Most Viewed Topics
kinbeobu
  • kinbeobu
  • Ordinary Member Topic Starter
2016-11-08T15:58:08Z
Các bạn luyện thi TOEIC thì học từ vựng thế nào vậy? Nhiều người bảo tớ nên học theo chủ đề. Mà có nhiều chủ đề quá, mỗi từ lại có quá nhiều nhóm từ liên quan khác nhau hay một từ lại có quá nhiều nghĩa hay một nghĩa lại quá nhiều từ? Vậy học thế nào các bạn nhờ??

Ví dụ mình đang học về chủ đề MARKETING ý, có từ consume(v) nghĩa là tiêu thụ. Vậy từ một từ này ta khai thác được những gì ở nó nhỉ?

À mà còn, liệu học 600 từ vựng TOEIC đã đủ chưa?. Cứ mỗi một từ ta lại khai thác ở nó được nhiều cái nữa. Vậy là mình lời đúng không các bạn? Tớ hiện ngày ngày chăm chăm học những từ vựng ở chỗ luyện thí TOEIC online đó. Mình thấy hay mình chỉ các bạn học cùng thôi. Các bạn thấy hay cũng phải chỉ cho mình với nhá.hihi


Sponsor
English Time