19 PM(UTC)
n_kevin

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 9/18/2008(UTC)
Posts: 3

thanks your post , I add one step to say the time:

10h30: haft past ten

ngoyeungoc
#3 Posted : Thursday, October 9, 2008 4:07:18 AM(UTC)
ngoyeungoc

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 5/20/2008(UTC)
Posts: 2

Thanks your post but you have a mistake.11h45 is said a quarter to twelve.

hctu
#4 Posted : Saturday, October 11, 2008 3:55:19 PM(UTC)
hctu

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 9/19/2008(UTC)
Posts: 24
Location: U.S.

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)

Thanks for your post.  In reality (thật ra), unless you want to use the formula "hơn or kém" it's ok to be telling time as is (ra sao nói vậy).  For instance, if it is 11h:15, 10h:12, it is ok to just say "it's eleven fifteen, or it's ten twelve."   Nếu muốn vắn tắt hơn nữa, các bạn cũng có thể bỏ luôn "it's" và chỉ nói "Eleven fifteen, ten twelve."  

Vài ví dụ cho các bạn thấy ng` Mỹ dùng TA ra sao ...

 

 1 user thanked hctu for this useful post.
minh0510 on 6/9/2012(UTC)
minh0510
#5 Posted : Saturday, June 9, 2012 4:17:50 AM(UTC)
minh0510

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 9/5/2009(UTC)
Posts: 172

Thanks: 241 times
Was thanked: 101 time(s) in 58 post(s)

[quote=n_kevin]

thanks your post , I add one step to say the time:

10h30: haft past ten

half


Every new day is a better day!!!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,328 Yesterday: 24,575 Total: 71,459,814