englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


natalie_love
#1 Posted : Tuesday, March 20, 2012 12:48:05 PM(UTC)
natalie_love

Rank: Distinguished Member

Groups: Member
Joined: 6/27/2011(UTC)
Posts: 23
Location: viet nam

Thanks: 1 times
Was thanked: 64 time(s) in 23 post(s)

 Khi sử dụng tiếng Anh, hẳn không ít lần chúng ta gặp hay phải sử dụng đến những cụm đồng từ tiếng Anh. Vì vậy mình xin chia sẻ cùng mọi người một số cụm đồng từ tiếng anh cơ bản để cùng nhau trau dồi thêm nha ^^

 Những cụm động từ bao gồm hai từ: một động từ chính và một giới từ. Hãy xem những ví dụ dưới đây:

to turn something off = to stop something working, to switch something off

ngừng một cái vật gì đang hoạt động, tắt một cái gì đó

 

to work on something = to concentrate on a task, to do a task

tập trung  vào một việc, làm một việc

 

to cut something off = to stop the supply of something, to disconnect something

ngừng cung cấp một cái gì đó, cắt ngừng một cái gì

 

to get on with something = to do something without delay

bắt đầu làm một việc gì đó ngay lập tức

 

to carry on =  to continue

tiếp tục

 

to put someone off = to distract someone

làm một người nào đó mất tập trung

 

to put up with something = to tolerate something

bỏ qua một việc gì đó

 

Có bốn loại cụm động từ khác nhau:

Loại A

Những động từ này đi với một direct object - bổ ngữ trực tiếp - (đây là những ngoại động từ)

 

I turned off the water

Tôi khóa vòi nước

 

I cut off the water

Tôi ngừng việc cung cấp nước

 

He picked up Spanish easily

Anh ta học tiếng Tây Ban Nha rất nhanh.

 

Bạn có thể tách rời hai phần của cụm động từ bằng một bổ ngữ:

I turned the water off

I cut the water off

He picked Spanish up easily

 

Nếu bạn sử dụng một object pronoun - bổ ngữ đại từ - như : me, you, him, her, it, us, them, bạn phải tách rời hai phần của cụm động từ:

I turned it off

I cut it off

He picked it up easily

 

Loại B

Những động từ này đi với một direct object - bổ ngữ trực tiếp - (đây là những ngoại động từ) nhưng bạn không thể tách rời hai phần của động từ:

 

I'm working on a new project

I'm working on it

Tôi đang làm một đề án mới

 

Keep off the grass!

Keep off it!

Không giẫm lên cỏ!

 

Loại C:

Đây là những cụm động từ không cần direct object - bổ ngữ trực tiếp - (đây là những nội động từ) và bạn không bao giờ tách rời hai phần của cụm động từ:

 

Tim didn't stop. He carried on

Tim đã không ngừng. Anh ta vẫn tiếp tục

 

The water finally ran out

Cuối cùng nước đã hết

 

Loại D:

Những cụm động từ này bao gồm ba từ. Chúng luôn cần một direct object - bổ ngữ trực tiếp - và bạn không bây giờ tách rời những từ này bằng bổ ngữ hoặc bổ ngữ đại từ:

 

I put up with it for too long

Tôi đã chịu đựng nó lâu lắm rồi

 

She is looking forward to the weekend

Cô ta đang mong chờ đến cuối tuần

 

Một động, hai loại:

Một số cụm động từ có thể là cả hai loại C và D. Bạn có thể thêm giới từ mới vào để động từ có thể đi cùng với bổ ngữ trực tiếp:

 

To carry on/ to carry on with something

Even though he was tired, he carried on

Even though he was tired, he carried on with his work

Mặc dù anh ta rất mệt, anh ta vẫn tiếp tục làm việc

 

To check out/to check out of somewhere

She checked out at 10 o'clock

She checked out of the hotel at 10 o'clock

Cô ta trả phòng tại khách sạn vào lúc 10 giờ

 

Những mẫu động từ:

If you have another verb after a phrasal verb, you always use the gerund form (-ing) of the second verb: Nếu bạn có một động từ theo sau một cụm động từ, bạn luôn luôn sử dụng gerund form (-ing) của động từ thứ hai.

He carried on working

Anh ta vẫn tiếp tục làm việc

I'm looking forward to meeting you

Tôi mong đợi được gặp ông.

Nguồn: hellochao.vn

 

Edited by user Saturday, April 27, 2013 1:45:11 PM(UTC)  | Reason: Not specified

 6 users thanked natalie_love for this useful post.
trang_199330 on 3/20/2012(UTC), virus1701 on 4/1/2012(UTC), PhuongShaj on 4/17/2012(UTC), Phú Hộ on 7/5/2013(UTC), thaono96 on 9/25/2013(UTC), Phương Thảo La on 12/31/2015(UTC)
Sponsor
English Time
daisy08
#2 Posted : Friday, April 13, 2012 7:29:31 AM(UTC)
daisy08

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 6/30/2011(UTC)
Posts: 3
Location: viet nam

Mình làm bài tập tiếng Anh hầu như lúc nào mình cũng gặp các cụm động từ này hết ah. Mình thấy nó rất cần thiết và bổ ích cho những bạn nào muốn học Tiếng Anh như mình. Cảm ơn natalie_love nha!
Ah! nếu natalie_love và mọi người có tài liệu gì hay hay về Tiếng Anh thì chia sẻ cho mình và các bạn khác với nha!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 1,703 Yesterday: 21,903 Total: 72,119,543