englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


pvhdhxd
#1 Posted : Tuesday, April 8, 2008 3:05:34 AM(UTC)
pvhdhxd

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 4/8/2008(UTC)
Posts: 14

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)

trong mot tai lieu tieng anh co mot cau trac ngiem the nay:

No sooner.....................the office than the phone rang

a.he had left                                               b.he was leaving

c.had he left                                               d. was he leaving

em ko biet chon cai nao, bac nao biet giai thich ho voi

Edited by user Tuesday, April 8, 2008 6:15:24 AM(UTC)  | Reason: Not specified

 1 user thanked pvhdhxd for this useful post.
doha on 11/1/2011(UTC)
Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Tuesday, April 8, 2008 5:12:13 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

pvhdhxd wrote:

trong mot tai lieu tieng anh co mot cau trac ngiem the nay:

No sooner.....................the office than the phone rang

a.he had left                                               b.he was leaving

c.had he left                                               d. was he leaving

Anh ta vừa mới rời cơn quan thì điện thoại reng

em ko biet chon cai nao, bac nao biet giai thich ho voi

_____________________

Cấu trúc :

No sooner..........than ......  có nghĩa là : vừa mới ...thì .....

Công thưc:

No sooner   + had + S + P.P   than  S + V (quá khứ đơn )

Trong đó had đứng trứoc chủ từ là do đảo ngữ

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 4 users thanked cucku for this useful post.
doha on 11/1/2011(UTC), Desert on 6/19/2012(UTC), I-love-girls on 6/19/2012(UTC), jakelong98 on 6/15/2013(UTC)
pvhdhxd
#3 Posted : Tuesday, April 8, 2008 3:07:41 PM(UTC)
pvhdhxd

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 4/8/2008(UTC)
Posts: 14

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)

Cam on HONOR nhieu nha

Minh muon hoi them duoc khong

It is of   immense size. It is.....................

a.great                          b. huge

c. large                          d.big

Chon lam sao

 

cucku
#4 Posted : Tuesday, April 8, 2008 4:06:59 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

pvhdhxd wrote:

Cam on HONOR nhieu nha

Minh muon hoi them duoc khong

It is of   immense size. It is.....................

a.great                          b. huge

c. large                          d.big

Chon lam sao

 Immense : rất lớn => large và big bị loại vì chỉ nói là lớn thôi chứ không phải rất lớn

Great : không thường dùng cho size

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 4 users thanked cucku for this useful post.
doha on 11/1/2011(UTC), Desert on 6/19/2012(UTC), HongNhung_1402 on 5/12/2013(UTC), jakelong98 on 6/15/2013(UTC)
pvhdhxd
#5 Posted : Wednesday, April 9, 2008 11:23:09 AM(UTC)
pvhdhxd

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 4/8/2008(UTC)
Posts: 14

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)

Thank you verry much.

pvhdhxd
#6 Posted : Sunday, April 13, 2008 4:37:48 AM(UTC)
pvhdhxd

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 4/8/2008(UTC)
Posts: 14

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)

hom nay hoc tieng anh lai thay may cho kho hieu qua

ai biet xin chi giao nha:

1.Cau truc "Would you mind"  dung nhu the nao.

2.Chon dap an nao cac bac oi:

A/   We had to use our neighbor's telephone because ours was........................

a. out of work                                        c.off duty

b. out of order                                        d. off wolk

////////////////

B/Neither the director nor his assitant................yet

a.have come                                           c.has come

b.haven't come                                        d.hasn't come

cucku
#7 Posted : Sunday, April 13, 2008 2:35:09 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

hom nay hoc tieng anh lai thay may cho kho hieu qua

ai biet xin chi giao nha:

1.Cau truc "Would you mind"  dung nhu the nao.

"Would you mind" có 2 công thức :

1. Nhờ ngừoi khác làm gì đó:

"Would you mind" + Ving

"Would you mind opening the door : xin vui lòng mở cửa

1.Xin phép ai để làm gì đó:

"Would you mind" if I + V quá khứ

"Would you mind if I smoked ? ông có phiền không nếu tôi hút thuốc ?

 

2.Chon dap an nao cac bac oi:

A/   We had to use our neighbor's telephone because ours was........................

a. out of work                                        c.off duty

b. out of order                                        d. off wolk

////////////////

out of work   : mất việc => dùng cho ngừoi

out of order  : hư => dùng cho máy móc

 

 

B/Neither the director nor his assitant................yet

a.have come                                           c.has come

b.haven't come                                        d.hasn't come

Hai danh từ nối nhau bằng NOR thì động từ chia theo danh từ sau (loại câu a ), Neither ... nor .. bao hàm nghĩa phủ định nên không dùng not nữa (lọai câu bd )


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
girl_lovely on 7/21/2011(UTC), Desert on 6/19/2012(UTC)
pvhdhxd
#8 Posted : Monday, April 14, 2008 1:54:22 AM(UTC)
pvhdhxd

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 4/8/2008(UTC)
Posts: 14

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)

thank you very much

em hoc tieng anh khong biet cho nao cac bac lai chi bao nhe

 

su9x
#9 Posted : Tuesday, June 19, 2012 6:10:18 AM(UTC)
su9x

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 6/19/2012(UTC)
Posts: 3
Location: ha noi

cho e hỏi câu này với
He seemed .......a friendship to Joe
a.beginning
b.being begun
c.to be begun
d.to have begun
cucku
#10 Posted : Tuesday, June 19, 2012 8:28:17 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

su9x wrote:
cho e hỏi câu này với
He seemed .......a friendship to Joe
a.beginning
b.being begun
c.to be begun
d.to have begun

Sau seem không dùng Ving => Loại a,b

Không phải câu bị động => Loại c

 


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
mydu on 6/20/2012(UTC), Desert on 6/20/2012(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,189 Yesterday: 24,575 Total: 71,459,675