englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


silentsoul
#1 Posted : Saturday, April 26, 2008 2:56:39 AM(UTC)
silentsoul

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 4/4/2008(UTC)
Posts: 11

Các bạn giúp mình chỗ phân biệt mấy từ này nhé!! Mình thường hay bị khựng lại khi viết những câu có từ "little, a little, few and  a few". Mình không biết dùng chúng như thế nào cho hợp lý nữa?? Mọi người giúp mình nhé!!! 

Thanks everyone so much!!! 

Edited by user Friday, April 26, 2013 1:10:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Monday, April 28, 2008 2:34:20 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

 

FEW, A FEW ,LITTLE ,A LITTLE

Trước hết cần nhớ là : FEW ,A FEW dùng với danh từ đếm được
còn LITTLEA LITTLE thì dùng cho danh từ không đếm được
Còn muốn phân biệt giữa từng cặp với nhau thì xem xét như sau:
Nhìn trong câu tìm xem có ý nào LÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNG danh từ đi sau nó hay không ,nếu có thì dùng FEW (hoặc LITTLE )
còn không có thì dùng A LITTLE (hoặc A FEW )
xem ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ______ air.
a. little
b. a little
c. few
d. a few
Nhìn phía sau thấy chữ air không có s -> không đếm được nên loại câu cd
xét tiếp nội dung câu ta thấy so small nghĩa là cửa sổ quá nhỏ -> làm giảm số lượng không khí vào phòng nên chọn câu a :little
ex2:
I enjoy my life here .I have ________friends and we meet quite often

a. little
b. a little
c. few
d. a few

nhìn phía sau có friends s nên loại câu ab, xét tiếp thấy enjoy
ngoài ra khônG có yếu tố nào làm giảm số lượng friends nên chọn câu d : a few
Ngoài ra các bạn cũng có thể dựa vào các dấu hiệu sau để quyết định
Nếu gặp ONLY,QUITE thì chọn a few ,a little

Nếu gặp : VERY ,SO ,TOO thì chọn little ,few mà không cần xem xét gì thêm
ex:
there are only________houses

a. little
b. a little
c. few
d. a few
loại ngay câu ab vì phía sau là houses
only chọn câu d: a few

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 10 users thanked cucku for this useful post.
o0benam0o on 2/23/2012(UTC), virus1701 on 3/19/2012(UTC), PhuongShaj on 4/14/2012(UTC), hanna0101 on 3/19/2013(UTC), nhanet55 on 4/27/2013(UTC), oac0000 on 3/5/2014(UTC), sunflower_97 on 3/10/2014(UTC), nenhongdethuong on 5/31/2014(UTC), HaMinh on 7/25/2014(UTC), Heli on 3/25/2015(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,443 Yesterday: 24,575 Total: 71,459,929