englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


michelle93
#1 Posted : Thursday, May 22, 2008 3:31:29 AM(UTC)
michelle93

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 5/19/2008(UTC)
Posts: 4

Mới học được cái It's time mà ko hỉu nên dùng khi nào....Em thấy cô anh văn chỉ có 4 cấu trúc dùng với It's time

1. It's time to do sth /for sb to be done

2.It's time for sb to do sth

3 It's time sb did sth

4. It's time that sb do sth....

Em muốn hỏi là 4 cái nì dùng cho khi nào...khác nhau chỗ nào

Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Thursday, May 22, 2008 5:55:35 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

 

Mới học được cái It's time mà ko hỉu nên dùng khi nào....Em thấy cô anh văn chỉ có 4 cấu trúc dùng với It's time

1. It's time to do sth /for sb to be done ( cái này giống mẫu 2 bên dưới nhưng nghĩa bị động ) 

- Dùng khi ngừoi thực hiện hành động là chung chung ( chúng ta ,họ ... )

It's time to build a bridge over this river. ( đã đến lúc phải xây 1 cây cầu qua con sông này ) => chung chung ,không cần biết ai xây

- Dùng khi ngừoi nói cùng thực hiện hành động đó

It's time to go out for lunch ( đã đến giờ đi ăn trưa rồi ) => cả bọn cùng đi ăn trong đó có ngừoi nói

 

2.It's time for sb to do sth

Khi cần chỉ đích danh ngừoi thực hiện hành động

It's time for you to go to school. ( đã đến giờ bạn phải đi học rồi) => bạn đi chứ không phải tôi hay ai khác

3 It's time sb did sth

Giống mẫu 2 nhưng chỉ khác cấu trúc thôi.

4. It's time that sb do sth....

Giống mẫu 2,3 nhưng khác về cấu trúc thôi.

 

 

Edited by user Friday, May 23, 2008 4:13:59 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,429 Yesterday: 24,575 Total: 71,459,915