englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


alain_city88
#1 Posted : Friday, May 20, 2011 4:32:13 PM(UTC)
alain_city88

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/20/2011(UTC)
Posts: 30
Location: emirate

Thanks: 33 times
Was thanked: 102 time(s) in 33 post(s)
em cam on thay

Edited by user Monday, March 25, 2013 3:08:20 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Zayed the second millitary college
Sponsor
English Time
alain_city88
#2 Posted : Saturday, May 21, 2011 4:02:33 PM(UTC)
alain_city88

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/20/2011(UTC)
Posts: 30
Location: emirate

Thanks: 33 times
Was thanked: 102 time(s) in 33 post(s)
nhan dc thu cua thay tui em vui lam,hi cam on thay rat nhieu.thay oi em van chua biet how to type kem theo dau tieng viet.em danh phai gui mail the nay,hope thay va cban thong cam.cau hoi dau tien cua em la :1,.......exhibitions are like  huge..... a, most of        b, a great many       c, a great deal of      d, many of.em lam nhu sau:theo ly thuyet ve dinh luong voi most.many...se ap dung co of co the khong of khong thevay lan luot loai many va most vi co of nhung thieu THE exhibitions co s vay la noun dem dc suy ra delete lun a great deal of.........NHUNG KET QUA LAI LA most of ..      mong thay va cac ban giup do,va su thuc la i have been learning english for 2 months.i knew nothing before so i hope everybody wont smile because of my question.thanks so much.best wishes to u.Zayed the second millitary college
trangthutrang
#3 Posted : Saturday, May 21, 2011 5:17:27 PM(UTC)
trangthutrang

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 77
Location: trangthutrang

Thanks: 141 times
Was thanked: 137 time(s) in 53 post(s)1,.......exhibitions are like  huge..... a, most of        b, a great many       c, a great deal of      d, many of

theo nhu rt tung viet thi :

Most + N ( đi với danh từ không xác định ) = hầu hết

 ex:   Most Vietnamese people understand French. (đúng)

        Most of Vietnamese................................... ( sai)

Most of + a/an/the/my/his... + N  = hầu hết

  ex   Most of my friends live abroad

        She has eaten most of that cake

Almost: là trạng từ với nghĩa là = gần như  đúng trước Adj, Adv, V, Prep

             Đi với: anybody, anything, hay no one,nobody, all, everybody, every

ex:  Almost all Japanese (people) eat rice

           * Không dùng almost students, almost people phải dùng Most

The most: dùng ở So sánh nhất =...nhất

 ex:   Who has the most money in the world?

        Who is the most beautiful and sexiest woman in the world?

con theo minh cau nay ko biet gt sao nua thay giai thich giup nhe!!!

 

                           Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn , bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn .
 3 users thanked trangthutrang for this useful post.
cucku on 5/21/2011(UTC), minh0510 on 5/22/2011(UTC), alain_city88 on 5/23/2011(UTC)
cucku
#4 Posted : Saturday, May 21, 2011 7:20:39 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)nhan dc thu cua thay tui em vui lam,hi cam on thay rat nhieu.thay oi em van chua biet how to type kem theo dau tieng viet.em danh phai gui mail the nay,hope thay va cban thong cam.cau hoi dau tien cua em la :1,.......exhibitions are like  huge..... a, most of        b, a great many       c, a great deal of      d, many of.em lam nhu sau:theo ly thuyet ve dinh luong voi most.many...se ap dung co of co the khong of khong thevay lan luot loai many va most vi co of nhung thieu THE exhibitions co s vay la noun dem dc suy ra delete lun a great deal of.........NHUNG KET QUA LAI LA most of ..      mong thay va cac ban giup do,va su thuc la i have been learning english for 2 months.i knew nothing before so i hope everybody wont smile because of my question.thanks so much.best wishes to u.

 

Em phân tích gần đúng hết rồi đó, chỉ có 1 chỗ sai: A great many không phải thuộc nhóm 2 ( có of có Noun) mà thuộc nhóm 1 ( có of có the) . A great ở đây = với very thôi. Đáp án của em cũng sai luôn, câu B mới đúng nhéVÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
minh0510 on 5/22/2011(UTC), trangthutrang on 5/23/2011(UTC)
trongdai
#5 Posted : Saturday, May 21, 2011 7:37:42 PM(UTC)
trongdai

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/15/2010(UTC)
Posts: 120
Location: Ha Noi

Thanks: 131 times
Was thanked: 157 time(s) in 85 post(s)
1,.......exhibitions are like huge

a, most of        b, a great many       c, a great deal of      d, many of

Cái này thầy cucku đã có bài viết đầy đủ rồi nhé em ( http://englishtime.us/forum/default.aspx?g=posts&m=33168#post33168 ),

thứ nhất, Cái cần nhớ nhất trong bài viết ấy là với Most, many... thì có "of" có "the" ( vì phía sau là N: exhibitions).

Cái thứ 2, phía sau "A great deal of" phải là N không đếm được, trong khi exhibitions là N số nhiều

Vì vậy chỉ có B là thỏa mãn.

  3 users thanked trongdai for this useful post.
rt on 5/21/2011(UTC), minh0510 on 5/22/2011(UTC), alain_city88 on 5/22/2011(UTC)
alain_city88
#6 Posted : Sunday, May 22, 2011 3:52:21 PM(UTC)
alain_city88

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/20/2011(UTC)
Posts: 30
Location: emirate

Thanks: 33 times
Was thanked: 102 time(s) in 33 post(s)
 hi cam on thay va cac ban.vay la dap an cua tai lieu sai rui.

hom may em co 2 thac mac mong thay va cban giup do:1,ve menh de quan he,theo nhu em dc hoc qua phan on thi dai hoc chuong trinh cu cua thay,em hieu nhieu,nhung duy co phan nay em khong hieu.

the city.......we visited last year... .em thay thay giai thich nhu sau:(cau nay phai chon WHICH,vi chung ta viet we visit in the city(khong co GIOI TU nen khong dung where))

 

 

nhung theo nhu em dc hoc qua bai hoc em chi hieu nhu sau:WHEN,WhERE,WHY k lam chu tu,do do neu phia sau k co chu tu thi dung WHICH<THAT chu khong use them.ok em hieu.nhung thac mac la o day.xet vi du. the house.....i live in is nice( gioi tu IN van dung sau LIVE theo nhu kien thuc thay day em chon which/that ma khong chon where)

why? neu nhu vay cau tren nen chon where la hop ly,con neu co gioi tu thi moi chon which/that .mong thay gup em.Zayed the second millitary college
alain_city88
#7 Posted : Sunday, May 22, 2011 4:11:49 PM(UTC)
alain_city88

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/20/2011(UTC)
Posts: 30
Location: emirate

Thanks: 33 times
Was thanked: 102 time(s) in 33 post(s)
2,chia dang cho dong tu.

thay oi,em co 1 thac mac nho la o phan chia dang VV cho cac dong tu nhu consider,keep,....em hieu rang phia sau chung se phai la Ving nhung lieu rang ngoai nhung words nhu vay ra,lieu co con nhung tu nao khac nua khong?(vi du nhu HATE...phia sau luon laa V ing,LIKE phia sau luc thi V ing,luc thi To bare inf)

thay co the truyen het nhung tu nhu vay cho bon em dc khong,boi neu gia su nhu bon em lam de thi ma gap 1 tu khong may phia sau no la phai them ing nhung khi collect tat ca cac truong hop da hoc ma khong thay the la lam luon TO bare inf.gia su nhu:he hates...newspaper(a,to read.     b.reading)

ket qua lai la reading trong khi HATE khong co trong thu muc ma thay da warn cho tui em,hi hi mong thay chi bao.thanks so muchZayed the second millitary college
cucku
#8 Posted : Sunday, May 22, 2011 4:28:05 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s) hi cam on thay va cac ban.vay la dap an cua tai lieu sai rui.

hom may em co 2 thac mac mong thay va cban giup do:1,ve menh de quan he,theo nhu em dc hoc qua phan on thi dai hoc chuong trinh cu cua thay,em hieu nhieu,nhung duy co phan nay em khong hieu.

the city.......we visited last year... .em thay thay giai thich nhu sau:(cau nay phai chon WHICH,vi chung ta viet we visit in the city(khong co GIOI TU nen khong dung where))

 

 

nhung theo nhu em dc hoc qua bai hoc em chi hieu nhu sau:WHEN,WhERE,WHY k lam chu tu,do do neu phia sau k co chu tu thi dung WHICH<THAT chu khong use them.ok em hieu.nhung thac mac la o day.xet vi du. the house.....i live in is nice( gioi tu IN van dung sau LIVE theo nhu kien thuc thay day em chon which/that ma khong chon where)

why? neu nhu vay cau tren nen chon where la hop ly,con neu co gioi tu thi moi chon which/that .mong thay gup em.

 

Tất cả các "mẹo" nhớ, hay công thức này nọ chẳng qua cũng là minh họa cho cái cơ bản nhất: PHÍA SAU THIẾU CÁI GÌ THÌ CHỌ ĐẠI TỪ QUAN HỆ THẾ CHO CÁI ĐÓ. Đây là nguyên lí cơ bản nhất, đúng nhất. Một khi nắm vững nguyên lí này thì không cần công thức này nọ mà chỉ áp dụng vào là ra ngay đáp án. Xem ví dụ nhé;

This is the man ___ I like.

Xem câu sau thiếu cái gì nhé: I like .... vậy thiếu túc từ (him) vậy điền whom

This is the house ___ I live.

I live..... Thiếu gì ta? sống ...vậy sống ở một nơi chốn chứ không thê nào nói tôi sống cái nhà được => thiếu nơi nơi chốn => điền where

This is the house ___ I live in.

Tôi sống ở trong..... trong ở đâu? chỉ thiếu vật thể thôi => which ( chỗ này phải hiểu : giới từ + vật thể = nơi chốn, còn bản thân 1 danh từ trơ trọi không gọi là nơi chốn)

Đối với động từ visit luôn + danh từ mà không có giới từ theo sau nên không thể nào thế danh từ đó = where được mà chỉ có thể thế which

This is the house ___ I buy,

Mua .... mua gì ta ?? mua vật thể chứ => whichVÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
trongdai on 5/24/2011(UTC)
cucku
#9 Posted : Sunday, May 22, 2011 4:31:07 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)2,chia dang cho dong tu.

thay oi,em co 1 thac mac nho la o phan chia dang VV cho cac dong tu nhu consider,keep,....em hieu rang phia sau chung se phai la Ving nhung lieu rang ngoai nhung words nhu vay ra,lieu co con nhung tu nao khac nua khong?(vi du nhu HATE...phia sau luon laa V ing,LIKE phia sau luc thi V ing,luc thi To bare inf)

thay co the truyen het nhung tu nhu vay cho bon em dc khong,boi neu gia su nhu bon em lam de thi ma gap 1 tu khong may phia sau no la phai them ing nhung khi collect tat ca cac truong hop da hoc ma khong thay the la lam luon TO bare inf.gia su nhu:he hates...newspaper(a,to read.     b.reading)

ket qua lai la reading trong khi HATE khong co trong thu muc ma thay da warn cho tui em,hi hi mong thay chi bao.thanks so much\

 

Hate là nằm trong nhóm sở thích đó em , nhóm này khi nói chung chung thì Ving còn cụ thể thì to inf

Tuy nhiên liệt ke danh sách là tương đối thôi chứ không thể nào gọi là hết được vì có nhiều từ rất hiếm gặp nếu đưa vào hết thì mất công học nhiều không thuộc mà mấy khi lại cho raVÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


alain_city88
#10 Posted : Monday, May 23, 2011 4:11:04 PM(UTC)
alain_city88

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/20/2011(UTC)
Posts: 30
Location: emirate

Thanks: 33 times
Was thanked: 102 time(s) in 33 post(s)
 dung rui. hi hi gio thi em hieu dc ky rui,hoa ra la vay,the la phan menh de quan he em co ban da nam dc,cam on thay.ak hom nay em co 1 cau hoi nhung thuc su la em khong nho ro lam,em chi nho la da dc trong web nay nhung bgio tim lai ma khong thay.thay ra em chi post ra dc cai gi hay cai do,co the em remember sai thi thay thong cam.hi hi

marry said(what about going....,tom

a,marry suggested going....

b,marry suggested that they go...

c,sai

d,ca B VA A deu dung

sau do thay giai va bao la xem bai 1 va ket qua la d

e cung khong remember clearly ve cau nay,khong biet co phai vay hay khong,em chi thac mac o chu THEY,sau do la cong thuc cho SUGGEST

suggest + ving...de nghi ma 2 nguoi cung lam.ok

 

 

suggest that s(should)bare inf(de nghi chi nguoi nghe lam,nguoi noi khong lam)ok,em hieu

hon nua WHAT ABout + ving....(ca 2 cung lam)

vay neu ap dung vao cau tren thi phai chon hanh dong nao ma ca 2 cung lam suy ra dap an A la chac chan.con B thi chi co nguoi nghe lam,nguoi noi khong lam THEO CONG THUC BAI  1

bgio em tu minh go roi cho minh xem the nay dc khong thay nhe,thay xem va chinh sua gium em.hi hi.em cung hoc theo p2 cua thay

giai thich:cong thuc do chi la cai co ban,cai chinh la phai hieu sau xa va van dung sau hon.o cong thuc SUGGEST that S(should)bare inf -mac dau khi hoc se la chi nguoi nghe thuc hien hanh dong.nguoi noi is khong (toan suggested that she give up smoking..o day chi co S thuc hien hanh dong.dung )

 

do chi la theo cong thuc.bgio ta xet vdu sau:

toan suggested that they(toan + she) should give up....

nhu vay hanh dong nay theo em la co ca toan va nguoi nghe thuc hien.letter HO(they) o day dang la tinh huong tuong thuat cua 1 ngoi thu 3 va ngoi do se goi toan va her la THEY(ho)

the end,hi hi mong thay chi bao cho em,ak neu em phan tich sasi thay khong dc cuoi em day.do chi la em vi du the thoi.hi hi,neu toi nay em tim lai dc vi du do em se post lai. see u soon,am waiting for...Zayed the second millitary college
alain_city88
#11 Posted : Monday, May 23, 2011 4:21:02 PM(UTC)
alain_city88

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/20/2011(UTC)
Posts: 30
Location: emirate

Thanks: 33 times
Was thanked: 102 time(s) in 33 post(s)
oh my god,em chinh lai cau nay ti.em bi sai chinh ta(letter they (ho) o day dang dc put into one of situation cua cau tuong thuat.va cau tren dang dc thuat lai boi 1 person thu 3,di nhien nguoi do se phai call TOAN + HER la ngoi THEY khi viet)

hu hu,do truoc khong co dk hoc tin hoc nen em van khong biet how to type kem dau tieng viet,so far.em hieu thay se rat vat va khi dich,that xau ho cho emZayed the second millitary college
cucku
#12 Posted : Monday, May 23, 2011 6:50:50 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Thầy hiểu ý em khi phân tích, tóm lại là: vì chủ từ they cũng bao hàm Mary trong đó nên cả 2 câu đều đúng

Muốn khác phục lỗi viết không dấu em  có thể qua các diễn đàn nào có kèm chức năng tự động bỏ dấu, viết xong coppy đem qua đâyVÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


alain_city88
#13 Posted : Thursday, May 26, 2011 6:27:13 PM(UTC)
alain_city88

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/20/2011(UTC)
Posts: 30
Location: emirate

Thanks: 33 times
Was thanked: 102 time(s) in 33 post(s)
cucku dear,i has been being sick so i didnt access to internet to send my questions in past two days.in fact ,i am having so many problems so as to ask u but i will do it day by day.hi hi.

can u give me the test of 2009 exam for college?i need it to check my knowledge.plz

 Zayed the second millitary college
cucku
#14 Posted : Thursday, May 26, 2011 7:33:23 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)cucku dear,i has been being sick so i didnt access to internet to send my questions in past two days.in fact ,i am having so many problems so as to ask u but i will do it day by day.hi hi.

can u give me the test of 2009 exam for college?i need it to check my knowledge.plz

VÀO ĐÂY tải về nhé

 VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


alain_city88
#15 Posted : Friday, May 27, 2011 7:24:11 PM(UTC)
alain_city88

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/20/2011(UTC)
Posts: 30
Location: emirate

Thanks: 33 times
Was thanked: 102 time(s) in 33 post(s)
hix the LINK that u offered me yesterday is not supported by service here so could u please post it right here?

 

i need the test of 2009 for college only,plz by the way i have a small question for u .hi hi

american said it will do its part to regain strong economic growth and keep world markets calm

now,can i rewrite like this ?:.......keep market of world calm.

actually the gramar about this part i dont understand very much co i need your help.by the way can u fix the wrong sentences that i wrote? i am trying to improve my writing.it is so difficult for a new learner like me to do.hi hi.see u soon,best whishes to u.Zayed the second millitary college
cucku
#16 Posted : Friday, May 27, 2011 7:36:34 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
market of world=> Markets in the worldVÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


alain_city88
#17 Posted : Friday, May 27, 2011 7:49:35 PM(UTC)
alain_city88

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/20/2011(UTC)
Posts: 30
Location: emirate

Thanks: 33 times
Was thanked: 102 time(s) in 33 post(s)
thay oi,em van khong hieu.vay voi vi du tren thay co the thay doi nhu the nao ?world markets = ?

va thay co the post truc tiep de thi cao dang nam 2009 mon tieng anh cho em dc khong? o day em vao nmang nhung khong tim dc, ma dich vu cung khongf ho troZayed the second millitary college
cucku
#18 Posted : Friday, May 27, 2011 7:52:35 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)thay oi,em van khong hieu.vay voi vi du tren thay co the thay doi nhu the nao ?world markets = ?

Markets in the world

 

va thay co the post truc tiep de thi cao dang nam 2009 mon tieng anh cho em dc khong? o day em vao nmang nhung khong tim dc, ma dich vu cung khongf ho tro

Từ từ xem nào, file DPF không copy đượcEdited by user Friday, May 27, 2011 7:53:25 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


cucku
#19 Posted : Friday, May 27, 2011 8:08:53 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Question 1: Chemistry is my ______ subject at school.
A. favourite B. popular C. liking D. wanted
Question 2: - "Would you like to join our volunteer group this summer?"
- "______"
A. Do you think I would? B. I wouldn't. Thank you.
C. Yes, you're a good friend. D. Yes, I'd love to. Thanks.
Question 3: - "Wow! What a nice coat you are wearing!"
- "______"
A. Certainly. Do you like it, too? B. I like you to say that.
C. Yes, of course. It's expensive. D. Thanks. My mother bought it for me.
Question 4: My supervisor is angry with me. I didn't do all the work I ______ last week.
A. should have done B. may have done C. need to have done D. must have done
Question 5: He runs a business, ______ he proves to have managerial skills.
A. however B. otherwise C. and D. despite
Question 6: Whenever he had an important decision to make, he ______ a cigar to calm his nerves.
A. would light B. would be lighting C. would have lit D. had lit
Question 7: Preparing for a job interview can be very ______.
A. stress B. stressful C. stressed D. stressing
Question 8: My brother left his job last week because he did not have any ______ to travel.
A. position B. chance C. ability D. location
Question 9: Not until the end of the 19th century ______ become a scientific discipline.
A. plant breeding has B. did plant breeding C. plant breeding had D. has plant breeding
Question 10: - "I can't speak English well enough to apply for that post."
- "______."
A. Me neither B. Me too C. Me either D. Me also
Question 11: "How can you live in this messy room? Go and ______ it up at once."
A. dust B. sweep C. tidy D. do
Question 12: Tears contain an antiseptic ______ helps protect our eyes from infection.
A. that B. what C. how D. where
Question 13: She is very absent-minded: she ______ her cellphone three times!
A. has lost B. loses C. was losing D. had lost
Question 14: - "Which hat do you like better?"
- "______"
A. Yes, I like it best. B. The one I tried on first.
C. Which one do you like? D. No, I haven't tried any.
Question 15: He always ______ the crossword in the newspaper before breakfast.
A. writes B. makes C. works D. does
Question 16: It is hard to get ______ him; he is such an aggressive man.
A. by B. on with C. into D. over to
Question 17: The new director of the company seems to be an intelligent and ______ man.
A. well-educated B. well-educate C. well-educational D. well-education
Question 18: The movie is ______ Shakespeare’s Hamlet in a number of ways.
A. like to B. alike with C. similar to D. same as
Question 19: Although the exam was difficult, ______ the students passed it.
A. most of B. none of C. a few D. a lot
Question 20: - "Our team has just won the last football match."
- "______"
A. Good idea. Thanks for the news. B. Yes. I guess it's very good.
C. Well, that's very surprising! D. Yes, it's our pleasure.
Question 21: Vietnam's rice export this year will decrease ______ about 10%, compared with that of
last year.
A. with B. at C. by D. on
Question 22: By ______ the housework done, my mother has more time to pursue her career.
A. ordering B. taking C. having D. making
Question 23: The youths nowadays have many things to do in their ______ time.
A. leisure B. entertainment C. fun D. amusement
Question 24: Mary is unhappy that she hasn't ______ for the next round in the tennis tournament.
A. qualified B. quality C. qualification D. qualifying
Question 25: Working hours will fall to under 35 hours a week, ______?
A. will they B. won't they C. won't it D. will it
Question 26: This factory produced ______ motorbikes in 2008 as in the year 2006.
A. twice as many B. as twice as many C. as twice many D. as many as twice
Question 27: In many big cities, people have to ______ up with noise, overcrowding and bad air.
A. keep B. catch C. face D. put
Question 28: Had she worked harder last summer, she ______.
A. wouldn't have been sacked B. wouldn't have sacked
C. wouldn't sack D. wouldn't be sacked
Question 29: Listening is the most difficult language ______ for me to master.
A. one B. way C. skill D. job
Question 30: In the modern world, women's ______ roles have been changing.
A. natured B. naturally C. nature D. natural

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of
the following questions.

Question 31: Successful salespeople know their products thoroughly ______.
A. and the needs of the market understood
B. but the needs of the market are understood properly
C. and understand the needs of the market properly
D. understanding the needs of the market
Question 32: The Vietnamese students have to take an entrance exam ______.
A. in order that they should go to a college or university
B. for going to a college and university
C. so as go to a college or university
D. so that they can go to a college or university
Question 33: ______, many animals can still survive and thrive there.
A. Being severe weather conditions in the desert
B. Although the weather conditions in the desert are severe
C. The weather conditions in the desert to be severe
D. Even though the weather conditions in the desert severe
Question 34: Hillary changed her major from linguistics to business, ______.
A. hoping she can easier get a job
B. with the hope for being able finding a better job
C. hoping to find a job more easily
D. with hopes to be able easier to get employment


Question 35: An excellent hairstylist can make a man seem to have more hair ______.
A. as has actually he B. than he actually has
C. than it actually is D. as is it actually

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
Question 36: My father used to giving me some good advice whenever I had a problem.
A B C D
Question 37: The woman of whom the red car is parked in front of the bank is a famous pop star.
A B C D
Question 38: The better you are at English, more chance you have to get a job with international
A B C D
organizations.
Question 39: There are differences and similarities between Vietnamese and American culture.
A B C D
Question 40: Society will be having to change radically to keep pace with the technology available.
A B C D

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate
the correct answer to each of the questions from 41 to 50.

Today we take electricity for granted and perhaps we do not realize just how useful this discovery has been. Steam was the first invention that replaced wind power. It was used to drive engines and was passed through pipes and radiators to warm rooms. Petrol mixed with air was the next invention that provided power. Exploded in a cylinder, it drove a motor engine. Beyond these simple and direct uses, those forms have not much adaptability.
On the other hand, we make use of electricity in thousands of ways. From the powerful voltages that drive our electric trains to the tiny current needed to work a simple calculator, and from the huge electric magnet in steel works that can lift 10 tons to the tiny electric magnet in a doorbell,
all are powered by electricity. An electric current can be made with equal ease to heat a huge mass of molten metal in a furnace, or to boil a jug for a cup of coffee.
Other than atomic energy, which has not as yet been harnessed to the full, electricity is the greatest power in the world. It is flexible, and so adaptable for any task for which it is wanted. It travels so easily and with incredible speed along wires or conductors that it can be supplied instantly
over vast distances.
To generate electricity, huge turbines or generators must be turned. In Australia they use coal or water to drive this machinery. When dams are built, falling water is used to drive the turbines without polluting the atmosphere with smoke from coal.
Atomic power is used in several countries but there is always the fear of an accident. A tragedy once occurred at Chernobyl, in Ukraine, at an atomic power plant used to make electricity.
The reactor leaked, which caused many deaths through radiation.
Now scientists are examining new ways of creating electricity without harmful effects to the environment. They may harness the tides as they flow in and out of bays. Most importantly, they hope to trap sunlight more efficiently. We do use solar heaters for swimming pools but as yet
improvement in the capacity of the solar cells to create more current is necessary. When this happens, electric cars will be viable and the world will rid itself of the toxic gases given off by trucks and cars that burn fossil fuels.

Question 41: The author mentions the sources of energy such as wind, steam, petrol in the first
paragraph to ______.
A. suggest that electricity should be alternated with safer sources of energy
B. emphasize the usefulness and adaptability of electricity
C. imply that electricity is not the only useful source of energy
D. discuss which source of energy can be a suitable alternative to electricity
Question 42: Before electricity, what was sometimes passed through pipes to heat rooms?
A. Gas. B. Petrol. C. Steam. D. Hot wind.
Question 43: What does the author mean by saying that electricity is flexible?
A. It is cheap and easy to use. B. It is used to drive motor engines.
C. It can be adapted to various uses. D. It can be made with ease.
Question 44: What do we call machines that make electricity?
A. Voltages. B. Electric magnets.
C. Generators or turbines. D. Pipes and radiators.
Question 45: The main forms of power used to generate electricity in Australia are ______.
A. atomic power and water B. water and coal
C. sunlight and wind power D. wind and gas
Question 46: The word "they" in the last paragraph refers to ______.
A. harmful effects B. the tides C. scientists D. new ways
Question 47: Electric magnets are used in steel works to ______.
A. lift heavy weights up to ten tons B. test the steel for strength
C. heat the molten steel D. boil a jug of water
Question 48: The advantage of harnessing the power of the tides and of sunlight to generate
electricity is that they ______.
A. do not pollute the environment B. are more reliable
C. are more adaptable D. do not require attention
Question 49: Which of the following power sources causes pollution by emitting harmful gases?
A. Sunlight. B. Petrol. C. Water. D. Wind.
Question 50: The best title for this passage could be ______.
A. “Types of Power Plants” B. “Electricity: Harmful Effects on Our Life”
C. “How to Produce Electricity” D. “Why Electricity Is So Remarkable”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part
is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

Question 51: A. exist B. extinct C. explorer D. expand
Question 52: A. eternal B. energy C. eradicate D. eliminate
Question 53: A. ancient B. educate C. strange D. address
Question 54: A. desert B. reserve C. observant D. conserve
Question 55: A. astound B. account C. country D. mounting

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate
the correct word(s) for each of the blanks from 56 to 65.
In the United States and Canada, it is very important to (56)______ a person directly in the
eyes when you are having a conversation (57)______ him or her. If you look down or to the side
when the (5Cool______ person is talking, that person will think that you are not interested in
(59)______ he or she is saying. This, (60)______, is not polite. If you look down or to the side when
you are talking, it might (61)______ that you are not honest.
However, people who are speaking will sometimes look away for (62)______ seconds when
they are thinking or (63)______ to find the right word. But they always turn immediately (64)______
to look the listener directly in the eyes. These social "rules" are (65)______ for two men, two women,
a man and a woman, or an adult and a child.

Question 56: A. talk B. notice C. get D. look
Question 57: A. with B. to C. for D. about
Question 58: A. others B. another C. one D. other
Question 59: A. which B. what C. that D. where
Question 60: A. yet B. in addition C. of course D. although
Question 61: A. become B. come C. seem D. turn
Question 62: A. a little B. a few C. little D. few
Question 63: A. trying B. looking C. achieving D. managing
Question 64: A. up B. back C. down D. over
Question 65: A. like B. the same C. likely D. such as
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 66 to 75.
If parents bring up a child with the sole aim of turning the child into a genius, they will cause a disaster. According to several leading educational psychologists, this is one of the biggest mistakes which ambitious parents make. Generally, the child will be only too aware of what his parents expect, and will fail. Unrealistic parental expectations can cause great damage to children.
However, if parents are not too unrealistic about what they expect their children to do, but are ambitious in a sensible way, the child may succeed in doing very well – especially if the parents are very supportive of their child.
Michael Collins is very lucky. He is crazy about music, and his parents help him a lot by taking him to concerts and arranging private piano and violin lessons for him. They even drive him 50 kilometers twice a week for violin lessons. Michael’s mother knows very little about music, but his father plays the trumpet in a large orchestra. However, he never makes Michael enter music competitions if he is unwilling.
Winston Smith, Michael’s friend, however, is not so lucky. Both his parents are successful musicians, and they set too high a standard for Winston. They want their son to be as successful as they are and so they enter him for every piano competition held. They are very unhappy when he does not win. Winston is always afraid that he will disappoint his parents and now he always seems quiet and unhappy.

Question 66: One of the serious mistakes parents can make is to ______.
A. push their child into trying too much B. help their child to become a genius
C. make their child become a musician D. neglect their child’s education
Question 67: Parents’ ambition for their children is not wrong if they ______.
A. force their children into achieving success B. themselves have been very successful
C. understand and help their children sensibly D. arrange private lessons for their children
Question 68: Who have criticized the methods of some ambitious parents?
A. Successful musicians. B. Unrealistic parents.
C. Their children. D. Educational psychologists.
Question 69: Michael Collins is fortunate in that ______.
A. his father is a musician B. his parents are quite rich
C. his mother knows little about music D. his parents help him in a sensible way
Question 70: The phrase "crazy about" in the passage mostly means ______.
A. "surprised at" B. "extremely interested in"
C. "completely unaware of" D. "confused about"
Question 71: Winston’s parents push their son so much and he ______.
A. has won a lot of piano competitions B. cannot learn much music from them
C. has become a good musician D. is afraid to disappoint them
Question 72: The word "They" in the passage refers to ______.
A. concerts B. violin lessons C. parents in general D. Michael’s parents
Question 73: All of the following people are musical EXCEPT _____.
A. Winston’s father B. Winston’s mother C. Michael’s father D. Michael’s mother
Question 74: The word "unwilling" in the passage mostly means ______.
A. "getting ready to do something" B. "eager to do something"
C. "not objecting to doing anything" D. "not wanting to do something"
Question 75: The two examples given in the passage illustrate the principle that ______.
A. successful parents always have intelligent children
B. successful parents often have unsuccessful children
C. parents should let the child develop in the way he wants
D. parents should spend more money on the child’s education

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.
Question 76: Unless someone has a key, we cannot get into the house.
A. We could not get into the house if someone had a key.
B. If someone does not have a key, we can only get into the house.
C. We can only get into the house if someone has a key.
D. If someone did not have a key, we could not get into the house.
Question 77: She knows a lot more about it than I do.
A. I know as much about it as she does.
B. I do not know as much about it as she does.
C. She does not know so much about it as I do.
D. I know much more about it than she does.
Question 78: The boy was not allowed to have any friends, so he felt lonely.
A. Having no friends, the boy felt so lonely.
B. Not having friends, they made the boy feel lonely.
C. Having a lot of friends, the boy felt lonely.
D. Deprived of friends, the boy felt lonely.
Question 79: Is it essential to meet your aunt at the station?
A. Did your aunt have to be met at the station?
B. Does your aunt have to meet at the station?
C. Does your aunt have to be met at the station?
D. Was your aunt met at the station?
Question 80: Conan said to me, "If I were you, I would read different types of books in different
ways."
A. Conan ordered me to read different types of books in different ways.
B. I said to Conan to read different types of books in different ways to me.
C. I read different types of books in different ways to Conan as he told me.
D. Conan advised me to read different types of books in different ways.VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


alain_city88
#20 Posted : Saturday, June 4, 2011 4:38:26 PM(UTC)
alain_city88

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/20/2011(UTC)
Posts: 30
Location: emirate

Thanks: 33 times
Was thanked: 102 time(s) in 33 post(s)
thay oi/day la de thi nao vay?sao k giong de thi cao dang nam 2009Zayed the second millitary college
alain_city88
#21 Posted : Saturday, June 4, 2011 4:40:46 PM(UTC)
alain_city88

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/20/2011(UTC)
Posts: 30
Location: emirate

Thanks: 33 times
Was thanked: 102 time(s) in 33 post(s)
woa!that is true em cam on thay nhieu!hi den tan hom nay moi biet la o page of 2.hi hiZayed the second millitary college
alain_city88
#22 Posted : Sunday, June 19, 2011 5:22:48 PM(UTC)
alain_city88

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/20/2011(UTC)
Posts: 30
Location: emirate

Thanks: 33 times
Was thanked: 102 time(s) in 33 post(s)
thây cucku ơi,em làm đc rùi.e đã tìm 1 topic khác giông như thây chỉ dẫn va đang tâp viêt đây nè.thơi gian qua e không dam hỏi  much vì không biêt gõ dâu tv.hi hi thích thât,bgio biêt dùng vi tính rùiZayed the second millitary college
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,452 Yesterday: 24,575 Total: 71,459,938