Most Viewed Topics
 
TỪ TAI ĐẾN TAY (FROM EARS TO HANDS)
Bài hát Việt 344660
  - Nội dung: Chủ yếu là viết cảm nhận của riêng bạn về một bài hát
  - Hình thức: Khuyến khích post lời nhạc, phần cảm nhận và phần audio trực tiếp lên Forum.

Nhạc nước ngoài 5391,190
  - Nội dung: Cảm nhận của bạn về một bài hát
  - Hình thức: Khuyến khích post phần cảm nhận và lời bài hát, lời dịch và phần audio trực tiếp lên Forum.
 Active Users

9 active users, 9 guests for last 5 minutes

 Most Active Users in the last 7 Days
 Statistics
  • There are 67,884 posts in 12,234 topics in 202 forums.
  • Last post 2020-07-10T07:38:47Z by gdvnngoc5tram6
  • We have 67,530 registered members.
  • The newest member isnguyenngoclinhtu1995
  • Anti Spam Statistics
  • 70 Spammers Denied Registration
  • 0 Spammers Permanently Banned
  • 0 Spammers submitted to StopForumSpam.com