englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


pronunciation
#1 Posted : Friday, January 25, 2008 11:31:35 AM(UTC)
pronunciation

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 12/19/2007(UTC)
Posts: 34

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

Trong phần thi LISTENG của TOEIC, mình thấy Part 2, 3 và 4 là khó nhất. Vì vậy từ ngày hôm nay ngày hôm nay chúng ta cùng nhau luyện tập nhé. Tôi xin bắt đầu với bài đầu tiên, các bạn cùng tôi cùng rèn luyện kỹ năng khó nhất này nhé.

Edited by user Friday, January 25, 2008 11:36:02 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Sponsor
English Time
pronunciation
#2 Posted : Friday, January 25, 2008 11:43:49 AM(UTC)
pronunciation

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 12/19/2007(UTC)
Posts: 34

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

PART II - Listening Comprehension -Stimulus-Response (20)

Directions: In this part of the test, you will hear a question or statement spoken in English, followed by three responses, also spoken in English. The question or statement and the responses will be spoken just one time. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully. Choose the best response to each question or statement.

Now listen to a sample question.

Example

You will hear: "Good morning, John. How are you? "
You will also hear:

(A) I am fine, thank you.
(B) I am in the living room.
(C) My name is John.
The best response to the question "How are you?" is choice (A), "I am fine, thank you." Therefore, you should choose answer (A).

21. Mark your answer on your answer sheet.

22. Mark your answer on your answer sheet.

23. Mark your answer on your answer sheet.

 

File Attachment(s):
21-23.mp3 (954kb) downloaded 4,563 time(s).
pepper2009
#3 Posted : Tuesday, July 21, 2009 11:23:46 AM(UTC)
pepper2009

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 2/5/2009(UTC)
Posts: 8

Mình cũng đang đau đầu với phần Listening này. Bạn post bài này vào năm 2008 mà đến bây giờ mình mới tham gia vào forum này.

Hy vọng bạn sẽ tiếp tục với đề tài này của mình.Tụi mình cùng nhau chia sẻ nhé.

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 15,866 Yesterday: 26,014 Total: 70,484,278