englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


64 Pages«<3233343536>»
haiduongta2
#1156 Posted : Friday, March 5, 2010 3:00:22 PM(UTC)
haiduongta2

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 8/19/2009(UTC)
Posts: 51
Location: tphcm

Was thanked: 13 time(s) in 6 post(s)

haiduongta2 wrote:

thầy ơi giải thích hộ em mấy câu này với

1-there is a graet deal of ________ ground between managements and trade unions on this issue

a-common

b-similar

c-familiar

d-well-known

2-the football team are going to be conratulated ____ playing so well

a-on

b-for

congratulate on sb/st , sách chọn for là sai phải k thầy ?

3-his name Maximilian , but we just call him max ___ short

a-in

b- for

thầy phân biệt cho em khi nào dùng in short với for short với ạ

4- Autralians don;t like to _____ buniness during leisure hours

a-chat

b-say

c-state

d-talk

5- in hongkong , you should avoid the colors blue and white , as these _______death and mouring

a-present

b-represent

c-show

d-stand for

6- his business tactics outraged the ___ of he UK establishment

a-stiffs

b-hardness

c-solidity

d-stability

7 - The earth depends the sun for its heatinng

câu này e chọn heating---> heat nhưng sách sửa depends ---> depend , là sao thầy ?

[/quote] thầy ơi giải đáp cho em mới Sad


mr_ak
#1157 Posted : Friday, March 5, 2010 3:07:32 PM(UTC)
mr_ak

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 4/4/2009(UTC)
Posts: 52

Was thanked: 14 time(s) in 2 post(s)

Thầy và các bạn giải thích câu này giúp e với

 

He had a secretary _____ the report for him

A > type

b> typed

c> to type

d> to have typed

cucku
#1158 Posted : Friday, March 5, 2010 3:31:18 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

 

haiduongta2 wrote:

thầy ơi giải thích hộ em mấy câu này với

1-there is a graet deal of ________ ground between managements and trade unions on this issue

a-common

b-similar

c-familiar

d-well-known

Common ground : điểm chung

2-the football team are going to be conratulated ____ playing so well

a-on

b-for

congratulate on sb/st , sách chọn for là sai phải k thầy ? uhm

3-his name Maximilian , but we just call him max ___ short

a-in

b- for

thầy phân biệt cho em khi nào dùng in short với for short với ạ

In short : tóm lại

For short : viết tắt

4- Autralians don;t like to _____ buniness during leisure hours

a-chat

b-say

c-state

d-talk

5- in hongkong , you should avoid the colors blue and white , as these _______death and mouring

a-present

b-represent

c-show

d-stand for ( biểu tượng cho) 

6- his business tactics outraged the ___ of he UK establishment

a-stiffs

b-hardness

c-solidity

d-stability

7 - The earth depends the sun for its heatinng

câu này e chọn heating---> heat nhưng sách sửa depends ---> depend , là sao thầy ?  => depends on

 


[/quote]

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


cucku
#1159 Posted : Friday, March 5, 2010 3:33:23 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

mr_ak wrote:

Thầy và các bạn giải thích câu này giúp e với

 

He had a secretary _____ the report for him

A > type

b> typed

c> to type ( chỉ mục đích ) 

d> to have typed

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


haiduongta2
#1160 Posted : Friday, March 5, 2010 3:53:16 PM(UTC)
haiduongta2

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 8/19/2009(UTC)
Posts: 51
Location: tphcm

Was thanked: 13 time(s) in 6 post(s)

cucku wrote:

mr_ak wrote:

Thầy và các bạn giải thích câu này giúp e với

 

He had a secretary _____ the report for him

A > type

b> typed

c> to type ( chỉ mục đích ) 

d> to have typed

ủa câu này k phải là cấu trúc to have sb do st hả thầy  ?


cucku
#1161 Posted : Friday, March 5, 2010 4:10:44 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

haiduongta2 wrote:

cucku wrote:

mr_ak wrote:

Thầy và các bạn giải thích câu này giúp e với

 

He had a secretary _____ the report for him

A > type

b> typed

c> to type

d> to have typed

ủa câu này k phải là cấu trúc to have sb do st hả thầy  ?

Ý nhầm, đúng là thể sai bảo như em nói đó Very Happy

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


thepdatoitheday_91
#1162 Posted : Friday, March 5, 2010 11:24:10 PM(UTC)
thepdatoitheday_91

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/28/2009(UTC)
Posts: 176
Location: quang ninh

Thanks: 11 times
Was thanked: 104 time(s) in 25 post(s)

thưa thầy, thực sự là mấy cái tính từ đứng sau danh từ

phần này em vẫn còn lơ mơ lắm ạ

mong thầy giúp em

em xin chân thành cảm ơn

"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng ..."
cucku
#1163 Posted : Saturday, March 6, 2010 4:21:39 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)


thepdatoitheday_91

Posted: Friday, March 05, 2010 11:50:26 PM

Rank: Member of HONOR
Groups: Member

Joined: 12/28/2009
Posts: 159
Location: quang ninh

• Có thể trong cùng một câu, các mệnh đề độc lập cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy.
 

 The class is over, all the pupils go out of the room
 

nguồn: http://hocmai.vn/mod/wiki/view.php?id=18771&page=II.2.+C%C3%A1c+lo%E1%BA%A1i+m%E1%BB%87nh+%C4%91%E1%BB%81

thầy ơi không hiểu tại sao lại có sự mâu thuẫn này

thầy xem giúp em với ạ"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng ..."
 
cucku

Posted: Saturday, March 06, 2010 5:20:50 AM

Rank: Member of HONOR
Groups: ETF Super Moderator

Joined: 5/14/2007
Posts: 3,116
Location: HCMcity
thepdatoitheday_91 wrote:

• Có thể trong cùng một câu, các mệnh đề độc lập cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy.
 

 The class is over, all the pupils go out of the room
 

nguồn: http://hocmai.vn/mod/wiki/view.php?id=18771&page=II.2.+C%C3%A1c+lo%E1%BA%A1i+m%E1%BB%87nh+%C4%91%E1%BB%81

thầy ơi không hiểu tại sao lại có sự mâu thuẫn này

Đây là 2 mệnh đề độc lập, đối với câu ngắn người ta có thể thay thế dấu chấm phẩy bằng dấu phẩy. Lý thuyết tổng quát  thôi, chứ thi cử thì cứ áp dụng theo bình thường

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


vthung
#1164 Posted : Saturday, March 6, 2010 5:22:09 AM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)

[quote=thepdatoitheday_91]

thưa thầy, thực sự là mấy cái tính từ đứng sau danh từ

phần này em vẫn còn lơ mơ lắm ạ

mong thầy giúp em

em xin chân thành cảm ơn


Xem xét mấy trường hợp sau để 'phòng thân' nhé:Những trường hợp tính từ đứng sau danh từ nó bổ nghĩa
1. Tính từ có cụm giới từ theo sau:
He is a man greedy of fame. (anh ta là người hám danh)
A room full of people (gian phòng đầy người)
2. Tính từ có cụm từ chỉ số đo lường:
A river two hundred miles long
A road fifty feet wide
A man eighty-five years old
A building ten storeys high
3. Tính từ dùng với something, someone, anything, nothing, everything
I’ll tell you something very important.
There is someone hurt, I think.
Is there anything new?
Is there nothing interesting in the newspaper?
He’ll provide everything necessary.
4. Trong một số thành ngữ:
The Theatre Royal (nhà hát Hoàng gia)
The Princes Royal (công chúa cả)
From time immemorial (từ thời xa xưa)
By all means possible (bằng mọi cách có thể được)
5. Khi có nhiều tính từ được nhấn mạnh ý:
A man vertuous, learned and affable (một người đàn ông có đức hạnh, có học thức và nhã nhặn)
Lưu ý: Nhiều khi, việc tính từ đứng sau danh từ giống như việc rút gọn mệnh đề quan hệ.

In the West, the birth of a girl is welcomed with an enthusiasm (which is) equal to that of a boy.

'to that of a boy' chính xác là đang bổ nghĩa cho 'equal', nên 'equal' cần được đặt sau danh từ 'enthusiasm' để cho nghĩa của cụm chính xác.

Nếu để 'equal' về vị trí thông thường trước 'enthusiasm', thì dễ hiểu nhầm là 'to that of a boy' bổ nghĩa cho 'enthusiasm'   (equal enthusiasm to that of a boy). Nhiều khi là có thể ngầm hiểu được, tuy nhiên cũng có trường hợp gây bối rối về nghĩa.

He is a man greedy of fame. (anh ta là người hám danh)

He is a greedy man of fame. (anh ta là người nổi tiếng tham lam)

(Thứ nhất, anh ta là người nổi tiếng; thứ hai, anh ta là người tham lam, có thể là tham ăn; thứ ba, không phải là anh ta nổi tiếng vì tham lam-Nếu vậy, phải là: He is a man famous for greed.)

 Hieeeu chua nhi?

peace_93
#1165 Posted : Saturday, March 6, 2010 12:55:42 PM(UTC)
peace_93

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/31/2009(UTC)
Posts: 8

 


 

Thưa thầy, em có câu này chưa hiểu, xin thầy giúp em:

I'll have a bath_______I get home.

A. as soon as         B. so soon as        C. so soon that         D. hardly when

Đáp án là B ạ. Sao mình không dùng as soon as được và A với

B khác nhau như thế nào ạ? Em cảm ơn thầy.


 
Thành công là có được thứ bạn muốn, còn hạnh phúc là muốn thứ mà bạn có.
Bertrand Russell
cucku
#1166 Posted : Monday, March 8, 2010 3:20:14 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

peace_93 wrote:

 


 

Thưa thầy, em có câu này chưa hiểu, xin thầy giúp em:

I'll have a bath_______I get home.

A. as soon as         B. so soon as        C. so soon that         D. hardly when

Đáp án là B ạ. Sao mình không dùng as soon as được và A với

B khác nhau như thế nào ạ? Em cảm ơn thầy.


 

Như nhau thôi em à, nhưng as soon as được sử dụng thường hơn nên khi gặp 2 chữ này em cứ chọn as soon as

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


cucku
#1167 Posted : Monday, March 8, 2010 3:21:39 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)


thepdatoitheday_91

Posted: Monday, February 22, 2010 3:24:58 PM

Rank: Member of HONOR
Groups: Member

Joined: 12/28/2009
Posts: 160
Location: quang ninh

thưa thầy em có thắc mắc về mục 39

cụm từ ving, PII có cùng chủ ngữ

khi gặp trường hợp có các từ when, while hay các giới từ on ,by thì ta có áp dụng như trên không ạ

when + ving

thì when + PII cũng được phải không ạ

 

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


cucku
#1168 Posted : Monday, March 8, 2010 3:21:54 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)


thung

Posted: Tuesday, February 23, 2010 6:17:48 AM
Rank: Member of HONOR
Groups: Member

Joined: 1/14/2010
Posts: 72

[quote=thepdatoitheday_91]

thưa thầy em có thắc mắc về mục 39

cụm từ ving, PII có cùng chủ ngữ

khi gặp trường hợp có các từ when, while hay các giới từ on ,by thì ta có áp dụng như trên không ạ

when + ving

thì when + PII cũng được phải không ạ


Trước khi thầy cucku tổng hợp, em tham khảo chút ít cho thắc mắc trên nhé:

Chúng ta đôi khi sử dụng phân từ quá khứ (past participle) thay cho thể bị động:

Viewed from a distance, it resembled a cloud. (When it was viewed… )
Although built years ago, it was in good order. (Although it was built… )
If accepted for the job, you will be informed. (If you are accepted… )
 
Làm thử mấy câu này nhé, viết lại sử dụng phân từ quá khứ, dễ thôi mà:
1. The painting was lost for many years. It turned up at an auction.
2. Although the meat was cooked for several hours, it was still tough.
3. If the picture is seen from this angle, it looks rather good.
4. The vegetables which are sold in this shop are grown without chemicals.
5. When the poem is read aloud it is very effective.

Lưu ý, ON/BY + V_ing giống như là prepositions + V_ing/N, điều này là bình thường. Tuy nhiên, ON/BY + PII thì có lẽ không bình thường!

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


cucku
#1169 Posted : Monday, March 8, 2010 3:22:29 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)


thepdatoitheday_91

Posted: Tuesday, February 23, 2010 1:32:15 PM

Rank: Member of HONOR
Groups: Member

Joined: 12/28/2009
Posts: 160
Location: quang ninh

 

Làm thử mấy câu này nhé, viết lại sử dụng phân từ quá khứ, dễ thôi mà:

1. The painting was lost for many years. It turned up at an auction.  => lost for many years, the paiting turned up at an auction.

2. Although the meat was cooked for several hours, it was still tough.  => although cooked for several hours, the meat was still tough.
3. If the picture is seen from this angle, it looks rather good.   => if seen from this angle, the picture looks rather good.
4. The vegetables which are sold in this shop are grown without chemicals.   => the vegetable sold in this shop are grown without chemicals.
5. When the poem is read aloud it is very effective.  => when read aloud, the poem is very effective.
VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


haiduongta2
#1170 Posted : Monday, March 8, 2010 12:42:09 PM(UTC)
haiduongta2

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 8/19/2009(UTC)
Posts: 51
Location: tphcm

Was thanked: 13 time(s) in 6 post(s)

thầy ơi cho em hỏi câu này với

In football, only the goalkeeper ........... the ball with his hands

a -  is allowed to touch

b-lets to touch

c- is allowed touching

d- is let touch

 

đáp án là C , em nghĩ thể bị dộng câu A mới đúng chứ thầy ?

cucku
#1171 Posted : Monday, March 8, 2010 2:44:51 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

haiduongta2 wrote:

thầy ơi cho em hỏi câu này với

In football, only the goalkeeper ........... the ball with his hands

a -  is allowed to touch

b-lets to touch

c- is allowed touching

d- is let touch

 

đáp án là C , em nghĩ thể bị dộng câu A mới đúng chứ thầy ? uh, đáp án sai

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


thepdatoitheday_91
#1172 Posted : Monday, March 8, 2010 2:56:12 PM(UTC)
thepdatoitheday_91

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/28/2009(UTC)
Posts: 176
Location: quang ninh

Thanks: 11 times
Was thanked: 104 time(s) in 25 post(s)

1. He hated people to be unfriendly to him

hay he hated people being unfriedly to him đúng ạ

em thấy động từ hate : có thể dùng cả Ving và to V

2.ngưòi ta thường nói in the office hay in  office ạ

The boss insisted on everyone being in the office/ in office at 9.00

thầy xem giúp em

em xin chần thành cảm ơn.

"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng ..."
cucku
#1173 Posted : Monday, March 8, 2010 3:14:58 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

thepdatoitheday_91 wrote:

1. He hated people to be unfriendly to him

he hated people being unfriedly to him 

em thấy động từ hate : có thể dùng cả Ving và to V

2.ngưòi ta thường nói in the office hay in  office ạ

The boss insisted on everyone being in the office/ in office at 9.00 ( không có the mang nghĩa chức vụ )

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


thepdatoitheday_91
#1174 Posted : Monday, March 8, 2010 11:08:11 PM(UTC)
thepdatoitheday_91

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/28/2009(UTC)
Posts: 176
Location: quang ninh

Thanks: 11 times
Was thanked: 104 time(s) in 25 post(s)

thưa thầy, thầy có còn nhớ bài viết về dạng bài tương tự ở câu

I hated people being unfriendly to him ở đâu không ạ

cộng cụ search trên ETF bị hỏng

em không thể tìm được

em cảm ơn thầy

"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng ..."
cucku
#1175 Posted : Tuesday, March 9, 2010 1:41:59 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

thepdatoitheday_91 wrote:

thưa thầy, thầy có còn nhớ bài viết về dạng bài tương tự ở câu

I hated people being unfriendly to him ở đâu không ạ

cộng cụ search trên ETF bị hỏng

em không thể tìm được

Hình như không có, thôi xem như nhớ riêng đi nhé

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


ken91vnn
#1176 Posted : Tuesday, March 9, 2010 1:56:53 AM(UTC)
ken91vnn

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/4/2009(UTC)
Posts: 115

Thanks: 3 times
Was thanked: 7 time(s) in 5 post(s)

 Thầy cho em hỏi:

1/ The worst tornado (1)______ through the states of Missouri, Illinois, and Indiana in 1925,(2) ______ 689 people.

A.  (1) swept - (2) killing             B. (1) sweeping - (2) killed.

2 đáp án A và B đều đúng phải không ạ? Theo em biết thì đây là dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ. Em cũng nhớ là trong một câu có 1 chủ từ và 2 động từ,  mình thêm ing vào động từ thứ 2. Ex: He goes to Japan hoping to find a better job. Vậy mình giải thích câu 1/ trên theo cách này được không ạ?

2/ I have always wanted to visit Paris, _____ of France.

đáp án là "the capital". Cái này có phải là một dạng của Relative clauses không ạ? Cám ơn thầy nhiều. Chúc thầy sức khỏe!

Edited by user Tuesday, March 9, 2010 1:58:31 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Tình yêu là liệu pháp kỳ diệu chữa được bá bệnh, nhưng cũng chính là liều thuốc độc cực mạnh nhấn chìm tâm hồn vào vực thẩm. (ken91vnn)
cucku
#1177 Posted : Tuesday, March 9, 2010 2:46:36 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

ken91vnn wrote:

 Thầy cho em hỏi:

1/ The worst tornado (1)______ through the states of Missouri, Illinois, and Indiana in 1925,(2) ______ 689 people.

A.  (1) swept - (2) killing             B. (1) sweeping - (2) killed.

2 đáp án A và B đều đúng phải không ạ? Theo em biết thì đây là dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ. Em cũng nhớ là trong một câu có 1 chủ từ và 2 động từ,  mình thêm ing vào động từ thứ 2. Ex: He goes to Japan hoping to find a better job. Vậy mình giải thích câu 1/ trên theo cách này được không ạ?

B sai vì 2 lí          do:

1. Mệnh đề quan hệ mà chỉ hành động riêng lẻ, cụ thể xảy ra ở quá khứ  thì không thể rút gọn được.

2. Sau 1925 có dấu phẩy nên động từ kill không phải là động từ chính, vì nếu cụm rút gọn đó có dấu phẩy thì phải có 2 dấu phẩy ở đầu và cuối cụm đó

2/ I have always wanted to visit Paris, _____ of France.

đáp án là "the capital". Cái này có phải là một dạng của Relative clauses không ạ? Cám ơn thầy nhiều. Chúc thầy sức khỏe!

Đây là cấu trúc "đồng cách danh từ", cũng là một dạng rút gọn, em VÀO ĐÂY xem nhé ( mục số 4 đó )

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


hana_banhbo
#1178 Posted : Tuesday, March 9, 2010 4:48:48 AM(UTC)
hana_banhbo

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 1/18/2010(UTC)
Posts: 25
Woman
Location: VietNam

Thanks: 4 times
Was thanked: 6 time(s) in 3 post(s)

Còn nữa ạ, thầy cho em hỏi câu này:

He must take quickly the test in order to finish in time.

trong đó thì chỗ nào sai ạ?

 

Fly to dreams
cucku
#1179 Posted : Tuesday, March 9, 2010 5:08:16 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

hana_banhbo wrote:

Còn nữa ạ, thầy cho em hỏi câu này:

He must take quickly the test in order to finish in time.

Trạng từ chỉ thể cách không được đặt giữa động từ và túc từ nhé

 

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


tranthuchuyen
#1180 Posted : Tuesday, March 9, 2010 12:26:09 PM(UTC)
tranthuchuyen

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 12/8/2009(UTC)
Posts: 8

hesitate + V-ing hay to infi ạ? Trong Oxford em chỉ thấy có to infi nhưng trong bài vẫn có V-ing?

cucku
#1181 Posted : Tuesday, March 9, 2010 5:34:11 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

tranthuchuyen wrote:

hesitate + V-ing hay to infi ạ? Trong Oxford em chỉ thấy có to infi nhưng trong bài vẫn có V-ing?

Em cho ví dụ cụ thể nhé

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


thepdatoitheday_91
#1182 Posted : Wednesday, March 10, 2010 12:29:17 AM(UTC)
thepdatoitheday_91

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/28/2009(UTC)
Posts: 176
Location: quang ninh

Thanks: 11 times
Was thanked: 104 time(s) in 25 post(s)

1.thưa thầy, em đã biết cách sử dụng của another, the other và other

nhưng khi thêm any ở đằng trước thì em lại lúng túng

2. He devoted most of his time                    his little brothers and sister

A. to look after            B. to looking after

đáp án là b sao lại có to + Ving ạ

mong thầy giúp em

em xin chân thành cảm ơn

Edited by user Wednesday, March 10, 2010 3:03:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng ..."
cucku
#1183 Posted : Wednesday, March 10, 2010 4:08:14 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

thepdatoitheday_91 wrote:

1.thưa thầy, em đã biết cách sử dụng của another, the other và other

nhưng khi thêm any ở đằng trước thì em lại lúng túng cụ thể đi em

2. He devoted most of his time                    his little brothers and sister

A. to look after            B. to looking after

đáp án là b sao lại có to + Ving ạ

Công thức : devote .......to  N / Ving ( cống hiến .... cho việc ...) => to trong đây là giới từ giống như : be used to, object to , look foward to ..... đếu đi với Ving

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


hana_banhbo
#1184 Posted : Wednesday, March 10, 2010 4:55:08 AM(UTC)
hana_banhbo

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 1/18/2010(UTC)
Posts: 25
Woman
Location: VietNam

Thanks: 4 times
Was thanked: 6 time(s) in 3 post(s)

Thưa thầy, khi muốn nói: "trên khắp thế giới", thì mình nói là all over the world hoặc in the world đúng không thầy? Còn nói over the world hay all the world thì sao ạ? Trong bài kiểm tra của trường em, đề cho thế này:

"....... the world..." (những từ khác em không nhớ, vì đây là trong bài cloze test), và đáp án có 4 câu, nhưng em đã loại được 2 câu. Còn hai câu kia thì là: A. over và D. all. Không có câu nào đề cho là in hoặc all over cả ạ. Vậy thì câu này phải làm thế nào ạ? Em chọn là D. all, nhưng mấy đứa bạn chọn over. Em nghĩ là mình sai rồi, mong thầy giảng một tí về chỗ này giúp em ạ. Em xin cảm ơn thầy nhiều!

Fly to dreams
cucku
#1185 Posted : Wednesday, March 10, 2010 5:06:13 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

hana_banhbo wrote:

Thưa thầy, khi muốn nói: "trên khắp thế giới", thì mình nói là all over the world hoặc in the world đúng không thầy? Còn nói over the world hay all the world thì sao ạ? Trong bài kiểm tra của trường em, đề cho thế này:

"....... the world..." (những từ khác em không nhớ, vì đây là trong bài cloze test), và đáp án có 4 câu, nhưng em đã loại được 2 câu. Còn hai câu kia thì là: A. over và D. all. Không có câu nào đề cho là in hoặc all over cả ạ. Vậy thì câu này phải làm thế nào ạ? Em chọn là D. all, nhưng mấy đứa bạn chọn over. Em nghĩ là mình sai rồi, mong thầy giảng một tí về chỗ này giúp em ạ. Em xin cảm ơn thầy nhiều!

Cơ bản thường dùng là all over the world hoặc in the world nhưng cụ thể nó có thể có nhiều biến hóa tùy theo các chữ đứng trước nữa, em trích ngang như vầy khó trả lời lắm. Cố gắng xem lại đề rồi viết lại nhé

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


thepdatoitheday_91
#1186 Posted : Wednesday, March 10, 2010 9:19:08 AM(UTC)
thepdatoitheday_91

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/28/2009(UTC)
Posts: 176
Location: quang ninh

Thanks: 11 times
Was thanked: 104 time(s) in 25 post(s)cucku

Posted: Wednesday, March 10, 2010 12:08:14 PM

Rank: Member of HONOR
Groups: ETF Super Moderator

Joined: 5/14/2007
Posts: 3,139
Location: HCMcity
 

 

thepdatoitheday_91 wrote:

 

1.thưa thầy, em đã biết cách sử dụng của another, the other và other

nhưng khi thêm any ở đằng trước thì em lại lúng túng cụ thể đi em

ý của em là khi thêm any vào thì việc sử dụng các loại danh từ ( đếm được số nhiều, đếm được số ít và không đếm được ) sau another, the otherother có được áp dụng như bình thường không ạ hay là phải xét theo từ any.

another + danh từ đếm được số ít

other + danh từ đếm được số  nhiều và không đếm được

the other +cả 3 loại trên

và khi thêm any vào thì nghĩa như thế nào ạ

any other factor

 

 

 

 

 

"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng ..."
zuyeu
#1187 Posted : Thursday, March 11, 2010 8:22:45 AM(UTC)
zuyeu

Rank: Distinguished Member

Groups: Member
Joined: 2/25/2010(UTC)
Posts: 18
Location: Ha Noi

Thanks: 6 times
Was thanked: 9 time(s) in 6 post(s)

Thầy ơi! Thầy giúp em câu này với!

Children receive its early__________at home so parents should buy some__________magazines to put them in the bookcase.

A. educational/educate

B. educational/education

C. education/educational

D. education/educated

Em chọn đáp án C thầy ạ! Không biết có đúng không?! Thầy giúp e với!

Aja..Aja..Fighting!
~Nothing is impossiple~

vthung
#1188 Posted : Thursday, March 11, 2010 1:21:31 PM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)

[quote=zuyeu]

Thầy ơi! Thầy giúp em câu này với!

Children receive its early__________at home so parents should buy some__________magazines to put them in the bookcase.

A. educational/educate

B. educational/education

C. education/educational

D. education/educated

Em chọn đáp án C thầy ạ! Không biết có đúng không?! Thầy giúp e với!


Chắc đúng thôi, 'receive' là ngoại động từ cần tân ngữ (túc từ)-danh từ/đại từ; 'its' và 'early' đều là tính từ, cũng đang cần một danh từ theo sau. Chọn C/D thôi, và vấn đề tiếp theo là chọn tính từ 'educational' hay 'educated' để bổ nghĩa cho danh từ 'magazines'. Chọn 'educational' để chỉ tính chất thôi, còn 'educated' mang nghĩa bị động (đã được đào tạo/giáo dục), điều này có thể đoán được hoặc tra từ điển xem.

 

thanhtruc_panda
#1189 Posted : Thursday, March 11, 2010 2:21:57 PM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

Mà câu này là sao tui không hiểu. Đúng ra phải là their chứ ha, tại vì children mà.

thepdatoitheday_91
#1190 Posted : Friday, March 12, 2010 10:05:29 AM(UTC)
thepdatoitheday_91

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/28/2009(UTC)
Posts: 176
Location: quang ninh

Thanks: 11 times
Was thanked: 104 time(s) in 25 post(s)

thầy và mọi người giúp em với

em không biết cách sử dụng của tính từ famous ( for, as) khi nào dùng giới từ for, khi nào dùng giới từ as

và cả từ well-known cũng vậy, không biết khi nào dùng giới từ for, khi nào dùng giới từ as

em xin chân thành cảm ơn

 

 

"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng ..."
Users browsing this topic
Guest (2)
64 Pages«<3233343536>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 2,910 Yesterday: 24,180 Total: 71,482,576