Most Viewed Topics
TouyaHikaru
2010-08-15T01:18:34Z


Chào mọi người, mình có 1 câu hỏi về translating, nhờ mọi người xem giúp nha ^^Motivating people through the quest for rank 'condemns as many to fail as to succeed - not a good formula for raising human happiness'.Mình đã dịch câu này như sau:Thúc đẩy con người tìm kiếm địa vị xã hội, để rồi chê trách vì rất nhiều người cố gắng rồi rốt cuộc lại thất bại, đó không phải là công thức tốt để nuôi dưỡng hạnh phúc của con người.Nhưng sau đó, mình đọc lại và phân vân ở đoạn 'condemns as many to fail as to succeed', đó là:Thúc đẩy con người tìm kiếm địa vị xã hội, để rồi chê trách vì bao nhiêu người thành công, bấy nhiêu người thất bại, đó không phải là công thức tốt để nuôi dưỡng hạnh phúc của con người.Mong thầy cô và các bạn cho ý kiến giúp mình dịch câu này cho đúng.

Xin cám ơn nhiều.

Sponsor
English Time
Đạt
2010-08-17T05:13:50Z

Cách hiểu thứ hai của bạn về cụm từ đó có lý hơn. Tuy nhiên cả câu thì mình hiểu khác bạn.


Việc thúc đẩy con người bằng địa vị xã hội làm cho bao nhiêu người thành công thì cũng khiến bấy nhiêu người thất bại - đó không phải là công thức tốt để nuôi dưỡng hạnh phúc của con người.


Ko biết ý kiến bạn thế nào?