englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


4 Pages<1234>
vthung
#71 Posted : Saturday, June 19, 2010 4:28:00 AM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
 

Fill in the blanks - Pre-Intermediate Level Test 22
 
Instructions: Choose the best answer for each of the blanks in the following passage.
 
Dorchester, September 13
 
       (1)_________ six o'clock yesterday evening, the River Thames burst its banks and flooded a wide area. By nine o' clock the floods had reached the town of Dorchester. The main street was soon (2)_________ 3 feet of water. Fire engines arrived quickly to pump away the water, but heavy rain made their job very (3)_________. Mrs. Rose Willow, a (4)_________ nearly 80 years old, and living alone in her cottage, was trapped upstairs (5)_________ three hours. Finally, firemen were able to rescue her with ladders and a small (6)_________. "My cat, Tibbies, stayed with me all the time," said Mrs. Willow. "She (7)_________ me a lot. She sat with me, so I didn't feel afraid." The rain has finally stopped, the river level is falling and the weather forecast is good, (8 )_________ the floods have done a great deal of damage. "Luckily, nobody was (9)_________ or injured," Chief Fire office Hawkins (10)_________ reporters, "but it will take a long time to clear up the mess."
 


Number (1)
In
To
At
Until
 
Number (2)
over
under
through
between
 
Number (3)
easy
difficult
quick
clean
 
Number (4)
girl
man
lady
child
 
Number (5)
for
during
while
through
 
Number (6)
ship
boat
car
bicycle
 
Number (7)
worried
frightened
bored
helped
 
Number (8 )
but
also
therefore
so
 
Number (9)
burnt
cut
scratched
drowned
 
Number (10)
said
asked
told
spoke
 

 RecoverMyself
#72 Posted : Saturday, June 19, 2010 9:03:55 AM(UTC)
RecoverMyself

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/14/2010(UTC)
Posts: 299
Man
Location: Homeless

Thanks: 151 times
Was thanked: 43 time(s) in 28 post(s)
Hix tên thầy sao khó qua No name ?? Em đoán típ
Vũ Trường Hùng
??
Test 21

1. Desciption
2. Between.....and
3. Chịu thua thầy cho em nghĩa mấy cụm này.
4. Faults
5. Look at
6. Discussion with
7. Games
8. Amount ( ko the loại many, some, còn lại em ko bít sao nữa )
9. Acts
10. Remember

Test 22

1. At
2. Under
3. Difficult
4. Lady ( Tí nữa thì nhầm man may thấy her bên dưới )
5. For
6. Boat
7. Helped
8. But
9. Drowned
10. Spoke ( được dùng trang trọnh hơn tell ?? )


" Mỗi ngày bạn ra khỏi nhà, hãy ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hãy đón nhận ánh nắng mặt trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho người khác trong từng cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào điều bạn muốn làm, không chùn bước bạn và bạn sẽ tiến thẳng tới đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tằm một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con nguời đặc biệt đó.... Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt. Đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ. Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khao khát và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hãy ngẩng cao đầu và hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là những nhân tài tiềm ẩn trong tư chất của chính mình. "
Thanks For All and See You Later.


vthung
#73 Posted : Sunday, June 20, 2010 6:58:44 AM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
RecoverMyself wrote:
Hix tên thầy sao khó qua No name ?? Em đoán típ
Vũ Trường Hùng
?? Biết được họ và tên là đủ rồi, cái tên đệm bỏ qua cũng được, hay là đoán thêm một lần nữa cho đủ quá tang bốn bận.
Test 21

1. Desciption OK
2. Between.....and OK
3. Chịu thua thầy cho em nghĩa mấy cụm này. -->SAILING (có liên quan đến 'river' màWink
4. Faults OK
5. Look at OK, ngắm gái xinh là một tội
6. Discussion with -->QUARREL
7. Games OK
8. Amount ( ko the loại many, some, còn lại em ko bít sao nữa ) -->PLENTY OF-nhiều-dùng không cần a/the. an/the AMOUNT(S) of...
9. Acts -->JOBS, phía sau có nói đến đó
10. RememberED OK

Test 22

1. At OK
2. Under OK
3. Difficult OK
4. Lady ( Tí nữa thì nhầm man may thấy her bên dưới ) OK
5. For OK
6. Boat OK
7. Helped OK
8. But OK
9. Drowned OK
10. Spoke ( được dùng trang trọnh hơn tell ?? )
--> TOLD (SB THAT/ TO V), SPEAK TO/WITH SB, phí quávthung
#74 Posted : Sunday, June 20, 2010 7:02:35 AM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
 

Fill in the blanks - Pre-Intermediate Level Test 23
 
Instructions: Choose the best answer for each of the blanks in the following passage.
 
      A driving instructor died in a road accident near Oxford while he (1)_________ a lesson to a learner. Mr. Tony Carter of Market Street, Oxford, was in the passenger seat of a Metro car when it (2)_________ into a lorry on the A 361. Mr. Cater, 34, a married man with two children, was the sixty-ninth person to die (3)_________ Oxford shire's roads so far this year. The accident happened at 2.30 p.m. Last Thursday, when Mr. Caters Metro, driven (4)_________ 17-year old Wayne Easton, of Iffley Road, Oxford, was turning right at a crossroads. The car hit a Mercedes lorry (5)_________ was travelling in the opposite direction. Mr. Easton was taken to the John Radeliffe (6)_________, Oxford, where his condition was described as satisfactory. He has (7)_________ gone home. The lorry driver, Mr. Ron Tubbs, of Queen Street, Abingdon, was (8 )_________ . "There was no signal," said Mr. Tubbs. "I didn't know he was going to turn right, (9)_________ I just kept going straight ahead as normal." Police (10)_________ talk to the driver of a red and white coach which was traveling behind the lorry at the time of the accident.
 


Number (1)
gave
was giving
was given
had given
 
Number (2)
crashed
was crashing
was crashed
had crashed
 
Number (3)
in
on
by
from
 
Number (4)
of
from
by
through
 
Number (5)
this
which
who
whom
 
Number (6)
School
Hotel
Hospital
Garage
 
Number (7)
after
since
next
then
 
Number (8 )
unhurt
unhappy
uninterested
unusual
 
Number (9)
too
so
as
very
 
Number (10)
like
want
would like
would like to
 

 RecoverMyself
#75 Posted : Sunday, June 20, 2010 9:13:57 AM(UTC)
RecoverMyself

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/14/2010(UTC)
Posts: 299
Man
Location: Homeless

Thanks: 151 times
Was thanked: 43 time(s) in 28 post(s)
TEST 23
1. Was giving
2. Crashed
3. On
4. Through
5. Which
6. Hopital
7. Then ( adv )
8. Unhappy
9. So
10. Would like to


" Mỗi ngày bạn ra khỏi nhà, hãy ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hãy đón nhận ánh nắng mặt trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho người khác trong từng cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào điều bạn muốn làm, không chùn bước bạn và bạn sẽ tiến thẳng tới đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tằm một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con nguời đặc biệt đó.... Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt. Đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ. Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khao khát và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hãy ngẩng cao đầu và hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là những nhân tài tiềm ẩn trong tư chất của chính mình. "
Thanks For All and See You Later.


vthung
#76 Posted : Sunday, June 20, 2010 12:24:00 PM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
 

Fill in the blanks - Pre-Intermediate Level Test 24
 
Instructions: Choose the best answer for each of the blanks in the following passage.
 
      Thirteen year olds do not spend as much money as their parents suspect at least not according to the findings of a (1)_________ survey, "Money and Change". The survey (2)_________ three hundred teenagers, 13-17 years old, from (3)_________ Britain. By the time they (4)_________ their teens, most children see their weekly allowance rise dramatically to an amazing national average of £5.14. Two thirds think they get (5)_________ money, but most expect to have to do something to get it. Although they have more cash, worry about debt is (6)_________ among teenagers. Therefore, the (7)_________ of children (8)_________ an effort to save for the future. Greater access to cash (9)_________ teenagers does not, however, mean that they are more irresponsible (10)_________ a result. The economic recession seems to have encouraged (11)_________ attitudes to money, even in the case of children at these ages. Instead of wasting what pocket (12)_________ they have on sweets or magazines, the 13-year olds who took (13)_________ in the survey seem to (14)_________ to the situation by saving more than half (15)_________ their cash.
 


Number (1)
late
recent
latest
fresh
 
Number (2)
included
contained
counted
enclosed
 
Number (3)
entire
all over
complete
the whole
 
Number (4)
reach
get
make
arrive
 
Number (5)
acceptable
adequate
satisfactory
enough
 
Number (6)
gaining
heightening
increasing
building
 
Number (7)
most
maximum
many
majority
 
Number (8)
make
do
have
try
 
Number (9)
among
through
between
along
 
Number (10)
like
as
for
in
 
Number (11)
aware
knowing
helpful
cautious
 
Number (12)
cash
money
change
savings
 
Number (13)
part
place
share
piece
 
Number (14)
reply
answer
respond
return
 
Number (15)
from
as
of
for
 

 vthung
#77 Posted : Sunday, June 20, 2010 5:45:49 PM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
RecoverMyself wrote:
TEST 23
1. Was giving OK
2. Crashed OK
3. On OK
4. Through -->BY
5. Which OK
6. Hopital OK
7. Then ( adv ) -->SINCE (adv)
8. Unhappy -->UNHURT, thì mới bô bô được
9. So OK
10. Would like to OK

good!RecoverMyself
#78 Posted : Monday, June 21, 2010 5:26:39 AM(UTC)
RecoverMyself

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/14/2010(UTC)
Posts: 299
Man
Location: Homeless

Thanks: 151 times
Was thanked: 43 time(s) in 28 post(s)
TEST 24
1. Recent ( latest thiếu the ở trước )
2. Included
3. All over ( entire toàn bộ dùng khi nào hả thầy On the whole )
4. Reach ( đạt đến ? Em chọn ngẫu nhiên cái này hay xài tăng dân số tuổi tác ? , arrive sự di chuyển )
5. Enough ( adequate cũng có nghĩa đủ ? )
6. Increasing ( Noun + of còn V thì ko hả thầy, hightening khác gì đây )
7. Majority ( Most , many cần the , maximum lớn nhất kì quá )
8. Have
9. Among ( bừa rồi )
10. For
11. Cautious ( dịch giùm em câu này thầy ơi )
12. Money ( là của mệnh đề trước phải ko thầy danh từ ghép Pocket money túi tiền , pocket cash thì sao đây hihi bừa nốt )
13. Part
14. Answer to ( rely to thấy cũng hợp à để trả lời thư và message thầy nhỉ )
15. Of


" Mỗi ngày bạn ra khỏi nhà, hãy ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hãy đón nhận ánh nắng mặt trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho người khác trong từng cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào điều bạn muốn làm, không chùn bước bạn và bạn sẽ tiến thẳng tới đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tằm một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con nguời đặc biệt đó.... Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt. Đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ. Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khao khát và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hãy ngẩng cao đầu và hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là những nhân tài tiềm ẩn trong tư chất của chính mình. "
Thanks For All and See You Later.


vthung
#79 Posted : Monday, June 21, 2010 7:18:02 AM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
 

(Cứ làm dần, chữa sau nhé, mình nghỉ hè vài hôm.)
Fill in the blanks - Pre-Intermediate Level Test 25
 
Instructions: Choose the best answer for each of the blanks in the following passage.
 
      The first signal was invented by a railway signaling engineer. It was installed (1)__________ the Houses of Parliament in 1868. It (2)__________ like any railway signal of the time, and was operated by gas. (3)__________ it exploded and killed a policeman, and the accident (4)__________ further development until cars became common. (5)__________ traffic lights are an American invention. Red-green (6)__________ were installed in Cleveland in 1914. Three color signals, operated (7)__________ hand from a tower in the (8 )__________ of the street, were installed in New York in 1918. The (9)__________ lights of this type to (10)__________ in Britain were in London, on the junction between St. James's Street and Peccadillo, in 1925. Automatic signals were installed (11)__________ year later. In the past, traffic lights were (12)__________ In New York, some lights had a statue on top. In Los Angeles the lights did not just (13)__________ silently, but would ring bells to (14)__________ the sleeping motorists of the 1930s. These are gone and have been (15)__________ by standard models which are universally adopted.
 


Number (1)
outside
out
out of
outdoors
 
Number (2)
resembled
looked
showed
seemed
 
Number (3)
However
Therefore
Although
Despite
 
Number (4)
forbade
disappointed
avoided
discouraged
 
Number (5)
New
Recent
Modern
Late
 
Number (6)
methods
ways
systems
means
 
Number (7)
by
with
through
in
 
Number (8 )
middle
heart
focus
halfway
 
Number (9)
original
primary
first
early
 
Number (10)
show
appear
happen
become
 
Number (11)
a
in the
in a
the
 
Number (12)
various
particular
rare
special
 
Number (13)
change
alter
vary
move
 
Number (14)
rise
raise
wake
get up
 
Number (15)
reproduced
replaced
removed
remained
 

 vthung
#80 Posted : Monday, June 21, 2010 7:19:37 AM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
 

Fill in the blanks - Pre-Intermediate Level Test 26
 
Instructions: Choose the best answer for each of the blanks in the following passage.
 
      From the moment they have the security of their accustomed environment, traveler's are at risk. Environmental factors such as a arduous condition, (1)__________ climate, and high altitude may cause a danger, and so may travelers' own behavior, free from the (2)__________ of the daily routine, and determined to have a good time with little (3)__________ for the consequences. When illness or injury occur abroad, travelers are again at a disadvantage from (4)__________ to communicate with a doctor on account of language and cultural difficulties or being unable to find a doctor owing to (5)__________ of the local medical system. There may be a complete (6)__________ of skilled medical care, or of medical facilities of (7)__________ acceptable to travelers from technologically developed (8 )__________.
 


Number (1)
worsening
unusual
sudden
unfavorable
 
Number (2)
restraints
assurances
certainties
regulation
 
Number (3)
knowledge
awareness
regard
need
 
Number (4)
inability
difficulty
inflexibility
timidity
 
Number (5)
miser
doubt
ignorance
disbelief
 
Number (6)
breakdown
failure
disruption
absence
 
Number (7)
type
design
standard
degree
 
Number (8 )
countries
places
areas
locations
 

 vthung
#81 Posted : Monday, June 21, 2010 7:21:05 AM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
 

Fill in the blanks - Pre-Intermediate Level Test 27
 
Instructions: Choose the best answer for each of the blanks in the following passage.
 
      In the United States of America the national language is als English. Four hundred years ago some English people (1)_________ to North America to live there, and they brought the (2)_________ language to this new country. Now in the United States of America people speak (3)_________ English. Most of words are the (4)_________ in American and in British English, but the American people say some English words not like people (5)_________ in England. Canada is to the North of the United States of America. It is (6)_________ than the United States. In Canada many people speak (7)_________ because they also came from England many years ago. But in some parts of Canada, they speak (8 )_________ The people living in these parts came from France.
 


Number (1)
sailed
flew
ran
walked
 
Number (2)
French
English
Chines
Russian
 
Number (3)
British
American
Australian
Canadian
 
Number (4)
various
similar
different
same
 
Number (5)
do
said
talk
speak
 
Number (6)
larger
smaller
the same
more
 
Number (7)
Russian
English
Chinese
Vietnamese
 
Number (8 )
English
Russian
Chinese
French
 

 vthung
#82 Posted : Monday, June 21, 2010 7:22:54 AM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
 

Fill in the blank - Pre-Intermediate Level Test 28
 
Instructions: Choose the best answer for each of the blanks in the following passage.
 
      Water is our life source. It make up 70 per cent of (1)__________ bodies, and average person actually spends 18 months of his life (2)__________ the bath or shower. But we are only now leaning how to look (3)__________ water. Acis rain (4)__________ polluted as many as 18,000 lakes and our seas and rives are polluted with waste products. It is now (5)__________ expensive to try to repair the damage which has been done. We have some hope for the future, though, (6)__________ new sources of water have been discovered. People (7)__________ in the Sahara Derert have (8 )__________ fish swimming in deep underground streams. Scientists also believe (9)__________ is a huge lake underneath London. If we have (10)__________ from our mistakes, we will try keep the new areas of water clean.
 


Number (1)
the
their
our
these
 
Number (2)
in
to
on
at
 
Number (3)
over
on
after
to
 
Number (4)
will
has
would
is
 
Number (5)
very
such
more
much
 
Number (6)
which
because
so
even
 
Number (7)
live
living
to live
lived
 
Number (8 )
realised
put
looked
found
 
Number (9)
it
here
that
there
 
Number (10)
taught
practiced
known
learnt
 

 vthung
#83 Posted : Monday, June 21, 2010 7:25:01 AM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
 

Fill in the blanks - Pre-Intermediate Level Test 29
 
Instructions: Choose the best answer for each of the blanks in the following passage.
 
      Most British people go abroad on holiday to visit family, or on short business trip. People are (1)__________ to find out how to get urgent treatment before leaving the UK. They have to (2)__________ a form which explains what they (3)__________ do if they fall ill or (4)__________ an accident, and what arrangements exits in (5)__________ country for medical treatment. The regulations are fairly simple but (6)__________ people do not have this information, they may (7)__________ that private medical care is extremely expensive. It is not unusual for people to discover that they do not have (8)__________ money with them to (9)__________ the total costs and (10)__________ such circumstances an already difficult situation becomes even more complicated.
 


Number (1)
advised
suggested
said
spoken
 
Number (2)
put
bring
fill
get
 
Number (3)
ought
will
should
may
 
Number (4)
have
get
happen
take
 
Number (5)
their
each
one
this
 
Number (6)
because
whether
as
if
 
Number (7)
look
want
find
know
 
Number (8)
enough
little
few
full
 
Number (9)
pay
give
spend
have
 
Number (10)
on
in
at
up
 

 vthung
#84 Posted : Monday, June 21, 2010 10:10:46 AM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
Kết thúc Pre-Inter ở đây nhé, Intermediate tính sau.

 

Fill in the blanks - Pre-Intermediate Level Test 30
 
Instructions: Choose the best answer for each of the blanks in the following passage.
 
      Interest in undiscovered human-like creatures to be widespread. Every one has (1)__________ of the Yeti and its North American "cousin" Bigfoot, but since the last century there1 have been (2)__________ of the existence in Australia of another, less famous creature-the Yahoo. In 1912, a Sydney newspaper (3)__________ an account by Charles Harper of a strange, large animal he observed (4)__________ the light of his campfire "It body, legs and arms were covered with long, brownish-red hair, but what (5)__________ me as most extraordinary was its shape, which was human in some ways (6)__________ at the same time very different. The body was enormous (7)__________ great strength. The aims were extremely long and very muscular" Harper continued: "All this observation (8)__________ a few minutes while the creature stood there, as if frightened by the firelight. After a few growls and beating his breast, he (9)__________ the first few metres upright, then on all four limbs through the low bushes. Nothing (10)__________ persuade my companions on the trip, a fact at which I must admit I was rather pleased.".
 


Number (1)
understood
known
heard
noticed
 
Number (2)
statements
reports
arguments
proofs
 
Number (3)
delivered
typed
declared
printed
 
Number (4)
by
at
with
under
 
Number (5)
marked
struck
touched
knocked
 
Number (6)
even
just
still
yet
 
Number (7)
announcing
pointing
indicating
describing
 
Number (8)
lasted
covered
involved
engaged
 
Number (9)
set back
set up
set in
set off
 
Number (10)
should
must
might
would
 

 RecoverMyself
#85 Posted : Tuesday, June 22, 2010 6:38:30 AM(UTC)
RecoverMyself

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/14/2010(UTC)
Posts: 299
Man
Location: Homeless

Thanks: 151 times
Was thanked: 43 time(s) in 28 post(s)
TEST 25.

1. Out of
2. Looked
3. There fore
4. Forbade ( thầy dịch giùm em câu này )
5. Morden
6. Systems
7. By
8. Middle
9. First
10. Appeared
11. In a
12. Particular ( khác special ở điểm gì vậy thầy )
13. Change
14. Get up
15. Replaced ( Go mà cũng chia bị động được hả thầy )

Test 26. ( hóc wé )

1. Unsual
2. Regulation
3. Regard
4. Difficulty ( phân vân inability ? )
5. Doubt of
6. Failure ( thiếu thốn ? )
7. Standard ( bừa rồi , thầy dịch giùm em )
8. Countries

Test 27.

1. Walked
2. English
3. American
4. Same ( similar to )
5. Speak ( nếu có say chọn gì hả thầy )
6. Larger ( kiến thức địa lý sợ luôn )
7. English
8. French


" Mỗi ngày bạn ra khỏi nhà, hãy ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hãy đón nhận ánh nắng mặt trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho người khác trong từng cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào điều bạn muốn làm, không chùn bước bạn và bạn sẽ tiến thẳng tới đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tằm một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con nguời đặc biệt đó.... Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt. Đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ. Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khao khát và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hãy ngẩng cao đầu và hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là những nhân tài tiềm ẩn trong tư chất của chính mình. "
Thanks For All and See You Later.


RecoverMyself
#86 Posted : Tuesday, June 22, 2010 6:54:47 AM(UTC)
RecoverMyself

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/14/2010(UTC)
Posts: 299
Man
Location: Homeless

Thanks: 151 times
Was thanked: 43 time(s) in 28 post(s)
TEST 28 ( làm rùi thầy ạ )

1. Our
2. In
3. Em quên mất tiêu nghĩa cụm từ này rùi thầy giúp em với.
4. Has
5. More
6. Because
7. Living
8. Found
9. There
10. Learnt

Test 29.


1. Advised
2. Bring ( bó tay )
3. Will
4. Have
5. Each ( one ko dùng như mạo từ a thầy nhỉ )
6. If
7. Find
8. Enough
9. Pay
10. In

Test 30 ( Finally )

1. Heard of ( phân biệt giùm em Hear from, hear of, hear about với )
2. Proof
3. Declare
4. Under ( dưới ánh lửa trại hihi
5. Struck ( sau what+ To V chứ nhỉ Vpp là sao thầy Adj ?? )
6. Yet
7. Indicating
8. Lasted
9. Set off ( dời đi thì phải )
10. Would ( em thấy could nó mới đúng )
Ông này giỏi thấy con vật lạ mà vẩn đứng im . => em thì Run at once !


" Mỗi ngày bạn ra khỏi nhà, hãy ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hãy đón nhận ánh nắng mặt trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho người khác trong từng cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào điều bạn muốn làm, không chùn bước bạn và bạn sẽ tiến thẳng tới đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tằm một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con nguời đặc biệt đó.... Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt. Đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ. Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khao khát và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hãy ngẩng cao đầu và hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là những nhân tài tiềm ẩn trong tư chất của chính mình. "
Thanks For All and See You Later.


RecoverMyself
#87 Posted : Thursday, June 24, 2010 11:30:42 AM(UTC)
RecoverMyself

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/14/2010(UTC)
Posts: 299
Man
Location: Homeless

Thanks: 151 times
Was thanked: 43 time(s) in 28 post(s)
Kỳ nghỉ của thầy dài quá nhỉ...Ko biết vụ này em có được quà cáp gì ko đây ? ?


" Mỗi ngày bạn ra khỏi nhà, hãy ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hãy đón nhận ánh nắng mặt trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho người khác trong từng cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào điều bạn muốn làm, không chùn bước bạn và bạn sẽ tiến thẳng tới đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tằm một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con nguời đặc biệt đó.... Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt. Đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ. Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khao khát và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hãy ngẩng cao đầu và hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là những nhân tài tiềm ẩn trong tư chất của chính mình. "
Thanks For All and See You Later.


vthung
#88 Posted : Saturday, June 26, 2010 8:42:16 PM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
RecoverMyself wrote:
TEST 25.

1. Out of -->OUTSIDE
2. Looked OK
3. There fore -->HOWEVER
4. Forbade ( thầy dịch giùm em câu này )-->DISCOURAGE: Tai nạn này đã ngăn sự phát triển thêm nữa cho đến tận khi ôtô trở nên phổ biến.
5. Mordern OK
6. Systems OK
7. By OK
8. Middle OK
9. First OK
10. Appeared OK, APPEAR
11. In a -->A
12. Particular ( khác special ở điểm gì vậy thầy--hay dùng trước danh từ hơn là đứng một mình ) -->SPECIAL
13. Change OK
14. Get up -->WAKE-đánh thức, get up là nội động từ-không có tân ngữ
15. Replaced ( Go mà cũng chia bị động được hả thầy
--ở đây nó là tính từ 'ra đi-biến mất' ) OK 1 user thanked vthung for this useful post.
RecoverMyself on 6/27/2010(UTC)
vthung
#89 Posted : Saturday, June 26, 2010 9:00:25 PM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
RecoverMyself wrote:
Kỳ nghỉ của thầy dài quá nhỉ...Ko biết vụ này em có được quà cáp gì ko đây ? ?


Mình vừa lên quê em, kiếm được con kích điện INVERTER DC-AC 1000VA, đang dùng thử xem bọn CHINA có lừa mình không, lúc nào chỗ em mất điện, há mồm ra mình cho vài trăm VA, đảm bảo cười cả ngày, món quà này kinh chưa??

Cũng kiếm được con USB 8G vài chục, cũng định bụng hỏng thì thôi vì quá rẻ, và quả thật là bọn CHINA nó lừa mình thật, FAKE dung lượng lên đến 8G, chắc là chỉ còn vài chục đến hơn trăm M thôi, vẫn cười tươi vì cố tình mua để thử, thử cả may mắn, và đúng là được rất nhiều M. Em muốn thì mình tặng lại cho, không lừa chút nào 1 user thanked vthung for this useful post.
RecoverMyself on 6/27/2010(UTC)
vthung
#90 Posted : Saturday, June 26, 2010 9:20:00 PM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
RecoverMyself wrote:

Test 26. ( hóc wé ) -->Chuẩn bị sang số phóng lên INTER mà

1. Unsual -->UNFAVOURABLE-không thuận lợi
2. Regulation OK
3. Regard OK
4. Difficulty ( phân vân inability ?-chính nó đấy )
5. Doubt of --theo nghĩa mà-IGNORANCE OF (không biết về...)
6. Failure ( thiếu thốn ? --Đúng vậy, nhưng mà là: ) -->ABSENCE
7. Standard ( bừa rồi , thầy dịch giùm em ) -->OK, không cày được thì cứ bừa, gãy vài cái răng là cùng: ...hoặc là thiếu các điều kiện y tế đạt chuẩn mà có thể chấp nhận được đối với ...
8. Countries OK
 1 user thanked vthung for this useful post.
RecoverMyself on 6/27/2010(UTC)
RecoverMyself
#91 Posted : Sunday, June 27, 2010 6:58:33 AM(UTC)
RecoverMyself

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/14/2010(UTC)
Posts: 299
Man
Location: Homeless

Thanks: 151 times
Was thanked: 43 time(s) in 28 post(s)
Hix thầy về rùi à. Em cảm ơn món quà của thầy. Nhưng thầy ơi Mấy trăm V A vào mồm thì em die luôn ! Thầy ham rẻ ghê Smile)
" chúc thầy may mắn lần sau "


" Mỗi ngày bạn ra khỏi nhà, hãy ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hãy đón nhận ánh nắng mặt trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho người khác trong từng cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào điều bạn muốn làm, không chùn bước bạn và bạn sẽ tiến thẳng tới đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tằm một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con nguời đặc biệt đó.... Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt. Đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ. Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khao khát và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hãy ngẩng cao đầu và hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là những nhân tài tiềm ẩn trong tư chất của chính mình. "
Thanks For All and See You Later.


RecoverMyself
#92 Posted : Sunday, June 27, 2010 7:37:16 PM(UTC)
RecoverMyself

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/14/2010(UTC)
Posts: 299
Man
Location: Homeless

Thanks: 151 times
Was thanked: 43 time(s) in 28 post(s)
Trốn em cả ngày. Giờ mới lên vậy. INVERTER lại dỏm nốt àk thầy em xin chia buồn luôn. HIGHT QUALITY


" Mỗi ngày bạn ra khỏi nhà, hãy ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hãy đón nhận ánh nắng mặt trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho người khác trong từng cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào điều bạn muốn làm, không chùn bước bạn và bạn sẽ tiến thẳng tới đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tằm một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con nguời đặc biệt đó.... Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt. Đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ. Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khao khát và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hãy ngẩng cao đầu và hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là những nhân tài tiềm ẩn trong tư chất của chính mình. "
Thanks For All and See You Later.


vthung
#93 Posted : Sunday, June 27, 2010 7:41:22 PM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
RecoverMyself wrote:

Test 27.

1. Walked --SAILED, ngày trước người ta dùng thuyền đi thám hiểm và có thể định cư ở nơi 'đất lành chim đậu'.
2. English OK
3. American OK
4. Same ( similar to ) OK
5. Speak ( nếu có say chọn gì hả thầy ) -->DO, thay cho SAY
6. Larger ( kiến thức địa lý sợ luôn, nên treo cái bản đồ trước mặt-khỏi phải nhớ ) OK
7. English OK
8. French
OKvthung
#94 Posted : Sunday, June 27, 2010 7:48:37 PM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
RecoverMyself wrote:
Trốn em cả ngày. Giờ mới lên vậy. INVERTER lại dỏm nốt àk thầy em xin chia buồn luôn. HIGHT QUALITY


Đâu mà, lại phải đi tập huấn SREM-V.MIS, biết nhiều khổ nhiều em à, đúng là cái gì cũng cần điều độ thì đỡ khổ, đỡ mất thời gian. INVERTER is still in good conditions.RecoverMyself
#95 Posted : Sunday, June 27, 2010 8:08:07 PM(UTC)
RecoverMyself

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/14/2010(UTC)
Posts: 299
Man
Location: Homeless

Thanks: 151 times
Was thanked: 43 time(s) in 28 post(s)
Hi hi thế là tốt rồi. Đừng để mấy ngày sau nó nắm 1 xó thầy nhỉ . Thầy bận wá nhỉ suốt ngày toàn việc là việc. Thế này thì đúng là làm giàu không khó.
" Thui muộn rùi thầy ơi ngủ đi " .
The man who has a wife had gone to sleep to wake up at the midde of night. =))
I Dream about you to night." Mỗi ngày bạn ra khỏi nhà, hãy ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hãy đón nhận ánh nắng mặt trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho người khác trong từng cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào điều bạn muốn làm, không chùn bước bạn và bạn sẽ tiến thẳng tới đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tằm một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con nguời đặc biệt đó.... Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt. Đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ. Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khao khát và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hãy ngẩng cao đầu và hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là những nhân tài tiềm ẩn trong tư chất của chính mình. "
Thanks For All and See You Later.


vthung
#96 Posted : Sunday, June 27, 2010 8:11:36 PM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
RecoverMyself wrote:
TEST 28 ( làm rùi thầy ạ )
Xem lại bài trước nhé, vội quá mà-nhầm nhọt sang trồng trọt.
1. Our
2. In
3. Em quên mất tiêu nghĩa cụm từ này rùi thầy giúp em với.
4. Has
5. More
6. Because
7. Living
8. Found
9. There
10. Learnt

Test 29.

1. Advised OK
2. Bring ( bó tay ) --GET (nhận, lấy, mua)
3. Will --SHOULD
4. Have OK
5. Each ( one ko dùng như mạo từ a thầy nhỉ, khác nhau một chút ) OK
6. If OK
7. Find OK
8. Enough OK
9. Pay OK
10. In OK


Buồn ngủ quá, mai nhá 1 user thanked vthung for this useful post.
RecoverMyself on 6/28/2010(UTC)
RecoverMyself
#97 Posted : Tuesday, June 29, 2010 3:05:20 PM(UTC)
RecoverMyself

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/14/2010(UTC)
Posts: 299
Man
Location: Homeless

Thanks: 151 times
Was thanked: 43 time(s) in 28 post(s)
Thầy ơi ! Thầy đâu rùi .......
The end of me." Mỗi ngày bạn ra khỏi nhà, hãy ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hãy đón nhận ánh nắng mặt trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho người khác trong từng cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào điều bạn muốn làm, không chùn bước bạn và bạn sẽ tiến thẳng tới đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tằm một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con nguời đặc biệt đó.... Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt. Đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ. Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khao khát và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hãy ngẩng cao đầu và hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là những nhân tài tiềm ẩn trong tư chất của chính mình. "
Thanks For All and See You Later.


vthung
#98 Posted : Wednesday, June 30, 2010 3:20:50 AM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
RecoverMyself wrote:

Test 30 ( Finally )

1. Heard of ( phân biệt giùm em Hear from, hear of, hear about với-tudien )--OK
2. Proof --REPORTS
3. Declare
D OK
4. Under ( dưới ánh lửa trại hihi) –
BY the light of sth (=using the light from sth)
5. Struck ( sau what+ To V chứ nhỉ Vpp là sao thầy Adj ??--quá khứ đó, cả mđ WHAT gọi là mđ danh từ-trong mđ này WHAT làm chủ ngữ; cả mđ danh từ WHAT cũng đang làm chủ ngữ trong câu phức ) OK
6. Yet OK
7. Indicating OK
8. Lasted OK
9. Set off ( dời đi thì phải )
SET IN (bắt đầu)
10. Would ( em thấy could nó mới đúng –sao không dùng anh em của nó MIGHT)
Ông này giỏi thấy con vật lạ mà vẩn đứng im . => em thì Run at once !
Nhiều khi phải đứng im cho gấu nó ngửi, chạy nó tát vãi răng, không buồn nhặt đó em.vthung
#99 Posted : Wednesday, June 30, 2010 3:56:56 AM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
RecoverMyself wrote:
Hi hi thế là tốt rồi. Đừng để mấy ngày sau nó nắm 1 xó thầy nhỉ . Thầy bận wá nhỉ suốt ngày toàn việc là việc. Thế này thì đúng là làm giàu không khó.

Thời gian là vàng, mà suốt ngày công việc lấy hết vàng của mình thì bao giờ mới giàu được.
" Thui muộn rùi thầy ơi ngủ đi " .
The man who has a wife had gone to sleep to wake up at the midde of night. =))

Ý em là như này hả?:

1 canh 2 canh lại 3 canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành
Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
Bà xã gọi dậy : làm đi anh

I Dream about you to night. Cảm ơn, tặng em vài vần thơ, tạm dừng chủ đề này ở đây nhé, sau khi có kq thi lại tính tiếp:

Làm sao kiếm được nhiều tiền ?
Làm sao kiếm được tên miền thật ngon ?
Làm sao giấc ngủ cho tròn ?
Làm sao khi chết vẫn còn lưu danh ?
Làm sao để tiền bóng banh ?
Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời ?
Làm sao sống giữa cuộc đời ?
Làm sao sống được chơi bời xa hoa ?
Làm sao cứ mãi trêu hoa ?
Làm sao biết được người ta yêu mình?
Làm sao biết cách tỏ tình ?
Làm sao biết được rằng mình đang yêu ?

Đại hiệp rớt xuống giếng và tìm đc 1 quyển bi kíp "Uất Ức thần Chưởng", thích chí lật ra xem, trang đầu tiên ghi : muốn luyện võ công này phải tự ...thiến, đại hiệp liền rút kiếm ra ...rẹt rẹt...., sau khi. ... xong, đại hiệp lật sang trang thứ 2, có một dòng chữ nhỏ ghi như sau: không thiến cũng không sao !!!! đại hiệp quá uất ức, lên máu lăn ra chết tại chỗ.
Đọc kỹ đề thi nhé, cẩn thận giống đại hiệp, uất ức đến tội nghiệp!


Thi tốt nhé, trong phòng thi mà căng thẳng quá thì nhắm mắt lại vài phút, englishtimeforum sẽ truyền cho em chút tĩnh tâm, và làm tiếp. 1 user thanked vthung for this useful post.
RecoverMyself on 6/30/2010(UTC)
RecoverMyself
#100 Posted : Wednesday, June 30, 2010 3:57:06 AM(UTC)
RecoverMyself

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/14/2010(UTC)
Posts: 299
Man
Location: Homeless

Thanks: 151 times
Was thanked: 43 time(s) in 28 post(s)
Thầy ơi khi nào what + to V, khi nào What Vpp trong mệnh đề danh từ vậy.


" Mỗi ngày bạn ra khỏi nhà, hãy ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hãy đón nhận ánh nắng mặt trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho người khác trong từng cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào điều bạn muốn làm, không chùn bước bạn và bạn sẽ tiến thẳng tới đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tằm một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con nguời đặc biệt đó.... Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt. Đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ. Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khao khát và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hãy ngẩng cao đầu và hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là những nhân tài tiềm ẩn trong tư chất của chính mình. "
Thanks For All and See You Later.


RecoverMyself
#101 Posted : Wednesday, June 30, 2010 4:05:42 AM(UTC)
RecoverMyself

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/14/2010(UTC)
Posts: 299
Man
Location: Homeless

Thanks: 151 times
Was thanked: 43 time(s) in 28 post(s)
Hi hi em đang buồn mà thầy làm em ko nhịn được cười. Em khâm phục thầy wá. Dù đời ra sao ta hãy cười lên. Em đang thừa vàng đây thầy thích em biếu nhé.


" Mỗi ngày bạn ra khỏi nhà, hãy ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hãy đón nhận ánh nắng mặt trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho người khác trong từng cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào điều bạn muốn làm, không chùn bước bạn và bạn sẽ tiến thẳng tới đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tằm một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con nguời đặc biệt đó.... Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt. Đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ. Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khao khát và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hãy ngẩng cao đầu và hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là những nhân tài tiềm ẩn trong tư chất của chính mình. "
Thanks For All and See You Later.


vthung
#102 Posted : Wednesday, June 30, 2010 5:42:40 AM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
RecoverMyself wrote:
Thầy ơi khi nào what + to V, khi nào What Vpp trong mệnh đề danh từ vậy.


 

WHAT/WHERE/HOW/WHEN + TO V: chỉ là cụm ĐẠI TỪ, không phải MỆNH ĐỀ.
 
WHAT + Động từ chia thì : là một MỆNH ĐỀ phụ, trong đó WHAT làm CHỦ NGỮ; Cả MĐ bắt đầu bằng WHAT được gọi là MĐ DANH TỪ, nên nó có các chức năng của danh từ: làm chủ ngữ/tân ngữ/bổ ngữ. Sau WHAT không có Vpp đâu em (V_ed là QK/Vpp-Cẩn thận!!!). Trong câu phức có ít nhất 2 kết cấu chủ vị, trong cái to có một cái nhỏ.
 
They're discussing what to do next.
What he did was morally wrong. (Cả mđ WHAT làm chủ ngữ trong câu phức; trong mđ WHAT, có chủ ngữ rồi nên WHAT làm tân ngữ-nếu không có thì WHAT sẽ làm chủ.)
No one knows exactly what happened. (WHAT làm chủ ngữ)
Show me what you bought. (WHAT làm tân ngữ)

  1 user thanked vthung for this useful post.
RecoverMyself on 6/30/2010(UTC)
RecoverMyself
#103 Posted : Wednesday, June 30, 2010 6:10:27 AM(UTC)
RecoverMyself

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/14/2010(UTC)
Posts: 299
Man
Location: Homeless

Thanks: 151 times
Was thanked: 43 time(s) in 28 post(s)
Vâng em hiểu rồi. What + V chia thì như 1 câu bình thường. Thầy ơi nếu người ta cho 1 câu như câu trên .
They are discussing ......
A. What to do next.
B. What does next. ? Chọn sao ạ.


" Mỗi ngày bạn ra khỏi nhà, hãy ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hãy đón nhận ánh nắng mặt trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho người khác trong từng cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào điều bạn muốn làm, không chùn bước bạn và bạn sẽ tiến thẳng tới đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tằm một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con nguời đặc biệt đó.... Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt. Đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ. Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khao khát và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hãy ngẩng cao đầu và hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là những nhân tài tiềm ẩn trong tư chất của chính mình. "
Thanks For All and See You Later.


RecoverMyself
#104 Posted : Wednesday, June 30, 2010 6:13:27 AM(UTC)
RecoverMyself

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/14/2010(UTC)
Posts: 299
Man
Location: Homeless

Thanks: 151 times
Was thanked: 43 time(s) in 28 post(s)
Ak mà what làm mệnh đề danh từ đằng sau nó đòi hỏi 1 tân ngữ với ngoại động từ và ko cần với nội động từ . Thầy kể em 1 số nội động từ thông dụng với ạ.


" Mỗi ngày bạn ra khỏi nhà, hãy ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hãy đón nhận ánh nắng mặt trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho người khác trong từng cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào điều bạn muốn làm, không chùn bước bạn và bạn sẽ tiến thẳng tới đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tằm một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con nguời đặc biệt đó.... Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt. Đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ. Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khao khát và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hãy ngẩng cao đầu và hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là những nhân tài tiềm ẩn trong tư chất của chính mình. "
Thanks For All and See You Later.


vthung
#105 Posted : Wednesday, June 30, 2010 6:13:51 AM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
RecoverMyself wrote:
Hi hi em đang buồn mà thầy làm em ko nhịn được cười. Em khâm phục thầy wá. Dù đời ra sao ta hãy cười lên. Em đang thừa vàng đây thầy thích em biếu nhé.


Thôi em à, nhà thầy cũng làm ra hàng ngày, nhiều quá phải đào bể chôn dưới đất, bọn trộm ngửi thấy nhiều quá trời mà thất kinh không dám mó vào, bọn ngân hàng chê 'cây nhà lá vườn' không cho gửi mới đau chứ, thôi của mình thì mình dùng dần vậy, miệng vẫn vờ kêu bao giờ mới giàu lên được!

Em có lòng hảo tâm thì biến mình thành cục vàng của bố mẹ là mình vui lây rồi.

Đọc bài thơ sau là thấy đủ vốn từ, muốn đi thi ngay mà:

 

Học ngoại ngữ bằng... thơ

Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài học, rainbow cầu vồng

Husband là đức ông chồng
Daddy cha bố, please don't xin đừng
Darling tiếng gọi em cưng
Merry vui thích, cái sừng là horn

Rách rồi xài đỡ chữ torn
To sing là hát, a song một bài
Nói sai sự thật to lie
Go đi, come đến, một vài là some

Đứng stand, look ngó, lie nằm
Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi
One life là một cuộc đời
Happy sung sướng, laugh cười, cry kêu

Lover tạm dịch ngừơi yêu
Charming duyên dáng, mỹ miều graceful
Mặt trăng là chữ the moon
World là thế giới, sớm soon, lake hồ

Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe
Đêm night, dark tối, khổng lồ giant
Fund vui, die chết, near gần
Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn

Burry có nghĩa là chôn
Our souls tạm dịch linh hồn chúng ta
Xe hơi du lịch là car
Sir ngài, Lord đức, thưa bà Madam

Thousand là đúng... mười trăm
Ngày day, tuần week, year năm, hour giờ
Wait there đứng đó đợi chờ
Nightmare ác mộng, dream mơ, pray cầu

Trừ ra except, deep sâu
Daughter con gái, bridge cầu, pond ao
Enter tạm dịch đi vào
Thêm for tham dự lẽ nào lại sai

Shoulder cứ dịch là vai
Writer văn sĩ, cái đài radio
A bowl là một cái tô
Chữ tear nước mắt, tomb mồ, miss cô

Máy khâu dùng tạm chữ sew
Kẻ thù dịch đại là foe chẳng lầm
Shelter tạm dịch là hầm
Chữ shout là hét, nói thầm whisper

What time là hỏi mấy giờ
Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim
Gặp ông ta dịch see him
Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi

Mountain là núi, hill đồi
Valley thung lũng, cây sồi oak tree
Tiền xin đóng học school fee
Yêu tôi dùng chữ love me chẳng lầm

To steal tạm dịch cầm nhầm
Tẩy chay boycott, gia cầm poultry
Cattle gia súc, ong bee
Something to eat chút gì để ăn

Lip môi, tongue lưỡi, teeth răng
Exam thi cử, cái bằng licence...
Lovely có nghĩa dễ thương
Pretty xinh đẹp thường thường so so

Lotto là chơi lô tô
Nấu ăn là cook, wash clothes giặt đồ
Push thì có nghĩa đẩy, xô
Marriage đám cưới, single độc thân

Foot thì có nghĩa bàn chân
Far là xa cách còn gần là near
Spoon có nghĩa cái thìa
Toán trừ subtract, toán chia divide

Dream thì có nghĩa giấc mơ
Month thì là tháng, thời giờ là time
Job thì có nghĩa việc làm
Lady phái nữ, phái nam gentleman

Close friend có nghĩa bạn thân
Leaf là chiếc lá, còn sun mặt trời
Fall down có nghĩa là rơi
Welcome chào đón, mời là invite

Short là ngắn, long là dài
Mũ thì là hat, chiếc hài là shoe
Autumn có nghĩa mùa thu
Summer mùa hạ, cái tù là jail

Duck là vịt, pig là heo
Rich là giàu có, còn nghèo là poor
Crab thì có nghĩa con cua
Church nhà thờ đó, còn chùa temple

Aunt có nghĩa dì, cô
Chair là cái ghế, cái hồ là pool
Late là muộn, sớm là soon
Hospital bệnh viẹn, school là trường

Dew thì có nghĩa là sương
Happy vui vẻ, chán chường weary
Exam có nghĩa kỳ thi
Nervous nhút nhát, mommy mẹ hiền.

Region có nghĩa là miền,
Interupted gián đoạn còn liền next to.
Coins dùng chỉ những đồng xu,
Còn đồng tiền giấy paper money.

Here chỉ dùng để chỉ tại đây,
A moment một lát còn ngay ringht now,
Brothers-in-law đồng hao.
Farm-work đòng áng, đồng bào Fellow-countryman

Narrow-minded chỉ sự nhỏ nhen,
Open-hended hào phóng còn hèn là mean.
Vẫn còn dùng chữ still,
Kỹ năng là chữ skill khó gì!

Gold là vàng, graphite than chì.
Munia tên gọi chim ri
Kestrel chim cắt có gì khó đâu.
Migrant kite là chú diều hâu
Warbler chim chích, hải âu petrel

Stupid có nghĩa là khờ,
Đảo lên đảo xuống, stir nhiều nhiều.
How many có nghĩa bao nhiêu.
Too much nhiều quá, a few một vài

Right là đúng, wrong là sai
Chess là cờ tướng, đánh bài playing card
Flower có nghĩa là hoa
Hair là mái tóc, da là skin

Buổi sáng thì là morning
King là vua chúa, còn Queen nữ hoàng
Wander có nghĩa lang thang
Màu đỏ là red, màu vàng yellow

Yes là đúng, không là no
Fast là nhanh chóng, slow chậm rì
Sleep là ngủ, go là đi
Weakly ốm yếu healthy mạnh lành

White là trắng, green là xanh
Hard là chăm chỉ , học hành study
Ngọt là sweet, kẹo candy
Butterfly là bướm, bee là con ong

River có nghĩa dòng sông
Wait for có nghĩa ngóng trông đợi chờ
Dirty có nghĩa là dơ
Bánh mì bread, còn bơ butter

Bác sĩ thì là doctor
Y tá là nurse, teacher giáo viên
Mad dùng chỉ những kẻ điên,
Everywhere có nghĩa mọi miền gần xa.

A song chỉ một bài ca.
Ngôi sao dùng chữ star, có liền!
Firstly có nghĩa trước tiên
Silver là bạc, còn tiền money

Biscuit thì là bánh quy
Can là có thể, please vui lòng
Winter có nghĩa mùa đông
Iron là sắt còn đồng copper

Kẻ giết người là killer
Cảnh sát police, lawyer luật sư
Emigrate là di cư
Bưu điện post office, thư từ là mail

Follow có nghĩa đi theo
Shopping mua sắm còn sale bán hàng
Space có nghĩa không gian
Hàng trăm hundred, hàng ngàn thousand

Stupid có nghĩa ngu đần
Thông minh smart, equation phương trình
Television là truyền hình
Băng ghi âm là tape, chương trình program

Hear là nghe watch là xem
Electric là điện còn lamp bóng đèn
Praise có nghĩa ngợi khen
Crowd đông đúc, lấn chen hustle

Capital là thủ đô
City thành phố, local địa phương
Country có nghĩa quê hương
Field là đồng ruộng còn vườn garden

Chốc lát là chữ moment
Fish là con cá, chicken gà tơ
Naive có nghĩa ngây thơ
Poet thi sĩ, great writer văn hào

Tall thì có nghĩa là cao
Short là thấp ngắn, còn chào hello
Uncle là bác, elders cô.
Shy mắc cỡ, coarse là thô.

Come on có nghĩa mời vô,
Go away đuổi cút, còn vồ pounce.
Poem có nghĩa là thơ,
Strong khoẻ mạnh, mệt phờ dog-tiered.

Bầu trời thường gọi sky,
Life là sự sống còn die lìa đời
Shed tears có nghĩa lệ rơi
Fully là đủ, nửa vời by halves

Ở lại dùng chữ stay,
Bỏ đi là leave còn nằm là lie.
Tomorrow có nghĩa ngày mai
Hoa sen lotus, hoa lài jasmine

Madman có nghĩa người điên
Private có nghĩa là riêng của mình
Cảm giác là chữ feeling
Camera máy ảnh hình là photo

Động vật là animal
Big là to lớn, little nhỏ nhoi
Elephant là con voi
Goby cá bống, cá mòi sardine

Mỏng mảnh thì là chữ thin
Cổ là chữ neck, còn chin cái cằm
Visit có nghĩa viếng thăm
Lie down có nghĩa là nằm nghỉ ngơi

Mouse con chuột, bat con dơi
Separate có nghĩa tách rời, chia ra
Gift thì có nghĩa món quà
Guest thì là khách chủ nhà house owner

Bệnh ung thư là cancer
Lối ra exit, enter đi vào
Up lên còn xuống là down
Beside bên cạnh, about khoảng chừng

Stop có nghĩa là ngừng
Ocean là biển, rừng là jungle
Silly là kẻ dại khờ,
Khôn ngoan smart, đù đờ luggish

Hôn là kiss, kiss thật lâu.
Cửa sổ là chữ window
Special đặc biệt normal thường thôi
Lazy... làm biếng quá rồi
Ngồi mà viết tiếp một hồi die soon
Hứng thì cứ việc go on,
Còn không stop ta còn nghỉ ngơi!

 Users browsing this topic
Guest
4 Pages<1234>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 1,515 Yesterday: 21,903 Total: 72,119,355