englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


anejame
#1 Posted : Saturday, July 2, 2011 12:31:24 PM(UTC)
anejame

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 3/2/2011(UTC)
Posts: 39
Location: binh phuoc

Thanks: 27 times
Was thanked: 6 time(s) in 6 post(s)

EM XIN HỎI: khi chọn câu trả lời đúng trong bài tập đánh dấu trọng âm ta phải căn cứ dấu trọng âm của tất cả các từ, tính từ phải hay trái của từ?. ví dụ. a,1234   b, 12345   c, 1234       d, 123 ( dấu trọng âm được gạch chân)

nếu tính từ trái thì ta chọn đáp án b( các từ còn lại đều có dấu trọng âm đứng thứ 2),

nếu tính từ phải thì ta chọn đáp án d. ( các từ còn lại đều có dấu trọng âm đứng thứ 3)

vậy chọn b hay d ? em xin hỏi có sách nào qui định nguyên tắc này hay không, xin cho em biết. em xin chân thành cám ơn

 

Edited by user Friday, March 8, 2013 8:31:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Saturday, July 2, 2011 1:21:17 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)EM XIN HỎI: khi chọn câu trả lời đúng trong bài tập đánh dấu trọng âm ta phải căn cứ dấu trọng âm của tất cả các từ, tính từ phải hay trái của từ?. ví dụ. a,1234   b, 12345   c, 1234       d, 123 ( dấu trọng âm được gạch chân)

nếu tính từ trái thì ta chọn đáp án b( các từ còn lại đều có dấu trọng âm đứng thứ 2),

nếu tính từ phải thì ta chọn đáp án d. ( các từ còn lại đều có dấu trọng âm đứng thứ 3)

vậy chọn b hay d ? em xin hỏi có sách nào qui định nguyên tắc này hay không, xin cho em biết. em xin chân thành cám ơn

 

Luôn luôn tính từ trái qua nhé ( B)

 VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
anejame on 7/3/2011(UTC)
anejame
#3 Posted : Sunday, July 3, 2011 4:23:24 AM(UTC)
anejame

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 3/2/2011(UTC)
Posts: 39
Location: binh phuoc

Thanks: 27 times
Was thanked: 6 time(s) in 6 post(s)
em cám ơn thầy. em xin hỏi có sách nào qui định nguyên tắc này không a. em tìm nhiều sách rồi nhưng không thấy. một lần nữa em cám ơn thầy.oxfordNET
#4 Posted : Monday, July 4, 2011 3:53:15 AM(UTC)
oxfordNET

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 4/25/2011(UTC)
Posts: 28
Location: Ha Noi

Thanks: 7 times
Was thanked: 42 time(s) in 22 post(s)em cám ơn thầy. em xin hỏi có sách nào qui định nguyên tắc này không a. em tìm nhiều sách rồi nhưng không thấy. một lần nữa em cám ơn thầy.

Làm gì có sách nào có nguyên tắc này hả em. Cũng chẳng có kiểu tính từ phải qua trái bao giờ cả. Người ta luôn ngầm hiểu với nhau là vị trí trọng âm tính từ đầu từ đến cuối từ, chứ không có ai tính ngược đâu em.

 Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 1,565 Yesterday: 21,903 Total: 72,119,405