englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


Hoaithuqb
#1 Posted : Wednesday, October 17, 2012 4:18:02 AM(UTC)
Hoaithuqb

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 10/17/2012(UTC)
Posts: 1
Location: Ha noi

1. But then there are those who are never happy unless they have a problem to.........

A. dissolve

B.solve

C. Cut

D. release

2. I'm fine with her math homework. However, I do think that some mistake.........

A. correct

B. to correct

C. correction

D. correcting

3.CEO and chairman of apple until 2011..........a genus of technology, marketing and invention 

A. is 

B. Are

C. has been

D. have been 

4.She finally begged him to.................a move in he very long anf tiresome  chess game 

A. Make 

B.made

C. do

D. did

5. In the EURO Zone, the Euro pean central bank's injection of more than trillion euros in loans to banks.............. to be as much addtional support the region's recession threatened economy can hope for

a. seems

B. have seemed

C. seem

D.has seemed

6.I just bought this house for $120.000. I think that it shoud have out walls ....................

A. repaint

B. repainted

C. repaninting

D. to repaint 

7. Emerging economies like Brazil , India, Russia and particulary China also showed  more positive signals ...................last month's assessment.

A. to compare

B. in comparing to 

C. compared

8.That VCB has Mizuho coporate Bank a strategic partner.................... a long step  toward to a real international bank.

A. has

B. was

C. is 

D. be 

9. The ratio of 10...........2 is 5 if the product of 5 ..........2 is 10 

A.over/ and 

B. and/ and

C. to/and

D. over/ with

10. She..........him a solemn promise that she would never steal again.

A. make

B. do 

C. made

D. did 

 

Edited by user Wednesday, April 17, 2013 1:54:22 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Sponsor
English Time
manhthieugia95
#2 Posted : Wednesday, October 17, 2012 7:35:19 AM(UTC)
manhthieugia95

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/10/2012(UTC)
Posts: 84
Location: Vietnam

Thanks: 49 times
Was thanked: 32 time(s) in 20 post(s)
làm trước đi bạn ^^
yiruma asakura
#3 Posted : Wednesday, October 17, 2012 10:13:12 AM(UTC)
yiruma asakura

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/11/2012(UTC)
Posts: 71
Location: Đà Nẵng

Thanks: 277 times
Was thanked: 30 time(s) in 24 post(s)

định mở 1 topic mới,nhưng thôiLaughing

1. she's made friends ____ a little girl who lives next door.

to             of              by             with

=> mình chọn a vì nghĩ 's ở đây là is,nhưng mà hình như nó là has thì phải,vì vậy đáp án là d?

2. computers (a) have made access (b) to information  (c)  instantly available just (d)  by push a few buttons.

=>mình nghĩ câu a sai vì computers nên phải là bị động,vs lại đằng sau có to +V.cô mình lại bảo (d) sai

3.Since his bike was stolen last week,he (go) ____ to school by bus.

=>câu này mình điền là  went, và dĩ nhiên kết quả k phải là thế Very Happy.mọi người giải thích hộ mình nhá

4. do something! Don't just sit there ____________ (twiddle) your thumbs

=> đáp án câu này là twidding, rút gọn từ was twiddling nhưng theo nghĩa thì k hiểu cho lắm

5. By telephoning / In telephoning every hour , she managed to speak to the doctor

=>đáp án câu này là a ,nhưng mình nghĩ b đúng hơn


Lớp học online LTĐH 96
Mã số : 82 - 96
Nhóm phó nhóm 01


Cố gắng siêng hơn nữa =="
thuytien09
#4 Posted : Wednesday, October 17, 2012 3:00:17 PM(UTC)
thuytien09

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/1/2009(UTC)
Posts: 826

Thanks: 274 times
Was thanked: 943 time(s) in 378 post(s)

yiruma asakura wrote:

định mở 1 topic mới,nhưng thôiLaughing

1. she's made friends ____ a little girl who lives next door.

to             of              by             with

=> mình chọn a vì nghĩ 's ở đây là is,nhưng mà hình như nó là has thì phải,vì vậy đáp án là d?

Câu này bạn nên để ý đến cụm từ to make friends with someone (= làm bạn, làm quen với... ai đó.)

2. computers (a) have made access (b) to information  (c)  instantly available just (d)  by push a few buttons.

=>mình nghĩ câu a sai vì computers nên phải là bị động,vs lại đằng sau có to +V.cô mình lại bảo (d) sai

By là giới từ nên đi sau là verb + ing (hoặc danh từ)

3.Since his bike was stolen last week,he (go) ____ to school by bus.

=>câu này mình điền là  went, và dĩ nhiên kết quả k phải là thế Very Happy.mọi người giải thích hộ mình nhá

Nghĩa của vế đầu trong câu bạn có thể hiểu là "Từ khi chiếc xe đạp của nó bị mất tuần trước...". Vì vậy vế sau bạn có thể chọn "He has gone to school by bus." để diễn tả rằng nó đến trường bằng xe buýt từ lúc mất xe đạp đến giờ.  Tuy nhiên , tùy theo ý của người nói muốn diễn tả, bạn có thể nói "Since my bike was stolen last week, I go to school by bus (every day now)." với ý định là sẽ đến trường bằng xe bus trong một thời gian dài. Nếu bạn nói "Since my bike was stolen last week, I'm going to school by bus (now).", người ta sẽ hiểu tạm thời bạn tới trường bằng xe bus.

4. do something! Don't just sit there ____________ (twiddle) your thumbs

=> đáp án câu này là twidding, rút gọn từ was twiddling nhưng theo nghĩa thì k hiểu cho lắm

Có một số động từ như sit, stand... mà bạn dùng verb +ing theo sau nó để diễn tả hai hành đông xảy ra liền một lúc.

Don't just stand there looking at me. (= Đừng chỉ đứng đó mà nhìn tớ)

Riêng cụm từ twiddle your thumbs, người ta thường dùng để chỉ việc "chẳng làm gì chỉ biết chờ đến lúc chuyện xảy ra mới tính"

5. By telephoning / In telephoning every hour , she managed to speak to the doctor

=>đáp án câu này là a ,nhưng mình nghĩ b đúng hơn

By ở đây nghĩa là "bằng cách"


The important thing about any word is how you understand it. (Publius Syrus)
 3 users thanked thuytien09 for this useful post.
yiruma asakura on 10/18/2012(UTC), manhthieugia95 on 10/18/2012(UTC), shinichi_172 on 10/21/2012(UTC)
yiruma asakura
#5 Posted : Thursday, October 18, 2012 7:53:26 AM(UTC)
yiruma asakura

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/11/2012(UTC)
Posts: 71
Location: Đà Nẵng

Thanks: 277 times
Was thanked: 30 time(s) in 24 post(s)

 

2. computers (a) have made access (b) to information  (c)  instantly available just (d)  by push a few buttons.

=>mình nghĩ câu a sai vì computers nên phải là bị động,vs lại đằng sau có to +V.cô mình lại bảo (d) sai  

By là giới từ nên đi sau là verb + ing (hoặc danh từ) 

vậy vì sao computers lại k ở dạng bị động vậy?

 

 

 


Lớp học online LTĐH 96
Mã số : 82 - 96
Nhóm phó nhóm 01


Cố gắng siêng hơn nữa =="
manhthieugia95
#6 Posted : Thursday, October 18, 2012 5:12:52 PM(UTC)
manhthieugia95

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/10/2012(UTC)
Posts: 84
Location: Vietnam

Thanks: 49 times
Was thanked: 32 time(s) in 20 post(s)

yiruma asakura wrote:

2. computers (a) have made access (b) to information  (c)  instantly available just (d)  by push a few buttons.

vậy vì sao computers lại k ở dạng bị động vậy?

by ở đây không phải của câu bị động đâu

 

Computers have made access to information instantly available just by pushing a few buttons.

 

Thứ nhất, theo nghĩa của câu:

Hiện tại, máy tính đã khiến việc truy cập dữ liệu trở nên nhanh chóng chỉ bằng việc gõ một vài phím.

 

Thứ hai, thứ mà làm cho việc truy cập dữ liệu trở nên nhanh chóng chính là máy tính. Tức là máy tính chủ động tạo ra việc truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng chứ không phải bị tạo ra việc truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng.


 2 users thanked manhthieugia95 for this useful post.
I-love-girls on 10/20/2012(UTC), yiruma asakura on 10/20/2012(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 15,679 Yesterday: 28,649 Total: 70,545,998