englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


cucku
#1 Posted : Monday, June 6, 2011 10:45:33 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24707 time(s) in 7404 post(s)

1) BOTH ... AND ( vừa..vừa... , cả .... lẫn..)

Ví dụ:

Both Mary and Tom are students ( cả Mary lẫn Tom đều là sinh viên)

I like both aranges and apples. ( tôi thích cả cam táo)

2) NOT  ONLY ... BUT ALSO ( không những ... mà còn ... )

Công thức giống như both ..and

Ví dụ:

Not only Mary but also Tom likes dogs ( không những Mary Tom đều thích chó )

3) NEITHER ... NOR ( không.... cũng không..., cả 2 đều không..)

Ví dụ:

Neither Mary nor Tom likes dogs ( cả Mary lẫn Tom đều không thích chó )

 

4) EITHER ... OR ( hoặc là ....hoặc là ...)

Ví dụ:

Either Mary or Tom likes dogs ( hoặc là Mary hoặc là Tom thích chó )

 

Lưu ý:

Tất cả các cấu trúc trên chỉ dùng cho 2 đối tượng.

 

CÁCH NỐI CÂU VỚI CÁC CẤU TRÚC TRÊN:

Nguyên tắc cơ bản:

Tất cả các vị trí dấu 3 chấm ( ... ) trong các cấu trúc trên đều phải cùng loại từ với nhau.

Ví dụ:

I like both dogs and cats ( danh từ - danh từ)

I am both tall and fat  ( tính từ - tính từ )

I not only drank some wine but also ate a cake. ( động từ - động từ )

Not only did I drink some wine but also I ate a cake.  ( mệnh đề - mệnh đề )

Trong câu trên khi not only đứng đầu câu thì phải đảo ngữ.

Riêng trường hợp not only .... but also .... có thể có vài biến thể không tuân thủ nguyên tắc này, tuy nhiên khi các em học thì nên học cái chuẩn nhất và một khi đã nắm vững cách dùng rồi thì mới học thêm biến thể, nếu không sẽ dễ dẫn đến hiểu sai.

 Các biến thể có thể có của not only ...but also là :

Not only  clause ( đảo ngữ)...... but  clause .....as well ( as well để ở cuối )

Not only  clause ( đảo ngữ)...... but  clause..... ( chỉ dùng but mà thôi )

Not only  clause ( đảo ngữ)...... but  S also V  ....( chen chủ từ vào giữa )

Cách nối 2 câu:

Nhìn 2 câu từ ngoài vô, nếu gặp những yếu tố nào giống nhau thì nhập lại thành một, khi gặp các chữ khác nhau thì tách ra làm hai cho vào hai vị trí .... của công thức.

Ví dụ:

I like dogs. I like cats. ( both ... and...)

Nhìn 2 câu thấy có I like giống nhau nên ta gom lại thành một:

=> I like

Tiếp đến dogscats khác nhau nên ta chia ra vào 2 chỗ ( ... )

=> I like both dogs and cats.

Riêng cấu trúc neither .. nor... phải bỏ not

Ví dụ:

I don't buy the book at that store. I don't buy the pen at this shop. ( dùng neither .. nor ... )

Thấy I don't buy nên ta gom lại ( bỏ not) :

=> I buy  

Hai đoạn sau khác nhau ta đặt vào 2 chỗ ( ... )

=> I buy neither  the book at that store nor the pen at this shop.

Nếu ngay đầu câu mà đã có sự khác nhau thì ta cũng chia ra ngay và đem đặt vào chỗ ( ... )  đến đoạn nào giống nhau thì ta mới gom lại.

Ví dụ:

My father likes dogs. My mother likes dogs. ( both ...and ... )

Thấy từ đầu đã có sự khác nhau nên ta dùng ngay cấu trúc ở đầu câu:

Both my father and my mother ....

Đoạn sau giống nhau ta gom lại:

=> Both my father and my mother  like dogs.

Lưu ý về chia động từ:

Khi gặp both ...and ... thì động từ luôn chia số nhiều.

Khi gặp either ...or..., neither ....nor..... , not only... but also ..., thì động từ chia theo danh từ nào đứng gần động từ nhất

Edited by user Tuesday, November 12, 2013 12:10:10 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 40 users thanked cucku for this useful post.
Chun_te on 6/17/2011(UTC), Dâu Đất on 6/19/2011(UTC), AryaJerl on 6/22/2011(UTC), billhs on 6/26/2011(UTC), pha_le_xanh on 12/3/2011(UTC), doha on 1/2/2012(UTC), nhoxseesumi on 2/16/2012(UTC), lethihongdungvnn on 2/23/2012(UTC), nguyentiendat on 3/12/2012(UTC), virus1701 on 3/28/2012(UTC), baotram on 4/20/2012(UTC), pink_huong on 5/28/2012(UTC), lephuong on 8/2/2012(UTC), LinhTran004 on 8/3/2012(UTC), icyangel54 on 2/15/2013(UTC), ninkee65 on 3/2/2013(UTC), nguyenmai412 on 3/22/2013(UTC), !moon! on 5/5/2013(UTC), lanpham4995 on 5/8/2013(UTC), linkloor on 5/18/2013(UTC), nho_ha on 6/25/2013(UTC), nau1401 on 8/7/2013(UTC), KimLena on 8/25/2013(UTC), hahuynh95 on 9/24/2013(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 1/7/2014(UTC), voongtaubanh on 1/13/2014(UTC), VyVy on 1/22/2014(UTC), minhvuong123 on 1/23/2014(UTC), star_102 on 1/23/2014(UTC), Samlove on 2/5/2014(UTC), oac0000 on 3/10/2014(UTC), pagepro on 3/15/2014(UTC), demdemtroi on 4/6/2014(UTC), thieuha on 5/6/2014(UTC), thanhphuoc1 on 10/18/2014(UTC), moreandmoreresponsible on 11/8/2014(UTC), mrla on 1/13/2015(UTC), Heli on 2/5/2015(UTC), strawberry on 2/6/2015(UTC), tuti on 4/29/2015(UTC)
Sponsor
English Time
linhegg98likesenglishtimeofcucku
#2 Posted : Tuesday, January 7, 2014 11:28:51 PM(UTC)
linhegg98likesenglishtimeofcucku

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/24/2013(UTC)
Posts: 51
Location: Hà Nội

Thanks: 425 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
thầy ui, e có thắc mắc là sau neither ....nor.. thì động từ theo sau nó chia theo chủ ngữ nào ạ?


cucku
#3 Posted : Wednesday, January 8, 2014 1:30:44 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24707 time(s) in 7404 post(s)
Originally Posted by: linhegg98likesenglishtimeofcucku Go to Quoted Post
thầy ui, e có thắc mắc là sau neither ....nor.. thì động từ theo sau nó chia theo chủ ngữ nào ạ?

cái nào đứng gần nó thì chia theo cái đấy
VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
linhegg98likesenglishtimeofcucku
#4 Posted : Wednesday, January 8, 2014 8:00:53 PM(UTC)
linhegg98likesenglishtimeofcucku

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/24/2013(UTC)
Posts: 51
Location: Hà Nội

Thanks: 425 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
hì hì thank thầy cucku, giờ e mới đọc kĩ hết bài post này của thầy, e mới thấy là thầy đã ghi vấn đề này ở trên rồi,,thế mà còn hỏi lại ,,,,,,,,,sorry thầy ạ!
voongtaubanh
#5 Posted : Monday, January 13, 2014 8:58:02 PM(UTC)
voongtaubanh

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/13/2014(UTC)
Posts: 4

Thanks: 2 times
cám ơn bài của Thầy.
Thầy có thể nói thêm trường hợp OR và NOR đi mốt mình dc k

VD: Tom DOESN'T have a GOOD MEMORY; nor HE KNOWS how to LEARN.
sẵn tiện cho e hỏi câu trên sai ở điểm nào.
thank in advance
cucku
#6 Posted : Monday, January 13, 2014 9:13:32 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24707 time(s) in 7404 post(s)
Originally Posted by: voongtaubanh Go to Quoted Post
cám ơn bài của Thầy.
Thầy có thể nói thêm trường hợp OR và NOR đi mốt mình dc k

VD: Tom DOESN'T have a GOOD MEMORY; nor HE KNOWS how to LEARN.
sẵn tiện cho e hỏi câu trên sai ở điểm nào.
thank in advanceOr dùng để nối 2 loại từ giống nhau để chỉ sự chọn lựa. Em có thể xem tỏng từ điển để biết thêm ví dụ.

Câu trên sai vì không đảo ngữ.
VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
thieuha on 5/6/2014(UTC)
voongtaubanh
#7 Posted : Saturday, January 18, 2014 7:58:11 PM(UTC)
voongtaubanh

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/13/2014(UTC)
Posts: 4

Thanks: 2 times
rất cảm ơn thầy
steve808
#8 Posted : Monday, June 2, 2014 9:22:20 AM(UTC)
steve808

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/10/2014(UTC)
Posts: 239

Thanks: 16 times
Was thanked: 6 time(s) in 6 post(s)
Cho em hỏi thầy nếu như ví dụ có câu

Ctranh không nhưng không giúp được gì mà còn làm tình hình tồi tệ hơn

Wars not only don't settle anything but also worsen the situation !
cucku
#9 Posted : Monday, June 2, 2014 9:32:16 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24707 time(s) in 7404 post(s)
Originally Posted by: steve808 Go to Quoted Post
Cho em hỏi thầy nếu như ví dụ có câu

Ctranh không nhưng không giúp được gì mà còn làm tình hình tồi tệ hơn

Wars not only don't settle anything but also worsen the situation !


Không dùng 2 yếu tố phủ định chung nhau
VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
strawberry on 2/6/2015(UTC), demdemtroi on 6/30/2015(UTC)
strawberry
#10 Posted : Friday, February 6, 2015 1:59:01 PM(UTC)
strawberry

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 9/17/2014(UTC)
Posts: 44

Thanks: 19 times
Was thanked: 39 time(s) in 29 post(s)
thế thì câu chiến tranh này phải viết lại thế nào hả thầy ?
Lớp Online 97
Nhóm 1
Mã số 126-97
cucku
#11 Posted : Friday, February 6, 2015 5:03:17 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24707 time(s) in 7404 post(s)
Originally Posted by: strawberry Go to Quoted Post
thế thì câu chiến tranh này phải viết lại thế nào hả thầy ?

Dùng neither ... nor thôi em.
VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
BlackHawkDown on 6/27/2015(UTC)
BlackHawkDown
#12 Posted : Saturday, June 27, 2015 11:54:01 PM(UTC)
BlackHawkDown

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 6/26/2015(UTC)
Posts: 6

Thanks: 2 times
Em thấy người ta có nói:

He is not only good, but he is also handsome.
= Not only is he good, but he is also handsome.

đúng ko ạ ?
cucku
#13 Posted : Sunday, June 28, 2015 12:38:04 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24707 time(s) in 7404 post(s)
Originally Posted by: BlackHawkDown Go to Quoted Post
Em thấy người ta có nói:

He is not only good, but he is also handsome.
= Not only is he good, but he is also handsome.

đúng ko ạ ?
Tất cả các vị trí dấu 3 chấm ( ... ) trong các cấu trúc trên đều phải cùng loại từ với nhau.
VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 15,835 Yesterday: 26,014 Total: 70,484,247