englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


banglangtim
#1 Posted : Saturday, August 25, 2007 3:07:03 AM(UTC)
banglangtim

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/14/2007(UTC)
Posts: 114

Was thanked: 92 time(s) in 24 post(s)

Giới từ trong Tiếng Anh rất phong phú và khi áp dụng vào trong câu chúng ta dễ nhầm lẫn. Hôm nay mình post topic này các bạn tham khảo và các bạn cùng post những giới từ mà các bạn biết để cùng học hỏi nha!!!

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ
 

- During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục)


arkblue">- From = từ >< to =" đến" time

- Out of =ra khỏi
Out of date = hêt hạn
Out of work = thất nghiệp
Out of question =
Out of order = hỏng
Out ofinto = vào

- By
động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library)
động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window)
by + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra)
by + phương tiện giao thông = đi bằng (by bus, by bicycle)
by then = cho đến lúc đó (dùng cho cả QK và TL)
by way of= theo đường...
by the way = một cách tình cờ, ngẫu nhiên
by the way = by the by = nhân đây, nhân tiện
by far + so sánh (thường là so sánh bậc nhất)=>dùng để nhấn mạnh
by accident = by mistake = tình cờ, ngẫu nhiên

- In = bên trong
In + month/year
In time for = In good time for = Đúng giờ (thường kịp làm gì, hơi sớm hơn giờ đã định một chút)
In the street = dưới lòng đường
In the morning/ afternoon/ evening
In the past/future = trước kia, trong quá khứ/ trong tương lai
In future = from now on = từ nay trở đi
In the begining/ end = at first/ last = thoạt đầu/ rốt cuộc
In the way = đỗ ngang lối, chắn lối
Once in a while = đôi khi, thỉnh thoảng
In no time at all = trong nháy mắt, một thoáng
In the mean time = meanwhile = cùng lúc
In the middle of (địa điểm)= ở giữa
In the army/ airforce/ navy
In + the + STT + row = hàng thứ...
In the event that = trong trường hợp mà
In case = để phòng khi, ngộ nhỡ
Get/ be in touch/ contact with Sb = liên lạc, tiếp xúc với ai

- On = trên bề mặt:
On + thứ trong tuần/ ngày trong tháng
On + a/the + phương tiện giao thông = trên chuyến/ đã lên chuyến...
On + phố = địa chỉ... (như B.E : in + phố)
On the + STT + floor = ở tầng thứ...
On time = vừa đúng giờ (bất chấp điều kiện bên ngoài, nghĩa mạnh hơn in time)
On the corner of = ở góc phố (giữa hai phố)

Chú ý:
In the corner = ở góc trong
At the corner = ở góc ngoài/ tại góc phố
On the sidewalk = pavement = trên vỉa hè

Chú ý:
On the pavement (A.E.)= trên mặt đường nhựa
(Don’t brake quickly on the pavement or you can slice into another car)
On the way to: trên đường đến ...

- At = ở tại
At + số nhà
At + thời gian cụ thể
At home/ school/ work: ở nhà, ở trường,ở chỗ làm việc.
At night/noon (A.E : at noon = at twelve = giữa trưa (she was invited to the party at noon, but she was 15 minutes late)
At least = chí ít, tối thiểu, most =" tối", once ="ngay", moment = "now".

Một số các thành ngữ dùng với giới từ
On the beach: trên bờ biển
Along the beach: dọc theo bờ biển
In place of = Instead of: thay cho, thay vì.
For the most part: chính là, chủ yếu là = mainly.
In hope of + V-ing = Hoping to + V = Hoping that + sentence = với hi vọng là.
off and on: dai dẳng, tái hồi
all of a sudden= suddenly = bỗng nhiên
for good = forever: vĩnh viễn, mãi mãi.
On behalf of = thay mặt...

Edited by user Monday, March 4, 2013 11:08:43 PM(UTC)  | Reason: Not specified

 7 users thanked banglangtim for this useful post.
Rabienlon on 9/28/2011(UTC), linhphuong_fxx on 12/16/2011(UTC), eoche123 on 1/1/2012(UTC), thuong_tet on 3/3/2012(UTC), cucku on 6/1/2012(UTC), meanproialy on 9/21/2012(UTC), hoanang1612 on 5/27/2013(UTC)
Sponsor
English Time
o0AmI0o
#2 Posted : Saturday, August 25, 2007 9:00:25 AM(UTC)
o0AmI0o

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 8/20/2007(UTC)
Posts: 39

Was thanked: 64 time(s) in 7 post(s)

Thanks for posting this. It's really helpful for my writing.


Edited by user Friday, June 1, 2012 4:34:56 PM(UTC)  | Reason: Not specified

 1 user thanked o0AmI0o for this useful post.
meanproialy on 9/21/2012(UTC)
Rabienlon
#3 Posted : Wednesday, September 28, 2011 7:02:47 AM(UTC)
Rabienlon

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 9/11/2011(UTC)
Posts: 7
Location: Nam Dinh

Thanks: 12 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Bác ơi Out of into có nghĩa là gì vậy. Em dốt quá Edited by user Wednesday, September 28, 2011 7:08:49 AM(UTC)  | Reason: Not specified

itthanh
#4 Posted : Friday, June 1, 2012 11:10:48 AM(UTC)
itthanh

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 6/1/2012(UTC)
Posts: 2
Location: Viet Nam

bài viết hay nhưng lỗi font dữ quá, mình không thấy giới từ with
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,584 Yesterday: 24,575 Total: 71,460,070