englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


futhuytuka
#1 Posted : Monday, December 19, 2011 4:47:09 PM(UTC)
futhuytuka

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 10/6/2011(UTC)
Posts: 31
Location: Vietnam

Thanks: 37 times
Was thanked: 13 time(s) in 8 post(s)

 1. Have you had a cheaper carpet than this?

--> Is this.. the cheapest carpet have you had?

hay Is this the cheapest carpet you have had?  hả thầy?

2. She hasn't been to the hair dresser for three months.

--> It's three months since she has been to the hair dresser.

Em thấy đáp án này nó sao sao á thầy à, nếu đáp án này đúng,xin thầy giải thích rõ giúp em trong trường hợp chuyển câu như vầy được ko ạ?

3, This pudding can't be cooked in its tin.

--> you don't.........

4. In a few countries, the whole population only enjoys a reasonable standard of living.

--> Only.......

5, John always spoke to his lawyer before signing the contract

--> John didn't sigh the contract until he spoke to his lawyer.

   em nghĩ chỗ "until" phải là "before" mới đúng phải không thầy?

6. I didn't realize he was your brother until I saw the photograph.

--> It was only........

cây này em ko biết là nên dùng only when hay only after, nhờ thầy giải thích giúp em ạ

7. You might fall if you're not careful

em thấy ở 2 nơi, có 2 đáp án cho câu này

--> Be careful about falling

--> Be careful or you will fall.

vậy đáp án nào mới đúng thưa thầy?

8, He left as soon as the meeting broke up.

key là: No sooner had the meeting broken up, he left.

em tưởng phải là: No sooner had the meeting broken up than he left.

cái nào đúng thưa thầy?

9. The police never actually accused Thomas of committing a crime. (point)

--> At..........

Ngoài ra, em còn muốn hỏi thêm thầy một số điều ạ. Cũng là bài tập viết lại câu, với câu đề là Unless...., câu viết lại là If... thì mình nên viết câu If là phủ định hay khẳng định ạ?

Eg: Unless he phones immediately he won't get information.

--> If he doesn't phone immediately he won't get information.

hay If he phones immediately he will get information. ạ?

- Có cấu trúc refuse  to do ST to SO ko ạ? ngoài ra còn cấu trúc nào cho refuse ko ạ?

- Could/ can afford to/ tobe able to  có phải đều dùng chỉ khả năng và khi viết lại câu, có thể thay thế cho nhau phải ko thầy?

- Và khi nói ai đó đã chết theo tính từ dead thì dùng tobe theo thì nào ạ?

Eg: Her son was dead hay Her son is dead ạ?

Em xin cám ơn thầy trước ạ!

 

Edited by user Thursday, March 21, 2013 9:04:40 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Tuesday, December 20, 2011 4:26:34 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s) 1. Have you had a cheaper carpet than this?

--> Is this.. the cheapest carpet have you had?  

hay Is this the cheapest carpet you have had?  hả thầy? Em nhớ một nguyên tắc là trong 1 câu hỏi chỉ đảo ngữ 1 lần thôi nhé.

2. She hasn't been to the hair dresser for three months.

--> It's three months since she has been went to the hair dresser.sau since dùng quá khứ đơn 

Em thấy đáp án này nó sao sao á thầy à, nếu đáp án này đúng,xin thầy giải thích rõ giúp em trong trường hợp chuyển câu như vầy được ko ạ?

3, This pudding can't be cooked in its tin.

--> you don't.........cook this pudding in its tin

4. In a few countries, the whole population only enjoys a reasonable standard of living.

--> Only...In a few countries does the whole population only enjoy a reasonable standard of living.... ,.


5, John always spoke to his lawyer before signing the contract

--> John didn't sigh the contract until he spoke to his lawyer.

   em nghĩ chỗ "until" phải là "before" mới đúng phải không thầy? không, until mới đúng, cái này thuộc cấu trúc not ...until

6. I didn't realize he was your brother until I saw the photograph.

--> It was only........

cây này em ko biết là nên dùng only when hay only after, nhờ thầy giải thích giúp em ạ dùng when

7. You might fall if you're not careful

em thấy ở 2 nơi, có 2 đáp án cho câu này

--> Be careful about falling

--> Be careful or you will fall.

vậy đáp án nào mới đúng thưa thầy?

8, He left as soon as the meeting broke up.

key là: No sooner had the meeting broken up, he left.

em tưởng phải là: No sooner had the meeting broken up than he left.

cái nào đúng thưa thầy? đương nhiên là cái thứ 2

9. The police never actually accused Thomas of committing a crime. (point)

--> At..........no piont did The police never actually accuse Thomas of committing a crime

Ngoài ra, em còn muốn hỏi thêm thầy một số điều ạ. Cũng là bài tập viết lại câu, với câu đề là Unless...., câu viết lại là If... thì mình nên viết câu If là phủ định hay khẳng định ạ?

Eg: Unless he phones immediately he won't get information.

--> If he doesn't phone immediately he won't get information.

hay If he phones immediately he will get information. ạ?

- Có cấu trúc refuse  to do ST to SO ko ạ? ngoài ra còn cấu trúc nào cho refuse ko ạ?

Tra từ điển Oxford là có hết em à. Tập cách sử  dựng từ điển cho quen đi nhé

- Could/ can afford to/ tobe able to  có phải đều dùng chỉ khả năng và khi viết lại câu, có thể thay thế cho nhau phải ko thầy? không, sau able to phải thêm động từ mang nghĩa "mua" nữa mới được

- Và khi nói ai đó đã chết theo tính từ dead thì dùng tobe theo thì nào ạ?

Eg: Her son was dead hay Her son is dead ạ?

Dù dead hay bất cứ động từ nào khác muốn chia thì phải có ngữ cảnh câu để phân tích

 VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
futhuytuka on 12/20/2011(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,324 Yesterday: 24,575 Total: 71,459,810