Most Viewed Topics
GSTS Nhất Nghệ Tinh
2013-08-29T02:19:28Z

NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

Thẩm định giá là việc ước tính hay xác định giá trị của một tài sản tại một thời điểm và một địa điểm nhất định. Trên cơ sở xem xét những đặc điểm riêng cũng như đặc điểm chung của tài sản, các yếu tố rủi ro vô hình, yếu tố luật pháp, chuyên viên thẩm định giá tiến hành định giá một tài sản (bao gồm động sản và bất động sản)


Công việc của chuyên viên thẩm định giá

 • Xác định tên của người hoặc đơn vị chỉ dẫn, những đặc điểm của tài sản, mục đích thẩm định, chuẩn bị để khảo sát thực tế.

 • Thu thập số liệu về những thương vụ bán hoặc thuê liên quan, kiểm tra lại quyền sở hữu tài sản, các vấn đề về quy hoạch liên quan (với bất động sản).

 • Khảo sát, điều tra tài sản cần thẩm định: hiện trạng, tuổi thọ, nâng cấp cải tạo v.v…, tiến hành so sánh…

 • Tiến hành thẩm định giá theo phương pháp đã lựa chọn, kiểm tra để sát nhận kết quả thẩm định

 • Viết báo cáo thẩm định

 • v.v…

Theo thông lệ quốc tế, nghề thẩm định giá được chia làm hai cấp: chuyên viên thẩm định giá và trợ lý chuyên viên thẩm định giá.


Các cán bộ và chuyên viên thẩm định giá cung cấp những dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Dịch vụ của họ bao gồm dịch vụ thẩm định giá theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức của Nhà nước và dịch vụ thẩm định giá của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.


Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp

 • Với chuyên môn về thẩm định giá, bạn có thể làm việc tại:

 • Các cơ quan có chức năng thẩm định giá tài sản, hàng hóa thuộc các Bộ ngành kinh tế như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn v.v…

 • Các Sở, Phòng Tài chính, Phòng Địa chính v.v… của các địa phương; trong các đơn vị kinh tế, văn phòng luật sư về sở hữu trí tuệ, phòng kiểm định chất lượng, phòng đăng kiểm…

 • Các công ty chuyên về thẩm định giá, công ty kiểm toán, công ty chứng khoán v.v…

 • Các công ty tư vấn tài chính và kinh doanh bất động sản.

 • Các trường đại học, cao đẳng kinh tế tài chính, các viện nghiên cứu tài chính, giá cả v.v…

Phẩm chất và kỹ năng cần thiết

 • Năng khiếu về toán học

 • Tự tin, năng động và linh hoạt

 • Tính kiên trì

 • Trung thực, khách quan, có khả năng giữ bí mật thông tin

 • Có tư duy phân tích, tổng hợp

Một số địa chỉ đào tạo


Muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực thẩm định giá, bạn có thể theo học tại Học viện Tài Chính, Trường Đại học Bán công Marketing (thuộc Bộ Tài chính), Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân v.v…


Sponsor
English Time