Most Viewed Topics
lk_9x
  • lk_9x
  • Ordinary Member Topic Starter
2010-11-20T22:22:24Z

 

 

chào mọi người!

cho em hỏi mấy câu này ah,em chọn sai mà hok hiểu tại sao.hix

 

1. Who are all ________ people?

(A) this

 

(B) those

 

(C) them

(D) that

 

2. He says that he must have ________.

 

(B) all it

(C) the all of it

(D) it all

 

3. ________ fruit is very dear.

(A) these

(B) this

(C) those

(D) there 

4.The hotel is ________.

(A) sell

(B) for sale

(C) for sell

(D) sale

5. They said they had the European rights for the product but it was a lie. They were acting under false ________.

(A) pretences

(B) eel

(C) egg

(D) wool
 

 

 

 

Sponsor
English Time
rt
  • rt
  • Member of HONOR
2010-11-20T22:45:42Z

 

 

chào mọi người!

cho em hỏi mấy câu này ah,em chọn sai mà hok hiểu tại sao.hix

 

1. Who are all ________ people?

(A) this

 

(B) those

 

(C) them

(D) that

=> people số nhìu chọn those

 

2. He says that he must have ________.

 

3. ________ fruit is very dear.

(A) these

(B) this

(C) those

(D) there 

fruit kg đếm dc chọn this

4.The hotel is ________.

(A) sell

(B) for sale

(C) for sell

(D) sale

=> for sale (n)

5. They said they had the European rights for the product but it was a lie. They were acting under false ________.

(A) pretences

(B) eel

(C) egg

(D) wool


=> under false pretences = làm cái gì đó giả mạo (idioms)


 

 

 


Immortal
pinkitty0204
2010-11-20T22:48:22Z

Sao bạn kia cũng chọn vậy mà kêu sai ???? Mình nghĩ chọn đáp án vậy đúng rùi mà


♥[Impossible = i'm possible]♥
wendy_bom
2010-11-20T23:20:58Z

Câu số 2 và số 6 tớ chả hiểu đề thế nào . Bạn sai ở đó cũng nên


CỐ LÊN MÌNH ƠI

♫ ♪ ~Uông~ ♪ ♫