englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


nhiem
#1 Posted : Monday, February 25, 2008 11:36:49 AM(UTC)
nhiem

Rank: Distinguished Member

Groups: Member
Joined: 10/14/2007(UTC)
Posts: 20

xin cho em biet the la la gerund va to infiniive va cho biet cach dung cua chung. hon nua cho em biet sau truoc chung la nung tu nao vay hoac cum tu

thank !

Edited by user Monday, March 10, 2008 2:27:36 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Monday, February 25, 2008 3:30:12 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ


chia động từ - Thành phần quan trọng nhất trong câu
Các bạn thân mến !trứoc khi vào nội dung chính các bạn cần nắm vững một nguyên tắc căn bản nhất trong tiếng Anh là : CÓ CHỦ TỪ THÌ ĐỘNG TỪ CHIA THÌ , KHÔNG CÓ CHỦ TỪ THÌ ĐỘNG TỪ KHÔNG CHIA THÌ
mà phải chia dạng
XEM ví dụ sau:
when he saw me he (ask) me (go) out
xét động từ ask : nhìn phía trước nó có chủ từ hevì thế ta phải chia thì - ở đây chia thì quá khứ vì phía trước có saw
Xét đến động từ go,phía trước nó là me là túc từ nên không thể chia thì mà phải chia dạng - ở đây là to go ,cuối cúng ta có :
when he saw me he asked me to go out
Về vấn đề chia thì chắc các bạn cũng đã nắm cơ bản rồi .Hôm nay mình muốn cùng các bạn đi sâu vào vấn đề chia dạng của động từ
Động từ một khi không chia thì sẽ mang 1 trong 4 dạng sau đây :
- bare inf (động từ nguyên mẩu không có to )
- to inf ( động từ nguyên mẫu có to )
- Ving (động từ thêm ing )
- P.P ( động từ ở dạng past paticiple )
Vậy làm sao biết chia theo dạng nào đây ?
Mính tạm chia làm 2 mẫu khi chia dạng :
1) MẪU V O V
Là mẫu 2 động từ đứng cách nhau bởi 1 túc từ
công thức chia mẫu này như sau :
Nếu V1 là : MAKE , HAVE (ở dạng sai bảo chũ động ), LET
thì V2 là BARE INF
EX:
I make him go
I let him go

Nếu V1 là các động từ giác quan như : HEAR ,SEE, FEEL ,NOTICE ,WATCH, ...
thì V2 là Ving (hoặc bare inf )
ex:
I see him going out
Ngoài 2 trường hợp trên chia to inf

2) MẪU V V
Là mẫu 2 động từ đứng liền nhau không có túc từ ỡ giữa
Cách chia loại này như sau:
Nếu V1 là :
KEEP, ENJOY, AVOID, ADVISE, ALLOW, MIND, IMAGINE, CONSIDER, PERMIT, RECOMMEND, SUGGEST, MISS, RISK, PRACTICE, DENY, ESCAPE, FINISH, POSTPONE, MENTION, PREVENT, RECALL, RESENT, UNDERSTAND,
ADMIT, RESIST, APPRECIATE, DELAY, EXPLAIN, FANCY, LOATHE, FEEL LIKE, TOLERATE, QUIT, DISCUSS, ANTICIPATE, PREFER, LOOK FORWARD TO, CAN'T HELP, CAN'T STAND, NO GOOD ,NO USE

Thì V2 là Ving
ex:
He avoids meeting me

3)RIÊNG CÁC ĐỘNG TỪ SAU ĐÂY VỪA CÓ THỂ ĐI VỚI TO INF VỪA CÓ THỂ ĐI VỚI VING TÙY THEO NGHĨA

STOP
+ Ving :nghĩa là dừng hành động Ving đó lại
ex:
I stop eating (tôi ngừng ăn )
+ To inf : dừng lại để làm hành động to inf đó
ex:
I stop to eat (tôi dừng lại để ăn )

FORGET ,REMEMBER
+ Ving :Nhớ (quên)chuyện đã làm
I remember meeting you somewhere last year (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngóai )
+ To inf :
Nhớ (quên ) để làm chuyện gì đó (chưa làm )
ex:
Don't forget to buy me a book :đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé (chưa mua ,)
REGRET
+ Ving : hối hận chuyện đã làm
I regret lending him the book : tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách
+ To inf :lấy làm tiếc để ......
ex:
I regret to tell you that ...( tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng ...)- chưa nói - bây giờ mới nói

TRY
+ Ving : nghỉa là thử
ex:
I try eating the cake he makes ( tôi thử ăn cái bánh anh ta làm )
+ To inf : cố gắng để ...
ex:
I try to avoid meeting him (tôi cố gắng tránh gặp anh ta )

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
pft on 3/12/2012(UTC)
thanhtruc_panda
#3 Posted : Wednesday, November 19, 2008 4:14:30 AM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

1) Trong sách cuả em ghi là: Phiá sau “try”, dùng to Verb (infinitive ) hay gerund (V_ing ) đều được, đều có nghiã tương tự nhau …

Nhưng thầy cuả em lạI chia làm 2 trường hợp:

Try + V_ing (experiment: thử ): ex: I try wearing a new T-shirt.

Try + to Verb (do your best, effort: cố gắng ): ex: I try to pass exam

… chỉ có “tried” mớI chia làm 2 trường hợp:

            Tried + to Verb: ngụ ý về một hành động không xảy ra trong quá khứ, ngườI nói đã không thực hiện hành động đó. (implies that an action did not occur )

                        Ex: I tried to take some aspirin for the pain, but I couldn’t open the bottle.

            Tried + V_ing: ngụ ý hành động đã xảy ra rồI nhưng khả năng thành công là có thể hoặc không thể. (implies that an action occurred but may or may not have been successful )

                        Ex: I tried taking some aspirin for the pain, but it didn’t help. (ngườI nói đã thử uống vài viên aspirin nhưng mà không có tác dụng. )

*** Vậy cuốI cùng là TryTried có mấy trường hợp sử dụng vậy thầy?

 

2) Trong sách cuả em ghi là: “After remember, stop, forget, and regret, the infinitive refers to an action that happens after the action of the main verb. The gerund refers to an action that happened before the action of the main verb.”

“Sau những chữ như: remember, stop, forget, và regret mà dùng to Verb là để diễn tả 1 hành động xảy ra sau hành động cuả động từ chính. Dùng V_ing là để diễn tả 1 hành động xảy ra trước hành động cuả động từ chính” (Câu này là sao em không hiểu ???)

Ex: I remembered to mail the letter. (I remembered the letter. Then I mailed it. )

-> Có phảI ý cuả câu này là: Tôi nhớ đến bức thư (đang ở nhà, mớI viết, hoặc chưa gửI đi ). Sau đó tôi (về nhà lấy nó ) rồI gửI đi => Như vậy thì mail (gửI đi ) xảy ra sau hành động remembered to mail (chợt nhớ đến ) cuả động từ chính “remember”. PhảI không thầy? Nếu đúng như vậy thì tạI sao nó không ghi định nghiã là: Remember + to Verb dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác cho nó đơn giản, dễ hiểu hơn???

Ex: I remembered mailing the letter. (I mail the letter. Later I remembered doing it. )

-> Có phảI ý cuả câu này là: Tôi đã gửI lá thư rồI nhưng quên mất là mình đã gửI hay chưa. Vì vậy mà tôi đã tìm kiếm lá thư đó khắp nơi trong nhà cuả mình. Nhưng sau đó tôi chợt nhớ ra là đã gửI nó đi rồI => hành động gửI thư đã được làm trước, hành động chợt nhớ ra. Nếu như vậy thì sao ngườI ta không viết định nghiã là: Remember + V_ing dung để diễn tả một hành động xảy ra sau một hành động khác.

2 câu định nghiã em ghi ở trên có đúng không thầy?

Thầy cuả em ghi là  sau những chữ đó (remember, stop, forget, regret ): dùng to Verb (diễn tả hành động sẽ trong tương lai: future action ) …

Ex: Remember to close the door when you go to bed

-> Có phảI ý cuả câu này là: “Đừng có quên đóng cưả trước khi đi ngủ đó biết chưa.” => hành động đóng cuả chưa xảy ra, đây chỉ là lờI dặn dò cuả ngườI nói vớI ngườI nghe trước khi (thực hiện hành động ) đi ngủ. PhảI vậy không thầy?

… còn nếu dùng V_ing là để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ (past action )

            Ex: I remember closing the door, but now it opens.

            -> Có phảI ý cuả câu này là: “Uả tui nhớ là đã đóng cửa rồI mà ta, nhưng sao bây giờ nó lạI mở” => hành động đóng cưả đã làm rồI.

 

Nhưng vớI câu này:

I didn’t remember to take out the dog.

-        remember + to take out là hành động sẽ xảy ra trong tương lai nhưng tạI sao lạI dùng didn’t ở đây.

-        Em hỏI thêm câu nưã: có phảI remember + to Verb dung để bày tỏ một lờI hưá như câu trên: I didn’t remember to take out the dog = (Đừng lo ) tui sẽ không quên dẫn con chó đi ra ngoài chơi đâu. Hoặc bày tỏ một lờI yêu cầu như câu: Remember to close the door when you go to bed. phảI không thầy?

 

 1 user thanked thanhtruc_panda for this useful post.
pft on 3/12/2012(UTC)
cucku
#4 Posted : Wednesday, November 19, 2008 4:25:27 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

thanhtruc_panda wrote:

1) Trong sách cuả em ghi là: Phiá sau “try”, dùng to Verb (infinitive ) hay gerund (V_ing ) đều được, đều có nghiã tương tự nhau …

Nhưng thầy cuả em lạI chia làm 2 trường hợp:

Try + V_ing (experiment: thử ): ex: I try wearing a new T-shirt.

Try + to Verb (do your best, effort: cố gắng ): ex: I try to pass exam

… chỉ có “tried” mớI chia làm 2 trường hợp:

            Tried + to Verb: ngụ ý về một hành động không xảy ra trong quá khứ, ngườI nói đã không thực hiện hành động đó. (implies that an action did not occur )

Vậy giải thích sau đây với câu này :

Last night , though I was very sleepy, I tried to open my eyes to do my exsecises   ( kết quả ra sao ? có mở mắt ra để làm bài không ? )

                        Ex: I tried to take some aspirin for the pain, but I couldn’t open the bottle.

            Tried + V_ing: ngụ ý hành động đã xảy ra rồI nhưng khả năng thành công là có thể hoặc không thể. (implies that an action occurred but may or may not have been successful )

                        Ex: I tried taking some aspirin for the pain, but it didn’t help. (ngườI nói đã thử uống vài viên aspirin nhưng mà không có tác dụng. )

*** Vậy cuốI cùng là TryTried có mấy trường hợp sử dụng vậy thầy?

 Theo thầy thì không cần biết try hay tried mà duy nhất chỉ cần biết nó mang nghĩa : thử hay cố gắng mà chia động từ phía sau .Những ví dụ của thầy em không phải là sai nhưng đó là những trường hợp cụ thể trong một hoàn cảnh cụ thể cho nên không thể đại diện cho cách dùng của chữ này. Vần đề thứ hai là : phân tích các vấn đề về làm rồi hay chưa làm để chi ? chỉ phức tạp thêm thôi, trong khi bài tập chỉ yêu cầu chia to hay Ving : dịch nghĩa của câu mà làm , vừa dễ vừa đơn giản !

2) Trong sách cuả em ghi là: “After remember, stop, forget, and regret, the infinitive refers to an action that happens after the action of the main verb. The gerund refers to an action that happened before the action of the main verb.”

“Sau những chữ như: remember, stop, forget, và regret mà dùng to Verb là để diễn tả 1 hành động xảy ra sau hành động cuả động từ chính. Dùng V_ing là để diễn tả 1 hành động xảy ra trước hành động cuả động từ chính” (Câu này là sao em không hiểu ???)

Ex: I remembered to mail the letter. (I remembered the letter. Then I mailed it. )

-> Có phảI ý cuả câu này là: Tôi nhớ đến bức thư (đang ở nhà, mớI viết, hoặc chưa gửI đi ). Sau đó tôi (về nhà lấy nó ) rồI gửI đi => Như vậy thì mail (gửI đi ) xảy ra sau hành động remembered to mail (chợt nhớ đến ) cuả động từ chính “remember”. PhảI không thầy? phải Nếu đúng như vậy thì tạI sao nó không ghi định nghiã là: Remember + to Verb dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác cho nó đơn giản, dễ hiểu hơn???

 

Vậy mà dễ hiểu gì em ? hành động khác là hành động nào ? em viết như vậy mới khó hiểu thì có !

Ex: I remembered mailing the letter. (I mail the letter. Later I remembered doing it. )

-> Có phảI ý cuả câu này là: Tôi đã gửI lá thư rồI nhưng quên mất là mình đã gửI hay chưa. Vì vậy mà tôi đã tìm kiếm lá thư đó khắp nơi trong nhà cuả mình. Nhưng sau đó tôi chợt nhớ ra là đã gửI nó đi rồI => hành động gửI thư đã được làm trước, hành động chợt nhớ ra. Nếu như vậy thì sao ngườI ta không viết định nghiã là: Remember + V_ing dung để diễn tả một hành động xảy ra sau một hành động khác.

2 câu định nghiã em ghi ở trên có đúng không thầy?

Đúng gì mà đúng ! " một hành động xảy ra sau một hành động khác" một hành động là hành động nào ? hành động khác là hành động nào ? nói như em chắc tẩu hỏa nhập ma luôn quá !

Thầy cuả em ghi là  sau những chữ đó (remember, stop, forget, regret ): dùng to Verb (diễn tả hành động sẽ trong tương lai: future action ) …

Ex: Remember to close the door when you go to bed

-> Có phảI ý cuả câu này là: “Đừng có quên đóng cưả trước khi đi ngủ đó biết chưa.” => hành động đóng cuả chưa xảy ra, đây chỉ là lờI dặn dò cuả ngườI nói vớI ngườI nghe trước khi (thực hiện hành động ) đi ngủ. PhảI vậy không thầy?

… còn nếu dùng V_ing là để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ (past action )

            Ex: I remember closing the door, but now it opens.

            -> Có phảI ý cuả câu này là: “Uả tui nhớ là đã đóng cửa rồI mà ta, nhưng sao bây giờ nó lạI mở” => hành động đóng cưả đã làm rồI.

 

Nhưng vớI câu này:

I didn’t remember to take out the dog.

-        remember + to take out là hành động sẽ xảy ra trong tương lai nhưng tạI sao lạI dùng didn’t ở đây.

Thầy em ghi không rõ, chính ngay chỗ " tương lai" ( và nhiều người hay sử dụng " chưa xảy ra" ) đã làm nhiều người học bị nhầm lẫn và thắc mắc .

Chính xác nhất và dễ hiểu nhất là : xem xét coi lúc người đó ngồi nhớ thì cái hành động mà người đó nhớ đã thực hiện hay chưa ( chứ không phải bản thân chữ remember là quá khứ hay hiện tại

Ví dụ:

Now I remember to buy a book  : bây giờ tôi nhớ tới việc ( một lát nữa)  đi mua sách ( lúc ngồi nhớ thì vẫn chưa mua )

Yesterday I remembered to buy a book  : hôm qua  tôi nhớ tới việc ( một lát nữa)  đi mua sách ( lúc ngồi nhớ thì vẫn chưa mua )

Đó em thấy chưa, thì của chữ remember có ăn nhằm gì tới to hay ing đâu ?

 

 

-        Em hỏI thêm câu nưã: có phảI remember + to Verb dung để bày tỏ một lờI hưá như câu trên: I didn’t remember to take out the dog = (Đừng lo ) tui sẽ không quên ( chữ này đâu ra ? )dẫn con chó đi ra ngoài chơi đâu. Hoặc bày tỏ một lờI yêu cầu như câu: Remember to close the door when you go to bed. phảI không thầy?

 

Em lại sa đà vào ngữ cảnh dùng làm gì (một lờI yêu cầu) , đó chỉ là một trong số rất nhiều cách khác chứ đâu phải lúc nào cũng yêu cầu cả đâu?

 

 

Tóm lại đối với các chữ này nguyên lý chia động từ phía sau là :

: xem xét coi lúc người đó ngồi nhớ/quên/ngừng  thì cái hành động đi sau đã thực hiện hay chưa

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


duynhien
#5 Posted : Thursday, November 20, 2008 3:53:43 AM(UTC)
duynhien

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 11/4/2007(UTC)
Posts: 126
Location: HCMcity

Was thanked: 231 time(s) in 23 post(s)

Để bổ sung (và làm rõ nghĩa điều thầy cucku giải thích, nếu em còn mơ hồ), tôi tiếp cận theo cách khác một tí: 

1. “Sau những chữ như: remember, stop, forget, và regret mà dùng to Verb là để diễn tả 1 hành động xảy ra sau hành động cuả động từ chính. Dùng V_ing là để diễn tả 1 hành động xảy ra trước hành động cuả động từ chính” (Câu này là sao em không hiểu ???)
 
Ví dụ:  a - remember/ stop to mail a letter. = nhớ/ngừng lại để gửi thư.
Động từ chính là ‘remember/stop -  động từ phụ là mail
Như vậy, hành động của đt phụ (gửi thư) xảy ra SAU hành động của đt chính (nhớ, ngừng); nghĩa là tôi ‘nhớ’ xong, tôi ‘dừng’ xong rồi tôi mới ‘gửi thư’. Từ đó suy ra (hơi tế nhị hơn) trường hợp forget, regret v.v.
 
b - remember/ stop mailing a letter = nhớ / ngừng công việc gửi thư.
Vẫn ‘remember/stop’= đt chính; ‘mail’= đt phụ
Như vậy, hành động của đt phụ (gửi thư) xảy ra TRƯỚC hành động của dt chính (nhớ/ngừng); nghĩa là khi tôi đã gửi thư xong (hay đã bắt đầu gửi) thì tôi nhớ/ ngừng cái công việc (gửi thư) đó.
 
2. Đối với những verbs có hai cách sử dụng -ing form và infinitive form:
- ing form được xem là substantive (tương đương với noun).
eg: remember/stop working = remember/stop the work
- infinitive form được xem là verb, và ‘to’ có thể thay thế là ‘in order to’ hoặc ‘and’
remember/stop to work = remember/stop in order to work. = remember/stop and work.
 
Tóm lại: khi gặp trường hợp có thể  thêm ‘in order to’ hoặc ‘and’ thì dùng infinitive; còn không thể thêm ‘in order to’ thì dùng gerund. (vì hai dạng khác nghĩa nhau)
 
 eg: stop and work -
a/ - I stop in order to/and work (Yes!) = I stop to work
- I try in order to/and swim (Yes!)  = I try to swim
b/ I stop in order to/and work (No!) > I stop the work = I stop working.
- I try in order to/and swim (No!) > I try the activity of swimming = I try swimming.
 
Ps: Có những verbs mà thêm ‘in order to’ hay ‘and’ thì không có nghĩa gì cả; lúc đó thì sử dụng infinitive hay gerund đều được, vì hai dạng đều có nghĩa giống nhau:
eg: I like in order to swim - I like and swim (meaningless)!
Do đó: I like to swim = I like swimming.
thanhtruc_panda
#6 Posted : Thursday, November 20, 2008 2:32:13 PM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

1) Remember + to Verb dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác cho nó đơn giản, dễ hiểu hơn???

Remember + V_ing dung để diễn tả một hành động xảy ra sau một hành động khác.

2 câu định nghiã em ghi ở trên có đúng không thầy?

Đúng gì mà đúng ! " một hành động xảy ra sau một hành động khác" một hành động là hành động nào ? hành động khác là hành động nào ? nói như em chắc tẩu hỏa nhập ma luôn quá !

 

==> Ý cuả em là vậy nè thầy: Remember + to verb là để diễn tả cái hành động “nhớ” này nè, xảy ra trước một hành động khác trong câu. (như vậy dễ hiểu hơn câu trong sách chứ thầy? )

Giống như câu ví dụ: I remembered to mail the letter -> hành động “nhớ” xảy ra trước hành động “gửI thư”

Còn Remember + V_ing là để diễn tả hành động “nhớ” xảy ra sau một hành động khác trong câu.

 

 

2) a - remember/ stop to mail a letter. = nhớ/ngừng lại để gửi thư.

Động từ chính là ‘remember/stop -  động từ phụ là mail

Như vậy, hành động của đt phụ (gửi thư) xảy ra SAU hành động của đt chính (nhớ, ngừng); nghĩa là tôi ‘nhớ’ xong, tôi ‘dừng’ xong rồi tôi mới ‘gửi thư’. Từ đó suy ra (hơi tế nhị hơn) trường hợp forget, regret v.v.

==> Vậy là đốI vớI trường hợp: remember/ stop + to Verb thì có nghiã là mình dừng lạI công việc đang làm để thực hiện hành động gửI thư phảI không thầy?

tôi ‘nhớ’ xong: có phảI ý cuả thầy là: “tôi nhớ ra là mình chưa gửI thư sau đó tôi mớI thực hiện hành động gửI thư.

tôi “dừng” xong = “tôi dừng hành động đang làm để đi gửi thư

Từ đó suy ra (hơi tế nhị hơn) trường hợp forget, regret v.v.: “tế nhị hơn” là sao thầy?

Thầy xem giùm con phân tích 2 ví dụ sau có đúng hay không (dựa theo kiến thức thầy cung cấp )

- He is stopping smoking: anh ấy đang cai thuốc (hồI trước anh ấy đã từng hút nhưng bây giờ đang cai )

- He stops to smoke: anh ấy ngừng làm việc, (trong thờI gian nghỉ ngơi ) anh ấy hút thuốc. [Anh ấy ngừng là việc để (in order to ) hút thuốc]

 

 

3) Thầy ghi là: “Có những verbs mà thêm ‘in order to’ hay ‘and’ thì không có nghĩa gì cả; lúc đó thì sử dụng infinitive hay gerund đều được”: câu này và phần ví dụ ở bên dướI thì em hiểu. Nhưng còn ví dụ ở trên: “eg: stop and work -

a/ - I stop in order to/and work (Yes!) = I stop to work

- I try in order to/and swim (Yes!)  = I try to swim

b/ I stop in order to/and work (No!) > I stop the work = I stop working.

-        I try in order to/and swim (No!) > I try the activity of swimming = I try swimming.

==> Nếu theo như vậy thì: không chỉ những động từ không thể thêm ‘in order to’ hoặc ‘and’ như: I like swim (không thể thêm in order to vì không thể nói là: Tôi thích để mà bơi ) mớI dùng được cả 2 dạng: to + VerbV_ing mà còn tính đến những động từ: có thể hoặc không thể thêm ‘in order to’ hoặc ‘and’ thì cũng có thể dùng được cả 2 dạng.

            Thầy hiểu con nói gì không? Ý cuả con muốn hỏI là: tạI sao sau stop vưà có thể thêm in order to/ and và vưà không thể ? => vưà có thể dùng dạng Gerund và cả Infinitive.

 

Edited by user Thursday, November 20, 2008 2:36:10 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanhtruc_panda
#7 Posted : Monday, November 24, 2008 1:59:08 PM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

Thầy ghi:

- Khi gặp trường hợp có thể  thêm ‘in order to’ hoặc ‘and’ thì dùng infinitive; còn không thể thêm ‘in order to’ thì dùng gerund.

- Có những verbs mà thêm ‘in order to’ hay ‘and’ thì không có nghĩa gì cả; lúc đó thì sử dụng infinitive hay gerund đều được, vì hai dạng đều có nghĩa giống nhau

Em ghi:

Em ghi ngược lạI 2 câu định nghiã cuả thầy Duy Nhiên như sau:

* Khi không thể thêm in order to hoặc and: dùng V_ing

* Khi không thể thêm in order to hoặc and (câu không có nghiã khi thêm 2 chữ này vào ) dùng V_ing hoặc to Verb đều được.

=> Khi không thể thêm in order to hoặc and, tức là khi thêm 2 chữ này vào, câu sẽ không có nghiã thì ta có thể dùng V_ing hoặc to Verb.

 

ĐốI vớI các câu sau:

1)     I don’t care (see ) that show.

Thầy cuả em ghi là: I don’t care to see that show

Nhưng em nghiã là có thể dùng được: to seeseeing luôn.

Phân tích:

-        Câu này theo em có thể dùng V_ing vì em dịch là: Tôi không quan tâm đến việc theo dõi chương trình đó. (em dịch chữ seeing thành việc theo dõi. Giống như câu: I finally completed writing my essay: CuốI cùng thì tôi cũng hoàn tất việc viết bài luận cuả mình )

-        Theo em, câu này không thêm thể thêm in order to hoặc and được vì nếu dịch câu sẽ không có nghiã: Tôi không quan tâm (để mà, để = in order to; và = and ) xem chương trình đó.

-        Do không thể thêm in order to hoặc and vào câu này nên => Có thể dùng V_ing hoặc to Verb đều được.

Em nói vậy có đúng không thầy?

      2) Cũng như câu sau:

Ann prefers (walk) to driving to work.

Thầy cuả em ghi là 2 trường hợp: walkingto walk

Nhưng theo em chỉ có 1 trường hợp đó là walking thôi.

Phân tích:

-        Em dịch câu này là: Ann thích đi bộ để đến chỗ làm hơn là đi xe.

-        Dưạ theo định nghiã thứ 1 cuả thầy Duy Nhiên: “Khi có thể thêm in order to hoặc and thì ta dùng to Verbcó nghiã là (như câu thứ 1, ở đầu bài mà em đã ghi ) “Khi không thể thêm in order to hoặc and thì dùng V_ing  => Chỉ dùng V_ing. Không thể thêm “in order to” hoặc “and” cho câu này vì không thể nói là: Ann thích để mà đi bộ hơn là đi xe đến chỗ làm.

-        Nhưng nếu dựa vào định nghiã thứ 2 cuả thầy Duy Nhiên: “Khi nào thêm in order to hoặc and mà không có nghiã gì cả thì lúc đó dùng to verb hoặc V_ing đều được.” có nghiã là (như câu thứ 2, ở đầu bài mà em đã ghi ) “Khi không thể thêm in order to hoặc and (khi thêm vào, câu không có nghiã ) thì dùng V_ing hoặc to Verb đều được” thì câu: “Ann prefers (walk ) to driving to work” có thể dùng được cả 2 trường hợp (như thầy cuả em đã dùng ): walking và to walk.

-        Vậy không lẽ định nghiã 1 và 2 cuả thầy Duy Nhiên là mâu thuẫn vớI nhau hả thầy?

 

Thầy hiểu em hỏi gì không? Nói dài dòng, lung tung hết trơn rồi. HồI trước em hỏI chắc tạI cũng tùm lum mà thầy không biết đường sao để trả lờI, hôm nay em nói theo kiểu khác. Nếu thầy không hiểu nưã thì em chịu thua luôn. Em suy nghĩ dữ lắm mớI viết rõ được như vậy rồI đó.

 

duynhien
#8 Posted : Tuesday, November 25, 2008 5:44:49 AM(UTC)
duynhien

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 11/4/2007(UTC)
Posts: 126
Location: HCMcity

Was thanked: 231 time(s) in 23 post(s)

 

Thú thật là đọc câu hỏi của em cũng làm cho tôi ‘tàu hỏa nhập ma!’. Thôi thì tôi cứ căn cứ theo điều em viết mà trả lời’

 1. Em viết:

“Ann prefers (walk) to driving to work.

Thầy cuả em ghi là 2 trường hợp: walkingto walk

Nhưng theo em chỉ có 1 trường hợp đó là walking thôi”

 Trả lời: Thầy em đúng, và đúng với lý luận của em, nghĩa là trường hợp này ‘thích ĐỂ MÀ đi bộ’ thì không có nghĩa, nên có thể nói ‘prefer to walk’ hoặc ‘prefer walking’. Hai dạng ấy đều đúng và đồng nghĩa.

 Chỉ có điều đặc biệt là verb ‘prefer’ có dạng ‘prefer A TO B’ nên nói rằng ‘I prefer to walk TO to drive…” thì khó nghe (hai chữ to kế tiếp) nên không ai sử dụng cả. Trường hợp muốn sử dụng với infinitive (đối với prefer) thì người ta dùng dạng “prefer A rather than B’ để tránh hai chữ to liên tiếp: I prefer to walk rather than to drive to work / ... rather than drive to work.

 2. Em viết: Vậy không lẽ định nghiã 1 và 2 cuả thầy Duy Nhiên là mâu thuẫn vớI nhau hả thầy?

 Trả lời: Không mâu thuẫn.

 Trường hợp 1: Thêm in order to, hoặc không thêm in order to thì đều có nghĩa, mà nghĩa hai câu thì khác nhau.

 Trường hợp 2. Thêm in order to thì không có nghĩa.

 - Ví dụ trường hợp 1:  I stop (smoke)

‘Tôi ngưng (dừng lại) Để Mà hút thuốc’ và ‘Tôi ngưng hút thuốc’. Hai câu này đểu có nghĩa, mà nghĩa khác nhau.

 Vậy thì, “tôi dừng lại để mà hút thuốc”: I stop to smoke và ‘Tôi ngung hút thuốc’: I stop smoking.

 - Ví dụ trường hợp 2: I like (swim)

‘Tôi thích Để Mà bơi’ không có nghĩa! Chỉ có ‘tôi thích bơi’ mới có nghĩa. Do đó I like to swim và I like swimming đều đúng và có cùng một nghĩa.

Edited by user Tuesday, November 25, 2008 11:45:23 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanhtruc_panda
#9 Posted : Tuesday, November 25, 2008 2:36:53 PM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

 Cám ơn thầy và thầy cucku nhiều!

   Em đọc phần bài giảng cuả thầy: đọc sơ sơ thì hiểu nhưng đọc kỹ, viết ra giấy, ngồi suy nghĩ lại, lật ví dụ ra xem, ... một hồi rồi không hiểu gì nưã luôn . Để từ từ em suy nghĩ lại.

   Xin lỗi vì đã làm thầy "tẩu hoả nhập ma". Sau này em sẽ cố gắng viết sao cho rõ ý hơn.

thanhtruc_panda
#10 Posted : Tuesday, December 23, 2008 3:14:54 PM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

Em đọc lại phần giải thích của thầy Cucku và thầy Duy Nhiên giờ thấy đỡ rối hơn. Hiểu nhiều rồi. Em tóm tắt cách làm của thầy lại thầy xem giúp em có đúng không nha: theo như mấy cái bài tập mà em làm thì không chỉ những động từ như regret/ remember/ forget/ stop mà thầy nói mà những động khác như need/ deny/ admit/ / recommend/ … cũng có thể áp dụng cách của thầy: Xảy ra rồi: dùng V-ing, chưa xảy ra: dùng to Verb.

Ví dụ: You don’t need to iron that shirt. It doesn’t need ironing

Phân tích:

-         “Bạn không cần phải ủi cái áo đó” => Có nghĩa là “bạn” chưa ủi => hành động chưa xảy ra => Dùng to Verb.

-         “Nó không cần ủi đâu” => Vì lý do gì đó (có thể cái áo đã được ủi rồi, hoặc loại vải đó tự thẳng ) nên không cần ủi. Hành động ủi chưa xảy ra => dùng V-ing.

Phải vậy không thầy?

Còn cái câu mà em nói hồi trước em không hiểu: Sau những chữ như: remember, stop, forget,regret mà dùng to Verb là để diễn tả 1 hành động xảy ra sau hành động cuả động từ chính. Dùng V_ing là để diễn tả 1 hành động xảy ra trước hành động cuả động từ chính” bây giờ em hiểu rồi: tức là khi mình dùng to Verb là để diễn đạt hành động đó xảy ra sau stop/ forget/ regret = có nghĩa là chưa xảy ra. Còn nếu dùng V-ing là để diễn đạt hành động đó xảy ra sau stop/ forget/ regret = có nghĩa là xảy ra rồi.

Ví dụ 1: I dindn’t remember to take out the dog.

Phân tích: vì hành động: “dẫn chó đi chơi” chưa xảy ra nên phải dùng to Verb. Hoặc có thể nói là: hành động “dẫn chó đi chơi” xảy ra sau hành động “nhớ” [theo em: “nhớ” ở đây có nghĩa là “chợt nhớ ra” ] (“nhớ” rồi mới lật đật chạy về “dẫn con chó đi chơi” )

 

Ví dụ 2: I remember closing the door, but now it opens.

Phân tích: Hành động “đóng cửa” xảy ra trước hành động “nhớ” [theo em: “nhớ” ở đây có nghĩa là “hồi tưởng lại” ]. Ý của câu này là: Tui nhớ là tui đã đóng của rồi mà sao giờ nó lại mở.

 

Em nói vậy có đúng không thầy?

Em áp dụng phương pháp của thầy “Xảy ra rồi: dùng V-ing, chưa xảy ra: dùng to Verb cho những động từ khác thì đa số đều đúng, chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ: là không giống với đáp án. Ví dụ như câu sau đây:

            The windows are dirty. They need cleaning (theo đáp án của máy )

Nhưng em nghĩ phải là to clean mới đúng tại vì theo nghĩa của câu này thì: “Mấy cái cửa này dơ quá. Họ (chủ nhà ) phải lau nó thôi” => chưa lau cửa mà nên phải dùng to Verb chứ.

 

cucku
#11 Posted : Tuesday, December 23, 2008 4:20:56 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

 

 

Em đã hiểu rồi đó nhưng trừ chữ NEED ra không thể áp dùng công thức này mà phải dựa theo nghĩa chủ động hay bị động chứ không phải theo thời gian xảy ra rồi hay chưa. Mà em xem lại đi cả thầy và thầy Nhiên khôgn ai nhắc tới chữ NEED khi nói về chuyện xảy ra rồi hay chưa

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


thuytien09
#12 Posted : Thursday, January 1, 2009 2:46:25 PM(UTC)
thuytien09

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/1/2009(UTC)
Posts: 826

Thanks: 274 times
Was thanked: 943 time(s) in 378 post(s)

Need + V-ing = Need + to be V3.

E.g. The windows are dirty. They need cleaning. (= They neeed to be cleaned.)

In order to.

Drop in order and simply use to unless there is some need for special emphasis.  "In order" is often redundant and it's on the way out now.  Make your writings simple and effective.

Prefer

Prefer+ Infinitive is mostly used with reference to a special occasion.  Prefer+ Gerund is used more often for a general statement.

E.g. She prefers driving to walking. (This is a general statement.)

She prefers to drive to school (rather) than walk there. (This is a special occasion.)

 

(Just some suggestions of a learner.)

 

 

 

The important thing about any word is how you understand it. (Publius Syrus)
thanhtruc_panda
#13 Posted : Friday, January 2, 2009 2:11:47 PM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

   Thank you for your reply.

   But I didn't understand what your explain of "in order to" is. In order to means để mà, why did you separate in order and to into 2 parts? When is "in order" superfluous? Can you explain that more carefully for me?

   In my English document, I just see: prefer + V_ing + to + V_ing (as your example: She prefers driving to walking ) and would prefer + to Verb or + to Verb or would rather + Verb + than + Verb. This case (She prefers to drive to school than walk there: S + prefer + to Verb + than Verb: thích làm cái này hơn cái kia) is a new recipe, isn't it?

 

 

 

Edited by user Friday, January 2, 2009 2:12:17 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thuytien09
#14 Posted : Friday, January 2, 2009 8:03:28 PM(UTC)
thuytien09

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/1/2009(UTC)
Posts: 826

Thanks: 274 times
Was thanked: 943 time(s) in 378 post(s)

 

 

We can drop "in order" in most cases. 

E.g.  We work to live.  We go there to see him.

We don't need "in order", do we?

 Using prefer in talking about choice.

..prefer...to... is standard and formal

We could use "rather than" in this type of sentence, as duynhien has said, to avoid clumsiness.

He prefers driving to walking.

He prefers to drive (rather) than (to) walk there.

She prefers making toys for her children rather than buying them.

She prefers to make toys for her children rather than to buy them.

We can see the emphasis as well.

I learn English like a toddler,  I just talk.  Grammar, to me, is only an ever-evolving set of rules for using words that people could agree upon.  Language keeps changing, English is not what it was a hundred years ago and it is not what it will be a hundred years from now.  When usage and grammer clash, who is the judge?  As you know, in English there is no official body governing grammar.  French has The French Academy and I believe Spanish has such a body and there may be others.  In the long run, usage wins.  That is why in English there are so many idioms and idiomatic expressions. (Grammar rules do not apply to them).  If you see something strange, exercise your caution.

Have a wonderful weekend!

 

Edited by user Friday, January 2, 2009 9:57:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

The important thing about any word is how you understand it. (Publius Syrus)
thanhtruc_panda
#15 Posted : Saturday, January 3, 2009 4:09:18 AM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

   In sum, we got 4 structures related to prefer:

- S + prefer V_ing + to + V_ing.

- S + prefer to Verb + (rather) than + (to) Verb.

- S + prefer + V_ing/ to Verb + rather than + V_ing/ to Verb.

... right?

Thank you for your counsel!

   Have a nice weekend

 

hoangtuyen_vn
#16 Posted : Wednesday, April 25, 2012 12:43:25 PM(UTC)
hoangtuyen_vn

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 4/25/2012(UTC)
Posts: 1
Location: Ha Noi

Thưa 2 Thầy:" trong mẫu V V(mẫu 2) ngoài những động từ thầy nêu thì dùng như thế nào ạ ? vì e nghĩ chắc hẳn còn rất nhiều động từ nằm trong trường hợp này.
Thầy cho em hỏi thêm một câu : e thấy có những động từ luôn gắn với to như want to, listen to... thầy có thể liệt kê giúp em được không ạ ? và dấu hiệu để nhận ra những từ đó ? Thanks
uhaimv
#17 Posted : Friday, May 27, 2016 9:12:36 PM(UTC)
uhaimv

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 5/27/2016(UTC)
Posts: 1

Phần này chủ yếu phải làm nhiều bài tập thì may ra mới nhớ hết được. làm thường xuyên nữa. ở đây mình tìm được một link các bạn có thể tham khảo http://www.englishtest.info/bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh/44/verbs-followed-by-gerunds.html

Edited by user Friday, July 1, 2016 9:28:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,607 Yesterday: 24,575 Total: 71,460,093