englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


cunconhamhoc
#1 Posted : Wednesday, February 27, 2008 3:19:29 AM(UTC)
cunconhamhoc

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 10/29/2007(UTC)
Posts: 32
Location: hcm

Was thanked: 8 time(s) in 4 post(s)

 Help me solve this excercise. I don't understand much about that. Here is it:

1)We would rather that you(call)tonight.
2)We would rather that you(call)last night.
3)Jane would rather that you(not call)me tomorrow.
4)Maria would rather that we(study)more than we do.

In addition, you can help me to understand "Would Rather" and "Would Prefer"? And the differences between them?

Thank so much!!

Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Wednesday, February 27, 2008 3:53:54 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

cunconhamhoc wrote:

 Help me solve this excercise. I don't understand much about that. Here is it:

1)We would rather that you(call)tonight.
2)We would rather that you(call)last night.
3)Jane would rather that you(not call)me tomorrow.
4)Maria would rather that we(study)more than we do.

In addition, you can help me to understand "Would Rather" and "Would Prefer"? And the differences between them?

Thank so much!!

Would rather (thích ..hơn ) có 2 công thức cần lưu ý :

1) Would rather + động từ nguyên mẫu

I would rather study English ( tôi thích học tiếng Anh hơn )

2) Would rather + mệnh đề (giảm thì )

Mệnh đề đi sau Would rather phải giảm thì xuống ( động từ giảm xuống 1 cột )

Bài làm của bạn thuộc trường hợp này :

1)We would rather that you would call tonight.

Ta thấy tonight là dấu hiệu của thì tưong lai ,đáng lẽ chia là will call nhưng giảm thì xuống thành would


2)We would rather that you had callled last night.

Ta thấy last night là dấu hiệu của thì quá khứ ,đáng lẽ chia là called nhưng giảm thì xuống thành quá khứ hoàn thành had called


3)Jane would rather that you would not call me tomorrow.( tương tự câu 1 )


4)Maria would rather that we studied more than we do.

Would Prefer  cũng đồng nghĩa với would rather nhưng công thức và cách dùng khác nhau

Would Prefer + to inf.

Dùng cho hành động cụ thể

Shall we go by bike ? mình đi xe đạp nhé ?

- Well, I would prefer to go by mortobike ( tôi thích đi bằng xe gắn máy hơn )

 

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


co_dai
#3 Posted : Saturday, March 1, 2008 3:35:54 AM(UTC)
co_dai

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 1/28/2008(UTC)
Posts: 29

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

Ai biết structure và cách dùng của " So sánh kép" chỉ mình với!! Many thanks!!

billy
#4 Posted : Saturday, March 1, 2008 5:04:32 AM(UTC)
billy

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 11/12/2006(UTC)
Posts: 480
Man
Viet Nam
Location: Tan Binh District

Thanks: 4 times
Was thanked: 88 time(s) in 50 post(s)

co_dai wrote:

Ai biết structure và cách dùng của " So sánh kép" chỉ mình với!! Many thanks!!

Using double comparatives:

The double comparative has two parts. Both parts begin with: The. The second part is the result of the first.
The more developed, the more complicated.
The sooner, the better. The more I eat,the fatter I am.

 

Edited by user Monday, March 10, 2008 2:25:15 PM(UTC)  | Reason: Not specified

cucku
#5 Posted : Saturday, March 1, 2008 9:02:57 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

Bổ sung tí :

Có hai loại so sánh kép :

loại 1 mệnh đề và lọai 2 mệnh đề

Loại 1 mệnh đề:

 

Cấu trúc này có nghĩa là : càng ....lúc càng......, hoặc càng ngày càng.....

Công thức là :

S + be + tính từ ngắn +ER and tính từ ngắn +ER

It is darker and darker :  trời càng lúc càng tối

hoặc :

S + V + MORE and MORE + tính từ dài

She is more and more beautiful : cô ta ngày càng đẹp

nếu phía trứoc là động từ thì thế tính từ bằng trạng từ

Loại 2 mệnh đề

Cấu trúc này có nghĩa là : càng .... thì càng......

Công thức là :

The + so sánh hơn + mệnh đề , The + so sánh hơn + mệnh đề

Cách nối câu dùng loại này như sau :

Tìm trong mỗi câu xem có tính từ hay trạng từ gì không ,rồi đem ra đầu câu áp dùng công thức tr6en

He eats a lot .He is fat.

Hai từ màu xanh trên chính là chữ cần đem ra .

So sánh hơn của a lot  là more, của fatfatter

-> The more he eats , the fatter he is. ( anh ta càng ăn nhiều, anh ta càng mập )

Nếu sau tính từ more có danh từ thì đem theo ra trước luôn

He eats a lot of pork .He is fat.

-> The more pork he eats , the fatter he is

Edited by user Saturday, March 1, 2008 9:14:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


English
#6 Posted : Sunday, March 2, 2008 1:31:39 AM(UTC)
English

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 2/29/2008(UTC)
Posts: 6
Location: Vietnam

Minh co y kien nay duoc ko, moi khi ai co van de thac mac nao ve cau truc ngu phap, sau khi da duoc mot thanh vien khac tro giup, nguoi duoc giai dap va cac thanh vien khac phai tu minh viet ra 10 cau co su dung cau truc ngu phap do. Neu sai thi nguoi khac se sua giup, con neu dung thi xem nhu chung ta da hoc thuoc duoc mau cau do roi. Moi nguoi thay the nao?

billy
#7 Posted : Sunday, March 2, 2008 1:55:27 AM(UTC)
billy

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF Moderator
Joined: 11/12/2006(UTC)
Posts: 480
Man
Viet Nam
Location: Tan Binh District

Thanks: 4 times
Was thanked: 88 time(s) in 50 post(s)

Great idea. Perhaps 5-10 sentences is enough.

English
#8 Posted : Sunday, March 2, 2008 9:42:41 AM(UTC)
English

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 2/29/2008(UTC)
Posts: 6
Location: Vietnam

Minh se thu truoc nhe, cac ban nho xem va sua gium minh nha:

1) The more English we learn, the more enjoyable we feel.

2) She is older and older after her broken marriage.

3) They would rather join in this English forum with us.

4) This site is more and more exciting and enjoyable.

5) He would rather that she had come last night.

6) The more beautiful she is, the prouder she is.

7) The more he works, the more interest he is.

cucku
#9 Posted : Sunday, March 2, 2008 2:45:39 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

[quote=English]

Minh se thu truoc nhe, cac ban nho xem va sua gium minh nha:

1) The more English we learn, the more enjoyable we feel.

2) She is older and older after her broken marriage.

3) They would rather join in this English forum with us.

4) This site is more and more exciting and enjoyable.

5) He would rather that she had come last night.

6) The more beautiful she is, the prouder she is.

7) The more he works, the more interested he is in it.

Bạn làm nhiều mẫu câu trong một bài à ? vì thấy có mẫu would rather nữa

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


yeuthuongmongmanh
#10 Posted : Monday, March 10, 2008 1:35:40 AM(UTC)
yeuthuongmongmanh

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 3/1/2008(UTC)
Posts: 19

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)

Em đang học cấu trúc này : V-ing particple and V-ed participle nhưng em ko hiểu rõ lắm, mọi người giúp em với ạ!!

Thanks so much!!

cucku
#11 Posted : Monday, March 10, 2008 3:02:18 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

yeuthuongmongmanh wrote:

Em đang học cấu trúc này : V-ing particple and V-ed participle nhưng em ko hiểu rõ lắm, mọi người giúp em với ạ!!

Thanks so much!!

 

present participle là hình thức thêm ing vào động từ mang nghĩa chủ động

Past participle là hình thức cột thứ 3 ( hoặc ed) của động từ mang nghĩa bị động

Nói chung cũng có nhiều cách dùng ,bạn không hiểu cụ thể điều gì thì nên nói rõ ra để mọi người có thể giúp bạn.

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


tonynice8x
#12 Posted : Wednesday, September 24, 2014 12:45:38 PM(UTC)
tonynice8x

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 9/24/2014(UTC)
Posts: 1

Thanks: 1 times

Quote:

Would rather (thích ..hơn ) có 2 công thức cần lưu ý :

1) Would rather + động từ nguyên mẫu

I would rather study English ( tôi thích học tiếng Anh hơn )

2) Would rather + mệnh đề (giảm thì )

Mệnh đề đi sau Would rather phải giảm thì xuống ( động từ giảm xuống 1 cột )

Bài làm của bạn thuộc trường hợp này :

1)We would rather that you would call tonight.

Ta thấy tonight là dấu hiệu của thì tưong lai ,đáng lẽ chia là will call nhưng giảm thì xuống thành would


2)We would rather that you had callled last night.

Ta thấy last night là dấu hiệu của thì quá khứ ,đáng lẽ chia là called nhưng giảm thì xuống thành quá khứ hoàn thành had called


3)Jane would rather that you would not call me tomorrow.( tương tự câu 1 )


4)Maria would rather that we studied more than we do.


Thầy ơi! Cho em hỏi 1 chút, em đang bị rối loạn phần Would rather này.
Ngay chổ lùi thì và V-inf, vậy khi nào mình lùi thì và khi nào mình dùng V-inf vậy thầy?

 


cucku
#13 Posted : Wednesday, September 24, 2014 3:11:25 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Originally Posted by: tonynice8x Go to Quoted Post

Quote:

Would rather (thích ..hơn ) có 2 công thức cần lưu ý :

1) Would rather + động từ nguyên mẫu

I would rather study English ( tôi thích học tiếng Anh hơn )

2) Would rather + mệnh đề (giảm thì )

Mệnh đề đi sau Would rather phải giảm thì xuống ( động từ giảm xuống 1 cột )

Bài làm của bạn thuộc trường hợp này :

1)We would rather that you would call tonight.

Ta thấy tonight là dấu hiệu của thì tưong lai ,đáng lẽ chia là will call nhưng giảm thì xuống thành would


2)We would rather that you had callled last night.

Ta thấy last night là dấu hiệu của thì quá khứ ,đáng lẽ chia là called nhưng giảm thì xuống thành quá khứ hoàn thành had called


3)Jane would rather that you would not call me tomorrow.( tương tự câu 1 )


4)Maria would rather that we studied more than we do.


Thầy ơi! Cho em hỏi 1 chút, em đang bị rối loạn phần Would rather này.
Ngay chổ lùi thì và V-inf, vậy khi nào mình lùi thì và khi nào mình dùng V-inf vậy thầy?

 Em chú ý 2 trường hợp riêng biệt, nếu ngay sau nó là V thì nguyên mẫu, còn sau nó không phải là V mà là mệnh đề thì mới lùi thì.
VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
tonynice8x on 9/24/2014(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 1,842 Yesterday: 21,903 Total: 72,119,682