englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


banglangtim
#1 Posted : Tuesday, April 8, 2008 3:45:20 AM(UTC)
banglangtim

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/14/2007(UTC)
Posts: 114

Was thanked: 92 time(s) in 24 post(s)

Mình xin nói sơ lại một số cách phát âm "ed" và "s" cho các bạn hiểu thêm nhe!! Nếu bạn nào biết chi tiết hơn thì post lên cho mọi người cùng học nhé!!

Đối với động từ có quy tắc ( regular vebrs )
- Có 3 cách phát âm chính
/t/ : những từ có tận cùng : f , s , sh , ch , p , x , và những động từ có từ phát âm cuối là " s"
Ex: liked , stopped ....

/id/ :những từ có tận cùng là : t, d
Ex : needed , wanted ....
/d/ : những trường hợp còn lại
Ex: lived , studied .....


Đối với N(danh từ)  số nhìu có 3 trường hợp
/s/ : sau các từ có tận cùng là phụ âm không rung : f , k , p , th ,....
Ex: roofs , books ,.....
/z/ : sau các nguyên âm , phụ âm rung : b , g , n , d , ...
Ex: dogs, tables.....
/iz/ : sau các âm có tiếng gió : s, z , dz , tz .....
Ex : pages , watches ...

 10 users thanked banglangtim for this useful post.
thanhtruc_panda on 1/17/2011(UTC), Maiphuongdo on 6/25/2011(UTC), Pink0901 on 10/4/2011(UTC), Pe Nyny on 10/24/2011(UTC), virus1701 on 11/23/2011(UTC), kurosakiichigo on 1/3/2012(UTC), draculaboopj on 2/27/2012(UTC), Desert on 6/14/2012(UTC), ndp1007 on 7/18/2013(UTC), lkhphuc on 4/25/2014(UTC)
Sponsor
English Time
phannhut
#2 Posted : Monday, May 12, 2008 2:43:01 AM(UTC)
phannhut

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 5/12/2008(UTC)
Posts: 1

Thanks!

banglangtim
#3 Posted : Wednesday, May 14, 2008 4:06:38 AM(UTC)
banglangtim

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/14/2007(UTC)
Posts: 114

Was thanked: 92 time(s) in 24 post(s)

Banglangtim xin bổ sung thêm tí nữa về cách phát âm " -ed" (có thể là rõ ràng hơn), các bạn xem tiếp nhe!!

- Pronounce /t/ after voiceless sounds: /p, k, f, s, sh, ch, gh/.
* Example:
- Jump ----> jumped
- Cook -----> Cooked
- Cough -----> Coughed
- Kiss -----> kissed
- Wash -----> washed
- Watch -----> watched

+ Pronounce /id/ after /d/ or /t/ sounds.
* Example:
- Wait -----> waited
- Add -----> added

+ Pronounce /d/ after voiced sounds: /b, g, v, đ/th/, z, soft sound g, hard sound g/j/, m, n, ng, l, r/ and all vowels sounds
* Example:
- Rub -----> rubbed
- drag -----> dragged
- Love -----> loved
- Bathe ------> bathed
- Use ------> Used
- Massage -----> massaged
- Charge -----> Charged
- Name -----> named
- Learn -----> Learned
- Bang -----> banged
- Call -----> called
- Care -----> cared
- Free -----> freed

* Chú ý là ở đây âm cuối cùng mới là quan trọng chứ không phải là chữ cái kết thúc.
Ví dụ: "fax" kết thúc bằng chữ "x" nhưng đó là âm /s/
"like" kết thúc bằng chữ "e" nhưng đó là âm /k/ 

- 1 số từ kết thúc bằng -ed được dùng làm tính từ phát âm là /Id/:
* aged
* blessed
* crooked

* dogged
* learned
* naked

* ragged
* wicked
* wretched

 

 8 users thanked banglangtim for this useful post.
thanhtruc_panda on 1/17/2011(UTC), Maiphuongdo on 6/25/2011(UTC), Pink0901 on 10/4/2011(UTC), Pe Nyny on 10/24/2011(UTC), dianny_2010 on 11/13/2011(UTC), virus1701 on 11/23/2011(UTC), kurosakiichigo on 1/3/2012(UTC), Desert on 6/14/2012(UTC)
phinamdl
#4 Posted : Saturday, June 14, 2008 8:53:21 AM(UTC)
phinamdl

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 12/16/2006(UTC)
Posts: 10

Was thanked: 4 time(s) in 2 post(s)

Bài viết của bạn banglangtim rất bổ ích.

Nhưng mình có thắc mắc cái phần "ed" hôm mình có đọc một bài của bên diễn đàn MW

/t/ bao gồm /h,p,s,ph,sh,x,ch,f/

Không biết mình đọc bài viết đó có đúng không.

Bạn đó còn cho mình thêm cách nhớ : Hên Không, Sig PHải "SHé Xì" CHo Fê.

Các bạn cùng bàn luận về vấn đề này nhé.

Mong sự giúp đỡ của các bạn

 3 users thanked phinamdl for this useful post.
Maiphuongdo on 6/25/2011(UTC), Desert on 6/14/2012(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 12/27/2013(UTC)
fight2thlast
#5 Posted : Saturday, June 14, 2008 3:59:26 PM(UTC)
fight2thlast

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 1/11/2008(UTC)
Posts: 74
Location: HCM City

Was thanked: 17 time(s) in 11 post(s)

 Thực ra theo minh,  /h,p,s,ph,sh,x,ch,f/  hay ./p, k, f, s, sh, ch, gh/ chỉ là cách gợi nhớ bằng hình ảnh thôi. Nếu chú ý quá nhiều tới những ký tự này, bạn sẽ rất mất thời gian, mất công nhớ, mà khi nói lại chậm, và có khi lại sai vì tiếng Anh có những từ đặc biệt, ghi một đằng đọc một nẻo.

Bạn chỉ cần nhớ trong trường hợp bạn phải làm bài thi và không biết cách phát âm của một từ nào đó.

Tốt nhất, bạn nên kết hợp với việc luyện phát âm. Chỉ cần đọc 1 từ lên rồi xem âm cuối là VOICE hay VOICELESS.

Đối với phần thêm “s” hay “es” và cách đọc /s/ /z/ hay /iz/, mình chỉ muốn bổ sung thêm ở phần /iz/

Việc thêm “es” hay đọc /iz/ chỉ giới hạn cho một số âm đặc biệt cần nhớ:

/s/ , /z/, /S/ (như flashes), /tS/, /dz/ (như colleges)

 1 user thanked fight2thlast for this useful post.
Desert on 6/14/2012(UTC)
phinamdl
#6 Posted : Sunday, June 15, 2008 1:16:53 AM(UTC)
phinamdl

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 12/16/2006(UTC)
Posts: 10

Was thanked: 4 time(s) in 2 post(s)

fight2thlast wrote:

 Thực ra theo minh,  /h,p,s,ph,sh,x,ch,f/  hay ./p, k, f, s, sh, ch, gh/ chỉ là cách gợi nhớ bằng hình ảnh thôi. Nếu chú ý quá nhiều tới những ký tự này, bạn sẽ rất mất thời gian, mất công nhớ, mà khi nói lại chậm, và có khi lại sai vì tiếng Anh có những từ đặc biệt, ghi một đằng đọc một nẻo.

Bạn chỉ cần nhớ trong trường hợp bạn phải làm bài thi và không biết cách phát âm của một từ nào đó.

Tốt nhất, bạn nên kết hợp với việc luyện phát âm. Chỉ cần đọc 1 từ lên rồi xem âm cuối là VOICE hay VOICELESS.

Đối với phần thêm “s” hay “es” và cách đọc /s/ /z/ hay /iz/, mình chỉ muốn bổ sung thêm ở phần /iz/

Việc thêm “es” hay đọc /iz/ chỉ giới hạn cho một số âm đặc biệt cần nhớ:

/s/ , /z/, /S/ (như flashes), /tS/, /dz/ (như colleges)

Mình cũng nghĩ như bạn vậy. Cái này cũng chỉ ap dụng làm trắc nghiệm hoặc lúc tập đọc.

Theo mình nghĩ lúc nói mình không còn biết chữ cuối tận cùng là gì?

Đó là ý kiến của mình bạn nào nghĩ thêm về vấn đề này xem

qaat
#7 Posted : Thursday, June 19, 2008 1:38:01 PM(UTC)
qaat

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 6/19/2008(UTC)
Posts: 3

học cái này như tập gõ phím MVT vậy.

Lúc đầu học thuộc cách gõ. Cuối cùng là tập gõ.

Gõ càng nhiều càng quen, nhìn chữ cái là ngón tay tự biết ở đâu liền

Getting up
dawnchorus
#8 Posted : Wednesday, January 6, 2010 1:54:16 PM(UTC)
dawnchorus

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/3/2010(UTC)
Posts: 1
Location: Ho Chi Minh City


[quote=qaat]

học cái này như tập gõ phím MVT vậy.

Lúc đầu học thuộc cách gõ. Cuối cùng là tập gõ.

Gõ càng nhiều càng quen, nhìn chữ cái là ngón tay tự biết ở đâu liền

123bbb
#9 Posted : Saturday, October 1, 2011 12:27:52 PM(UTC)
123bbb

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/1/2011(UTC)
Posts: 1
Location: ff

* Quy tắc biến đổi danh từ sang số nhiều:
- Hầu hết các danh từ khi biến đổi sang số nhiều đều thêm “-s” vào liền ngay sau danh từ
e.g. student -> students
table -> tables
nurse -> nurses
- Những danh từ tận cùng là: o, s,x,sh,ch ta thêm “-es” vào liền ngay sau danh từ
e.g bench -> benches
dish -> dishes
class -> classes
potato -> potatoes
box-> boxes
- Những danh từ tận cùng là f, fe ta đổi f, fe thành ves
e.g bookshelf -> bookshelves
thief -> thieves
wife -> wives
- Những danh từ tận cùng y, trước y là 1 phụ âm ta đổi y thành i rồi thêm es
e.g. fly -> flies
family -> families
story -> stories
- Những danh từ bất quy tắc:
A person -> people / person( người quan trọng)
A child -> children
A mouse -> mice
A safe -> safes
A cliff -> cliffs
A roof -> roofs
A tooth ->teeth
A foot-> feet
A ox -> oxen
A goose -> geese
A man -> men
A woman ->women
jimmyha
#10 Posted : Wednesday, December 21, 2011 7:35:53 AM(UTC)
jimmyha

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/20/2011(UTC)
Posts: 5

Was thanked: 3 time(s) in 2 post(s)
một cách chính xác nhất để phát âm là dựa vào phiên âm.

'ed' được đọc là /t/ khi theo sau: /tʃ /, /s/, /k/, /f/, /p/, /θ/ và /ʃ / bất kể cách viết như thế nào. Vì "gh" trong "laugh" được phiên âm là /f/ nên thêm "ed" vào đọc là /læft/.

Chuẩn hoá tiếng anh: http://chuanhoatienganh.com

 Chulies
#11 Posted : Sunday, February 12, 2012 10:44:36 AM(UTC)
Chulies

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 2/8/2012(UTC)
Posts: 3
Location: VietNam

 thanks much,huyphong000
#12 Posted : Wednesday, June 13, 2012 11:24:53 AM(UTC)
huyphong000

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 6/13/2012(UTC)
Posts: 1
Location: viet nam

cái này mình học và đọc cả chục năm mà vẫn quên vì ít khi sử dụng tới..hức...nay quyết tâm vô học lại từ đầu. 


quandang
#13 Posted : Sunday, September 16, 2012 4:46:37 AM(UTC)
quandang

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/23/2011(UTC)
Posts: 255

Thanks: 227 times
Was thanked: 86 time(s) in 70 post(s)

Cac ban oi giup voi

Giúp m và giải thích đáp án đcj chọn!Smile

Chọn đáp án (phát âm)

Câu 1: a.rules           b. shares           c. arrives               d.dates

Câu 2:a. cliffs    b.friends       c.claps         d.compliments

3. a.approached       b. sacrified        c. unwrapped          d.obliged

4. a.stretches        b.slopes            c.ranges            d.faces

5. a. ranked         b. gained          c.prepared           d.proved

Tớ rất bất an với những câu mà chỉ thêm có mỗi chữ d hoặc s ở cuối

EG: prove => proved chỉ thêm mỗi chữ d ở cuối

slope => slopes chỉ thêm mỗi chữ s ở cuối

However :Confused  rank => ranked

Nó có điều gì khác nhau nhỉ (cách đọc) giữa chúng nhỉ?, mình cứ băn khoăn mãi điều này!


rungcotich
#14 Posted : Monday, September 24, 2012 6:27:42 PM(UTC)
rungcotich

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 9/24/2012(UTC)
Posts: 1

Cảm ơn các bạn, rất hữu ích!
jimmyha
#15 Posted : Thursday, October 4, 2012 9:15:11 PM(UTC)
jimmyha

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/20/2011(UTC)
Posts: 5

Was thanked: 3 time(s) in 2 post(s)

quandang wrote:

Cac ban oi giup voi

Giúp m và giải thích đáp án đcj chọn!Smile

Chọn đáp án (phát âm)

Câu 1: a.rules           b. shares           c. arrives               d.dates

Câu 2:a. cliffs    b.friends       c.claps         d.compliments

3. a.approached       b. sacrified        c. unwrapped          d.obliged

4. a.stretches        b.slopes            c.ranges            d.faces

5. a. ranked         b. gained          c.prepared           d.proved

Tớ rất bất an với những câu mà chỉ thêm có mỗi chữ d hoặc s ở cuối

EG: prove => proved chỉ thêm mỗi chữ d ở cuối

slope => slopes chỉ thêm mỗi chữ s ở cuối

However :Confused  rank => ranked

Nó có điều gì khác nhau nhỉ (cách đọc) giữa chúng nhỉ?, mình cứ băn khoăn mãi điều này!

 

Nguyên tắc chung:

- Một chữ kết thúc bởi âm hữu thanh, khi  thêm 's' hay 'ed' đều đọc theo cách hữu thanh tương ứng là  /z/ va /d/

- Một chữ kết thúc bởi âm vô thanh, khi thêm 's' hay 'ed' sẽ đọc theo cách vô thanh tương ứng là  /s/ và /t/

Bài tập trên:

Câu 1: a.rules           b. shares           c. arrives               d.dates

--> chọn: dates vì date kết thúc bằng /t/ (deit) là vô thanh nên khi thêm 's' vào sẽ đọc theo cách vô thanh /s/, các chữ khác 's' được đọc là /z/  

 

Câu 2:a. cliffs    b.friends       c.claps         d.compliments

chọn friends vì 's' đọc là /z/ trong khi các chữ khác 's' đọc là /s/

 

3. a.approached       b. sacrified        c. unwrapped          d.obliged

câu này có thể đề có vấn đề vì câu a/ và c/ thi ed đọc là /t/, còn câu  b/ và d/ đọc là /d/

 

4. a.stretches        b.slopes            c.ranges            d.faces

chọn b/ slopes vì 's' đọc là /s/, các chữ khác đọc 'iz'

5. a. ranked         b. gained          c.prepared           d.proved

chọn a/ vì ed đọc là /t/, còn lại đọc là /d/

Tớ rất bất an với những câu mà chỉ thêm có mỗi chữ d hoặc s ở cuối

EG: prove => proved chỉ thêm mỗi chữ d ở cuối

slope => slopes chỉ thêm mỗi chữ s ở cuối

However :Confused  rank => ranked

Bạn có thể học buổi phát âm free tại chuanhoatienganh. com để nắm rõ những điều này

 

 


xetangbocda
#16 Posted : Friday, October 12, 2012 5:19:54 PM(UTC)
xetangbocda

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/12/2012(UTC)
Posts: 1
Location: viet nam

ai giúp mình câu này với đc ko.
A.laughed B.washed C.helped D.weighed
Và giải thích giúp mình đc ko ak?
cucku
#17 Posted : Sunday, October 14, 2012 7:25:09 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24707 time(s) in 7404 post(s)

xetangbocda wrote:
ai giúp mình câu này với đc ko.
A.laughed B.washed C.helped D.weighed
Và giải thích giúp mình đc ko ak?

gh trong câu D là câm nên nó sẽ đọc là /d/ nhé


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
yiruma asakura on 10/14/2012(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 12/27/2013(UTC)
anglorthoglots
#18 Posted : Monday, October 22, 2012 4:42:09 PM(UTC)
anglorthoglots

Rank: Distinguished Member

Groups: Member
Joined: 8/13/2011(UTC)
Posts: 24
Location: mekong delta

Was thanked: 13 time(s) in 9 post(s)

xetangbocda wrote:
ai giúp mình câu này với đc ko.
A.laughed B.washed C.helped D.weighed
Và giải thích giúp mình đc ko ak?

click để nghe: http://vocaroo.com/i/s1MIlXGaJKf4


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 15,858 Yesterday: 26,014 Total: 70,484,270