englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


Mai Tram
#1 Posted : Thursday, December 7, 2006 12:08:53 AM(UTC)
Mai Tram

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 11/23/2006(UTC)
Posts: 18

MY MOTHER’S LIE


One summer, my grand father became weaker and weaker. Therefore our family saved money to send him to a big hospital in the city to have a general care. Then my mother and he returned to our hometown while I stayed there to wait for the result. But I couldn’t say a word when I read it. It said that my grand father got a lung cancer and couldn’t live for more than a month. I called my mother and told her about that bad news. But my mother said:” That’s very good! Your grand father doesn’t have any illness, does he?”
I thought that my mother couldn’t hear well because of the phone, so I repeat it again. But she still insisted that sentence.
Three months later, my grand father died. My mother explained that my grand father was sitting next to her at that time so she intentionally told a lie. And that was the only time she does that.
Telling a lie isn’t always bad; sometimes it can help many things.
LỜI NÓI DỐI CỦA MẸ


Hè năm ấy, sức khỏe của ông tôi ngày một yếu hơn. Vì thế cả nhà dành dụm tiền để đưa ông đi khám tổng quát tại một bên viện lớn trên Thành phố. Sau đó, mẹ và ông tôi về lại nhà, còn tôi ở lại đợi kết quả. Nhưng tôi thật sự chẳng thể nói nên lời khi tôi nhận đọc được nó. Ông tôi bị ung thư phổi và chỉ có thể sống thêm một tháng nữa. Tôi gọi điện về nói cho mẹ biết. Nhưng mẹ tôi lại nói:”Tuyệt thật! Ông không có bị bệnh gì à?”
Tôi nghĩ mẹ đã không nghe rõ vì tín tín hiệu điện thoại nên tôi lặp lại lần nữa. Nhưng mẹ vẫn khăng khăng câu nói ấy.
Ba tháng sau ông tôi mất. Mẹ giải thích rằng lúc đó ông đang ngồi ở bên cạnh nên mẹ cố tình nói dối. Và đó là lần duy nhất mẹ tôi nói dối.
Nói dối không phải lúc nào cũng xấu, đôi khi lời nói dối cũng có thể mang lại nhiều điều.
Sponsor
English Time
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 1,639 Yesterday: 21,903 Total: 72,119,479